İtalya Çalışma İzni

İtalya Çalışma Vizesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

İtalya Çalışma Vizesi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

 • Uzun süreli vize başvuru formu
 • Vize talep dilekçesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport
 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Seyahat sağlık sigortası- 30.000 Euro teminatlı olmalı
 • İtalya’daki işverenle yapılan İş sözleşmesi
 • Finansa durumu gösteren belgeler – Son 3 aya ait banka hesap özeti, banka cüzdanlarının aslı ve fotokopileri
 • Mal varlığı belgeleri - Tapu, araç ruhsatı, kira sözleşmesi vb.
 • İtalya’daki işverenin Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne verdiği “sorumluluk beyanı” fotokopisi
 • İtalya’da çalışacak kişinin işin gereklerini yerine getirecek yetkinlikte olduğunu gösteren belgeler (diploma, kurs sertifikaları veya ilgili iş alnına dair önceki iş deneyimlerini gösteren belgeler)
 • Personel ve İtalya’daki işveren arasında yapılan İş sözleşmesi fotokopisi
 • İtalya çalışma bakanlığından alınan çalışma izni belgesi.

İtalya Çalışma İzni Vizesi

Avrupa Birliği’ne üye ülke ve İsviçre vatandaşları çalışma izninden muaftırlar. Diğer üçüncü ülke vatandaşları ise bu vizeye tabidirler. Çalışma izni vizesi, uzun süreli vize veya D tipi vize olarak da bilinmektedir. 

İtalya’da çalışmak amacıyla 3 aydan fazla süre kalmak durumunda olan kişilerin İtalya’da çalışabilmesi için İtalya Çalışma vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İtalya’da uzun süre ikamet etmeyi planlayanlar oturum izni başvurusunda bulundukları taktirde ve oturum izni talepleri olumlu sonuçlandığında, İtalya’da yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı elde ederler.

İtalya çalışma izni (Lavoro subordınato) başvurusu, Türkiye’de bir işin olması durumunda daha kolay yürütülür. Eğer Türkiye sınırlarında bir işe tabi değilseniz, İtalya’da yükseköğrenim almış olmanız ve bu sayede ile de ülkede kalarak eğitim yeterliliğinize göre İtalya’da çalışma izni talebinde bulunabilirsiniz.

İtalya Çalışma İzni Koşulları

İtalyan mevzuatına göre AB vatandaşı olmayan kişilerin İtalya’da çalışabilmesi için  çalışma vizesi, iş ve oturma izni almaları gerekir.  Çalışma izni için başvurular Bölge idareleri nezdindeki çalışma ofislerine yapılmalıdır. Çalışma izinleri, İtalya’daki aynı iş sektöründeki istihdam durumu ve her yıl belirlenen yabancı işçi kotaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 

İtalya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Oturum izni için başvuruda bulunulmadan önce işverenin en yakındaki Göçmenlik için Tek Gişe ofisine çalışma izniniz için başvuruda bulunmalıdır.

İtalya’da çalışma sözleşmesi yapılan işverenin ilgili İtalyan makamlarına, işçi istihdamıyla ilgili başvuruda bulunması gerekmektedir. Bunların ilki çalışılacak ve ikamet edilecek şehirdeki en yakın -Valilik ( Prefettura) bünyesindeki Göçmenlik İçin Tek Gişe ( Sportello Unico Immigrazione) ofisine başvuruda bulunulmasıdır. Bu ofis İtalya’daki yabancı işçi/çalışan alımlarına dair tüm süreçten sorumlu olan devlet dairesidir.

Çalışma izni alabilmek için ilk aşamada Italya'daki işveren firma tarafından başvuru formu doldurulmakta ve bölge çalışma ofisleri (Uffıcıo Provıncıale del Lavoro) ve polis merkezinden(questura)  ön müsade (nulla Osta provissorio) alınmaktadır. Bunu müteakip, ilgili kişi bulunduğu ülkedeki İtalyan Konsolosluğu’na çalışma ve oturma vizesi için başvuru yapmaktadır. Bu çerçevede ülkeye giriş vizesi alındıktan sonra 30 gün içerisinde İtalyan Oturum izni için (permesso di soggiorno) İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerine başvurulması gerekmektedir. Aynı zamanda, işe başlanılmasını müteakip 5 gün içerisinde Çalışma Bakanlığı, bölge çalışma ofislerine sürekli çalışma izni (liberta di lavoro)için başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışan ve  işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin bir örneği bütün başvurular sırasında kullanılmalıdır. Göçmenlik İçin Tek Gişe ofisi başvuru belgelerinin incelenmesinden sonra olumlu yanıt verdiği taktirde “Nulla Osta” adındaki onayı vererek bir izin belgesi verir. İtalya’da bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Türkiye’den İtalya’ya çalışma amaçlı gidecek kişi Türkiye’deki İtalyan Konsolosluğuna, İtalyan Büyükelçiliği’ne uzun süreli vize talebinde bulunur. İtalya’da bir firmayla çalışma sözleşmesi olan şahıs İtalya’ya gittikten sonra 8 gün içinde ikametine en yakın emniyet müdürlüğüne oturum izni talebinde bulunmalıdır. Bu sürenin aşılması bütün prosedürün aksamasına neden olabilir. Başvuruların olumlu sonuçlanmasına istinaden İtalya İçişleri Bakanlığına başvuruda ve bildirimde bulunulur.  

İtalya Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İtalya’ya iş amaçlı gelerek oturum izni başvurusunda bulunanlar, İtalyan yasaları gereği otomatik olarak İtalya çalışma iznine de sahip olurlar. İtalya’da çalışma amacıyla 3 aydan fazla kalacak olanların çalışma izni için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

AB, Avrupa Ekonomik bölgesi ve İsviçre vatandaşları çalışma vizesinden muaf olup, İtalya’ya bir iş yerinde çalışmak amacıyla üçüncü ülkelerden gelen vatandaşlar İtalya oturma ve çalışma izni başvurusunda bulunmakla yükümlüdür. İtalya çalışma vizesi, uzun süreli bir vize olup İtalya’da çalışacağınız iş yerinin ilgili İtalyan makamlarına sizi istihdam edeceğine dair başvuru formlarıyla müracaat etmesiyle başlamış olur. Muhtemel işverenin, Valilik birimlerinden biri olan Göçmenlik İçin Tek Gişe ( Sportello Unico Immigrazione) ofisine başvuruda bulunmalıdır. Buradan verilen onayla, Türkiye’deki İtalyan Konsolosluklarına çalışma vizesi için başvuru yapılabilmektedir. İtalyan Konsolosluğu’na iş akdinin bir örneği mutlaka sunulmalıdır. Türkiye’deki İtalyan Konsolosluğu’ndan vizeye verilen onayla, İtalya’ya giriş yaptıktan sonra 8 gün içinde Göçmenlik İçin Tek Gişe ( Sportello Unico Immigrazione) ofisine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yine aynı süre içinde İtalya’da bulunulan bölgedeki emniyete giderek, oturum izni için gereken evrakların sunulması gerekmektedir.

İtalya’da Çalışma İzni için İtalya’daki İşverenin Başvuruda Sunması Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Personelin kimlik, pozisyon mesleki eğitim gibi bilgilerini detaylı şekilde içeren başvuru formu
   
 • Personelin pasaport fotokopisi
   
 • Personel ile imzalanan iş sözleşmesi

İşten çıkarılma durumunda, çalışanın kendi ülkesine dönüş masraflarının işveren tarafından karşılanacağına dair bildirim.

İtalya’da Şirket Açarak Çalışma İzni Almak

İtalya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen şirket yetkilileri, oturum ve çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar. Kurulacak şirket için gerekli belgeleri düzenledikten sonra en yakın İtalyan Konsolosluğu’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şirket için gerekli belgelerin yanı sıra vize için de gerekli tüm formalitelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra prosedürler doğru ve geçerli kabul edilirse “Lavoro Automono” adı verilen çalışma vizesine, İtalya’da ticari faaliyet gerçekleştirecek olan şirket için verilmektedir.

İtalya’ya giriş yapıldıktan sonraki sekiz gün içerisinde İtalya’daki emniyet müdürlüğüne gidilerek gerekli belgeler alınmalı ve daha sonrasında ise oturum için yine aynı prosedürler ile (Sportello Unico Immigrazione ofisine müracaat vb.) başvuru talebinde bulunulmalıdır. İtalya çalışma vizesi işlemlerinde sorumluluğun büyük bir kısmı işverene düşmektedir. Ancak İtalya’daki bir işveren ile iş sözleşmesi yapmadan Türkiye’deki İtalyan Konsolosluklarına uzun süreli vize veya çalışma vizesi için başvuruda bulunmak vizenin verilme şansını azaltabilir.

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 05 60
avrupa2@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 60
keni@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 60
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 60
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2148
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5197
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com