Bulgaristan Oturma İzni

Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası aksi kanunla öngörülmediği müddetçe, yabancıların Bulgaristan vatandaşları ile aynı kanuni haklardan faydalanmasını ve aynı yasal yükümlülüklere tabidir. Sayfamızda oturum izni alma şartları, başvuru süresi, oturum izni için gerekli belgelerin detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz.  Kategori ayrımı olmaksızın Bulgaristan oturma izni başvuruları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 
 
Bulgar vatandaşıyla evlilik yoluyla oturum izni, emekliler için oturum izni, işverenler için oturum izni, gayrimenkul satın almak yoluyla oturum izni, öğrenciler için oturum izni gibi kategorilerde sorunsuz bir başvuru süreci için arayınıız: +90 (212) 970 05 22

Bulgaristan Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan oturma iznine aşağıdaki koşullardan birini sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Bir Bulgar vatandaşının eşi veya aile mensubu olan kişiler
Bulgaristan’da daimi veya orta vadeli almış kişinin eşi veya aile mensubu olan kişiler 
Bulgaristan’a tedavi amaçlı seyahat edecek kişiler
Ülkelerinde emekli olmuş yabancılar
Çalışma izni alındıktan sonra Bulgaristan’da istihdam edilen veya serbest meslek icra eden yabancılar
Bulgaristan’da oturum süresi boyunca en az 10 kişiye istihdam sağlayarak ticari faaliyette bulunan yabancılar,
Bulgaristan ticaret ve sanayi odasına bir Türk şirket temsilcisi olarak kaydını yaptırmış olan yabancılar,
Bulgaristan’da yatırım yapanlar: Bulgaristan’da en az 6000.000 leva (yaklaşık 307.000 €) değerinde gayrimenkul satın alanlar
Bir Bulgaristan şirketi sermayesine en az 600.000 leva (yaklaşık 307.000 €) yatıran ve şirket adına aynı değerde Bulgaristan’dan gayrimenkul alan yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcıların Bulgaristan şirketinde en az %50 pay sahibi olması gerekmektedir. 
Bir Bulgaristan şirketi sermayesine en az 250.000 leva (yaklaşık 128.000 €) yatıran  ve şirket adına ülkenin ekonomik olarak gelişmemiş bölgesinde aynı değerde maddi ve gayri maddi yatırım yapan yabancılar. Yabancı yatırımcıların şirkette en az %50 pay sahibi olmaları ve oturum süresi boyunca en az 5 kişi istihdam etmesi gerekmektedir. Bulgaristan’ın ekonomik olarak gelişmemiş bölgelerinde yatırımlar teşvik kanunu çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bulgaristan Oturma İzinlerinde Aranan Genel Koşullar (Uzun Vadeli Oturma İzinleri)

Yabancının Bulgaristan’da resmi şekilde ve kesintisiz olarak en az 5 yıl yaşamış olması
5 yıllık süre içerisinde yabancının Bulgaristan dışında art arda 6 ay ve toplamda 10 ay kalmadığı müddetçe süre kesintiye uğramaz ve Bulgaristan’da ikamet süresi gibi hesaplanır
Bulgaristan’da öğrenci veya stajyer olarak ikamet eden kişi sürenin yukarıda bahsedilen 5 yılın hesaplanmasında yalnızca yarısı geçerli olarak kabul edilir.
Uluslararası oturma haklarında yararlanan kişiler uzun vadeli Bulgaristan oturma izni alabilmektedir. 
 

Bulgaristan Oturum Vizesi İçin Gerekli Evraklar

  • En az 6 ay geçerliliği bulunan, başvurana ait geçerli bir pasaport 
  • Başvuru ücretinin ödendiğine dair belgeler,
  • Başvuru sahibinin Bulgaristan’da süre boyunca ikamet edeceği yer temin ettiğine dair kanıtlayıcı belgeler (kira kontratı vs.)
  • Standart başvuru formu
  • Başvuru sahibinin Bulgaristan’da kalacağı süre boyunca giderlerini karşılayacak mali kaynaklara sahip olduğunu gösterir belgeler. 
  • Bulgaristan oturum izni başvurusu uzun süreli vizenin sonlanmasına en az 14 gün kalmışken “Yabancı Uyruklular İdari Kontrol Ofisi”ne (FNACO) yapılmalıdır. 
  • Bulgaristan oturma izni mevzuatının belirlediği şartlara göre oturma izni yenilenebilmektedir. Başvuran Bulgaristan topraklarında veya AB üyesi ülkelerden birinde bir önceki takvim yılı içinde ikamet etmemişse yenileme talebi reddedilebilmektedir. 

Bulgaristan Oturma İzni Sahiplerinin Yasal Hakları

 Bulgar mevzuatına göre oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının hakları aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır.

Türk Vatandaşlarının Bulgaristan’daki Mülkiyet Hakları

Mülkiyet hakları: Türk vatandaşlarının yasal miras dışında Bulgaristan’a arazi sahibi olma hakkı yoktur.  Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da arazilerin üzerine inşa edilmiş taşınamazlar sahip olma hakkı yoktur. Bulgaristan’da arazilerin üzerine inşa edilmiş taşınmazlara sahip olma hakkı vardır. Bina, daire, ev, depo, fabrika, garaj vs.). Mevzuat , Bulgaristan’da şirket kuran Türk vatandaşlarına, tarım arazileri dışında, kurulan şirket adına arazi alma hakkını vermektedir.
Bulgaristan’ın AB üyeliği ile birlikte AB vatandaşlarına bu konuda sınırlı sayıda istisna tanımaktadır. 

Türk vatandaşlarının Bulgaristan’daki Mesleki Hakları

Yabancılar devlet memuru, gümrük memuru veya Dışişleri Bakanlığı memuru olarak istihdam edilmezler. Elektronik medya konseyi vb. kurumlarda çalışamaz, noter olamaz ve patent ofislerinde çalışamazlar. 
Bütün yabancılar Bulgaristan’a girişlerinde ziyaret amaçlarını ve kalacakları adresi beyan etmek zorundadır.

Bulgar vatandaşıyla evlilik yoluyla oturum izni, emekliler için oturum izni, işverenler için oturum izni, gayrimenkul satın almak yoluyla oturum izni, öğrenciler için oturum izni gibi kategorilerde sorunsuz bir başvuru süreci için arayınız: +90 (212) 970 05 22

bulgaristan vize ileitşim

 

Yükleniyor...
Telefon
x