Amerika EB-5 Vizesi (Göçmen Yatırımcı Programı Yoluyla Green Card)

Amerika EB-5 Vizesi (Göçmen Yatırımcı Programı Yoluyla Green Card)

Amerika EB-5 Vizesi (Göçmen Yatırımcı Programı Yoluyla Green Card) bilgi sayfamıza hoş geldiniz.

Amerikan Kongresi, yabancı yatırımcılar tarafından iş yaratmak ve sermaye yatırımlarıyla Amerika ekonomisini canlandırmak için 1990'da EB-5 Programı'nı yaratmıştır. EB-5 yatırımcı programı USCIS (Amerika Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) tarafından yönetilmektedir. Başlangıçta 1992 yılında pilot olarak yürürlüğe giren ve o zamandan beri düzenli olarak yetkilendirilen bu program uyarınca yatırımcılar, ekonomik büyümeyi teşvik eden tekliflere dayalı olarak USCIS tarafından belirlenen bölgesel merkezlere yatırım yaparak EB-5 vize sınıflandırmasına ve Green Card almaya hak kazanabilirler.

Tüm EB-5 yatırımcıları 29 Kasım 1990'dan sonra kurulmuş ticari bir girişim olan yeni bir ticari işletmeye yatırım yapabilirler. Eğer 29 Kasım 1990'da veya daha önce kurulan bir ticari işletmeyi satın alırlarsa, mevcut işletme yeni bir ticari teşebbüsün ortaya çıkacağı şekilde yeniden yapılandırılmalı veya yeniden düzenlenmelidir ve işletme yatırım sayesinde net değer veya personel sayısı bakımından en az %40 oranında artış kazanmış olmalıdır.

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programı, en azından 10 nitelikli çalışan için tam zamanlı pozisyonlar yaratacak olan Amerika’daki yeni bir ticaret kuruluşunda en az 1,8 milyon dolar veya hedefli bir yatırım alanında (Targeted Employment Area) 900.000 dolar yatırım yapmayı gerektirir. ( 21 Kasım 2019 tarihinde talep edilen yatırım miktarları revize edilmiştir.)

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programı kapsamında, Amerika’da bir işyeri açmak isteyen girişimciler (aynı zamanda eşleri ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocukları) aşağıdaki koşulları yerine getirirlerse Green Card başvurusunda bulunabilirler:

 • Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari bir işletmeye gerekli yatırımları yapmak
 • Kalifiye ABD'li işçiler için 10 sürekli tam zamanlı iş pozisyonu yaratmak veya var olan pozisyonları korumak

**Ticari işletme, yasalar çerçevesinde kar amacı güden herhangi bir işi sürekli olarak yürüten işletmelere denir. Bu işletmeler; şahıs şirketi, ortaklık, holding, ortak girişim, tüzel bir kişilik ya da kamu veya özel sektöre ait diğer varlıklar olabilir.

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı kapsamında başvuru yapmak için lütfen Amerika vize uzmanlarımıza danışınız.

EB-5 Yatırımcı Programı Kapsamında Amerika’da İşyeri Açmak İçin Gerekli Yatırım Şartları

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programı yatırımcısı, en az 10 nitelikli çalışan için tam zamanlı pozisyonlar yaratacak yeni bir ticaret girişimine gerekli sermaye tutarını yatırmalıdır.

 • Bölgesel bir merkezde bulunmayan yeni bir ticari girişim için tam zamanlı pozisyonlar, doğrudan yeni ticaret kuruluşu tarafından oluşturulmalıdır. Bu, yeni ticaret kuruluşunun (ya da onun tamamıyla kendisine ait iştiraklerinin) kendi nitelikli çalışanlarının bizzat kendi işvereni olması gerektiği anlamına gelir.
 • Bölgesel bir merkezde bulunan yeni bir ticaret kuruluşu için tam zamanlı pozisyonlar doğrudan veya dolaylı olarak yeni ticaret kuruluşu tarafından oluşturulabilir.
 • Doğrudan işler, yeni ticari işletme ile istihdam sağladığı kişiler arasında bir işveren-çalışan ilişkisi kuran işlerdir.
 • Dolaylı istihdam, yeni ticaret girişiminin dışında tutulan ancak yeni ticari girişimin bir sonucu olarak yaratılan işlerdir.

Sorunlu İş, en az iki yıl varlığını koruyan ve göçmen yatırımcının Form I-526 üzerinde belirttiği öncelik tarihinden önceki 12 veya 24 aylık dönemde net zararın oluştuğu bir iştir. Bu zarar, sorunlu işletmenin net değerinin en az % 20'si kadar olmalıdır.

Sorunlu bir iş söz konusu olduğunda, EB-5 yatırımcısı iş koruma önlemlerine başvurabilir. Bunun için yatırımcı, mevcut çalışan sayısının ön yatırım seviyesinden itibaren en az 2 yıl daha devam ettirildiğini veya ettirileceğini göstermelidir.

Tam zamanlı istihdam, nitelikli çalışanların yeni ticari işletme tarafından haftada en az 35 çalışma saati gerektiren bir pozisyonda çalıştırılması anlamına gelir. Bölgesel merkez programı çerçevesindeki "tam zamanlı istihdam" da, aynı şekilde haftada en az 35 çalışma saati gerektiren, dolaylı olarak yaratılan bir konumda nitelikli bir çalışanın istihdam edilmesi anlamına gelir.

İş paylaşımı düzenlemesi, iki veya daha fazla nitelikli çalışanın tam zamanlı bir pozisyonu paylaştığı bir düzenlemedir. Haftada bir saatlik gereksinimin karşılanması koşuluyla tam zamanlı bir iş olarak sayılır.

**Zaman aralıklı, geçici, mevsimlik veya sürekliliği olmayan işler, tam zamanlı daimi işler olarak nitelendirilmez. Bununla birlikte, en az 2 yıl sürmesi beklenen işler genelde geçici, mevsimlik veya sürekliliği olmayan işler olarak kabul edilmez.

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı İçin Gerekli Sermaye Şartları

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı kapsamında Amerika’da işyeri açmak için gerekli sermaye, yabancı girişimcinin şahsen ve esasen sorumlu olması şartıyla; nakit, teçhizat, stok, diğer maddi olmayan varlıklar, nakit eşdeğerleri ve yabancı girişimcinin sahip olduğu varlıklarla güvence altına alınan borçları ifade eder. Ayrıca yatırımın yapıldığı yeni ticari teşebbüsün varlıkları, yatırımcının borçlarından herhangi birini temin etmek için kullanılamaz.

Bütün sermayeler ABD Doları cinsinden adil piyasa değeri ile belirlenir. Yasal olmayan yollarla (suç teşkil eden faaliyetler gibi) doğrudan veya dolaylı olarak edinilen varlıklar sermaye olarak düşünülmemelidir.

Amerika EB-5 Vizesi için göçmen yatırımcı, yatırım yapılan sermayenin yasal sahibi olduğunu kanıtlamalıdır. Sermaye, göçmen yatırımcının belirli şartlar altındaki bir ödeme sözünü (senet gibi) içerebilir.

Gerekli Minimum Yatırımlar:

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki asgari nitelikli yatırım 1.000.000 $ iken alınan yeni kararla 21 Kasım 2019 tarihi sonrası 1.800.000 $’a yükseltilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hedefli İstihdam Alanları - Targeted Employment Area (yüksek işsizlik alanlarında veya kırsal alanlarda) asgari nitelikli yatırım 500.000 $'dan 900.000 $’a yükselmiştir.

**Hedefli İstihdam Alanı (Targeted Employment Area) yatırım sırasında bir kırsal alan sayılan veya ulusal ortalamanın en az %150'si kadar işsizlik yaşanan bir alandır.

**Kırsal alan, Amerika Birleşik Devletleri'nin son on yıllık nüfus sayımına göre 20.000 veya daha fazla nüfusa sahip herhangi bir şehir veya kasabanın Metropol içerisinde olmayan herhangi bir alanıdır.

EB-5 Amerika Yatırımcı Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

1- Amerika EB-5 Vizesi başvurusu için öncelikle I-526 (Yabancı Girişimci İçin Göçmen Dilekçesi) formu doldurulmalıdır. I-526 Formunun yanında destekleyici bazı belgeleri de eklemeniz gerekmektedir. Bu belgeler:

