Ankara Antlaşması Vizesi

Ankara Antlaşması kapsamındaki her bir başvuru kendi içerisinde özellikler içerdiğinden genel geçer bilgilerden ziyade sizin ve başvurunuzun durumuna özel kişiselleştirilmiş bir dosya hazırlanmalıdır.

18 yaşından büyük her Türk Vatandaşı İngiltere'de iş kurabilmesi için gerekli diğer şartları da sağlaması halinde, genel bir sermaye ve ya eğitim şartı aranmaksızın, Ankara Antlaşması Vizesi'ne başvurabilir.

18 yaşından büyük her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İngiltere'de iş kurabilecek yeterliliğe sahipse Ankara Anlaşması kapsamında Serbest Meslek Sahibi olarak İngiltere Vizesine başvurabilir.

Her bir başvuru için yeterlilik şartı ise tamamen yapılacak iş ile alakalı olup her bir başvuru için farklılık göstermektedir. Tüm başvurular için geçerli olan herhangi bir standart koşul veya uygulama söz konusu değildir. Dolayısıyla, Ankara Antlaşması vizesi başvuruları için önemli olan serbest meslek sahibi olarak yapmak istediğiniz işin ne olduğunu belirlemek ve sonrasında bu işi yapabilecek kadar bilgi, tecrübe, sermaye vb. nitelikleri sağladığınızı ve bu işi başarılı bir şekilde İngiltere'de icra edebileceğinizi ikna edici belgeler sunabilmektir. Burada aranan bilgi, tecrübe veya sermaye miktarına dair herhangi bir alt veya üst sınır olmayıp, kurmayı planladığınız işe dair belirlenen piyasa ortalamasında bilgi ve sermayeye sahip olmanız gerekmektedir.

Ankara Anlaşması vizesi başvurularında aranan temel kriterdir serbest meslek sahibi olmaktır. Bu nedenle Ankara Antlaşması vizesi ile herhangi bir işyerinde işçi olarak çalışamazsınız.

Ankara Anlaşması vizesi başvurusu esnasında belirttiğiniz bütün detaylar, sahip olduğunuz imkanlar ve sunduğunuz belgeler bir bütün halinde detaylıca incelenerek, başvuru konusu olan işi serbest meslek sahibi olarak yapmak suretiyle, İngiltere'de, kendi yaşam giderlerinizi asgari düzeyde dahi olsa karşılayacak kadar kar edebilme potansiyeliniz hesaplanmaya çalışılacak ve bu bağlamda sonuçlandırılacaktır.

Üniversite mezuniyeti, iş tecrübesi veya belirli miktarda paranın banka hesabında bekletilmesi gereken asgari süre gibi genel geçer koşullar Ankara Antlaşması kapsamında yapılan vize başvurularında aranmamaktadır.

Önemli olan kişinin sosyal devlet yardımlarına (geçim veya gelir yardımı vs.) gereksinim duymaksızın ve kendi işi haricinde kaçak ve yasa dışı şekilde herhangi bir işyerinde işçi (çalışan) olarak çalışmaya ihtiyaç duymaksızın hayatını İngiltere'de devam ettirebileceğini ispat edebiliyor durumda olmasıdır.

Ankara Antlaşması vizesi ile yapılabilecek işlere dair herhangi bir sınırlama (özel düzenlemeler hariç) yoktur, serbest meslek sahibi olarak yasal çerçeve dahilinde yapılabilecek her türlü işi yapabilirsiniz.

Ankara Antlaşması vizesi ile serbest meslek sahibi olarak yasal çerçeve dahilinde yapılabilecek her türlü işi yapabilirsiniz. Burada önemli olan Ankara Anlaşması vize başvurunuzda hangi işi yapacağınızı belirtiyorsanız o işi başarılı şekilde yapabilecek yeterliliğe sahip olduğunuzu ispat edebiliyor olmanızdır.

Ankara Antlaşması vizesi ile yapılabilecek işler noktasında herhangi bir sınırlama – özel düzenlemeler hariç olmak üzere – yoktur. İngiltere yasalarına göre özel eğitim ve sertifika isteyen doktorluk, avukatlık, diş hekimliği, mali müşavirlik vb. işler haricindeki işleri yapabilirsiniz. Türkiye'de, yukarıda bahsi geçen özel eğitim ve sertifika gerektiren bir meslek sahibi iseniz, benzer sertifikayı İngiltere'den de almış olmanız halinde bu meslekleri de icra edebilirsiniz.

Ankara Antlaşması kapsamında aldığınız vizeyle serbest meslek sahibi olarak çalışmanız şart olmakla birlikte, çalışma şeklinin ve formatının bir önemi bulunmamaktadır. Burada belirleyici olacak olan işinizin gereksinimleri ve niteliğidir. Kimseye, hiçbir işyeri veya işletmeye çalışan ( işçi) sıfatıyla bağlı olmaksızın serbest meslek sahibi olarak çalışmak için işinizin niteliğine göre;

Evden çalışabilirsiniz
Mobil (seyyar olarak ve sabit işyeriniz olmaksızın) çalışabilirsiniz
Yeni bir işyeri/şirket açabilirsiniz
Var olan bir işletmeyi/şirketi devralabilirsiniz
Var olan bir işletmenin/şirketin işletme haklarını belirli süreli olarak ( 3 yıl – 5 yıl – 10 yıl vs.) alabilirsiniz

Yukarıda belirtilen bütün iş yapma alternatiflerini kendiniz tek başınıza ve/veya ortak olarak yapabilir/ortaklığa girebilirsiniz. İlk başta evden veya mobil olarak başlayıp daha sonraki aşamalarda işinizi geliştirip işyeri açacak/devralacak ve/veya ortak olacak şekilde aşamalı bir iş planı da yapabilirsiniz

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
ANKARA ANTLAŞMASI VİZESİ
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 53
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 53
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 53
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2137
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5186
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com