Bulgaristan Çalışma İzni Türleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ancak Bulgaristan çalışma izni türleri arasından uygun olanına isimleri tanımlandıktan sonra ülke sınırları içinde çalışabilmektedir.

Bulgaristan çalışma izninin verilebilmesi için yerel işverenin istihdam edeceği süreye bağlı olarak kategorilerine göre belirlenmiş tutarlarda ücreti ödemesi gerekir. Akabinde kişi bulunduğu yerin Çalışma Bürosu’na başvurusunu gerçekleştirebilir. İşveren Türk vatandaşı için başvuruda bulunuyorsa çalışacak olan kişinin o esnada Bulgaristan dışında olması gerekmektedir.

Bulgaristan’da kısa süreli çalışma izinleri en fazla 90 güne kadar verilmektedir. Başvuru Ticari vize kategorisinde gerçekleşmektedir. Ancak, vize başvurusu yapmadan önce Bulgaristan Çalışma Bakanlığı'ndan özel çalışma izni belgesi alınması gerekmemektedir. Bulgaristan'da çalışma izni nasıl alınır? sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Bulgaristan Çalışma Vizesi Türleri

Kısa Vadeli Çalışma İzni (90 güne kadar)

Kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni sahibi kişi, Bulgaristan topraklarında maksimum 90 güne kadar çalışma hakkına sahip olur.

Kısa Vadeli Çalışma İzni Başvuru Evrakları

 • Vize talep dilekçesi: Kişiyi talepte bulunan şirketin antetli kağıdına ve Konsolosluğa hitaben yazılmış imzalı, kaşeli dilekçe.
 • Şirket Belgeleri: Bulgaristan’da bulunan şirketin faaliyet belgesi, borcu yoktur kağıdı, Çalışma Bakanlığı’ndan alınmış çalışma izni belgesi ve varsa diğer yabancı çalışanların isim listesi.
 • Sponsor Taahhüdü: Şirketin talep ettiği işçinin konaklama ve diğer masraflarını karşılanacağına dair noter tasdikli taahhütname.
 • Banka Hesap Dökümü: Bulgaristan’da ya da Türkiye'de açılmış başvuru sahibine ait şahsi banka hesap dökümü. Hesapta minimum 15.000 ile 20.000 TL aralığında bakiye bulunması gerekmektedir
 • Pasaport – Kimlik: En az 1 yıl geçerli, yıpranma olmayan pasaportunuz, nüfus kağıdınızın fotokopisi ve aile bilgilerinizi de kapsayan nüfus kayıt örneğiniz birlikte teslim edilmelidir. Tüm evrak bilgileri aynı olmalıdır. (isim -soyadı değişikliği gibi)
 • Fotoğraf: 2 adet biyometrik, 35x45 mm ölçülerinde, güncel ve beyaz fonda çektirilmiş.
 • İkametgah Belgesi: Türkiye’de yaşanılan konuma ait bilgileri içeren evrakınız da dosyanızda bulunması gereken belgelerdendir.

Kısa Vadeli Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi

90 günlük kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni başvurusu Türkiye’de yer alan Bulgaristan Konsolosluklarından yapılmaktadır. Çalışma izninde dosya sonuçlanma süresi ise ortalama 10 iş günüdür.

Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni

Bulgaristan Çalışma İzni Türleri arasında yer alan Uzun vadeli Bulgaristan çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Pasaport: En az 2 geçerliliğe sahip olmalı ve kimlik bilgilerinizle örtüşür olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: 2 adet (beyaz fon ve 35x45 mm ölçülerinde)
 • Apostilli Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Aile bilgilerini açıkça gösterir özellikte kaşeli ve imzalı.
 • Çalışma İzni Belgesi: Bulgaristan Çalışma Bakanlığı'ndan alınmış çalışma izni evrakı.
 • Şirket Belgeleri: Çalıştığınız firmanın güncel faaliyet belgesi ve borcu yoktur belgesi.
 • Sözleşme: Çalışacağınız şirket ile yapılan Bulgar noterinden tasdikli işçi sözleşmeniz.
 • Hesap Dökümü: Bulgaristan’da konumlanmış bir bankada açılmış, hesabında minimum 8.000 leva ya da karşılığı 4000 Euro bakiyesi bulunan ve hesaba dair kişi adına hazırlanmış banka referans mektubu veya firmadan alınabilecek noter tasdikli taahhütname.
 • Apostilli Sabıka Kaydı: Bulgarcaya çevrilmiş apostilli sabıka kaydı.
 • Kontrat: Kalacağınız yere ait, adınıza yapılmış, Bulgar noter tasdikli kira kontratı, ayrıca ev sahibinden noter tasdikli taahhütname Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni başvuru evraklarındandır.

