Bulgaristan 78 Göçmenleri

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI ONLINE SORGULAMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • Randevu Almak İçin
  • İstanbul:  +90 212 970 05 33         
  • Ankara: +90 312 970 05 33
  • İzmir: +90 232 970 05 33             
  • Edirne:  +90 850 460 15 33

Sorgulama formu uzmanlarımız tarafından incelenecek ve başvuru hakkınız bulunması durumunda 3 iş günü içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Değerli ziyaretcimiz, Vize Merkezi her kategorideki Bulgaristan vizesi, oturum izni ve vatandaşlık işlemleriyle ilgili deneyimiyle sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Size en yakın Vize Merkezi Şubesi ile irtibat kurduğunuz taktirde temsilcilerimiz e-posta yoluyla size en güncel evrak listesini ve prosedürü aktaracaktır. 
Bulgaristan göçmeni olup turist olarak Türkiye’ye gelerek kaçan ve Bulgaristan anayasasındaki ilgili yasa maddesien istinaden "Bulgaristan vatandaşlıktan çıkarılmıştır" sebebiyle vatandaşlık başvurusunda bulusa da vatandaşlık alamayacak Bulgaristan göçmenleri vardır.

Vatandaşlık alıp alamayacağını öğrenmenin yolu çok basittir. Aşağıda yer alan evrakları bize getirdiğiniz taktirde vatandaş olup olmadığınız kontrolünü gerçekleştirebiliriz.

  • Vukaatlı nüfus kayıt örneği.
  • İsim denklik belgesi.
  • Muhacir / Göç belgesi. 

Bu evrakların kontrolünden sonra eğer Bulgar vatandaşıysanız derhal Bulgaristan vatandaşlığına başvurusunda bulunuyoruz, eğer vatandaş değilseniz ise size Oturum İzni prosedürünü başlatarak üç (3) yılınızdan sonra vatandaşlık sürecine başlıyoruz.

1978 ve Daha Öncesi Bulgaristan Göçmenleri için Oturum İzni

Bulgaristan’dan Türkiye’ye farklı tarihlerde göçederek Bulgar vatandaşlığını kaybeden kişilerin Bulgaristan’da oturum izni için başvuruda bulunabiliyorlar.

Bulgaristan vatandaşlığı alma talepleri Bulgar yetkililer tarafından farklı nedenlerle reddedilse bile, bu durumdaki kişiler oturum izni için başvurusu yapabilirler.
Bulgaristan vatandaşlığına geçiş için en mühim başvuru şartı Bulgaristan’la olan ailevi bağların ispat edilmesine dayanıyor. Bu yüzden Bulgaristan Adalet Bakanlığına ait arşivlerde vatandaşlığı yeniden elde etmeye yönelik araştırmalar yapılıyor.

Bu araştırmaların sonucunda Bulgar yetkililerin olumlu yanıt vermesini müteakiben Bulgar vatandaşlığı için başvuru işlemleri başlamış oluyor. Şayet yanıt olumsuz ise oturum izni başvurusunda bulunulduktan sonra vatandaşlıkla ilgili kriterlerin karşılanması bir sonraki aşamayı teşkil ediyor.

1978 öncesi Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalmış olanların D Vizesi başvurusu yaparak 90 günden fazla Bulgaristan’da kalma hakkına sahip olmak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Oturum vizesi talebinde bulunanlar hemen her vize türünde gerekli olan pasaport, kimlik, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi evrakların yanında Denklik Belgesi ve Muhacir Belgesi gibi belgeleri de başvuru sırasında sunmaları icap ediyor. Başvuru sahibinin hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’daki doğum tarihleri arasında farklılık olduğu durumlarda, yasal müdahalelerle mahkeme kararı sonucuna göre bu tip hataların düzeltilmesi de yapılması gereken işlemlerden biri.

Bulgaristan’da ikamet edilecek adrese dair bilgiler emniyete yapılan başvurularda noter tastikli olmaları gerekmekle birlikte adres beyanı ve kira kontratı gibi ülkede ikamet edildiğini ispat eden belgelerin ilgili birimlere sunulması gerekmekte. Oturum iznini devamlılığının kontrolü Bulgar yetkiler tarafından yapılmakta olup, başvurularda belirtilen adreslerde polis kontrolünde denetimler yapılması söz konusu olabiliyor.

Oturum izni alındıktan 3 yıl sonra Bulgaristan vatandaşlığına geçiş ile ilgili işlemler yeniden başlatılabiliyor ancak başvuru şartları gereken kriterleri karşılamadığı durumlarda oturum izni devam etmekle birlikte vatandaşlık alma süreci ve süresi uzayabiliyor ve oturum izninin uzatılması da talep edilebiliyor. Bulgaristan’da oturma izni için başvuruda bulunan kişilere Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun geçerlilik süresi kadar geçerli süreye sahip oturum izni veriliyor.

Dedeleriniz Babalarınızın Bulgaristan'dan Türkiye'ye olan Göç Sürecinin Hikayesi

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin/Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye'ye göçü iki kısma ayrılmıştır. Giriş kısmında; Bulgaristan’ın Türk hakimiyetine girişinden 1908’de bağımsızlığını kazanmasına ve 1908’den 1923’e kadarki Türk-Bulgar ilişkileri ele alınmıştır. Birinci kısımda; Bulgaristan göçmenleri 1923-1944 arası Türk-Bulgar ilişkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İkinci ve son kısımda ise; 1944-1950 arası Türk-Bulgar ilişkileri ve 1950-1951’de Bulgaristan’dan Türkiye’ye ve burada da Muğla Vilâyeti’ne iskân edilen

Bulgaristan Türkleri’nin iskân durumları ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.
1393 yılında Yıldırım Bayezit döneminde fethedilen Bulgaristan toprakları, Osmanlı devletine bir eyalet olarak katıldı. Bu tarihten 1867 yılına kadar Osmanlı tebaası olarak huzur içinde yaşamlarını sürdüren

Bulgarlar, 19'ncu yüzyılın ikinci yarısında diğer Balkan milletleri gibi çeşitli sebeplerle Osmanlı devletine karşı isyan ederek bağımsızlık hareketlerini başlattı. Bunun üzerine 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması ile bir Bulgar Prensliği kuruldu. Bu Prenslik 1908’de ilân edilen II. Meşrutiyet’in belirsizlik ortamında bağımsızlığını ilân ederek Osmanlı Devletinden tamamen ayrıldı.

Bulgaristan’dan ilk büyük Türk göçü 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası gerçekleşti. 1886-1902 yılları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 145 bin 356 kişi göç etti.

II. Balkan Savaşı sonrası 29 Eylül 1913’de Osmanlı Hükümeti ile Bulgar Hükümeti arasında İstanbul’da bir dostluk ve iyi komşuluk antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile iki devlet II. Balkan Savaşı sonrası sınırlarını karşılıklı olarak onaylıyor ve dostluğun karşılıklı olarak devam etmesini amaçlıyordu.

Milli Mücadele döneminde Ankara Hükümeti, Yunanlılarla savaş halinde olduğu için Bulgaristan’da dahil diğer komşu devletlerle iyi geçinme politikası güttü. Buna bağlı olarak da 1920 yılında Mustafa Kemal Paşa, Trakya’daki Kolordu’ya bir telgraf çekerek; Bulgaristan’ın menfaatlerinin Kemalistler tarafından göz önünde bulundurulacağını ve kendilerine karşı bir hareketin söz konusu olmayacağı konusunda Bulgarlara güvence verilmesini istedi.

Yükleniyor...
Telefon