Amerika Lise Eğitimi

Amerika Lise Eğitimi

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika, her yıl lise eğitimi almak isteyen binlerce uluslararası öğrenci ağırlamaktadır. Amerika lise eğitimi ile uluslararası öğrenciler birçok avantaj elde etmektedir. Bu avantajlardan en önemlisi öğrencilerin anadil düzeyinde İngilizce ’ye sahip olmasıdır. Yeni bir ülkeye adapte olmak başlarda öğrenciler için zorlayıcı olsa da İngilizceyi geliştirmenin en etkili yolu yurtdışında eğitim almaktır.  Lise eğitimi için Amerika’ya gelen öğrencilerin bir diğer avantajı ise Amerika kültürünü ve yaşam tarzını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı yakalamasıdır.  

Amerika’da lise eğitimi alan öğrenciler hayatları boyunca devam ettirebilecekleri uluslararası arkadaşlıklar kurmaktadır. Öğrenciler hem kendi kültürünü yabancı öğrencilere tanıtabilmekte hem de birçok farklı kültürü yakından tanımaktadır. Birlikte projeler yapmak, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak öğrencilerin dostluklarını pekiştirmektedir.

Amerika lise eğitimi gelenekçi, ezbere bir eğitim değil düşünmeye ve sorgulamaya dayalı bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda eğitim almakta ve diledikleri alanda ders seçebilmektedir. Amerika liseleri müfredatlarına ek olarak sanat, spor ve sosyal aktivitelerle de öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Amerika’da, fen bilimleri, teknoloji, spor, sanat vb. çeşitli alanlarda lise alternatifleri bulunmaktadır. Aynı zamanda engelli öğrencilere eğitim veren veya askeri eğitim veren liseler de vardır.

Amerika lise eğitimi aynı zamanda dünyadaki seçkin üniversitelere açılan bir kapı olması ile ön plana çıkmaktadır. Amerika’da alınan lise diplomaları ile Türk öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma şansına sahiptir. Aynı zamanda Amerika’da lise diploması alan Türk öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere sınavsız giriş hakkı da elde etmektedir.

Amerika’da lise okuyanlar İngilizcelerini geliştirmelerinin ve farklı kültürleri tanımalarının yanı sıra küçük yaşlarda ailelerinden bağımsız yaşamayı da öğrenmektedir. Bu öğrenciler yaşıtlarına göre erkenden sorumluluk alma ve tek başına zorlukların üstesinden gelme yeteneği kazanmaktadır.

Amerika Lise Eğitimi Sistemi

Fırsatlar ülkesi olarak bilinen Amerika, teknolojik ve ekonomik gücü ile yurtdışında lise eğitimi almak isteyen binlerce uluslararası öğrencinin dikkatini çekmektedir.

Amerika lise eğitimi sistemi Kanada ile benzer olarak eyaletler tarafından yönetilmektedir. Amerikan Federal Hükümeti milli eğitim bütçesine katkı sağlasa da eğitim öncelikli olarak eyaletlerin kontrolündedir. Her eyalet kendi eğitim müfredatı, okul personeli seçimi, öğrenci devam durumu gibi kararları düzenlemektedir. Aynı zamanda zorunlu eğitim süresi de yine eyaletler tarafından belirlenmektedir. Eyaletlerin eğitim sistemlerinde çok büyük değişiklikler bulunmamaktadır.

Genel olarak Amerika eğitim sistemi katı ve ezbere dayalı bir eğitim müfredatı yerine uygulama ağırlıklı, tartışmalara açık bir eğitim felsefesine dayalıdır. Öğrencilerin derslere aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak ve araştırma alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir. Amerika’da da üniversite öncesi eğitim 12 yıl sürmektedir. Öğrenciler 6 yaşında ilkokula başlar ve 14 yaşına geldiğinde ise 4 yıl sürecek lise eğitimine başlamaktadır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika’da da liseler devlet ve özel liseler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Günümüzde yaklaşık 26.500 devlet lisesi ve 10.700 özel lisesi ile oldukça köklü bir eğitim sistemi vardır. Devlet liseleri bölge ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Türk öğrencilerin devlet liselerinde lise değişim programı ile 1 yıl eğitim alma hakkı vardır. Amerika’da lise okumak isteyen Türk öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri istenilen düzeyde olmalıdır. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için ise Amerika liselerinde hazırlık programları bulunmaktadır.

