Bulgaristan Çalışma İzni Türleri

Aksi bir durum Bulgar mevzuatında belirtilmediği sürece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’da ancak çalışma iznini aldıktan sonra çalışabilmektedir. Bulgaristan çalışma izni verilebilmesi için yerel işverenin istihdam süresine bağlı olarak aşağıdaki kategorilere göre belirlenmiş belli tutarlarda ücreti ödemesi suretiyle, bulunduğu yerin Çalışma Bürosu’na başvurması gerekmektedir. İşveren Türk vatandaşı için başvuruda bulunacaksa Türk vatandaşının Bulgaristan Cumhuriyeti dışında bulunması gerekmektedir.

Bulgaristan’da kısa süreli çalışma izinleri 90 güne kadar verilmektedir. Başvuru Ticari vize katedorisinde yapılmaktadır ve Vize başvuru öncesinde Bulgaristan Çalışma Bakanlığından özel çalışma izni belgesi alınmasını gerektirmez.

1- Kısa Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni (90 güne kadar)

Kısa vadeli Bulgaristan çalışma izni alanlar, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında 90 güne kadar çalışma hakkına sahip olurlar. 90 güne kadar kısa vadeli çalışma izni için gerekli evraklar:

 • Vize talep dilekçesi (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzası bulunan)
 • Bulgaristan firmasına ait faaliyet belgesi, borcu yoktur belgesi, Çalışma bakanlığından çalışma izni belgesi ve yabancı çalışanların    isim listesi
 • Konaklama ve diğer masrafların firma tarafından karşılanacağına dair noter tasdikli taahhütname
 • Bulgaristan’da veya Türkiye'de açılmış şahsi banka hesap dökümü. Hesapta mininum 7000 -10000 TL bakiye bulunması gerekmektedir
 • Pasaport (En az 1 yıl geçerli)
 • Nüfus kayıt örneği (Aile bilgilerini içerir)
 •  2 adet biometrik fotoğraf (35x45 mm ebatlarında, güncel, beyaz fon üzeri)
 • İkametgah Belgesi

90 Güne Kadar Olan Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

90 günlük kısa vadeli çalışma izni başvurusu Türkiye’de ki Bulgaristan Konsolosluklarından yaplmaktadır ve başvurunun sonuçlanma süresi ortalama 5-7 iş günüdür

90 güne kadar olan Bulgaristan çalışma izinlerinde işveren tarafından karşılanan harcamalar: 

 • Türkiye’den gelecek yabancı işçinin şahsi banka hesabı sunamaması durumunda, işverenin işçinin kalışı boyunca oluşan tüm masrafları kartşılayacağına dair taahhütname sunması gerekir.
 • İşçi adına Seyahat Sağlık sigortası yapılması zorunludur (Seyahat sağlık sigortasını firmamızdan temin edebilirsiniz.)
 • İşçinin konaklama masrafları işverene ait ise bu madde taahütnamede belirtilmelidir.

2- Uzun Vadeli Bulgaristan Çalışma İzni

Uzun vadeli Bulgaristan çalışma izni için gerekli evraklar :

 • Kişisel evraklarınız: Pasaport (En az 2 geçerliliği olan),
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Apostilli Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Aile bilgilerini içeren, kaşeli ve imzalı).
 • Bulgaristan Çalışma Bakanlığı'ndan alınmış çalışma izni belgesi.
 • Çalıştığıız firmanın güncel faaliyet belgesi.
 • Çalıştığnızı firmanın güncel borcu belgesi
 • Firmanızla yapılan işçi sözleşmeniz (Bulgaristan noterinden tasdikli).
 • Bulgaristan açılmış içerisinde minimum 7.000 leva ya da karşılığı 3.500 Euro bakiyesi bulunduğunu gösteren kişi adına banka referans mektubu veya firmadan noter tasdikli tahhütname.
 • Bulgarcaya çevrilmiş Apostilli Sabıka Kaydı,
 • Kalacağınız yere ait adınıza yapılmış noter tasdikli Bulgaristan kira kontratı 
 • Ev sahibinden noter tasdikli taahhütname 

Uzun Vadeli Çalışma İzni Değerlendirme Süresi:

Uzun süreli Bulgaristan çalışma izninin Bulgaristan Konsolosluğu tarafından değerlendirilmesi yaklaşık 45 iş günü sürmektedir. Türkiye’den başvuru yapanların değerlendirmeden sonra çıkacak D vize ile birlikte Bulgaristan’a giderek,  Yabancılar şubesinden yasal olarak Bulgaristan’da çalışmasını sağlayacak çalışma izni kartı başvurusunda bulunmalıdırlar.

Bulgaristan vize ücretleri

3- 1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni

İşveren daha önce yabancı işçiyi istihdam edeceği pozisyon için Bulgaristan’daki lokal İş Bulma Kurumu’nda pazar araştırması yapmış olmalıdır.  İşveren daha önce bir boşluk bildirimi için yerel Çalışma Ofisine bir pazar araştırması sunmuş olmalıdır.
Bulgaristan vatandaşları, AB vatandaşları, EEA ve İsviçre Konfederasyonu’nda belirtildiği gibi Madde 9, Paragraf 1, Madde 2 ila 6'da belirtilen istihdam tanımları dahilinde prosedür tamamlanmalıdır.
1 Yıllık Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Aşağıdaki Gibidir:

 • Şirket ve yönetici bilgileri
 • Şirketteki ortalama çalışan kişi sayısının beyanı
 • Üçüncü ülke vatandaşlarına sağlanacak istihdamın belirtildiği iş akdi
 • Görev tanımı
 • Avrupa Birliği’nde çalışmak amacıyla başvurulan pozisyona karşılık gelen eğitim sertifikasının apostilli çevirisi
 • Yerel bir gazetede yayınlanmış iş ilanı
 • Elektronik medya araçlarından birinde yayınlanmış iş ilanı
 • Dokümanların EA’ya beyan edilirken mevcut personel sayısı
 • AB üyesi olmayan bir ülke vatandaşına yüksek nitelikli bir pozisyona istihdam sağlanacaksa diploma ve eğitim sertifikalarının tanıtılması gerekmektedir. 
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • İş yeri ve ikamet izni adresi
 • Personelin görev tanımını içeren dilekçe

1 Yıla Kadar Olan Uzun Vadeli Çalışma İzni Değerlendirme Süresi
1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan Cumhuriyeti’ne kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D vize başvurusu yapılmalıdır. 

Yabancı işçiye istihdam sağlayacak işveren aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür:

 • İşçinin gidiş dönüş seyahat masrafları
 • 1 yıllık kalış süresini kapsayan 160 leva değerindeki seyahat sağlık sigortası (firmamızdan temin edebilirsiniz).
 • D vize masrafları 
 • Konaklanacak yer masrafları. Noter tasdikli kira sözleşmesi veya ev sahibinden alınacak taahhüt belgesi beyan edilmelidir. 
 • Çalışma vizesi bedeli 250 leva
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz. Liçna Karta bedeli 200 levadır. 
 • A3 izin belgesi bedeli 100 leva
 • Anvers EOOD Danışmanlık Bedeli: 270 €

4- Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Türkiye’den transferi sağlanacak üçüncü ülke vatandaşları Bulgaristan topraklarında bulunmamalıdır. 
Üçüncü Ülke Vatandaşları Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

 • Bulgaristan ve Türk şirket bilgileri ve yönetici bilgileri 
 • Üçüncü ülke vatandaşları için düzenlenmiş iş sözleşmesi bildirisi 
 • İki adet renkli, 3.5x4.5 cm ölçülerinde fotoğraf
 • İşçiyi Bulgaristan’a transfer eden Türk şirketi ile yapılan anlaşmanın fotokopisi
 • Sözleşmeyi imzalayanlar tarafından görevlendirilen kişinin kabulü üzerine danışmanlık
 • Yabancı şirketten temin edilen onay mektubu ve mektubun onaylı Bulgarca tercümesi
 • İstihdam sağlanacak kişinin pasaportu
 • İş yeri ve ikamet izinleri adresleri
 • Personelin görev tanımı

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Çalışma İzni Değerlendirme Süresi

1 yıllık çalışma izninin değerlendirilmesi 25-30 gün sürmektedir. Bulgaristan Cumhuriyeti bölgesine kişinin giriş yapabilmesi için Bulgaristan D vize başvurusu yapılmalıdır.
İşveren yasalara uygun olarak aşağıdaki masrafları karşılamakla yükümlüdür:

 • İşçinin gidiş dönüş seyahat masrafları Türk şirketi tarafından karşılanmalıdır. 
 • 1 yıllık çalışma planını kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • Çalışana Bulgaristan’da  konaklama yeri sağlanmalıdır.
 • Çalışma D vizesi ücreti 250 leva
 • ID Kart çıkana kadar geçen süre boyunca (en az 14 iş günü) işveren yabancı işçi çalıştırılamaz. İş akdi yok ise yabancı işçiye Liçna Karta çıkartılamaz. Liçna Karta bedeli 200 levadır.
 • A3 izin belgesi bedeli 400 levadır.

Bulgaristan Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Yabancı personel çalışma süresi?

İş Kanunu'na göre, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde çalışma süresi haftada 5 gün, günde 8 saattir. Ek mesai ücreti hesaplanarak ödenmelidir. 

2. Riskler nelerdir?

İnter İnform Consult, İş Bulma Kurumu’na bağlı lisanslı bir şirkettir. Anvers Danışmanlık Şirketi olarak hem işverenin hem çalışanın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmaktayız. Anvers Danışmanlık temel olarak, Bulgaristan İş Bulma Kurumu programları ve yukarıda tanımlanan çalışma izinleri üzerine hizmet vermektedir. Yukarıdaki belgelerin yasal ve düzenli olarak ibrazı halinde işçiler için endişe kaynağı oluşturacak hiçbir potansiyel risk bulunmamaktadır. 

3. Bulgar şirketinde istihdam sağlanan bir yabancı çalışan daha yüksek maaş verildiği takdirde başka bir şirkete transferi mümkün müdür? Çalışan şirketteki pozisyonunu değiştirme hakkına sahip midir?

Bulgaristan’da istihdam sağlanan yabancı işçinin hiçbir koşulda başka bir Bulgar şirketine transferi veya işçinin şirketti pozisyonunun değiştirilmesi söz konusu değildir. İşçi bu haklara sahip değildir. 

4. Çalışma İzninin süresi uzatılabilir mi?

İstihdam açığının devam etmesi halinde çalışma izninin süresi bitmeden en geç 1 ay önce Göçmenlik Ofisi’ne müracaatta bulunulması halinde çalışma izninin süresi 1 yıl daha uzatılabilir.

5.Hangi pozisyondaki personeller mavi kart alma hakkına sahiptir?

Yüksek nitelikli personeller (doktorlar, hemşireler, veterinerler, mimarlar ve mühendisler) mavi kart alma hakkına sahiptir. 

7. İnşaat işçileri hangi tür çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahiptir?

Bulgaristan Cumhuriyeti'nde çalışma hakkını kullanmak isteyen inşaat işçileri 1 yıllık çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahiptir.

bulgaristan çalışma izinleri

Yükleniyor...
ALT MENÜ
× Bulgaristan Çalışma İzni Türleri
Bulgaristan Vatandaşı ile Evlilik
Bulgaristan 1978 yılları Göçmenleri
Bulgaristan'da Temsilciliği Olanlar
Bulgaristan Şirket Sahibi Oturma İzni
Bulgaristan Vatandaşı Çocuk Ailesi
Bulgaristan Emekli Oturum İzni
Bulgaristan Öğrenci Oturum İzni
Bulgaristan Erasmus Oturma İzni
Bulgaristan'da Şirket Kurmak
Bulgaristan Oturma İzni
Bulgaristan Çalışma İzni
Whatsapp
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2021 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 39672
Telefon
x