Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu

Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu

AB Mavi Kart, Avrupa Birliği üye ülkeler nezdinde diğer ülke vatandaşlarına çalışma ve oturma hakkı tanıyan bir programdır. Uzun vadeli oturum izni sağlayan Mavi Kart, AB üyesi Bulgaristan için de halen yürürlüktedir. Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu yüksek nitelikli olarak tanımlanan üniversite mezunu kişiler için işlem almaktadır.

AB Mavi Kart

AB mavi kart nasıl alınır ve AB mavi kart nedir sorusu bu konuda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bulgaristan mavi kart başvuru prensipleri, Avrupa Birliği ortak kararı ve ilgili ülkenin kanunları bazında değerlendirilir. Başvuruları olumlu sonuç alan kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar Bulgaristan’da yaşama ve çalışma hakkına sahip olurlar. Bulgaristan Mavi Kart başvurusu yapacak kişinin çalışma şartları ve alacağı maaş konusunda belirli standartların yerine getirilmesi değerlendirmede öncelikli konulardan biridir. Örneğin; başvuru yapacak kişinin Türkiye'de aldığı maaş, aynı kademede çalışan bir Bulgar vatandaşının en az 1,5 kat üzerinde olması ana şartlardan biri olarak programda yer almaktadır. Mavi Kart başvurusu tamamlandıktan sonra Konsolosluk başvurusu yaparak temin edeceğiniz D- Vize ile Bulgaristan'da ilgili kurum, adınıza oturum kartı oluşturacaktır. Oturum kartı tanımlaması yapılmadan Bulgaristan’da iş başı yapamazsınız. İş başı yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na da bildirimde bulunması gerekmektedir.

İlk başvurunun tamamlanması ile çalışma ve oturum izni en az 1 yıl süre ile verilmektedir. Çalışma devamında periyodik bildirimlerde bulunularak 4 yıla kadar oturum sağlanabilmektedir. Verilen izinlerin süresi dolmadan bir ay önce uzatma için ilgili kuruma bildirim yapılmalıdır.

Avrupa Birliği prensibinde uygulanan AB Mavi Kart ile Bulgaristan'a gelen başvuru sahibi en az 2 yıl süresince Bulgaristan'da çalışmak zorundadır. 2 Senesi dolan kişi daha sonra AB üye ülkelerinden herhangi birinde çalışmaya devam edebilir.

Ayrıca, kişinin çalıştığı şirket çalışma izni devam ederken değişecekse Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na güncelleme bildirimi mutlaka yerine getirilmelidir. Aynı durum iş sözleşmesinin feshi için de geçerlidir. Eğer iş sözleşmeniz sonlandırılırsa fesih tarihinden sonraki 3 gün içinde ilgili kuruma bildirim yapmanız gerekecektir. Fesih durumunda oturum kartı iptal olacağı için kişinin derhal ülkeyi terk etmesi gerekir.

Bulgaristan mavi kart başvurusu ve devam eden diğer işlemler Bulgaristan Kanunları ve AB anlaşmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel gelişme ve değişikliklerin başvuru süreci boyunca takibi bu sebeple çok önemlidir.

Bulgaristan Mavi Kart Başvuru Süreci

Bulgaristan Mavi Kart başvuru süreci adımları hassasiyetle takip edilmesi gereken adımlardan oluşmaktadır. Bulgaristan’da faaliyet gösterilecek işin niteliklerine uygun, beklenilen tecrübeye sahip, üniversite ya da başka bir yüksek eğitim kurumunda asgari üç yıl eğitim almış Türk vatandaşı iseniz başvuru şartlarından ilkini yerine getirmiş sayılmaktasınız. Talep edilen bir diğer şart ise Bulgaristan’da ödenen ortalama brüt ücretin en az 1,5 katı ücret ödenmesi zorunluluğudur. Eğer iş sözleşmeniz bu şartı da karşılayabilecek özelliklere sahip ise başvuru sürecine geçilebilir.

Başvuru Süreci

 1. Bulgaristan’da faaliyet gösteren İşveren, bulunduğu ilin İçişleri Genel Müdürlüğü Göç Dairesine AB Mavi Kart Oturma ve Çalışma İzni için başvuru yapar.
 2. Göç Daireleri başvuru formunu ve eklerini elektronik ortamda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğüne gönderir. Başvuruya ödenen tutar 110 BGN’dir.
 3. Göç Genel Müdürlüğü evrakları inceleyerek, kontrolleri gerçekleştirdikten sonra 14 gün içinde başvuru formunu ve diğer belgeleri dijital ortamda Bulgaristan İstihdam Ajansı ve Milli Güvenlik Devlet Ajansına iletir.
 4. Bulgaristan İstihdam Ajansı ve Milli Güvenlik Devlet Ajansı evrakların değerlendirmesini olumlu ya da olumsuz yine 14 gün sürecinde tamamlayarak dijital ortam üzerinden Göç Genel Müdürlüğüne gönderir.
 5. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde Göç Genel Müdürlüğü 3 gün içinde Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve işvereni bilgilendirir.
 6. D-Vize Alımı - Bulgar işveren Bulgaristan Mavi Kart Başvurusunun olumlu sonucunu çalışacak diğer ülke vatandaşı personele bildirir. Çalışacak personelin bu süreçte 20 gün içinde D- Vize başvurusu yapması gerekir.
 7. D – Vizesi ile Bulgaristan’a giriş yapan personel 7 gün içinde ilgili ilin Göç Dairesine; D- vizesinin basıldığı pasaport sayfasının fotokopisi ve ikamet süresini kapsayacak şekilde yapılmış zorunlu seyahat sigortasını ibraz edecektir.
 8. Göç Genel Müdürlüğü evrakların ibrazı akabinde 3 gün içerisinde AB Mavi Kartı Oturma ve Çalışma İznini diğer ülke vatandaşı personele teslimini gerçekleştirecektir. İşe başlanılan ilk 7 günlük süreçte işveren de Genel İş Denetimi İcra Ajansını bilgilendirmekle sorumlu olacaktır.

Bulgaristan Mavi Kart Başvuru Süreci her ne kadar basit bir işlem sırasına sahip ise de evraklarda yapılacak herhangi bir eksik, yanlış veya teyit edilememe durumunda olumsuz sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple sürecin dikkatle takip edilmesi ve dosyaya güncel değişikliklerin de yansıtılması önemlidir.

Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu Gerekli Evraklar

Hem Bulgaristan’da bulunan işveren nezdinde hem de başvuru yapılacak diğer ülke vatandaşı personel kapsamında temin edilmesi gereken evraklar söz konusudur. Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu Gerekli Evraklar listesini genel olarak şöyle özetleyebiliriz.

Şirkete Ait Genel Evraklar

 • Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketin ticari bilgileri ve faaliyet belgesi,
 • Vergi dairesi borcu olmadığına dair onaylı evrak,
 • Kaydı istenen kişi ya da kişilerin listesi,
 • Personel getirme talebine dair gerekçenin aktarıldığı evrak,
 • İşe alınacak kişi ya da kişilerin eğitimlerine dair apostilli ve noter onaylı diplomalar, meslek yeterliliği ve denkliğe dair evraklar,
 • Çalıştırılacak yabancı personel ile imzalanmış süreli iş sözleşmesi,
 • Çalışılacak İşin tanımını içeren, kişinin kalacağı yere dair kira, sigorta, transport ve sağlık hizmetlerine yönelik evraklar,
 • Eğer kişiye tanımlanacak görev Bulgaristan ve Avrupa Birliği kanunları kapsamında kayda tabi ise kayıt belgesi,
 • Alınacak personelin pasaport fotokopisi.

Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu gerçekleştirecek personelin bu süreçte yapması gereken D-vize başvuru belgeleri kişisel özelliğine, ailevi durumuna, maddi durumuna ve eğitim bilgilerine göre değişim gösterecektir.

Bulgaristan Mavi Kart başvurusu gerekli evraklar yukarıda bahsi geçen liste kapsamında talep edilecektir. Elbette şirketin durumu, faaliyet alanı veya personeli görevlendirileceği alan kapsamında değişiklikler olabilecektir. Bu sebeple tüm adımların titizlikle yürütülmesi gerekecektir.

Tüm Bulgaristan vizesi başvuruları için bizleri arayabilirsiniz. 0212 970 05 22

Bulgaristan Mavi Kart Başvurusu

Bulgaristan ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Bulgaristan için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp