Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Bulgaristan’da şirket kurmak kapsamlı bir konudur. Hangi bölgede talebin fazla olduğu, hangi bölgede personelin daha kolay bulacağı ve lokasyon keşfi şirket kurma konusunda önemli konuların başında gelmektedir. 6 aylık multi vize alarak Bulgaristan’a gidebilir, araştırma yürütebilirsiniz. Ne yapmak istediğinize net olarak karar verdikten sonra yerel muhasebeci ve oradaki firmalardan bir tanesiyle yüz yüze görüşmenizi ve danışmanlık almanızı öneriyoruz. Bulgaristan’ın farklı bölgelerinde iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz güvenilir muhasebe ve hukuk büroları bulunmaktadır. Şirket kurmak veya var olan şirketinizi geliştirmek için aşağıdaki firmalardan destek alabilirsiniz.

Bulgaristan’da şirket kurmak ile alacağınız danışmanlık hizmetleri Bulgaristan’da hangi departmanla ilgili iş kurmak ve işinizi geliştirmek istediğinize bağlı olarak uzmanlık alanlarına göre ayrılmaktadır. Bulgaristan şirket kurmak ve iş geliştirmek talebi aşağıdaki belli başlı alanlarda yoğunlaşmaktadır.

 • Bulgaristan’da Nakliye (Transport)
 • Bulgaristan çalışma izni ve personel istihdamı
 • İthalat/ihracat
 • Muhasebe işlemleri
 • Profesyonel Bulgarca tercüme

Bulgaristan'da Şirket Kurmak

Bulgaristan’da şirket kurmak süreci

Bulgaristan’da şirket kurmak süreci Kayıtlar Ajansı’na bağlı Ticaret Sicili’ne kayıt talebinde bulunarak gerçekleşmektedir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi ortalama 5 iş günüdür. BG’de şube açmanın ortalama süresi ise yaklaşık 2 haftadır.

Vize Merkezi’nin Bulgaristan’da şirket kurulumu ve ticari temsilcilik açmak konusunda sağladığı hizmetler; kurulacak şirketin faaliyet alanında örgütlenme hizmetlerini, şirket açmak, şirketin faaliyet alanına uygun lokasyon keşfini, istihdam sağlanacak personele sigorta ve muhasebe hizmetleri, avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Vize Merkezi’nin Bulgaristan'da iş yeri açmak konusunda sağladığı hizmetler Bulgaristan’da Sofya, Plovdiv, Varna, Burgaz, Razgrad ve Şumnu bölge merkezli olarak yürütülmektedir. Bu bölgelerden anlaşmalı olduğumuz avukat, muhasebeci ve danışmanlardan faydalanabileceğiniz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Kurulacak şirketin faaliyet alanının belirlenmesi, Şirket, şirket şubeleri ve ticari temsilciliklerin kuruluş evraklarının hazırlanması
 • BG şirket kurma mevzuatına uygun KDV kaydının yapılması ve gerek duyulduğu zaman kayıttan düşürülmesi,
 • Faaliyet gösterecek şirketin sermayesinin arttırılması,
 • Profesyonel Bulgarca tercüme hizmetleri,
 • Faaliyet raporu düzenleme ve BG’de temsilcilik açma ile ilgili her türlü şirket evrak ve raporların düzenlenmesi hususlarında danışmanlık hizmetleri,
 • Türkiye’deki şirket ve BG’deki şirket arasında iletişimi sağlamak
 • Bulgaristan’da açılacak şirkette istihdam sağlanacak kişilerin çalışma izni başvurularını yapma, dokümanlarını başvuruya hazır hale getirme, başvuru sürecini takip etme

Bulgaristan’da Şirket Kurulumu Sürecinde Sağladığımız Muhasebe Hizmetleri

Bulgaristan'da şirket kurmak aşamasında yapılacak muhasebe işleri aşağıdaki belirtilmiştir. BG’de açacağınız şirketinizde muhasebe işlemlerinden faydalanmak için Vize Merkezi Bulgaristan Departmanı Özlem Dağdelen’den bilgi alabilirsiniz.

 • Bulgaristan’da faaliyete geçirilecek sektörün özelliklerine göre muhasebe sistemlerinin oluşturulması,
 • Firmanın depo ve stok tablolarının hazırlanması,
 • Hesap planının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi,
 • Kuracağınız şirketin ihtiyaçlarına bağlı olarak muhasebe analizlerinin çıkartılması,
 • Alış, satış, gider faturalarının tutulması, tahsilat makbuzlarının kesilmesi, kasa, banka ve hesap hareketlerinin muhasebe sistemine işlenmesi
 • Muhasebe defterlerinin tutulması
 • Mal ve hizmet maliyetinin tespiti
 • İstihdam sağlanacak kişilerin sigortalarının yapılması

Bulgaristan’da Ofis Kiralama ve Satış Fiyatları

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ofis kiraları metre başına aylık yaklaşık 6 EUR – 20 EUR arasında değişmektedir. Sofya’da ofislerin satış fiyatı metre kare başına 550 EUR – 1.600 EUR arasında değişmektedir. 2019 yılı için Sofya ofis kira oranlarında artış da olmuştur. Plovdiv, Razgrad, Varna, Şumnu bölgesi ofis kiralama ve satış fiyatları hakkında bilgi almak için arayınız.

Bulgaristan’da Şirket Kurmak ve Oturum İzni

BG’de şirket kuran veya Türkiye’deki şirketinin bir ayağı olarak temsilcilik açan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, BG’de Oturma İzni alma hakkına sahip olurlar. Uzun süreli ikamet hakkı tanıyan multi giriş statülü “D” vize alınarak ulaşılan Bulgar oturum izni için öncelikle karşılanması gereken temel şartlar bulunmaktadır. Bulgaristan'da şirket açmak ve oturum izni konusunda detaylı bilgiye Bulgaristan şirket kurmak ve oturum izni sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan’da Kurulabilecek Şirket Türleri

 • Limited Şirket (OOD ) sermayesinin asgari 2 Leva (1 €) olması gerekmektedir.
 • Anonim Şirket (AD) sermayesinin minimum 50.000 Leva (yaklaşık 25.000 €) olması gerekmektedir.
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket

Bulgaristan’da İş yeri Açmak Hakkında Genel Bilgiler

Kendi ülkesinin kanunları çerçevesinde ticari faaliyette bulunmak üzere kayıt yaptırmış her yabancı kişinin Ticaret Kanunu’na göre BG’de yabancı kişi şubesi açma hakkı bulunmaktadır. BG’de ticari faaliyetler holding, şube yabancı firma ticari temsilciliği, tek şahıs tacir ve kooperatif şeklinde yürütülebilmektedir. Yabancı yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen ticari şirket türleri; limited şirket (EOOD veya OOD) ya da anonim şirket (EAD veya AD) şubeleri veya ticari temsilcilikleridir. Limited şirket daha çok küçük çaplı firmalarca tercih edilmektedir. Türkiye’de uygulanan süreçlerden farklı olarak ticaret ve sanayi odalarına kayıt gönüllük esasına dayanmaktadır.

Şirketin ticari siciline kayıt yapılırken şirketin Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK) denilen Özel Tanımlama Kodu verilmektedir. EİK numarası 9 haneli olup rastgele olarak sistem tarafından verilmektedir. Bu numara ile firmanın kaydı Ticaret Siciline işlenmesiyle birlikte başlar Ticaret Sicili’nden kaydı silinene kadar muhafaza edilir. KDV yasasına göre kaydını tamamlayan şirketlere Bulgar Ulusal Gelirler Ajansı yetkilileri tarafından numara verilmektedir.“BG” ile başlayan KDV numarası genel olarak Kayıtlar Ajansı tarafından verilen Tanımlama Kodu ile aynı olmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları %100 kendi sermayeleriyle BG’de şirket kurabilmektedirler. Yabancı ortaklarla (gerçek veya tüzel kişi) kurulan şirketler Bulgar ortaklığı olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilmektedir.

Bulgaristan Şube Açmak İçin Gerekli Belgeler

 • Yabancı şirketin BG’deki mevcudiyetini, Bulgar ulusal kanununa göre ticari faaliyette bulunma hakkını, sicil kaydına göre yabancı şirketi temsil eden kişilerin isimleri ve temsil şeklini gösteren belge
 • Yabancı şirketin şube açma kararını içeren dilekçe
 • Yabancı şirket şubesinin faaliyet alanı izin rejimine tabii ise, gerekli lisans veya izin belgesi
 • Şube açma başvurusunun yapılmasıyla birlikte değişiklik ve ekleri içeren yabancı şirket kuruluş akdi veya sözleşmesi
 • Yabancı şirket şubesini yürüten kişinin noter tasdikli imzasını içeren vekalet belgesi
 • Şirket yöneticisinin noter tasdikli görev kabul belgesi ve imza sirküleri
 • Kanunların gerektirdiği durumlarda yöneticinin/yöneticilerin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer evraklar
 • Şubenin açılması için gerçekleştirilecek başvuruda 430 leva ticaret siciline kayıt için ve 50 leva şirket adı alma ücreti bedeli olarak ödenmektedir.

Bulgaristan’da Temsilcilik Açmak Hakkında Genel Bilgiler

BG Yatırımları Teşvik Kanunu gereğince ulusal mevzuatlarına göre ticari faaliyette bulunabilen yabacı kişiler Bulgar’da ticari temsilcilik açabilmektedir. Ülkede açılan temsilciliklerin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıt yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bulgar’da temsilcilik kuruluşu, ticaret odasının ticari temsilcilik kaydına dair kararı ile gerçekleşmektedir. Sisteme kayıtlı ticari temsilcilikler veri tabanı BG Ticaret ve Sanayi Odası’nın web sitesinden görüntülenebilmektedir. Ticari temsilcilikler tüzel kişiliğe sahip değildir ve ticari faaliyette bulunamamaktadır.

Temsilcilik, Bulgar mevzuatına göre tüzel kişi olarak kabul edilmez. Fakat şubenin merkezi ve yönetim adresi, şirket sahibi veya sahipleri, şirketin mal varlığı, pasif yasal statüsü bulunur. Şubenin unvanı ana şirketin unvanından ve “şube” ekinden oluşmaktadır. Şube, ayrı bir şirket olarak ticari defterlerini tutabilmektedir. Şube açma başvurusu Ticaret Sicili’ni tutmakla görevli Kayıtlar Ajansı’nın bölge alanında hizmet veren bölge temsilciliğine yapılabilmektedir.

Türk Şirketinin Bulgaristan’daki Temsilciliğine Türkiye’den Çalışan Göndermesi

BG’de bir Türk vatandaşının istihdam edilebilmesi için şirkette en az 5 Bulgar veya AB vatandaşının çalışması gerekmektedir. İstihdam edilecek yabancıların sayısı istihdam edilen BG ve diğer AB vatandaşları sayısının %35’ini aşmaması gerekmektedir. Ancak aralarında organik bağ bulunan şirketler (şubeler, iştirak şirketler, grup şirketleri vs.) arasında personel transferi durumlarında bu kural geçerli değildir.

Aralarında organik bağ bulunan şirketler arasında personel transferinden yalnızca yönetici, uzman ve stajyer kadroları faydalanabilmektedir. Bu şekilde çalışmaya gelen yönetici ve uzman kadrolara 3 yıla kadar Bulgaristan çalışma izni veya oturum izni verilmektedir. Stajyer kadrolara 1 yıla kadar çalışma ve oturma izni verilmektedir. Oturum izni süreleri iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Türkiye’den Bulgaristan’a Sağlanacak Personel İstihdamı Çalışma ve Oturum İzni İçin Gerekli Belgeler

 1. İşveren tarafından düzenlenen Türk vatandaşının istihdamını gerektiren açıklama beyannamesi,
 2. İşverenin istihdam ettiği diğer yabancıları gösteren beyanname
 3. Türk vatandaşlarına önerilen iş koşulları ve ücretin aynı görev için Bulgar vatandaşlarına sağlanan iş koşulları ve ücretten daha düşük olmadığına dair işveren tarafından düzenlenmiş beyanname
 4. Türk vatandaşlarına ait pasaport nüshası
 5. Açılacak olan şirket ile Türkiye’deki şirketler arasında organik bağ bulunduğunu kanıtlayıcı apostilli evraklar (ticari sicil kaydı vs.)
 6. Kurumsal transferin süresi hakkında işveren tarafından düzenlenmiş beyanname
 7. Transfer edilecek yönetici ve uzman kadrolarının son 12 ay Türkiye’deki şirkette çalışmış olduklarını kanıtlayan apostilli belgeler
 8. Transfer edilecek stajyer/lerin son 6 ay Türkiye’deki şirkette çalışmış olduklarını kanıtlayıcı apostilli belgeler.
 9. Yalnızca yönetici ve uzman kadroları için geçerli, transfer edilecek Türk vatandaşının işe dair gerekli beceri veya yeterlilik seviyesine sahip olduğunu gösterir apostilli belge. Yönetici ve uzman kadrolarının Bulgaristan’da yürüteceği göreve ilişkin bir üniversite eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık belgeleri vs.)
 10. Transfer edilecek Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması. SGK’dan hizmet döküm belgesine veya resmi kurumdan iş tecrübesini kanıtlayıcı evraka sahip olması (işveren adı, istihdam süresi, icra edilen görevibelirtir şekilde)
 11. Türkiye’den BG’ye transfer edilecek kişinin kurumsal transfer çerçevesinde BG’ye gönderildiğine dair evrak
 12. Transfer edilecek kişinin kurumsal transfer süresinin tamamlamasıyla birlikte tekrar Türkiye’deki şirkete çalışmak için gönderileceğine dair evrak
 13. Stajyer olarak transfer edilecek kişiler için stajyerlik sözleşmesi kopyası ve stajyerlerin alacağı eğitim programı kopyası
 14. Stajyer kadroları için yüksek eğitim diploması

Bulgaristan şirket kurma maliyeti ve Bulgaristan şirket açmak ne kadar gibi soruları olup da Bulgaristan’da şirket kurmak isteyenler için Türkiye'den Bulgaristan'a personel istihdamı, çalışan maaşları, şirketin vergileri, KDV oranları, sosyal sigorta işlemleri, ofis kira ve satış fiyatları ve benzeri konularda destek almak için Vize Merkezi Bulgaristan vizesi departmanı ile iletişime geçiniz. 0212 970 05 22

Bulgaristan'da iş yeri açmak

Bulgaristan ile ilgili sizden gelen sorular

12 sorudan en popüler 12 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Şirket üzerinden Bulgaristan vatandaşlığı almak
  Mine, 23 Ara 2020, 09:14

  Merhaba, Bulgaristan Plovdiv şehrinde şirketim var. 6 yıldan beri Bulgaristan vizesi ile ülkeye giriş çıkış yapıyorum. Yatırımcı olarak Şirket üzerinden Bulgaristan vatandaşlığı almak ve başvuru yapabilir miyim? Bu mümkünse ne yapmam gerekir, bu hakkı kazanmak için belirli bir süre geçmesi gerekir mi?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Sofya Muhasebeci
  O. Karacan, 02 Ara 2019, 11:41

  İnternet sitem üzerinden alacağım siparişlerimin Avrupadan karayolu taşımacılığı ile Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye getiriyorum. Evrak işlerinden dolayı bazen ürünlerin Sofya'da 1-2 gün bekletebiliyoruz. Sofya’da küçük bir depoya ihtiyacım var. Depo kiralamak istiyorum. Bu vesileyle AB ülkesinden oturum almak, ticari işlerimi daha kolay halletmek istiyorum. Müşteriler ödemelerimi Paypal üzerinden yapıyorlar. Elektronik ödeme konusunda uzman olan Sofya’da ikamet eden muhasebeci arıyorum. Sofya muhasebe firmasında yetkili olan kişinin hem Bulgarca hem de Türkçe bilmesi çok işime yarar, Bulgarca bilmiyorum. Bu konuda destek almak istiyorum.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Sofya Avukat
  H. Çınar, 02 Ara 2019, 11:14

  Diyarbakır'da yaşıyorum, tarım ürünleri yetiştiriyorum. Bu tarım ürünlerini Türkiye içinde 8 ile pazarlıyorum. Ürünleri Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya tarım ürünleri pazarlamak istiyorum. Ancak Bulgaristan’da şirket kurma, Sofya avukat bulma, vs. konularında desteğe ihtiyacım var, yardımcı olabilir misiniz?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak 2020
  A. Tunç, 13 Kas 2019, 15:09

  Sayın yetkili, kozmetik şirketi olarak ev, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri imalatı yapmaktayız. Bulgaristan’da alanda ithalat ve dağıtım yapan firmalara ulaşmak istiyoruz. 2020 yılında kozmetik alanında Bulgaristan’da şirket kurmak istiyoruz. Yardımcı olmanızı rica eder iyi çalışmalar dileriz.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan Hukuk Danışmanı
  S. Bulut Yılmaz, 13 Kas 2019, 14:54

  Merhabalar, 4 arkadaş olarak şirketleşme adımımızı Bulgaristan’da atmak istiyoruz. Süreçleri detaylı konuşabileceğimiz, Bulgaristan’da hukuk danışmanı arıyoruz. Şirketi Burgaz’da 4 ortaklı olarak kurmayı düşünüyoruz. Bulgaristan özelinde baştan sona tüm bürokratik işlemler için ne kadarlık bir bütçe ayırmamız gerekmektedir? Bulgaristan oturum izni süreci nasıl işliyor? Web sayfalarında çoğu bilgiler güncelliğini korumuyor olabilir, güncel ve yeterli bilgiye sahip değiliz. Aşağıdaki bilgiler ve sizin ekleyeceğiniz ek bilgiler ışığında yardımlarınızı rica ederiz. Burgaz'daki operasyonel süreçler kaç günde tamamlanır?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan Muhasebe
  S. Bulut, 13 Kas 2019, 14:35

  Merhaba Bulgaristan da sahibi olduğum egem BG tekstil firmamın işlerini takip edebilmesi için faaliyeti Bulgaristan olan muhasebe firması arıyorum, Türkiye’den nasıl yapabilirim?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan Avukat
  İ. Ceylan, 13 Kas 2019, 13:51

  Merhaba, ben 2015 yılında Bulgaristan Sofya’da şirket kurup senelik oturum alarak 2-3 sene işler yaptım ve yanımda sigortalı işçiler çalıştırdım. anlaşmalar bitince işi de bıraktım. Bununla birlikte 2020 yılında şirket kurmanın şartları ve maliyetini öğrenmek istiyorum. Sofya’dayım, Bulgaristan avukat var mı bana yardımcı olabilecek. iyi günler dilerim...

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak Varna
  İ. Yılmaz, 25 Haz 2019, 14:31

  Tarım ürünleri getiriyorum. Bu tarım ürünlerini pazarlıyorum. Ürünleri Bulgaristan üzerinden pazarladığım için Varna’da bir depom olsun istiyorum. Bir depo kiralayıp orada yerel şirket kurarak, yerel şirket üzerinden ürünlerimi satmak istiyorum artık. Ancak şirket kurma sürecine kadar uzun süreli vize, alan araştırması vs. konularında desteğe ihtiyacım var. İletişim bilgilerimden bana ulaşır mısınız

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak Razgrad
  Y. Esmer, 25 Haz 2019, 14:08

  Ben Bulgaristan’da tarımla uğraşacağım. 200 dönüme yakın Razgrad Şumnu tarafında bir tarla buldum. Alacağım tarlaya yakın konumda bir ev de almak istiyorum. Ev ve araba alma süreçlerinde, tarlada yetiştireceğim ürünlerin ithalatı konusunda 7/24 ulaşabileceğim, güvenebileceğim bana yardımcı olabilecek bir muhasebeci arıyorum. Bulgaristan’daki iş ortaklarınız bana tüm bu süreçte yardım edebilirler mi?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak Plovdiv
  E. Necmi, 19 Haz 2019, 11:01

  İnternet sitem üzerinden alacağım siparişlerimi, Avrupa’ya gerçekleştireceğim satışlarımı Bulgaristan üzerinden yapmak, operasyonlarımı Plovdiv'den yürütmek istiyorum. Müşteriler ödemelerimi Paypal üzerinden yapacaklar. Plovdiv civarında elektronik ödeme konusunda uzman olan bir muhasebeciden bu konuda destek almak istiyorum. Birkaç muhasebeciyle görüştüm ama güvenemiyorum. Bana işle ilgili doğru düzgün soru sormadan hemen yaparız demeleri güvenilir gelmedi pek açıkcası. Dilimizi de bilen, Bulgarca da bilen bir muhasebe şirketi arıyorum. Plovdiv bölgesinde önerebileceğiniz güvenilir bir muhasebe firması var mı bildiğiniz, teşekkürler

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak Burgaz
  M. Bulut, 18 Haz 2019, 17:59

  Merhaba, Bulgaristan, Burgaz’dan ev alacağım. Kendi üzerime ev alamadığımı öğrendim. Şirket kurup şirket üzerinden ev alabiliyormuşum. Bu şirketin aylık masrafları ne kadar olur? Burgaz’da güvenilir, işlerimi yürütecek, işlemlerimi takip edecek bir muhasebe firması arıyorum.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Şirket Kurmak Sofya
  B. Açıkgöz, 18 Haz 2019, 17:56

  Merhaba, iyi günler. Yeni kuracağım taşımacılık firmasının Bulgaristan ayağı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir taşımacılık firması kurmak istiyorum. Türkiye’de 20 tırım var. Bulgaristan’da 40 tır alacağım. Avrupa’ya ithalatlarımı, Avrupa nakliyelerimi Bulgaristan firması üzerinde yapacağım. Bulgaristan’da transport alanında daha önceden bu işi yapmış bir firma arıyorum. Bulgaristan’dan SRC belgelerimi, Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınması gereken izinleri alabilecek muhasebe, danışmanlık firması arıyorum. Depoyu Sofya’da kuracağım. Evrak dokümantasyon işlemleri ile destek konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Bulgaristan için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp