Bulgaristan Çalışma İzni Türleri

Aksi bir durum Bulgar mevzuatında belirtilmediği sürece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’da ancak çalışma iznini aldıktan sonra çalışabilmektedir. Bulgaristan çalışma izni verilebilmesi için yerel işverenin istihdam süresine bağlı olarak aşağıdaki kategorilere göre belirlenmiş belli tutarlarda ücreti ödemesi suretiyle, bulunduğu yerin Çalışma Bürosu’na başvurması gerekmektedir. İşveren Türk vatandaşı için başvuruda bulunacaksa Türk vatandaşının Bulgaristan Cumhuriyeti dışında bulunması gerekmektedir.

Bulgaristan’da hotel ve restoranda dönemsel çalışmanın yanı sıra ormancılık, balıkçılık ve avcılık için 90 güne kadar kısa vadeli çalışma izinleri, 9 aya kadar dönemsel çalışma izinleri ve 1 yıllık çalışma izni için başvuru yapabilmek mümkündür. 

1- Kısa Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni (90 güne kadar)

Kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni sahipleri, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında 90 güne kadar çalışma hakkına sahip olurlar. 90 güne kadar kısa vadeli çalışma izni için gerekli evraklar:

 • Şirket ve yönetici bilgileri
 • Çalışılacak kurum bir hotel veya restoran ise hedeflenen oranlar
 • Ormancılık, balıkçılık, tarım ve avcılık sektörlerinde istihdam edilmek üzere Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından çıkarılan kayıt kartı (yeşil kart)
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • Bulgaristan’daki şirketin adresi ve kişinin ikamet edeceği adres
 • İstihdam sağlanacak kişinin şirketteki pozisyonunu belirten dilekçe

90 Güne Kadar Olan Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

90 günlük kısa vadeli çalışma izni prosedürünün Bulgaristan Çalışma Bürosu tarafından değerlendirilmesi 10-15 gün sürmektedir. Türkiye’den başvuru yapanların değerlendirmeden sonra çıkacak izin belgesiyle birlikte Bulgaristan Cumhuriyeti C vizesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

90 güne kadar olan Bulgaristan çalışma izinlerinde işveren aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür. 

 • Türkiye’den gelecek yabancı işçinin gidiş dönüş seyahat masrafları
 • Sağlık sigortası- 60 leva değerinde olmalıdır. (Seyahat sağlık sigortasını firmamızdan temin edebilirsiniz.)
 • İşçinin konaklama masrafları

2- Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni (9 Aya Kadar)

9 aya kadar uzun vadeli Bulgaristan çalışma izni için gerekli evraklar 

 • Şirket ve yönetici bilgileri
 • İstihdam sağlanacak kurum bir hotel veya restoran ise hedeflenen oranlar
 • Ormancılık, balıkçılık, tarım ve avcılık sektörlerinde istihdam edilmek üzere Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından çıkarılan kayıt kartı (yeşil kart)
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • Bulgaristan’daki şirketin adresi ve kişinin ikamet edeceği adres
 • İstihdam sağlanacak kişinin şirketteki pozisyonu
 • Avrupa Birliği’nde çalışmak amacıyla başvurulan pozisyona karşılık gelen eğitim sertifikasının apostilli çevirisi

9 Aya Kadar Olan Uzun Vadeli Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

9 aya kadar olan çalışma izninin İş Bulma Kurumu tarafından değerlendirilmesi 20-25 gün sürmektedir.  Türkiye’den başvuru yapanların değerlendirmeden sonra çıkacak izin belgesiyle birlikte Bulgaristan Cumhuriyeti uzun süreli oturuma ve çalışmaya izin veren D vize başvurusunda bulunmalıdırlar.

İstihdam sağlayacak işveren aşağıdaki koşulları sağlamakla yükümlüdür:

 • Türkiye’den gelecek yabancı işçinin seyahat masrafları (gidiş-geliş)
 • Sağlık sigortası- 120 leva değerinde olmalıdır. (Seyahat sağlık sigortasını firmamızdan temin edebilirsiniz.)
 • İşçinin konaklama ve d vize masraflarını sağlamak. Bulgaristan'da noter tasdikli bir kira sözleşmesi veya ev sahibinden alınacak taahhüt belgesi beyan edilmelidir. 
 • Çalışma izni 250 leva
 • Çalışanın ID kartı çıkana kadar, işveren istihdam sağladığı yabancı işçiyi çalıştıramaz. İstihdam sağlanacak kişi Bulgaristan’a vardıktan sonra, en az 14 iş günü sürecek ID kart çıkarma süresi boyunca işveren 200 leva ödeme yapmak durumundadır. 
 • A3 belgesi- 100 leva

3- 1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni

İşveren daha önce yabancı işçiyi istihdam edeceği pozisyon için Bulgaristan’daki lokal İş Bulma Kurumu’nda pazar araştırması yapmış olmalıdır.  İşveren daha önce bir boşluk bildirimi için yerel Çalışma Ofisine bir pazar araştırması sunmuş olmalıdır.
Bulgaristan vatandaşları, AB vatandaşları, EEA ve İsviçre Konfederasyonu’nda belirtildiği gibi Madde 9, Paragraf 1, Madde 2 ila 6'da belirtilen istihdam tanımları dahilinde prosedür tamamlanmalıdır.
1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Aşağıdaki Gibidir:

 • Şirket ve yönetici bilgileri
 • Şirketteki ortalama çalışan kişi sayısının beyanı
 • Üçüncü ülke vatandaşlarına sağlanacak istihdamın belirtildiği iş akdi
 • Görev tanımı
 • Avrupa Birliği’nde çalışmak amacıyla başvurulan pozisyona karşılık gelen eğitim sertifikasının apostilli çevirisi
 • Yerel bir gazetede yayınlanmış iş ilanı
 • Elektronik medya araçlarından birinde yayınlanmış iş ilanı
 • Dokümanların EA’ya beyan edilirken mevcut personel sayısı
 • AB üyesi olmayan bir ülke vatandaşına yüksek nitelikli bir pozisyona istihdam sağlanacaksa diploma ve eğitim sertifikalarının tanıtılması gerekmektedir. 
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • İş yeri ve ikamet izni adresi
 • Personelin görev tanımını içeren dilekçe

1 Yıla Kadar Olan Uzun Vadeli Çalışma İzni Değerlendirme Süresi
1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan Cumhuriyeti’ne kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D vize başvurusu yapılmalıdır. 
Yabancı işçiye istihdam sağlayacak işveren aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür:

 • İşçinin gidiş dönüş seyahat masrafları
 • 1 yıllık kalış süresini kapsayan 160 leva değerindeki seyahat sağlık sigortası (firmamızdan temin edebilirsiniz).
 • D vize masrafları 
 • Konaklanacak yer masrafları. Noter tasdikli kira sözleşmesi veya ev sahibinden alınacak taahhüt belgesi beyan edilmelidir. 
 • Çalışma vizesi bedeli 250 leva
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz. Liçna Karta bedeli 200 levadır. 
 • A3 izin belgesi bedeli 100 leva
 • Anvers EOOD Danışmanlık Bedeli: 270 €

4- Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Türkiye’den transferi sağlanacak üçüncü ülke vatandaşları Bulgaristan topraklarında bulunmamalıdır. 
Üçüncü Ülke Vatandaşları Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Bulgaristan ve Türk şirket bilgileri ve yönetici bilgileri 
 • Üçüncü ülke vatandaşları için düzenlenmiş iş sözleşmesi bildirisi 
 • İki adet renkli, 3.5x4.5 cm ölçülerinde fotoğraf
 • İşçiyi Bulgaristan’a transfer eden Türk şirketi ile yapılan anlaşmanın fotokopisi
 • Sözleşmeyi imzalayanlar tarafından görevlendirilen kişinin kabulü üzerine danışmanlık
 • Yabancı şirketten temin edilen onay mektubu ve mektubun onaylı Bulgarca tercümesi
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • İş yeri ve ikamet izinleri adresleri
 • Personelin görev tanımı

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan Cumhuriyeti bölgesine kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D vize başvurusu yapılmalıdır.
İşveren yasalara uygun olarak aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür:

 • İşçinin gidiş dönüş seyahat masrafları Türk şirketi tarafından karşılanmalıdır. 
 • 1 yıllık çalışma planını kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • Çalışana Bulgaristan’da  konaklama yeri sağlanmalıdır.
 • Çalışma D vizesi ücreti 250 leva
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz. Liçna Karta bedeli 200 levadır.
 • A3 izin belgesi bedeli 400 levadır.

Bulgaristan Çalışma İzni Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Yabancı personel çalışma süresi?

İş Kanunu'na göre, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çalışma süresi haftada 5 gün, günde 8 saattir. Ek mesai ücreti hesaplanarak ödenmelidir. 

2. Riskler nelerdir?

İnter İnform Consult, İş Bulma Kurumu’na bağlı lisanslı bir şirkettir. Anvers Danışmanlık Şirketi olarak hem işverenin hem çalışanın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmaktayız. Anvers Danışmanlık temel olarak, Bulgaristan İş Bulma Kurumu programları ve yukarıda tanımlanan çalışma izinleri üzerine hizmet vermektedir. Yukarıdaki belgelerin yasal ve düzenli olarak ibrazı halinde işçiler için endişe kaynağı oluşturacak hiçbir potansiyel risk bulunmamaktadır. 

3. Bulgar şirketinde istihdam sağlanan bir yabancı çalışan daha yüksek maaş verildiği takdirde başka bir şirkete transferi mümkün müdür? Çalışan şirketteki pozisyonunu değiştirme hakkına sahip midir?

Bulgaristan’da istihdam sağlanan yabancı işçinin hiçbir koşulda başka bir Bulgar şirketine transferi veya işçinin şirketti pozisyonunun değiştirilmesi söz konusu değildir. İşçi bu haklara sahip değildir. 

4. Çalışma İzninin süresi uzatılabilir mi?

İstihdam açığının devam etmesi halinde çalışma izninin süresi bitmeden en geç 1 ay önce Göçmenlik Ofisi’ne müracaatta bulunulması halinde çalışma izninin süresi 1 yıl daha uzatılabilir.

5.Hangi pozisyondaki personeller mavi kart alma hakkına sahiptir?

Yüksek nitelikli personeller (doktorlar, hemşireler, veterinerler, mimarlar ve mühendisler) mavi kart alma hakkına sahiptir. 

7. İnşaat işçileri hangi tür çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahiptir?

Bulgaristan Cumhuriyeti'nde çalışma hakkını kullanmak isteyen inşaat işçileri 1 yıllık çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahiptir.

bulgaristan çalışma izinleri

 

Yükleniyor...
Telefon
x