Almanya Vatandaşlık işlemleri

Almanya Vatandaşlığını Kazanma Yolları 


Almanya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Almanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Alman vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Almanya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Almanya vatandaşlığına geçilmesi halinde Almanya’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Alman vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Almanya gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Almanya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Almanya’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Almanya vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Almanya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Almanya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Almanya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Almanya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Almanya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 01
avrupa2@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 01
keni@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 01
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 01
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2037
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5009
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com