Uzun Vadeli Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi

Uzun süreli Bulgaristan çalışma izninin Bulgaristan Konsolosluğu tarafından incelenerek, değerlendirilmesi yaklaşık 45 iş günü sürmektedir. Türkiye’den başvuru yapanların değerlendirmeden sonra, D- vizesi ile Bulgaristan’a giderek, Yabancılar şubesinden Bulgaristan’da çalışmasını yasal olarak kanıtlayacak çalışma izni kartı başvurusunda bulunması gerekmektedir.

1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni

1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni kapsamında işçi talep edecek işveren, daha önce kişiyi istihdam edeceği pozisyon için Bulgaristan’da bulunan İş Bulma Kurumu’nda pazar araştırması yapmış olmalıdır. Bulgaristan çalışma vizesi türleri arasında yer alan bu kategori prosedürü diğer türlere göre farklı özellikler taşımaktadır.

Bulgaristan vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları, EEA ve İsviçre Konfederasyonu’nda belirtildiği gibi Madde 9, Paragraf 1, Madde 2 ila 6'da belirtilen istihdam tanımları dahilinde prosedür tamamlanmalıdır.

1 Yıllık Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket ve yönetici bilgileri: Şirketteki ortalama çalışan kişi sayısının beyanı.
 • İş sözleşmesi: Üçüncü ülke vatandaşlarına sağlanacak istihdamın belirtildiği iş akdi.
 • Eğitim Sertifikası: Avrupa Birliği’nde çalışmak amacıyla başvurulan pozisyona karşılık gelen eğitim sertifikasının apostilli çevirisi. Bulgaristan oturum izni ile Avrupa'da çalışma şartlarını bağlı olduğunuz şirket ya da ülke konsololuğundan öğrenebilirsiniz.
 • Medya ilanı: Yerel bir gazetede ve elektronik medya araçlarından birinde yayınlanmış iş ilanı.
 • İstihdam Bilgisi: Dokümanların EA’ya beyan edilirken mevcut personel sayısı. AB üyesi olmayan bir ülke vatandaşına yüksek nitelikli bir pozisyona istihdam sağlanacaksa diploma ve eğitim sertifikalarının da tanıtılması gerekmektedir.
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • İş yeri ve ikamet izni adresi
 • Personelin görev tanımını içeren dilekçe

1 Yıla Kadar Olan Uzun Vadeli Çalışma İzni Sonuçlandırılma Süresi - Bulgaristan çalışma vize kaç günde çıkar?

Bulgaristan 1 yıllık çalışma izni değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan’a işçinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D- vize kategorisinden başvuru yapması gerekmektedir.

Yabancı işçiye istihdam sağlayacak işverenin yükümlülüğünde olan ücretler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • İşçinin gidiş - dönüş seyahat masrafları
 • 1 yıllık çalışma süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • D- vize başvuru masrafları
 • Konaklama ne şekilde gerçekleşecek ise noter tasdikli kira sözleşmesi ya da ev sahibinden alınacak taahhüt belgesi ile beyan edilmelidir.
 • Çalışma vizesi bedeli
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz.
 • A3 izin belgesi bedeli

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Bulgaristan Çalışma İzni

Türkiye’den transferi sağlanacak üçüncü ülke vatandaşlarının süreç içinde Bulgaristan topraklarında bulunmaması gerekmektedir.

Üçüncü Ülke Vatandaşları Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Şirket Bilgileri: Bulgaristan ve Türk şirket bilgileri ve yönetici bilgileri.
 • İş Sözleşmesi: Üçüncü ülke vatandaşları için düzenlenmiş iş sözleşmesi bildirisi.
 • Fotoğraf: İki adet renkli, 3.5x4.5 cm ölçülerinde fotoğraf.
 • Transfer Eden Şirket Evrakları: İşçiyi Bulgaristan’a transfer edecek Türk şirketi ile yapılan anlaşmanın fotokopisi.
 • Onay Mektubu: Yabancı şirketten temin edilen onay mektubu ve mektubun onaylı Bulgarca tercümesi.
 • Pasaport: İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu.
 • İkamet evrakları: İş yeri ve ikamet izinleri adresleri.
 • Personelin görev tanımını yapan evrak dosyada hazır bulundurulmalıdır.

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Bulgaristan Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan’a kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D- vize başvurusunu gerçekleştirmesi gerekir.

İşveren yasalara uygun olarak aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür.

 • İşçinin gidiş-dönüş seyahat masrafları Türkiye’de bulunan şirket tarafından karşılanmalıdır.
 • 1 yıllık çalışma planını kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • Çalışana Bulgaristan’da konaklama imkanları
 • Çalışma D - vize ücreti, ID ve Liçna Karta ücretleri şirket tarafından karşılanması gerekir.
 • Ayrıca ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz.

Bulgaristan Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bulgaristan çalışma izni hakkında sıkça sorulan sorular arasında yer almayan diğer merak ettiğiniz konular için ülke uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yabancı personel çalışma süresi nedir?

Bulgaristan Cumhuriyeti İş Kanunu'na göre, çalışma süresi haftada 5 gün ve günde 8 saattir. Ek mesai ücreti ise hesaplanarak ödenmektedir.

Bulgaristan Çalışma Vizesi genelinde riskler nelerdir?

Inter Inform Consult, İş Bulma Kurumu’na bağlı lisanslı bir şirkettir. Anvers Danışmanlık Şirketi olarak hem işverenin hem de çalışanın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmaktayız. Anvers Danışmanlık temel olarak, Bulgaristan İş Bulma Kurumu programları ve yukarıda tanımlanan çalışma izinleri üzerine hizmet vermektedir. Yukarıdaki bahsi geçen belgelerin yasal ve düzenli olarak ibrazı halinde Bulgaristan’da işçiler için endişe kaynağı oluşturacak hiçbir potansiyel risk bulunmamaktadır.

Bulgaristan Çalışma İzni Türleri kapsamında alacağınız D- Vize için uzmanlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bulgaristan’da bulunan bir şirkette istihdam sağlanan yabancı çalışan daha yüksek maaş verildiği takdirde başka bir şirkete transfer olabilir mi? Çalışan şirketteki pozisyonunu değiştirme hakkına sahip olur mu?

Bulgaristan’da istihdam sağlanan yabancı işçinin hiçbir koşulda başka bir Bulgar şirketine transferi ya da işçinin şirketteki pozisyonunun değiştirilmesi söz konusu değildir. İşçi bu değişiklikleri yapma hakkına sahip değildir.

Bulgaristan Çalışma İzninin süresi uzatılabilir mi?

İstihdam açığının devam etmesi durumunda çalışma izninin süresi devam ederken en geç 1 ay önce Göçmenlik Ofisi’ne müracaatta bulunulması halinde çalışma izni süresi 1 yıl daha uzatılabilir.

Hangi pozisyondaki personeller mavi kart alma hakkına sahiptir?

Yüksek nitelikli personeller (doktorlar, hemşireler, veterinerler, mimarlar ve mühendisler) mavi kart alma hakkına sahiptir.

İnşaat işçileri hangi tür çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahiptir?

Bulgaristan’da çalışma hakkını kullanmak isteyen inşaat işçileri, 1 yıllık süre ile Bulgaristan çalışma izni kapsamında başvuru yapma ayrıcalığına sahiptir.

Bulgaristan Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular yazımızda aradığınızı bulamadıysanız, Bulgaristan Çalışma İzni Türleri hakkında sormak istediğiniz başka sorularınız varsa müşteri hizmetleri numaramızdan uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
Bulgaristan Çalışma İzni Türleri konusunda profesyonel destek için arayınız. 0212 970 05 22

Bulgaristan Çalışma İzni Türleri

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 39672