Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar

Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar

Avusturya vizesi başvurusu için gerekli evraklar turistik, ticari veya aile ziyareti gibi vize başvurusunda bulunan kişinin seyahat amacına ve mesleki durumuna göre değişiklik göstermektedir. Avusturya vize başvurusu için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanmış ve evraklarda beyan edilen bilgilerin güncel olması gerekmektedir. Avusturya vizesi başvurusunda bulunacaksanız seyahat amacınıza ve mesleki durumunuza yönelik başvuru evraklarını web sayfamızdaki "Vize İşlemleri" alt menüsünde bulunan turistik, ticari, transit, aile ve arkadaş ziyareti, şoför vizesi içeren vize kategorilerinde bulabilirsiniz.

Avusturya vizesi için gerekli evrakların başvuruda bulunacak kişinin gerçekleştireceği seyahatin amacını, seyahat masraflarını destekleyen maddi kaynağın biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri dönmesini gerektiren bağların varlığını kanıtlayıcı belgeler olması gerekir. Ev hanımları ve öğrenciler eşinin ya da ebeveynlerinin belgelerini sunmalıdır. Seyahat masraflarını karşılayacak kişi başvuru sahibinin kendisi değilse noter tasdikli taahhütname başvuruya eklenmelidir. Alternatif olarak taahhüt eden kişi şahsen başvuru esnasında dilekçe yazıp imzalayabilir. Başvuru sahibi reşit değilse/18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa: Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir. Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge de gereklidir.

Gerekli evraklar listesindeki, uçak bileti rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, otel rezervasyonu, banka hesap dökümü, SGK işe giriş ve hizmet dökümü, maaş bordroları, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi dışındaki tüm evrakların konsolosluk tarafından Almanca ya da İingilizce tercümesi talep edilmektedir. Tercüme edilmiş evraklar için noter onayı gerekmemektedir. Başvuru sahibi yeterli maddi kaynak sunamıyorsa, Avusturya`dan mutlaka elektronik taahhüt beyanı (EVE) gönderilmelidir.

Vize Merkezi Avusturya vize departmanı çağrı merkezini arayarak Avusturya Schengen vizesi (90 güne kadar konaklamalı) başvuru evraklarını temsilcilerimizden ''bilgi e-maili'' olarak talep edebilirsiniz. Vize Merkezi Avusturya vize departmanı hazırlanması gereken evrakların 2020 yılı güncel halini sizlerle e-posta olarak paylaşacaktır. Avusturya vize başvurunuz için hazırlanması gereken evraklar tarafınıza yönlendirmiş olduğumuz bilgi malinde veya web sayfamızda belirtilen evrakların listesi ile sınırlı değildir. Konsolosluk vize bölümünce tarafınızdan yeni evraklar talep edilebilir, beyan etmiş olduğunuz evrakların orijinalini paylaşmanız istenebilir veya sunmuş olduğunuzun evrakların yeniden güncel tarihli halini sunmanız söz konusu olabilir. Bu ve benzeri durumlarla karşılaşılması halinde talep edilen evrakları yeniden sunmak zorunda olduğunuzu ve Avusturya vizesi alım işlemlerinizin uzamaması için Vize Merkezi müşteri temsilcilerimize ileteceğiniz bilgilerin seyahat amacınıza ve mesleki durumunuza uygun, tutarlı bilgiler olması gerektiğini unutmayınız.

Avusturya Vizesi Ortak Evrak Listesi

 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe) Güncel tarihli şirket evrakları (Orijinal faaliyet belgesi 3 aydan eski olmamalı, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
 • SGK işe giriş bildirgesi ve Barkodlu 4A detaylı hizmet dökümü (e-devlet şifreniz ile temin edebilirsiniz)
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli)
 • Banka hesap özeti (En az 35.000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)Tek Kalemde yüklü miktar yatırımlar gelir kaynağı ispatlanamama durumunda vize başvurunuzda sorun teşkil edebilmektedir.
 • Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası Seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)

Avusturya Vizesi Ücretleri

Avusturya Turistik Vizesi Başvuru Evrakları

 • Vize başvuru formu
 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe) Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası, seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)

Başvuru sahibi çalışan ise:

 • Antetli kâğıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu
 • SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (E-devlet çıktısı)
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri

Başvuru sahibi şirket ortağı ise:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya PTT hesap özeti)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

Avusturya Ticari Vizesi Başvuru Evrakları

 • Vize Başvuru Formu
 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe) Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası, seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)
 • Özel araçlı seyahatlarde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanı GVE ve EVE davetiyesi yok ise, genel masrafların karşılanacağına dair taahhüt (işverenden) ve konaklama bilgileri
 • Avusturya’daki firma veya kurumdan davet yazısı. Davet mektubunda seyahat nedeni, seyahat tarihi, başvuruda bulunanın ismi doğum tarihi ve pasaport numarası, çalıştığı firma/kurumun ismi, adresi ve icabında tescil kayıt numarası yer almalı.

*Başvuran eğer yeterli maddi imkan sunamıyorsa, Avusturya`daki firma veya kurum EVE (elektronik taahhüt beyanında) veya GVE beyanında bulunabilir. (eğer Avusturyalı kurum GVE vermek isterse, Avusturya İçişleri
Bakanlığına başvurmalıdır.

 • Fuar/sergi katılımlarında: bilet(ler) veya katılım belgeleri

Başvuru sahibi çalışan ise:

 • Antetli kâğıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • Imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu
 • SGK giriş bildirgesi ve Hizmet Dökümü (E-devlet çıktısı)
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhasi
 • Imza Sirküleri

Başvuru sahibi şirket ortağı ise:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya PTT hesap özeti)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

Avusturya Vizeni Tecrübeyle Al

Avusturya Ziyaret Vizesi Başvuru Evrakları

 • Vize başvuru formu
 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe)
 • Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası, seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)
 • Özel araçlı seyahatlarde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanı GVE ve EVE davetiyesi yok ise, genel masrafların karşılanacağına dair taahhüt (işverenden) ve konaklama bilgileri
 • Konaklama için EVE davetiyesi yoksa otel rezervasyonu veya davet eden kişiden davet yazısı, pasaportfotokopisi, kira kontratı ve ikamet sureti.

*Başvuran eğer yeterli maddi imkan sunamıyorsa, Avusturya`dan EVE (elektronik taahhüt) beyanında bulunabilir.

Başvuru sahibi çalışan ise:

 • Antetli kâğıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu
 • SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (E-devlet çıktısı)
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza sirküleri

Başvuru sahibi şirket ortağı ise:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya PTT hesap özeti)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

Başvuru sahibi reşit değilse/18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa:

 • Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir.
 • Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge.

Avusturya Kültürel Vizesi Başvuru Evrakları

 • Vize başvuru formu
 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe) Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası, seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)
 • Özel araçlı seyahatlarde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanı GVE ve EVE davetiyesi yok ise, genel masrafların karşılanacağına dair taahhüt (işverenden) ve konaklama bilgileri
 • Kültürel etkinlik veya kongre’ye katılımda: Etkinliği düzenleyen firmanın davetiyesini veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eserde yer almaya hak kazanmıș olanlar için gönderilen davetiye.
 • Spor etkinliklerine katılımda: Spor etkinliklerine katılım: Avusturyalı spor kulübünün davetiyesi ya da spor etkinliğine katılım onay belgesi veya masraf üstlenme onay belgesi veya elektronik taahüt beyanı (EVE). Türk spor kulübünün Avusturya'da bir spor etkinliğine katılacağına dair yazılı onay belgesi. (Gerektiğinde: Türk spor kulübünün masraf üstlenme onay belgesi ve hesap özeti)

*Başvuran eğer yeterli maddi imkan sunamıyorsa, Avusturya`dan EVE (elektronik taahhüt beyanında) beyanında bulunabilir.

Avusturya Vize Reddi Kabus Olmasın

Başvuru sahibi çalışan ise:

 • Antetli kâğıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu
 • SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (E-devlet çıktısı)
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza sirküleri

Başvuru sahibi şirket ortağı ise:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi emekli ise:

 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya PTT hesap özeti)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

Başvuru sahibi reşit değilse/18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa:

 • Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir.
 • Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge.

Avusturya Erasmus Vizesi Başvuru Evrakları

 • Vize başvuru formu
 • Pasaport - eski pasaportlar (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)
 • 2 adet yeni biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)
 • Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına Almanca veya İngilizce olarak yazılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olmalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini, imzalayan kişinin ismi ve görevini içeren dilekçe) Uçak ve otel rezervasyonları (Satın alınmış var ise)
 • Seyahat sağlık sigortası, seyahat sürenizi kapsayan 30.000 Euro teminatlı (Kurumumuzdan temin edebilirsiniz)
 • Özel araçlı seyahatlarde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergâhının detaylı beyanı GVE ve EVE davetiyesi yok ise, genel masrafların karşılanacağına dair taahhüt (işverenden) ve konaklama bilgileri
 • AB`nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla gidiyorsanız:
 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubun aslı
 • Bir Avrupa Birligi Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş yazı
 • Training/Learning Agreement
 • Hibe bilgisi
 • Konaklama (Bütün süreyi kapsamak zorunda):
 • Öğrenci yurdu ya da OEAD belgesi
 • Kira kontratı/tapu fotokopisi,
 • Arkadaş/Akraba yanında konaklanacaksa: Yanında kalacağınız kişiden dilekçe ve pasaport fotokopisi, kira kontratı/tapu fotokopisi, ikamet sureti (Meldezettel)
 • Otel rezervasyonu

Başvuru sahibi öğretim görevlisi ise:

 • Antetli kâğıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:
 • İşverenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

 • Ziraat odasından verilen çiftçilik ve tarım belgesi

Başvuru sahibi reşit değilse/18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa:

 • Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir.
 • Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge.

Avusturya Vizesi En Yakın Ofisleri

Avusturya ile ilgili sizden gelen sorular

11 sorudan en popüler 11 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Avusturya Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar
  E. B, 28 Ara 2023, 17:20

  Merhaba, Avusturya ticari vizesi için gerekli evraklar kısmında destek veriyor musunuz, nereden nasıl öğrenebilirim evrak bilgisini? Şirket sahibiyim katılım sağlayacağım fuar için neler hazırlamam gerekiyor? Bana evrak bilgisi vermenizi rica edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Aile ve Arkadaş ziyaret vize başvurusu
  V. U, 27 Ara 2023, 17:10

  Mayıs ayında teyzemi ziyarete gitmek istiyorum fakat hiçbir bilgim yok. Avusturya Aile ve Arkadaş ziyaret vize başvurusu olarak mı vize başvurusu yapmam gerekiyor? Teyzemin bana ne göndermesi gerekiyor, ben devlet memuruyum bağlı olduğum kurumdan yazı almam gerekecek mi? Beni bilgilendirmenizi rica edeceğim, kolay gelsin.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Aile Ve Arkadaş Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Evraklar
  d. n, 27 Ara 2023, 17:00

  Yapacağım seyahat için bilgi rica edeceğim. Aile ziyaretim olacak, Avusturya aile ve arkadaş ziyaret vizesi için gerekli evraklar nelerdir? Şirket sahibiyim neler sunmam gerekiyor? Bilgi rica edeceğim sizden iyi çalışmalar.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vize Evrakları
  O. N, 27 Ara 2023, 14:55

  Merhaba. Avusturya vize evrakları nelerdir? Bu Evraklar neye göre hazırlanıyor? Başvuru yapacağım bana destek olur musunuz? Teşekkür ederim, kolaylıklar dilerim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Turistik Vizesi İçin Gerekli Evraklar
  a. s, 23 Ara 2023, 12:11

  Merhabalar, yapacağım başvuru konusunda yardımınızı rica edeceğim. Devlet memur olarak çalışmaktayım, turistik bir seyahat planlamam olacak. Avusturya turistik vizesi için gerekli evraklar nelerdir? Beni bilgilendirir misiniz? İyi çalışmalar.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vize İçin Gerekli Evraklar
  O. U, 20 Ara 2023, 10:37

  Merhaba önümüzdeki mayıs ayında Avusturya’ya seyahat etmek istiyorum. Öğrenciyim, yapacağım seyahat esnasında sunmam gereken Avusturya vize için gerekli evraklar nedir? onun yanı sıra babam işveren sponsorum o olacaktır bana bilgi vermenizi rica edeceğim iyi çalışmalar dilerim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vizesi için Gerekli Evraklar 2021
  p.p, 26 Nis 2021, 22:52

  Kolay gelsin, Avusturya vizesi için gerekli evraklar 2021 için nelerdir detaylı olarak bilgi bulamadım her başvuru sahibi ayrı evrak mı temin edilmelidir bana gerekli evrak listesini yollayabilir misiniz? Bilgi için şimdiden teşekkürler.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vizesi Muvafakatname
  S. Tarak, 11 Nis 2020, 13:22

  Avusturya’ya ablamın daveti üzerine kızım ile birlikte ablamı ziyaret etmek istiyorum. Eşimin işinden dolayı seyahate katılma ihtimali maalesef yok, kızım 6 yaşında ve kızım için Avusturya vizesi muvafakatname almam gerektiğini öğrendim. Muvafakatname hangi durumlarda alınır? Muvafakatnameyi nereden nasıl almalıyım? Aynı zamanda kızım için muvafakatname alırken hangi belgeleri sunmam gerekir? Yardımcı olurmusunuz? İyi çalışmalar diler, teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vizesi İçin Gerekli Belgeler
  R. Yetim, 26 Mar 2020, 18:41

  Merhaba. Avusturya vizesi için gerekli belgeler hangileridir öğrenebilir miyim? Başvuru yapmak istiyorum. Cevabınız için teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Vize Evrakları 2020
  L. Bilican, 26 Mar 2020, 18:07

  Merhaba. Avusturya vize evrakları 2020 yılı için hangileridir? Değişiklik yapıldı mı?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Avusturya Sponsor Noter Taahhütnamesi
  S. MERAL, 27 Haz 2018, 22:10

  Merhaba; Turistik amaçlı Shengen vizesi için başvuru yapacağız. Kızlarımı sponsor olarak gönderiyorum. Sponsor yazısı İngilizce olmak zorunda mı? Zorunlu ise sadece ingilizce yazıp imzalamam yeterli olur mu? yetkili tasdiki (noter gibi...) gerekiyor mu? Teşekkürler.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Avusturya için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp