Özel Göçmen Olarak Green Card Başvurusu

EB-4 Özel göçmen olarak Green Card başvurusu için tüm detayları sayfamızda bulabilirsiniz.

1- Özel Göçmenlik Olarak Green Card Başvurusu

  • Din görevlisi

Amerika’ya kar amacı gütmeyen dini bir kuruluşta çalışmak için gelen bir dini mezhebe mensup olmayı gerektirir.

  • Özel göçmen çocuk

Ebeveyni tarafından istismar edilmiş, terk edilmiş veya ihmal edilmiş bir çocuk olmayı ve SIJ (Special Immigrant Juveniles) statüsüne sahip olmayı gerektirir.

  • Uluslararası bir yayıncı

Amerika’da medyanın bir üyesi olarak çalışmaya gelen kişiler için geçerlidir.

  • Uluslararası bir örgütün çalışanı ve ailesi veya NATO-6 çalışanı ve ailesi 

Bazı uluslararası örgütlerin ve NATO’nun emekli memurları veya çalışanları ile yakın aile üyelerini içerir.

2- Mülteci veya Sığınmacı Olarak Green Card Başvurusu

Siyasi bir sığınmacı olarak Green Card başvurusu yapabilmek için bu unvanın başvuru yapacak kişiye en az 1 yıl önceden verilmiş olması gerekmektedir.

Mülteci olarak Green Card başvurusu yapabilmek için başvuruyu yapacak kişinin en az 1 yıl önce mülteci olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3- İnsan Ticareti ve Suç Mağdurları İçin Green Card Başvurusu

İnsan ticareti mağdurunun göçmen olmayan T vizesine sahip olması gerekmektedir.

Suç mağdurunun göçmen olmayan U vizesine sahip olması gerekmektedir.

4- İstismar Kurbanları İçin Green Card Başvurusu

Bir Amerika vatandaşının veya yasal daimi ikamet sahibinin İstismar edilmiş eşi, ebeveyni ya da 21 yaşını aşmamış bekâr çocukları bu kategoride Green Card başvurusunda bulunabilir.

5- Kayıt Yoluyla Green Card Başvurusu

1 Ocak 1972 tarihinden önce yasadışı olarak olsa bile Amerika Birleşik Devletleri’ne girmiş ve halen ülkede ikamet edenler Green Card başvurusunda bulunabilirler.

6- Yabancı Diplomatlar İçin Green Card Başvurusu

Amerika’da yabancı bir diplomatın çocuğu olarak dünyaya gelenler Green Card başvurusu yapabilir.

Amerika’da yabancı bir diplomat veya yüksek rütbeli görevli olarak bulunanlar evlerine dönemedikleri takdirde Green Card başvurusunda bulunabilir.

EB-4 Özel göçmen olarak Green Card başvurusu yapmak için ve başvurunuzda ret cevabı almamanız için alanlarında profesyonel Amerika vizesi uzmanlarımıza danışabilirsiniz. 0212 970 05 02 

Amerika vizesi başvuru formu

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 16867