 • Yeni bir ticari girişim olarak bir ticari kuruluşa "kâr amaçlı" yaptığınız yatırıma veya yatırım sürecinizin aktif olarak devam ettiğine dair kanıt.
 • Varsa, yeni bir ticari girişimin kurulduğuna dair kanıt ve azaltılmış yatırım miktarı kapsamında yatırım yapma arzusundaysanız, Hedeflenen İstihdam Alanı (Targeted Employment Area) ile ilgili kanıt.
 • Yeni ticari girişiminin yönetiminde meşgul olduğunuz veya olacağınıza dair kanıt
 • Gerekli sermaye miktarını (1,8 milyon dolar veya nitelikli yatırım Targeted Employment Area kapsamında ise 900.000 dolar) yatırım yaptığınızı veya sürecin aktif olarak ettiğini gösteren kanıt.
 • Yatırım sermayesinin yasal araçlar vasıtasıyla elde edildiğine dair kanıt. (Bunun için işletme kayıt belgeleri, vergi beyannameleri, son 15 yıl içinde yatırımcıya karşı açılmış tüm davalara ait belgelerin ibraz edilmesi gerekir)
 • Yeni ticari girişimin nitelikli çalışanlar için en az 10 tam zamanlı pozisyon oluşturacağına dair kanıt. (Gerekli işçiler henüz işe alınmadıysa, yeni ticari girişimin niteliği ve öngörülen boyutu nedeniyle en az 10 nitelikli çalışana ihtiyaç duyulacağını gösteren kapsamlı bir iş planı ibraz edilmesi gerekir)
 • Var olan çalışan sayısının en az 2 yıl boyunca yatırım öncesi seviyeden daha az olmayacağına ve muhafaza edileceğine dair kanıt

2- DS-260 Formu online olarak doldurulmalıdır.

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı kapsamında başvuru yapmak ve bir Green Card sahibi olarak ABD'de kalıcı ikamet ve işyeri sahibi olmak için lütfen Amerika vize uzmanlarımıza danışınız. Yatırımcı Programı ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru evrakları için iletişim numaralarımızdan ve [email protected] adresinden e-posta yoluyla vize uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programına başvurmak isteyenlerin hazırlaması gereken evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz) 
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Adres, aile, anne ve baba bilgilerini içeren)
 • I-526 Formu ve forma eklenmesi gereken evraklar
 • DS-260 Formu (Online, İngilizce Doldurulacak)
 • Güncel faaliyet belgesi: Kaşeli orijinal belgeler 3 ay, e imzalı belgeler 1 ay geçerlidir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli vergi levhası fotokopisi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü: e-devlet üzerinden alabileceğiniz barkotlu ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, ıslak imza ve kaşeli SGK tescil ve hizmet dökümü sunulmalıdır.
 • MRV ücret sayısını gösteren makbuzunuz ya da çıktınız.
 • 5 yıllık iş planı ve eğer mevcut bir firma ise son 3 yılın vergi beyanı.
 • Şirketin mülkiyet kanıtı ve şirket tescil belgesi.
 • Ticari faaliyetleri ve gerçek değeri gösteren kanıt.
 • Ofis / mal veya kira anlaşmalarını gösteren satın alma sözleşmesi.
 • Tamamlanmış tıbbi muayene formları

Amerika EB-5 Vizesi (Göçmen Yatırımcı Programı Yoluyla Green Card) için bilgi verdik. Amerika vizesi başvurusu için bizi arayabilirsiniz. 0212 970 05 72

Amerika Vizesi Ön Başvuru Formu

Amerika ile ilgili sizden gelen sorular

2 sorudan en popüler 2 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Amerika EB-5 Vizesi
  Y. CANDAY, 28 Tem 2020, 15:17

  Selamlar Amerika EB-5 Vizesi hakkında bilgi almak istiyorum. Ben Amerika’da iş kurmak ve yasamak istiyorum. Göçmen statüsünde değerlendirilerek Green Card alma sansım olur mu? Bunun süreci nasıl ilerlemektedir? İnternette biraz araştırdım ama pek emin olamadığım bazı konular var. Süreç ile ilgili bilgi verirseniz cok sevinirim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Amerika'da işleyen bir şirkete ortak olmak istiyoruz
  C.Ö, 23 Oca 2017, 15:02

  Merhaba, Amerika'da bir şirket kurarak, hali hazırda Amerika'da işleyen bir şirkete ortak olmak istiyoruz. Yapmayı düşündüğümüz yatırım tutarı yaklaşık 100.000 Dolar. Bu yatırım ile ailemizi de oraya götürüp yaşayabiliyor muyuz? Oğlumu okula yazdırabiliyor muyum? 2 ortaklı bir şirket olarak, bir firmaya %50 ortak olabiliyor muyuz? Sanırım sorular yazma ile bitmez. Siz tüm bu operasyonları yürütüyor musunuz? Bu işin danışmanlık tarafı için, sizin ile anlaşır isek, ödememiz gereken ücret nedir? Eğer çalışmaya karar verir isek, diğer operasyonlar için ödememiz gereken ücret nedir? Bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Amerika için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp