Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak isteyenler, pazar arayışları sebebiyle ülkenin genel ticari alt yapısına, diplomatik ilişkilerin güncel gidişatına hakim olmak da isteyeceklerdir. Ülkelerin kültürel, bölgesel ya da ekonomik farklılıkları birçok değişikliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple uluslararası bazda çalışmalarını yürütmek isten kuruluşlar hem Bulgaristan hem de Türkiye nezdinde sürdürülmesi gereken işlemler konusunda kararı vermeden önce fikir sahibi olmak istemektedirler.

Vize Merkezi, Bulgaristan uzmanları olarak hem Türkiye hem de Bulgaristan temelinde yapılması gereken tüm yasal prosedürü gerçekleştirmekteyiz. Alanınıza yönelik deneyim sahibi uzmanlar eşliğinde temsilcilik açmak ya da var olan temsilciliğinizin işlemleri konusunda hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak isteyenler için hazırladığımız yönergemizi okuduktan sonra müşteri temsilcilerimizi arayarak konunuza ilişkin ön bilgi vererek randevunuzu tanımlatabilirsiniz.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Açmanın Avantajları

Türkiye’de belli bir pazara sahip şirketler ürün veya hizmetlerini daha geniş kitlelerin kullanımına açmak isteyebilmektedir. Bu da konumlanma açısından olarak öncelikle komşu ülkeleri gündeme getirmektedir.

Şirketler, ticaret hacimlerini genişletmek ve ekonomik manada büyümek için Türkiye ile belli bir ticari hareketliliği mevcut Bulgaristan üzerinde tercihini yönlendirmektedir. Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği de bir diğer etken olarak değerlendirilmektedir.

Bulgaristan, özellikle Türk yatırımcılar için Avrupa’nın diğer ülkelerine açılışta ilk adım olarak tercih edilmektedir. Bulgaristan’da temsilciliği olan Türk şirketinin ülke yetkilisine tanınan haklar sınırlı olmasına rağmen çeşitli pazar araştırmaları ve uluslararası görüşmelerde bulunabilmesi açısından bu ülkede temsilciliğin olması önem arz etmektedir.

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak hem şirketin iş hacmini geliştirebilir hem de temsilciliği üstlenen kişilere ve ailelerine sağladığı olanaklar bakımından cazip bir seçenektir. Oturma iznine sahip olan temsilci ailesini de Bulgaristan’a getirebilmekte ve oturma süresini de iş şartlarına göre uzatabilmektedir.

Bulgaristan'da Şirket Temsilciliği Açmak İçin Gereken Evraklar

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak için gereken evraklar konusunda detaylı çalışmak ve temsilci olacak kişinin dosyasını da şirket belgeleri ile birlikte temin etmek gerekmektedir. Bu hususta evrakta eksiksizlik önemli bir konudur. Evraklar konusunda Şirket türü ve faaliyet alanına ve temsilci kişisel belgelerinde değişiklik söz konusu olabilir. Bu nedenle şirket temsilciliğine özel başvuru bir danışman aracılığı ile yapılmalıdır. Genel başvuru evrakları ise aşağıdaki gibidir.

Bulgaristan'da şirket açmak isteyenler için önemli evraklar listesinin en başında elbette şirketin ticari ve yasal geçerliliğini kanıtlayıcı belgelerdir. Bu belgeler şu şekilde özetlenebilir.

 • Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilecek Sicil Tasdiknamesi
 • Şirketin kuruluşundan bu yana alınmış tüm kararlarını içeren Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanların fotokopisi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Oda Sicil Kayıt Sureti - Faaliyet Belgesi
 • Temsilcilik Açma Kararı, önemli bir diğer belgedir. Şirketin yurtdışında temsilcilik açabilmesi için yönetim kurulu ile bir “karar” alması gerekir. Kararda, Bulgaristan’da yetkili olacak kişiler de belirtilmelidir. Kararın geçerli olabilmesi için noterde onaylatılarak Valilik ya da Kaymakamlık tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin Bulgaristan’da görevlendirdiği kişilere verilmiş vekaletname de başvuru için önemli belgelerden biridir. Bu vekaletame yetki konularını açıkça belirtilmeli, noterden onaylatılmalı ve imza beyanları da eklenerek başvuru dosyasına eklenmelidir. Yetkilendirilen kişinin de imza beyanı da unutulmamalıdır.
 • Türkiye’deki şirket tarafından Genel Kurul Toplantısında Bulgaristan’da temsilciliğin kurulmasına yönelik alınmış karar.
 • Şirket yetkilisi tarafından Bulgaristan’da görevlendirilecek/yetkilendirilecek kişilere verilecek vekaletname.
 • Bulgaristan’da yer alacak temsilciliği yönetecek olan kişinin imza beyannamesi.
 • Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış Sicil Tasdiknamesi.
 • Türkiye’de bulunan Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
 • Şirketin kuruluşundan başvurunun gerçekleştirileceği güne kadar alınmış tüm kararları içeren Ticari Sicil Gazetesi.
 • Sabıka Kaydı.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • İki (2) adet son üç ay içinde çektirilmiş biyometrik Fotoğraf.
 • Eksiksiz doldurulmuş Vize Takip Formu.
 • Pasaport Fotokopisi varsa eski pasaportlar.
Vize Merkezi işbirliği ile yapma kararı aldığınız takdirde,
 • Bulgaristan’da işlemlerin yürütülebilmesi için Vize Merkezi’ne verilecek vekâletname.
 • Temsilcilik adına Kira Kontratı yapabilmek ve şirket adına Banka Hesabı açılabilmesi için Vize Merkezi’ne verilecek olan vekâletname.

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmak için gerekli evrakların Türkiye’de çevirileri kabul edilmemektedir. Evraklar, Bulgaristan’da tercüme edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir. Tüm evrakların öncelikle noterde tasdik ettirilmeli, ilgili resmi kurumdan “apostilli” şekilde onaylatılmalıdır. Bulgaristan'da şirket açmak için gereken evraklar genel bazda yukarıda sıraladığımız ölçütte olsa da şirket ve temsilci olacak kişinin detayları ile evraklar da değişkenlik gösterecektir.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliğini Kimler Açabilir? (2024)

Bulgaristan’da üç şirket türünün temsilcilik açma hakkı vardır.

 • Bir veya daha fazla gerçek/ tüzel kişi tarafından kurulan ve ticari faaliyete devam eden, edeceğini taahhüt edilen sermayesi sınırlı, Limited Şirket.
 • Sermayesi belirli olan ve paylara bölünen, çoklu ortaklı, sadece mal varlıklarıyla sorumlu olan, Anonim Şirket.
 • Ortak sayısı belli kişilerin kuruluşunu yaptığı ve sorumlulukları şahsi olarak tanımlanan, Şahıs Şirketi adı verilen ticari kuruluşlara verilir.

Bulgaristan'da Şirket Temsilciliği Açmak İsteyenler Konusunda Sık Sorulan Sorular

Bir şirkete bağlı olmadan da Bulgaristan’da temsilcilik yapılabilir mi? Bulgaristan Oturum İzni alınabilir mi?

Bulgaristan’da temsilcilik görevi yürütecek olan kişilerin ilgili şirketin çalışanı olmaları gerekmemektedir. Şirket temsilcilik açma kararı alırken şirketle ilişkisi olmayan, sigortası bulunmayan harici bir kişiyi de görevlendirebilir. Bu kişiler gerekli diğer şartları taşıdıkları sürece Bulgaristan Oturma İzni başvurusu da yapabilmektedir.

Kimler Bulgaristan’da şirket temsilcisi olabilir?

Türkiye’de faaliyet gösteren resmi kayıtlı bir şirket tarafından alınan karar ile görevlendirilmiş herkes Bulgaristan’da şirket temsilcisi olabilir. Sabıka kaydının olmaması, yurt dışı yasağının bulunmaması ve yurt dışına çıkacak evraklarının eksiksiz olması yeterlidir.

Bulgaristan şirket temsilciliğine en fazla kaç kişi atanabilir?

Bir Türk şirketi Bulgaristan’daki temsilciliğine 2 kişiye kadar yetkili atayabilir. Kişiler temsilcilik üzerinden oturum başvurusu yapacaksa, her kişi için ayrı bir oturum dosyası oluşturulmalı ve D- vize başvurusu için randevu günü konsoloslukta şahsen bulunulmalıdır.

Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmanın avantajları nedir?

Bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşamak ve işlerinin devamlılığını Avrupa’da sürdürmek isteyenler için Bulgaristan Avrupa’ya açılan önemli bir kapıdır. Türkiye ile ilişkileri sağlam temeller üzerine kurulu Bulgaristan’ın komşu ülke olması diğer önemli avantajları da beraberinde getirmektedir.

Şirket temsilciliği ticari faaliyette de bulunabilir mi?

Bulgaristan’da açılan şirket temsilciliklerinin ülke içinde ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Şirket Bulgaristan’da fatura kesemez. Eğer ticari ir faaliyet söz konuş olacaksa Bulgaristan’da bir şirket kuruluşu yapılması gerekir. Türkiye üzerinden verilen şirket temsilcilikleri sadece fizibilite araştırması, iş görüşmesi yapma, sipariş alma, sözleşme imzalama hakları vardır.

Bulgaristan’da kurulan şirket temsilciliği hangi zorunluluklardan muaftır?

Bulgaristan’da kurulan temsilciliğin işçi istihdam etme zorunluluğu yoktur. Stopaj, muhasebe gibi sabit ödemeler hususunda da herhangi bir zorunluluğu veya gideri bulunmamaktadır.

Şirket temsilciliği ile Bulgaristan Oturum İzni alanlar araç alabiliyor mu?

Türk bir şirketin temsilciliğini alarak Bulgaristan’da yaşayan herkes bir araç alabilir. Sadece, bu aracı kullanmak için uluslararası geçerliliği olan bir ehliyete sahip olması gerekir.

Türk şirketinin Bulgaristan temsilcisi Oturum İzni ile Schengen ülkelerine gidebilir mi?

Temsilcilik üzerinden alınan oturma izni ile tüm Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilirsiniz. Bulgaristan Oturum Kartı ile ilgili ülkelere vizesiz giriş yapılabiliyor.

Şirket temsilciliği yapanlara Bulgaristan Oturum İzni süresi ne kadardır?

Bulgaristan Oturma İzni 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık sürelerle verilmektedir. Oturum izinlerinin sürecine başvurunun yapıldığı yerleşim yerinde yer alan Yabancı Şube şubesinin değerlendirmesi ile belirlenir. Oturma İzni süresini uzatmak için ise önceki izin süresi tamamlanmadan başvuru yapılması gerekmektedir.

Bulgaristan’da şirket temsilcisi olma sebebiyle alınan Oturum İzni ile çalışılabilir mi?

Bulgaristan’da şirket temsilcisi namıyla bulunan kişilerin aldıkları oturum izni ile çalışma hakları bulunmaz. Bulgaristan’da çalışma izni başvurusunda bulunmalı ve sonucuna göre hareket edilmelidir.

Bulgaristan'da Temsilciliği Olanlar ve Temsilcilik Açmak isteyenlerin en sık sordukları sorular yukarıda belirtilmiştir. Bulgaristan ülke uzmanlarımıza diğer sorularınızı yönlendirebilir Vize Merkezi aracılığı ile temsilcilik ve şirket kurumlarınıza yönelik danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.

Şirket Temsilciliği Açarak Bulgaristan’da Oturma İzni Alma

Bulgaristan'da şirket kurmak ve oturum izni ya da Bulgaristan’da şirket temsilciliği görevi ile uzun bir süre için bulunması gereken Türkiye vatandaşlarının, Bulgaristan’da 90 günden fazla kalma avantajı sağlayan “D Tipi Vize”, için başvuru yapma hakları bulunmaktadır. Oturum izninden temsilcinin birinci derece yakınları yani eş ve çocukları da faydalanabilmektedir. Bulgaristan’da şirket temsilciliği açarak oturum izni alma prosedürünün ilk adımı, ülkeye gidiş nedeninizin evraklarla bildirilmesidir. Şirket temsilcili kapsamında bir D-Vize başvurusu yapılacaksa öncelikle temsilciliğe dair tüm evrakların temsilci olarak atanacak kişinin kişisel ve mali evrakları ile birlikte bir dosya hazırlanması gerekmektedir.

Oturum izni başvurusu hazırlanan evraklar ile Bulgaristan Büyükelçiliği himayesinde vize işlemlerinde yetkili Konsolosluk vize birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Temsilci vize randevusunda şahsen bulunmalıdır. Evrakların eksiksiz ve bilgilerin teyit edilebilir nitelikte teslimi vize alımlarında önem teşkil etmektedir. Bu sebeple dosyanın profesyonel yardım alarak hazırlanması daha sağlıklı olacaktır.

Bulgaristan’da Türk şirketinin temsilcisi olma nedeniyle aldığınız D-Vize sonrası da başvuru yapmanız gereken kurumlar söz konusudur. D- vize kategorisi size 6 aylık bir süre belirlemektedir. Bu süre boyunca ülkeye giriş çıkış yapılabilir. D vize ile ülkeye ilk giriş yaptığınızda öncelikle yaşadığınız şehirde bulunan Emniyet Müdürlüğü kapsamında görevlendirilen Yabancılar Şubesi’ne Oturma İzni ve Oturum Kartı için başvuru yapmanız gerekecektir.

Kişi, şirket temsilcisi olma sebebi ile vize almış olsa dahi Bulgaristan Oturum İzni başvurusu yapacağı zaman bazı ek evraklar da talep edilecektir. Bu evraklar arasında ise ikamet yapılacak adrese ait kira kontratı ve başvuruyu yapan kişi adına bir Bulgaristan Bankasında açılmış banka hesabı bulunuyor. Başvuru için diğer talep edilen belgelerle birlikte banka hesabında öncesinde şart koşulan miktarda paranın da hazır olması gerekmektedir.

Bulgaristan Şirket Temsilciliği Açarak Alınan Oturum İzni ile Aile Birleşimi

Bulgaristan’da açılan bir Türk şirketinin temsilciliğini alan kişilerin uzun süreli bir görev olması nedeniyle eş ve çocuklarını da ülkeye getirme hakkı bulunuyor

Aile bireylerini Bulgaristan’a getirmek isteyen şirket temsilcisinin öncelikle getireceği kişi sayısına ve harcamalara göre hesaplanmış miktarda mali gücünün olduğunu ispatlaması gerekiyor.

Bulgar Oturum İzni sahibinin bir Bulgar bankasında minimum 3.000 Euro parasının bulunması, ikamet ettiği yere ilişkin kontrat bilgileri ve evrakı aile birleşimi söz konusu olduğunda başvuru anında bulunması gereken evraklardan bazıları. Ayrıca çocukların ülke girişine izin verildiğine dair her iki tarafında beyan etmesi gereken belgeler söz konusu. Ayrıca oturum sahibi kişi ailesinin başvurusu için taahhüt de bulunmalı.

Eşin ve çocukların başvurusunda ayrıca talep edilen belgeler ise şu şekilde sıralanıyor, aile bağını gösteren vukuatlı nüfus kaydı örneği, her kişi adına düzelenmiş pasaportlar, çocukların doğum belgesi, sabıka kaydı. Tüm bu evrakların dışında kişisel ve mali duruma yönelik evraklar eklenebilir veya Konsolosluk tarafından ayrıca talep edilebilir.

Aile birleşimi başvurularında evraklar öncelikle yabancılar şubesine gönderilir ve ilk değerlendirme gerçekleştirilir. Aile birleşimine yönelik başvurular ise ortalama 30 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Sonrasında aile bireylerine tanımlanacak D-vize başvurusu yapılmalıdır.

Bulgaristan’da Şirket Temsilciliği Almış Olan Kişilerin D Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Pasaport, en az bir (1) yıl geçerliliği olmalı.
 • Biyometrik fotoğraf. İki (2) adet 35x45 mm ölçülerinde son 3 ay içerisinde çektirililmiş
 • Bulgaristan Vize İşlemi Takip Belgesi. Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Türkiye adliyeleri tarafından verilmiş adli sicil kaydı sorgulaması apostilli sonucu.
 • Onaylı ve imzalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Bulgaristan’da temsilciliğin bulunduğu şehrin adliyesinden alınmış temsilcilik kurulmasına yönelik mahkeme kararı (Sıdebno Reşenie).
 • Bulgaristan’daki temsilciliğin açılmış olduğu şehirden alınmış yapılacak işe dair Faaliyet Belgesi (Sertifikat za aktivnost ot Tırgovskiya Registır).
 • Temsilciliğin bulunduğu adrese ait Bulgaristan noterinden tasdikli Kira Kontratı ya da Tapu.
 • 20 günden eski olmayan temsilcilik adına veya temsilci adına açılmış Bulgaristan Banka bakiyesini gösteren hesap dökümü. Hesapta en az 3.000 Euro olmalıdır.
 • Bulgar Tırgovski Registır'dan alınmış temsilciliğin Vergi Numarası (Bulstat). Yukarıda belirtilen evraklarda bu numara belirtilmemiş olması durumlarda talep edilmektedir.

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için gereken evrakların orijinalleri ile başvuru yapılabilir. Oturum İzni Vizesi için gerekli evraklar 1 aydan eski olmamalıdır. Vize Merkezi danışmanlarına teslim ettiğiniz evraklar ile alacağınız Bulgaristan Oturum İzni Vizesi 6 ay süreli olarak tanımlanabilmektedir. Bulgaristan Temsilcilik İzni Vize ücreti; Temsilci İzni Vizesi konsolosluk harç, Bulgar Oturum İzni Vizesi randevu ve Bulgaristan Oturum İzni Vizesi hizmet bedellerini içermektedir.

Bulgaristan'da şirket temsilciliği açmak için Bulgaristan D vize başvuruları ya da Bulgaristan'da şirket kurma maliyeti hakkında daha detaylı bilgi almak ve profesyonel D vize danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için ülke uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 0212 970 05 22

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi

Bulgaristan ile ilgili sizden gelen sorular

8 sorudan en popüler 8 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Bulgaristan'da temsilcilik açmak için banka hesabı
  m. durmaz, 22 Haz 2020, 13:18

  Bulgaristan da temsilcilik açtık buradan oturuma başvuru yapmak istiyoruz sizden gerekli belgeleri öğrenebilir miyiz, banka Türkiye den gösterebiliriz. Bulgaristan'da temsilcilik açmak için Bulgaristan’da banka hesabı açmamız şart mı. Eğer sadece Türk banka hesabı ile başvurursak ret alır mıyız? Cevabınız için teşekkür ederiz.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan temsilcilik iş planı nasıl yapılır
  m. tuncer, 22 Haz 2020, 12:06

  Merhaba, Bulgaristan’da şirketimizin temsilciliğini açmak üzere hazırlıklar yapmaktayız. Bulgaristan temsilcilik iş planı nasıl yapılır, yıllık çalışma planı ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerekir, Türkçe mi Bulgarca mı yazılması gerekir, aydınlatırsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan’da temsilcilik açarken adres beyanı
  A. Gedikli, 19 Haz 2020, 16:26

  Biz şu anda Bulgaristan Filibe’de şirketimizin temsilciliğini açıyoruz. Kira kontratında ofisimizin adresini göstersek bir sakıncası olur mu? Bulgaristan’da temsilcilik açarken adres beyanı bu şekilde yapanlar varmış kabul edilir dendi, ancak bir sorun çıkmaması için size de danışmak istiyoruz. Bilgi için teşekkürler

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan’da temsilcilik açtım d vizeme ret geldi
  m. Murtazaoğlu, 19 Haz 2020, 14:23

  Bulgaristan’da temsilcilik açtım d vizeme ret geldi. Şirketimin temsilciliğini açmıştım Sofya’da. Avukat ev ve iş adresimi aynı yer gösterebileceğimi söylemişti. İstanbul konsolosluğundan D vizesine başvurdum ve 1 ay sonra iş yerimin kontratını istediler, verdik ama 20 gün sonra da Türkiye’de firmamın bilançosu ve kaç kişi çalışıldığını sordular. Üstünden 20 gün geçtikten sonra da ret geldi. Nerede hata hata yaptığımı anlamadım Tekrar sizinle başvuru yaparsak şansım ne olur acaba?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan’da temsilciliğim var c vize alabilir miyim?
  B. ÖZTÜRK, 19 Haz 2020, 11:50

  Merhaba, Bulgaristan’dan D vize almak istiyoruz ama o işlemler öğrendiğim kadarıyla çok uzun sürüyormuş. Bulgaristan’da temsilciliğim var c vize alabilir miyim? Çok girişli olması için hangi evraklar gerekir? Temsilcilik açılışı için gittiğimizde Yunanistan schengen vizesi ile giriş yapmıştık. Multi vize almamızı olumsuz etkiler mi acaba? Cevabınız için teşekkür ederim. İyi günler.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan’da temsilciliğim var D vize kaç günde çıkar
  f. develi, 18 Haz 2020, 15:42

  Merhaba, Bulgaristan’da temsilciliğim var D vize kaç günde çıkar? Daha önce ticari vize almıştım. Vize yerine oturum alabilir miyim, yoksa bunun için belli bir süre geçmesi mi gerekir? Kolay veriliyor mu, siz bana bu konuda kolaylık sağlayabilir misiniz?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan temsilcilik için gerekli evraklar 2020
  O. canöz, 18 Haz 2020, 14:06

  Merhaba, kolay gelsin. Yaklaşık 12 senedir Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Bulgaristan’da temsilciliğini açmak planlıyoruz ve bu konuda daha detaylı bilgiler araştırıyoruz. Sizden hangi belgeler gerektiğini öğrenebilir miyiz? Oraya gitmeden siz bizim adımıza yapabilir misiniz vekalet verirsek. Bizden ne istenir ve ne kadar zaman alır? Görüşmek için sizden randevu nereden alabiliriz? Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Bulgaristan'da Temsilcilik Nasıl Açılır?
  t. yıldırım, 18 Haz 2020, 12:55

  Merhaba, Bulgaristan’da 5 yıldır ticaret yapıyorum. Sürekli turistik ya da ticari 6 aylık ve yıllık vize alarak gidiyorum. Vize almakta sorun yaşamadım fakat 6 ayda 90 gün kuralında sürekli takılıyorum. vizemerkezi.com sitenizde Türkiye’de ki şirketimin Bulgaristan’da temsilciliğini kurmak Bulgaristan’da en cazip ve ucuz yollardan biriymiş. Vergi sigorta ve işçi çalıştırmana gerek kalmadan muhasebe ücreti de ödemeden oturum alınabiliyormuş. Bulgaristan’da temsilcilik nasıl açılır, Temsilcilik kurmam ve D vize almam için her şey dahil paketiniz var mi? Şirketim 2 yıllık ve biraz borcu var. Borcunu ödemem gerekiyor mu yoksa önemli değil mi ? Değerli bilgilerinizden faydalanabilirsem çok mutlu olurum, şimdiden teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Bulgaristan için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp