Avusturya Vatandaşlık Şartları

1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vatandaşlık Reform Yasası, bir yabancının Yabancılar Yasası'na dayanarak Avusturya vatandaşı olma hakkını elde etmesini yeniden düzenlemiştir. Buna göre, 16 yaşını doldurmuş bir yabancı aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa yazılı başvuruda bulunması halinde Avusturya vatandaşlık hakkını kazanabilir:

  • Avusturya'da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olmak.
  • Vatandaşlık için başvuru yapıldığı anda “oturma izni”ne (süresiz veya sınırlı) veya “yerleşim izni”ne sahip olmak.
  • Yeterli derecede Almanca bilmek. Almanca bilgisinin Avrupa Konseyi'nin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir. Almanca bilgisini ispata yarar okul, kurs diplomaları yoksa, ilgili eyaletteki uygulamaya göre sözlü bir testten geçmek gerekebilmektedir.
  • Avusturya’nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olmak. 
  • Sabıkasız olmak. En fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkumiyetler veya infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmez. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir.
  • Genel olarak geçimini sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmek. Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda “işsizlik yardımı” veya “sosyal yardım” alınması engel teşkil etmez. Eğer başvuru sahibi 23 yaşının altında ise bu koşul aranmaz, gelir durumuna bakılmaz. 
  • Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması. Anayasaya aykırı bir faaliyette bulunmamak. 
  • Hakkında Yabancılar Yasası'nın 46. maddesine göre sınır dışı edilme kararı bulunmamak.
  • Başvuru tarihine kadar bağlı bulunulan ülkenin vatandaşlığından çıkılması. İlgili, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı diğer vatandaşlığından çıkamıyor ise bu koşul aranmaz. Ayrıca başvuruda bulunan kişi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı ise, eski vatandaşlığından ayrılması gerekmemektedir.
  • Reşit olmayan çocuklara vatandaşlığa alınma garantisi verilir. Başvuruda bulunan kişinin karısı / kocası ve reşit olmayan çocukları, Avusturya’da düzenli olarak 8 yılı doldurma şartı aranmaksızın Avusturya vatandaşı olma hakkına sahip olabilirler.

avusturya vatandaşlığı

Yükleniyor...
Telefon
POI