Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum

Almanya Yatırımcı Vizesi

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, T.C. vatandaşlarının Almanya yatırımcı vizesi ile oturum izni alma hakkı kazanmasını sağlamaktadır.

Avrupa Birliği'nin başta gelen üyelerinden Almanya her geçen gün büyüyen ekonomisi ile yeni yatırım alanları yaratıyor. Yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olma konumunu hiçbir zaman kaybetmeyen Almanya yabancı girişimcilerin dünyaya açılmalarını daha hızlı şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

Almanya’da şirket kurarak oturum izni almak için tabii ki Avrupa Birliği standartlarında kriterlere sahip olmak gerekiyor. Almanya’da yatırımcı olarak oturum izninden faydalanmanın en büyük avantajlarından biri de Avrupa sınırları içinde vizesiz serbest dolaşım hakkına sahip olmak. Buna ek olarak Almanya’da ticari alanda yapacağınız iş girişimiyle alacağınız oturum izninden aile bireyleriniz de faydalanabilmektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi sahiplerinin dikkat etmeleri gereken en önemli konu, bu vizeyle başka bir iş yerinde çalışmak için başvuruda bulunamayacaklarıdır. Belli bir meslekte uzmansanız ve Almanya’da bir şirkette çalışmayı planlıyorsanız Çalışma Vizesi başvurusunda bulunmalısınız. Çalışma Vizesi başvurusunun koşulları Almanya yatırımcı vizesinin şartlarından farklıdır.

Almanya Yatırımcı Vizesi İçin Gerekli Evraklar:

 • 2 adet Başvuru Formu: (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formları ile İkamet Yasası’nın 54.Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre gerekli olan ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış)
 • Pasaport 
 • 2 adet vesikalık fotoğraf 
 • Meslek eğitimini kapsayan, diploma ve sertifikalarla belgelenilir özgeçmiş ile güncel iş sözleşmesi
 • Yeterlilik belgeleri (okul karneleri, üniversite/yüksekokul diplomaları, daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans yazıları, ek kalifikasyonlara ait sertifikalar, serbest mesleklerde ticaret sicili kayıt suretleri, yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler vb.)
 • Almanca dilinde hazırlanmış, iş fikrine ilişkin aşağıdaki bilgileri kapsayan iş planı:
  • İşletmenin konsepti
  • İşletmenin amacı
  • Şirket verileri (yasal statü, yerleşim yeri vs.)
  • Kişisel niteliklerin özeti
  • Piyasa ve rekabet analizi
  • Pazarlama stratejisi
  • Şirketin geleceği
  • Planlama bilançosu
  • Kar / zarar hesap planı
  • Likidite ön hesabı
  • 3 seneyi kapsayan kar ve kazanç ön hesabı (kar, maliyet ve kazanç beklentileri)
  • Çalışan veya meslek eğitimi almak üzere istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı

Mümkün ise açıklayınız: Girişimin, inovasyon ve araştırma alanlarına hangi olumlu etkileri olacaktır

Firma kurulmuş ise:

 • Şirketin kuruluşuna dair noter tasdikli belge
 • Noter onaylı şirket mukavelesi
 • Güncel Ticaret Odası kaydı
 • Ortaklar listesi
 • Ana sermayenin ne kadarının ödemeler için yatırıldığını gösterir belge
 • Gerekirse Yönetim Kurulu Başkanı sözleşmesi
 • İş planında belirtilmemiş ise, alttaki belgeler gerekmektedir:
  • Mali plan
  • Sermaye ihtiyaç planı
  • Sermayeyi gösterir belgeler (örn. kredi onayları, banka hesap dökümleri)
  • Likidite planı
  • Başvuru sahibinin minimum 1 yıllık geçimini sağlayacak maddi durumda olduğunu gösterir belgeler (şahsi)

Diğer belgeler:

 • Mevcut iş bağlantılarını gösteren belgeler
 • Depo ve ofis alanlarını da kapsayan ticari alanlara dair tapu senetleri dahil olmak üzere, kira ve satış sözleşmeleri
 • Mali müşavir tarafından imzalanmış, işletmenin son 6 aya dair ekonomik değerlendirmesi (firma faaliyette ise)
 • Vergi dairesinden son gelir vergisi bildirimi
 • Başvuru sahibinin 45 yaş üstü olması durumunda: Yaşlılığının güvence altına alındığına dair kanıtlar:
  • Her çeşit şahsi mal varlığı,
  • Yurtiçinde veya dışında elde edilmiş emeklilik hakları
  • Firma varlıkları/Yatırım miktarı

NOT: İkamet yasasının 21. maddesinin. 5. fıkrasına göre bir serbest meslekte çalışmayı planlıyorsanız:

Mesleğinizi kanıtlayan belgeler

 • Mali plan
 • Proje bazlı iş sözleşmeleri veya niyet mektubu
 • Geçiminizi sağlayabildiğinize dair maddi durumu kanıtlayan belgeler


*Tüm belgeler Almanca dilinde veya Almanca diline tercüme edilmiş olarak ibraz edilmelidir. Ticari faaliyet planlarınız Almanya’da bulunan uzman makamlarca incelenmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 12 haftalık bir işlem süresini göz önünde bulundurunuz. Almanya’daki ilgili devlet makamları ve yabancılar dairesi sadece eksiksiz teslim edilen başvuru evraklarını değerlendirmeye almakta ve sadece bu şekilde serbest çalışma faaliyetlerini en sağlıklı şekilde değerlendirebilmektedir.

Almanya Yatırımcı Vizesi İle Oturum İzni Almak

Yatırım yoluyla Almanya oturum izni başvurusu yapabilmek için bazı şartlara uygunluk gerekmektedir. Almanya Yatırımcı Vizesi özelliklerine göre öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Almanya’da ticari koşullara uygun, iş yapma açısından gerçeklik değeri ölçülebilir bir şirket kurmak için gerçeğe uygun bir iş planı oluşturmanız gerekiyor. Yatırımcı Vizesi ile Avrupa Birliği sınırları için oturum izni alabilmek için yapacağınız bu yatırım, şirketi kurmak ve sonrasında şirkete ait her türlü maliyeti karşılamaya yetecek miktarda olmalıdır. Bununla birlikte iş planı oluşturduğunuz ve yatırım yapacağınız bu şirketin faaliyet alanında belirli bir yetkinliğe sahip olmanız gerekmektedir. 

Almanya Yatırımcı vizesi ile yapılacak yatırımın da bazı özelliklere ve kriterlere uygun olması beklenmektedir. Kurulacak şirketin iş alanına bağlı olarak, yapılacak yatırımın bölgesel bir gereksinimi veya ülke çapında ekonomik bir ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması gerekir. Bu bağlamda yatırımın ve girişimin Almanya ekonomisine artı bir değer katması beklenmektedir. Yatırımın kapitalinin (sermayesinin) yatırımcının bizzat kendisine ait olması; eğer yatırım sermayesi kredi yoluyla temin edilecekse bu kredinin garantili olması gerekmektedir. Almanya yatırımcı vizesi ile Almanya’da şirket kuran yatırımcılar, yaptıkları girişim ve oturum vize talepleri doğrultusunda Alman yasaları ve ulusal mevzuatına tabidirler.

Almanya Yatırımcı Vizesi Başvurusu İle İlgili Detaylar

Söz konusu kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yatırımcının sermaye kapasitesini, kuracağı şirketi profilini, mali planını, ticari planını, tahmini ekonomik kazanç ve kayıpları içerebilecek detaylı bir özgeçmiş hazırlaması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin Alman yasalarına uygunluğu hakkında Alman ticaret odalarından görüş alınabileceği gibi Türkiye’de de danışman firmalardan da destek ve bilgi alınabilir. Vize Merkezi olarak Almanya Oturum İzni ile ilgili destek vermekteyiz. Vize Merkezi Almanya Temsilcilerimizi +90 212 970 05 01 numaralı telefondan arayarak Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni hakkında detaylı bilgi ve destek alabilirsiniz.

Almanya Yatırımcı Vizesi ile Hangi Tip Şirketler Kurulabilir?

Yatırımcı Vizesi ile Almanya’da kurulacak şirketin tipi limitet şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH), anonim şirket (Aktiengesellschaft -AG), komandit Şirket (Kommanditgesellschaft- KG), adi şirket (Gesellschaft bürgerlichen Rechts-GbR) olabilmektedir. Ayrıca hizmet şirketi veya E-ticaret üzerinden ticari faaliyet gösteren şirketler de kurulabilmektedir. Söz edilen şirketlerin kurulumuna dair yasal prosedürler türe bağlı farklılık gösterebilmektedir. Almanya yatırımcı vizesi ile şirket kurulumu işlemleri vekaletname verilerek üçüncü şahıslar tarafından da yürütülebilmektedir.

Almanya Yatırımcı vizesi için yapılan başvurular yeni firma kuracak kişilerin yanında mevcut şirketini Almanya’ya taşımak isteyenleri de kapsamaktadır. Yatırımcı Vizesi ile Türkiye’deki mevcut firmanızı da Almanya’ya taşımanız mümkün olmaktadır. Bu bahsi geçen kriterlerde ve uygulamada herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.  

Almanya Yatırımcı Vizesinin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Almanya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni aldıktan sonra Avrupa Birliği sınırları içinde de çalışma ve iş kurma, firmayı taşıma veya firma şubesi açma imkanına da sahip olabilirsiniz. Almanya Yatırımcı Vizesinin yatırımcılara sağladığı kolaylıklardan biri de ülkede oturma izni hakkınız olmasına rağmen Almanya’da sürekli olarak ikamet etme zorunluluğu bulunmamasıdır.

Yükleniyor...
Telefon