Amerika liselerindeki not sistemi ile Türkiye’deki not sistemi farklı olduğu için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Amerika’da notlar A,B,C,D ve F olmak üzere harflerle ifade edilmektedir. En yüksek not A iken en düşük not F’dir ve öğrencinin dersten kaldığını ifade etmektedir. Harf notlarının Türkiye’deki yüzlük sisteme karşılığı ise şu şekildedir:
A=90 ve üstü
B=89-80
C=79-70
D=69-60
F=59 ve altı

Amerika Lise Eğitimi Süresi

Birçok uluslararası öğrenci Amerika’da lise kaç yıl olduğunu merak etmektedir. Amerika lise eğitimi süresi Türkiye’de olduğu gibi 4 yıldır ve eğitim 12. Sınıfta tamamlanmaktadır. Genellikle 14 ila 18 yaşları arasındadır.  Öğrenciler lise eğitimlerinin sonunda lise diploması elde eder ve üniversite veya kolejlere girmeye hak kazanırlar.

Akademik yıl genellikle Ağustos veya Eylül ayında başlar ve Mayıs veya Haziran ayında sona erer. Amerika lise eğitimi Türkiye’de olduğu gibi iki akademik dönemden oluşmaktadır. Eylül ile Ocak arasındaki döneme güz, Şubat ile Mayıs arasındaki döneme ise bahar dönemi denmektedir. Öğrenciler her iki dönemde de eğitimlerine başlama şansına sahiptir. Güz döneminde eğitimine başlayacak öğrenciler için son başvuru tarihi genellikle Nisan ayıdır. Bahar döneminde başlayacaklar ise başvurularını 1 Ocak’tan önce tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Amerika’daki liseler, devlet ve özel liseler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Devlet liselerinde eğitim almak isteyen Türk öğrenciler öğrenci değişim programı kapsamında 1 dönem veya 1 yıl eğitim alabilmektedir. Devlet lisesinde 1 yıl eğitim aldıktan sonra lise eğitimine Amerika’da devam etmek isteyen öğrenciler özel liselere yönlendirilir. Özel liselerde ise belirli bir süre kısıtlaması yoktur ve Türk öğrenciler dilerlerse 4 yıl eğitim alabilmektedir.

Amerika Lisesi Başvuru Şartları

Amerika lise eğitimi için uluslararası öğrenciler öncelikle kendilerine uygun okulu seçmelidir. Yaşamak istedikleri eyalet ve şehir, kişisel ilgi alanları ve kariyer beklentileri bu noktada devreye girmektedir. Uluslararası öğrencilerin Amerika’da lise başvurusu yapabilmeleri için herhangi bir geçiş sınavı yoktur. Öğrencilerin başvuru yapacakları okulun başvuru şartlarını yerine getirmesi yeterlidir. Amerika lisesi başvuru şartları okuldan okula değişkenlik göstermektedir. Ancak genel itibariyle öğrencinin akademik başarısı, dil yeterliliği ve yaşı Amerika liselerinin öncelikli olarak dikkat ettiği konulardır.

Amerika’da lise başvurusu yapacak öğrencilerin önceki okullarında aldıkları derslerin içerikleri ve öğrencinin not ortalaması önemli bir etkendir. Lise eğitimi öncesi not ortalamasının 100 üzerinden minimum 70 olması gerekmektedir. Bir diğer başvuru şartı ise öğrencinin Amerika lise eğitimi için yeterli İngilizce dil seviyesine sahip olmasıdır. Amerika’daki liseler uluslararası öğrencilerden TOEFL veya dengi sınavlardan istenilen minimum skoru elde etmesini istemektedir. Okullarda İngilizceleri yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık programları da sunulmaktadır. Aynı zamanda yaş sınırı da Amerika lisesi başvuru şartları arasında yer almaktadır.  Amerika’da lise okumak isteyen öğrencilerin 14 ile 18 yaş aralığında olmalılardır.

Amerika Lise Başvurusu Gerekli Evrak Listesi

Amerika’da lise eğitimi için doğru okul seçimi seçkin bir üniversiteye açılan bir kapıdır. Dolayısıyla öğrencilerin lise eğitimi alacakları okulu dikkatli bir şekilde seçmeleri önemlidir.

Lise eğitimi başvurusu yapabilmek için Amerika liselerine geçiş sınavı yapılmamaktadır. Öğrencilerin başvuru yapacakları okulun başvuru koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru aşamasında ise okulların istedikleri birtakım evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması öğrencinin kabulünde önemli bir etkendir.

Amerika lise başvurusu gerekli evrak listesi:

 • Okulların öğrenciler hakkında bilgi topladıkları okul başvuru formu
 • Önceki veya mevcut eğitim kurumundan alınmış diploma/transkript (not ortalamaları 100 üzerinden 70 ve üzeri bir puan olmalıdır)
 • İngilizce dil seviyesini gösteren sınav belgeleri (TOEFL, IELTS vb.)
 • Öğrencinin akademik başarılarını, neden Amerika’da lise eğitimi almak istediğini ve beklentilerini anlatan İngilizce motivasyon mektubu
 • Amerika’da tanınan kurumlardan alınmış sağlık raporu
 • Öğrencinin velisi tarafından imzalanmış izin belgesi
 • 8 adet biyometrik fotoğraf
 • Sponsor olacak ebeveyne ait çalışma ve gelir durumunu gösteren evraklar

Amerika Liseleri

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika, köklü bir eğitim sistemine sahiptir. Amerika liseleri eğitimde mükemmelliğe önem vermektedir. Alanlarında uzman ve özverili öğretmenleri ile üst düzey akademik vasıflara ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin entelektüel, fiziki ve sosyal gelişimine son derecede özen gösterilmektedir. Amerika liseleri, eğitim müfredatlarına ek olarak öğrencileri sosyal aktivitelere, gönüllü hizmetlere ve sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmektedir.

Amerika liseleri yönetim ve yapı itibariyle devlet liseleri ve özel liseler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.  Ülkede 26.500 devlet lisesi ve 10.700 özel lise bulunmakta ve her yıl lise eğitimi için binlerce uluslararası öğrenci ağırlanmaktadır. Amerika devlet liseleri uluslararası öğrencilere, lise değişim programı ile 1 akademik dönem veya 1 yıl eğitim görme hakkı tanımaktadır. Uluslararası öğrencilerin Amerika’da lise eğitimini tamamlayabileceği okullar ise özel liselerdir.

Amerika lise eğitimi için uluslararası öğrenciler için İngilizce dil yeterliliği aranmaktadır. Amerika liseleri İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık programları sunmaktadır. Bu hazırlık programlarında belirli bir seviyeye gelen öğrencilere ileride zaman kaybı yaşamaması adına İngilizcenin yanı sıra belirli zorunlu akademik dersler de verilmektedir.

Amerika En İyi Lise Sıralamaları

İyi bir lise, farklı sosyal ve ekonomik geçmişe sahip tüm öğrencileri eğitir ve mezun olmaları yolunda onlara çeşitli zorunlu dersler sunar. Amerika’nın en iyi liseleri sıralaması da herhangi bir coğrafi bölgeye odaklanmadan, ülke geneline göre yapılmaktadır. Amerika en iyi lise sıralamaları U.S News & World Report tarafından, yaklaşık 18,000 devlet okulunu ve 50 eyaleti kapsayacak şekilde yapılmaktadır. U.S. News & World Report, insanların yaşamlarını etkileyen önemli konularda kalite sıralamaları yapmakta ve daha iyi ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlamaktadır.

Sıralamalar yapılırken, liselerin ekonomik ve etnik yapısına bakılmaksızın öğrencilere ne kadar iyi hizmet verdiklerine odaklanılmaktadır. Okullar, bütüncül bir yaklaşım benimsenip 6 faktöre odaklanarak sıralanmaktadır: üniversiteye hazırlık, okuma ve matematik yeterliliği, okuma ve matematik performansı, yetersiz hizmet alan öğrenci performansı, kolej müfredat genişliği ve mezuniyet oranları.

Amerika en iyi lise sıralamaları:

 1. Thomas Jefferson High School for Science and Technology (Virginia)
 2. Academic Magnet High School (South Carolina)
 3. Merrol Hyde Magnet School (Tennessee)
 4. School for Advanced Studies (Florida)
 5. Townsend Harris High School (New York)
 6. The School for the Talented and Gifted (Texas)
 7. BASIS Chandler (Arizona)
 8. Haas Hall Academy Bentonville (Arkansas)
 9. Payton College Preparatory High School (Illinois)
 10. Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School (Texas)

Amerika Özel Liseleri

Amerika özel liseleri 1 yıldan fazla eğitim görmek veya lise eğitiminin tamamını Amerika’da tamamlamak isteyen uluslararası öğrenciler için uygundur. Özel liseler, yüksek eğitim standartları ile öğrencileri seçkin üniversitelere hazırlamayı hedeflemektedir. Fiziksel olarak daha küçük sınıflarda daha az öğrenciye eğitim veren bu okullar öğrenci odaklı tasarlanan eğitim programları sunmaktadır. Özel liselerde sınıf mevcudu azaldığı için öğretmenler her bir öğrenci ile ayrı olarak ilgilenebilmektedir.  

Amerika özel liseleri gündüz okulları ve yatılı okullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gündüz liselerinde sunulan konaklama tipi aile yanı konaklamadır. Öğrenciler belirli kriterlere göre seçilen ve sık sık denetlenen Amerikalı ailelerin yanına yerleştirilmektedir. Boarding schools adı verilen yatılı okullarda ise öğrenciler eğitim gördükleri okulların yurtlarında konaklamaktadır. Öğrenciler yatılı okullarda edindikleri arkadaşlıklar sayesinde hem İngilizcelerini hem de iletişim becerilerini geliştirebilmektedir.

Amerika özel liselerinde, uluslararası öğrencilerin ülkeye ve okula adaptasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli müfredat dışı aktiviteler bulunmaktadır. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine önem verilmektedir. Ancak devlet liseleri ile kıyaslandığında Amerika özel liseleri çok daha maliyetlidir.

Amerika özel liselerinde eğitim alan öğrenciler eğitimlerinde Türkiye’de devam etmek isterlerse sene kaybı yaşamadan devam edebilir. Amerika özel liselerinde eğitim görecek Türk öğrenciler F1 öğrenci vizesine başvurmaktadır.

Amerika Devlet Liseleri

Amerika devlet liseleri bulundukları eyaletlere göre farklılık gösterse de eğitimde belirli bir kaliteyi yakalamak zorundadır. Devlet liseleri, herkes için tasarlanmış genel bir eğitim programı sunmaktadır. Bu genellikle matematik, İngilizce, okuma, yazma, bilim, tarih ve beden eğitimi programlarını içermektedir.  Buna ek olarak, birçok devlet okulu müzik, sanat, dil, teknoloji ve kariyer eğitimi alanlarında da programlar sunmaktadır. Amerika devlet liseleri tüm öğrencileri eğitme sorumluğunda olduğu için özel ihtiyaçları olan öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri için özel programlar sunmaktadır. 

Devlet liselerindeki öğretmenler eyalet onaylıdır, bu da öğrencilerin eğitimi ve dersler dahil olmak üzere devletin gerektirdiği eğitimi almış oldukları anlamına gelmektedir. Öğretmenlerin üniversite diplomasının yanı sıra eyalet tarafından lisans almaları da gerekmektedir.

Amerikan vatandaşı olmayan öğrenciler için devlet liselerinde eğitim süresi 1 dönem veya 1 akademik yıl olarak değişmektedir. Amerika’da lise okumak isteyen Türk öğrenciler, devlet liselerinde maksimum bir 1 yıl eğitim alabilmektedir. Öğrenciler devlet liselerindeki 1 yıllık eğitim için lise değişim programlarına katılmaktadır. 1 yıllık eğitimin sonunda eğitimini uzatmak isteyen öğrenciler özel liselere geçiş yapmaktadır. Lise değişim programı ile Amerika’ya gelen öğrenciler aile yanı konaklamada kalmaktadır.

Devlet okulları, eyalet ve federal fonlar tarafından sağlanan okullardır. Günümüzde Amerika'daki çocukların yüzde doksanı devlet okullarına gitmekte ve eğitim için herhangi bir ücret ödememektedir. Uluslararası öğrenciler ise devlet liselerindeki 1 yıllık eğitimin maliyetlerini karşılamak zorundadır ancak özel liseler ile karşılaştırıldığında ücretler oldukça ekonomiktir. 

Amerika Lise Bölümleri

Amerika birçok farklı milliyeti, kültürü, dili ve coğrafi yapıyı içerisinde barındıran çok büyük bir ülkedir. Bu nedenle eğitimde ulusal bir müfredat yoktur. Amerika lise eğitimi eyalet ve yerel okul bölgeleri yasalarına göre gerçekleşmektedir. Her eyaletin lise diploması almak için farklı kuralları vardır ve her okul, sundukları dersler açısından büyük farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, çoğu lisede mevcut zorunlu dersler de vardır.

Genel itibari ile Türkiye’deki eğitim müfredatıyla benzer olarak öğrenciler İngilizce, Tarih, Fen, Matematik, Sosyal Bilimler ve Bilgisayar Bilimleri dersleri almaktadır. Amerika lise bölümleri öğrencilerin hem akademik hem de mesleki olarak gelişimlerine göre tasarlanmışlardır. Öğrencinin lisede alacağı dersler lise sonrasındaki planlarına göre şekillenmektedir. Örneğin üniversitede mühendislik alanında bir bölüm seçecek bir öğrenci daha fazla matematik ve fen dersleri alabilir.

İngiliz dili ve edebiyatı dersleri Amerika’daki lise bölümlerinde önemli bir yere sahiptir. Edebiyatın yanı sıra öğrenciler yazma ve konuşma dersleri de almaktadır. Öğrenciler aynı zamanda Fransızca, Almanca veya İspanyolca gibi yaygın dillerin en az birinin temellerini de öğrenmektedir.

Amerika lise bölümleri arasında öğrencilerin seçebileceği başka çeşitli dersler de bulunmaktadır. Bu derslerin bazıları zorunlu iken bazıları da seçmeli derslerdir. Bunlar:

 • Müzik, fotoğrafçılık veya çömlekçilik gibi sanatlar
 • Bilgisayar uygulamaları, grafik tasarım veya web tasarımı
 • Beden Eğitimi
 • Psikoloji
 • Oto mekaniği veya bakımı dersleri gibi ticaret alanı çalışmalarıdır.

Amerika Lise Eğitimi Fiyatları

Amerika lise eğitimi fiyatları öğrencilerin eğitim göreceği eyalete ve okulun türüne göre değişkenlik göstermektedir. Amerika’da lise okumak isteyen öğrencilerin eyaletler tarafından finanse edilen devlet liseleri ve özerk olarak yürütülen özel liseler olmak üzere iki opsiyonu bulunmaktadır. İki okul türü arasında maliyetler önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla öğrenci ve ailelerin bir seçim yapmadan önce iyi bir araştırma yapmaları tavsiye edilmektedir. 

Amerika devlet liselerinde eğitim Amerika vatandaşları için ücretsizdir. Ancak uluslararası öğrencilerin 1 yıllık lise değişim programları için belirli bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Amerika devlet liseleri özel liseler ile kıyaslandığında oldukça ekonomik bir seçenektir. Amerika devlet liseleri fiyatları, 1 veya 2 dönem lise eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre 3.000 ile 10.000 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Eğitim ücretinin yanı sıra öğrencinin aile yanı konaklama ve yemek, okul materyalleri, sağlık ve ulaşım hizmetleri masrafları bu ücrete dahildir.

Amerika özel liseleri fiyatları okulun türü ve bulunduğu eyalete göre değişkenlik gösterse de fiyatlar ortalama olarak 35.000 Amerikan Doları ile 60.000 arasındadır. Bu fiyatlar okulların eğitim, konaklama ücretleri aynı zamanda havaalanı transferi ve sağlık sigortası ücretlerini kapsamaktadır.

Aynı zamanda Amerika’da burslu lise eğitimi almak da mümkündür. %100 burs almak son derece zor olabilse de imkansız değildir. Aynı zamanda öğrencilerin akademik başarıları ve yetenekleri doğrultusunda özel liselerde %20 ile %50 burslu olarak okuma imkanları da vardır. Burs başvurusu yapacak öğrencilerin not ortalamaları ve İngilizce sınav skorlarının yüksek olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda birçok spor bursu da bulunmaktadır.

Amerika Lise Değişim Programı

Amerika lise değişim programı yabancı öğrencilere 5 ay (1 dönem) veya 10 ay (2 dönem) boyunca Amerika’da lise eğitimi alma imkanı tanıyan bir programdır. Lise değişim programı ile Amerikan eğitim sistemini deneyimleyen öğrenciler okul sonrası spor programları da dahil olmak üzere tüm okul etkinliklerine katılabilmektedir. Lise öğrencileri, akredite bir devlet lisesinde eğitim alırken Amerikalı bir ev sahibi ile konaklamaktadır.

Amerika lise değişim program sayesinde öğrenciler Amerika kültürünü yerinde deneyimlemekte ve tecrübe kazandırmaktadır. Bu programa katılan öğrenciler bir yandan İngilizcelerini geliştirip pratik yaparken bir yandan da farklı kültürleri deneyimleme şansına sahiptir. Öğrenciler, birçok farklı milleti barındıran Amerika’da yalnızca Amerikan kültürünü değil çeşitli kültür ve yaşam tarzlarını tanımaktadır. Farklı ülkelerden arkadaşlar edinen öğrenciler dünya vatandaşı olma yolunda büyük bir adım atmaktadır. Lise değişim programı ile küçük yaşta ailelerinden ayrılan öğrencilerin sorumluluk duyguları da gelişmektedir.

Amerika lise değişim programına katılmak isteyen öğrencilerde bir takım koşullar aranmaktadır. Öncelikle öğrencilerin 15 ile 18 yaşları arasında olmaları gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde daha önce F-1 veya J-1 statüsünde bir programa katılmamış olmalılardır. Diğer bir kabul şartı ise öğrencinin akademik başarısıdır ve not ortalamaları 100 üzerinden 70 ve üzeri olmalıdır. Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin yeterli İngilizce seviyesine sahip olmaları da gerekmektedir. Uluslararası İngilizce yeterlilik sınavı olan ELTIS’ten minimum 216 puan almalılardır. Peki, Amerika lise değişimi başvuru dönemi ve tarihi nedir? Amerika’da liseler eğitimine genellikle Ağustos veya Eylül ayında başlamaktadır. Bu değişim programına katılmak isteyen öğrencilerin en geç 20 Nisan’a kadar işlemlerini tamamlaması tavsiye edilmektedir.

Amerika lise değişim programına katılan öğrenciler Amerikalı gönüllü ailelerin yanında konaklamaktadır. Gönüllü ailelerin hepsi güvenlik soruşturmasından geçmiş ve adli sicil kaydı olmayan kişilerdir. Aileler öğrencilere günde 3 öğün yemek hazırlamaktadır. Lise değişim programı ile Amerika’ya gelen öğrencilerin ülkede akrabaları varsa yanlarında kalmalarına izin verilmemektedir.

Amerika Lisesi YÖK Denkliği

Amerika lise eğitimi almanın birçok avantajı bulunmaktadır. İlk akla gelen avantajı elbette çok yönlü eğitim müfredatıdır. Amerika liseleri öğrencilere geleneksel ve ezberci eğitim kalıplarını yıkıp çağdaş bir eğitim sistemi sunmaktadır. Amerika’da lise eğitimi alan öğrenciler erken yaşlarda anadil düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaktadır. Amerika’da alınan lise diplomalarının uluslararası geçerliliği olması bir diğer avantajdır. Amerika lisesi YÖK denkliği olup olmadığı ise öğrenciler tarafından oldukça merak edilmektedir.

Yurtdışında lise eğitimi gören öğrencilerin denklik işlemleri MEB tarafından yapılmaktadır. Amerika’da 1 veya 2 dönem devlet liselerinde değişim programına katılan öğrenciler Türkiye’ye geri döndüklerinde MEB denkliği sayesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmektedir. Aynı şekilde özel liselerde eğitim gören öğrenciler de eğitimlerini Türkiye’de sürdürebilmektedir.

Denklik işlemleri Amerika’da eğitim gören öğrencilerin Amerika’daki eğitim kurumlarından aldıkları karne, transkript, sertifika, mezuniyet belgesi veya diploma belgelerinin asılları ile yapılmaktadır. Amerika’da lise eğitimi görüp Türkiye’ye gelen öğrencilerin denklik işlemleri için sundukları belgeler (karne, transkript vb.) alışılmışın dışında olduğu için incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim yılı içerisinde öğrenim belgesi olmadan Türkiye’ye dönen öğrencilerin ise eğitimlerinden geri kalmamaları için velilerinin imzalı beyanları doğrultusunda Türkiye’de okula devam etmeleri geçici olarak sağlanmaktadır. Ancak öğrencinin belgelerini üç ay içerisinde getirmesi gerekmektedir.

Amerika lisesi YÖK denkliği işlemleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından değil Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖK denkliği, yurtdışında lisans, yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin aldıkları eğitimin Türkiye’de verilen eğitim ile kazanımlarının eş değer olup olmadığının tespitidir. 

Amerika Lise Eğitimi Konaklama Seçenekleri

Amerika lise eğitimi konaklama seçenekleri öğrencinin eğitim göreceği lisenin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Aile yanı konaklama ve yurt konaklaması olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür.

Amerika’da lise değişim programına katılacak öğrenciler için aile yanı konaklama ayarlanmaktadır. Devlet liselerinde 1 veya 2 dönem eğitim görecek öğrenciler gönüllü ailelerin yanına yerleştirilmektedir. Programa dahil olan gönüllü aileler belirli kriterlere göre seçilmektedir. Aileler, Amerika’da güvenlik soruşturmasını geçmiştir ve adli sicil kayıtları yoktur. Öğrencilerin 3 öğün yemekleri yanında kaldıkları aileler tarafından hazırlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin ev ile okul arasındaki ulaşımı da aileler tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de aile yanı konaklama alışılagelmiş bir durum olmasa da Amerika’da oturmuş bir sisteme sahiptir. Amerikalı aileler yabancı öğrenci ağırlamaya alışkınlardır ve öğrencilerin adaptasyon sürecinde oldukça yardımcı olmaktadır. Aile yanında kalan öğrenciler, İngilizce pratiği konusunda hızlı bir gelişim göstermekte ve Amerikan kültürü ve yaşam tarzını da yakından tecrübe edebilmektedir. Devlet liselerinin yanı sıra gündüz eğitimi sunan özel liselerde eğitim gören öğrencilere de aile yanı konaklama hizmeti sunulmaktadır.

‘Boarding school’ adı veren özel yatılı liselerde ise öğrenciler okulun yurt binalarında konaklamaktadır. Yurtların bulundukları kampüsün olanakları ve sosyal tesisleri her okulda farklılık göstermektedir. Ancak genel itibariyle tüm yurtlar müfredat dışı çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Uluslararası öğrencilerin sorunları ilgilenen bir personel bulunmaktadır ve öğrenciler bir ihtiyaçları olduğunda bu personellere danışmaktadır. Yurtlarda birçok farklı milletten öğrenci ile konaklayan öğrenciler ömür boyu sürecek uluslararası arkadaşlıklar kurmaktadır.  Öğrencilerin üç öğün yemekleri yurtlarda hazırlanmaktadır. Yurtlar öğrencilerin eğitim gördükleri kampüslerde yer almaktadır ve yürüme mesafesindedir.

Amerika’da Yaşam Masrafları

Eğitim ve konaklama ücretlerinin yanı sıra Amerika’da yaşam masrafları da öğrenci ve aileler tarafından merak edilmektedir. Öğrencilerin okullara yaptıkları ödemeler yıllık olup, kalacakları dönem boyunca eğitim, konaklama, yemek, ulaşım ve sağlık sigortası ücretlerini kapsamaktadır.

Aile yanı ve yurt konaklamalarında öğrencilere hafta içleri kahvaltı ve akşam yemeği servisi yapılmaktadır. Hafta sonları ve tatillerde de 3 öğün yemek verilmektedir. Öğrenciler öğle yemeklerini evden götürebildikleri gibi dışarıdan da satın alabilmektedir.

Lise eğitimi için Amerika’ya gelen öğrenciler 18 yaşından küçük olacakları için havaalanı karşılama hizmeti almaları gerekmektedir ve bu hizmet de yine ödedikleri yıllık ücrete dahildir. Aile yanında konaklayan öğrencilerin evden okula ve okuldan eve ulaşımı aileler tarafından sağlanmaktadır. Yurt konaklamaları ise öğrencilerin eğitim gördükleri kampüste yer almaktadır ve yürüme mesafesindedir. Bundan dolayı eğitim süresince Amerika’da öğrencinin harcayacağı para miktarı, öğrencinin harcama alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterebilir.

Amerika Lise Eğitimi Vizeleri

Amerika’da lise eğitimi alacak öğrencinin vize türü katılacağı programa göre değişiklik göstermektedir. Amerika lise eğitimi vizeleri F-1 ve J-1 vizeleri olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek isteyen bir yabancı ülke vatandaşının geçici kalış için göçmen olmayan bir vize veya kalıcı oturum için göçmen vize başvurusu yapması gerekmektedir. Ziyaretçi değişim (J-1) vizeleri, Amerika’da bir değişim programına kabul edilmiş katılımcıların başvurması gereken göçmen olmayan bir vize türüdür. Öğrenci (F-1) vizesi ise Amerika’da ilköğretim, ortaöğretim, üniversite veya dil okulu vb. eğitimine katılım amacıyla seyahat edecek kişilerin başvurması gereken göçmen olmayan vize türüdür. Ancak öğrenci vizesi Amerika’da devlet tarafından finanse edilen bir ilkokulda veya devlet lisesinde eğitim görmek isteyen kişilere verilmez.

Amerika’da devlet liselerinde eğitim süresi yabancı öğrenciler için 1 eğitim yılı ile sınırlıdır. Devlet liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler, lise değişim programları ile J-1 vizesine başvuru yapmalılardır. Özel liselerde ise yabancı öğrencilerin eğitim sürelerinde böyle bir sınırlama yoktur ve diledikleri kadar eğitim alabilirler. Özel liselerde eğitim görecek Türk öğrencilerin başvuru yapmaları gereken vize kategorisi ise F-1 öğrenci vizesidir.

Daha fazla bilgi almak veya gerekli evrak listelerine ulaşmak için F-1 öğrenci vizesi ve  J-1 lise değişim vizesi  sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz veya +90 212 970 05 02 numaralı hattımızdan Amerika vize uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Amerika Vizesi Ön Başvuru Formu

Amerika ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Amerika için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp