Bulgaristan Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’da ancak çalışma izni aldıktan sonra çalışabilmektedir. Türk vatandaşlarına çalışma izni verilebilmesi için işverenin  100 Bulgar levası tutarında bir ücretin ödenmesi şartıyla, ikamet edilen yerin Çalışma Bürosuna müracaatta bulunması gerekmektedir. İşveren, bir Türk vatandaşı için ilk defa çalışma izni başvurusunda bulunduğu zaman Türk vatandaşının Bulgaristan dışında bulunması gerekmektedir. Bulgaristan içerisinde yasadışı ikamet etmekte olanların istihdam edilmesi yasaktır. 

Bulgaristan Çalışma İzni Başvuru Aşamaları

1- İşveren, yabancı vatandaşın çalışma izni alması için gerekli evrakları Çalışma Bürosu Müdürlüğü’ne sunar
2- İdare, işverenden çalışma izni verme koşullarının karşılandığına dair ek evrak talep edebilir. 
3- Çalışma Bürosu, çalışma izni talebine ilişkin görüşlerini ve evrakları İstihdam Ajansı İcra Müdürü’ne gönderir
4- Kişiye Çalışma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda nihai karar İstihdam Ajansı İcra Müdürü tarafından verilmektedir.

Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Çalışma izni başvuru formu
 • Çalışma izni talebinin gerekçisini içeren dilekçe
 • İşverenin noter tasdikli kayıt belgesi veya özel tanımlama kodu belgesinin kopyası
 • Yetkili merciler tarafından tasdiklenmiş diploma veya yetki, yeterlilik ve tecrübe seviyesini kanıtlayıcı evraklar
 • İşverenin istihdam ettiği yabancılara ilişkin beyanname 
 • İşverenin son 12 ayda istihdam ettiği çalışanlara ilişkin beyanname
 • İş sözleşmesi
 • Yetkili merciler tarafından tasdikleniş diploma veya yetki, yeterlilik ve tecrübe seviyesini kanıtlayıcı evraklar
 • İşverenin istihdam ettiği yabancı uyruklu kişilere ilişkin beyanname
 • İşverenin son 12 ayda istihdam ettiği çalışanlara ilişkin beyanname
 • İş sözleşmesi
 • Mevzuata göre göreve ilişkin ibraz edilmesi gereken başka evraklar
 • Yabancının en az 7 ay geçerlilik süresi olan pasaport kopyası
 • Yabancı şirketlerin üst düzey yönetici ve uzman kadroları için yabancının son 12 ayda yabancı şirket yapısı içerisinde bulunduğu görevleri gösterir yetkili mercilerden tasdikli belge

Bulgaristan Çalışma Vizesi için İstihdam Nasıl Sağlanır?

 • Türk vatandaşı yerel bir işveren tarafından istihdam edildiğinde,
 • Türk vatandaşı Bulgaristan’a görevlendirildiğinde veya hizmet sunması için Bulgaristan’a gönderildiğinde
 • Türk vatandaşı aynı kişiye ait şirketler arasında personel transferi neticesinde Bulgaristan’a gönderildiğinde
 • Türk vatandaşı serbest meslek icra ettiğinde

bulgaristan vizesi iletişim

Yükleniyor...
ALT MENÜ
× Bulgaristan Çalışma İzni Türleri
Bulgaristan Vatandaşı ile Evlilik
Bulgaristan 1978 yılları Göçmenleri
Bulgaristan'da Temsilciliği Olanlar
Bulgaristan Şirket Sahibi Oturma İzni
Bulgaristan Vatandaşı Çocuk Ailesi
Bulgaristan Emekli Oturum İzni
Bulgaristan Öğrenci Oturum İzni
Bulgaristan Erasmus Oturma İzni
Bulgaristan'da Şirket Kurmak
Bulgaristan Oturma İzni
Bulgaristan Çalışma İzni
Whatsapp
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2020 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 34473
Telefon
x