Avusturya Erasmus Vizesi

Avusturya Erasmus Vizesi için Gerekli Evraklar

Avusturya kısa süreli Öğrenci C vizesi en fazla 90 günlük bir süre için verilebilir. Eğitim/Araştırma süresi 90 günü asacağı durumlarda D Vizesine başvurulmalıdır. Verilen vize ile Avusturya’da herhangi bir işe girmeniz ve çalışmanız yasaktır.

Vize başvurularının seyahat başlangıcından en az 4 hafta önce yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru en erken seyahat başlangıcından 3 ay önce yapılabilir. Bütün yabancı dilde olan evrakların Almanca veya İngilizce tercümesi yaptırılmalıdır. Vizelerinin işlemleri seyahatin niteliğine bağlı olup, 6 ila 14 iş günü sürmektedir. Bazı özel durumlarda bir kaç haftayı da bulabilmektedir. Başkonsolosluk ek evrak talep etme hakkına sahiptir. Hatalı, yanlış ve ve sahte evraklar vizenizin ret edilmesine sebep olacaktır.

 • Vize başvuru formu. Başvuru formunun el ile yazılmış büyük harflerle veya daktilo ile yazılmış, eksiksiz, gerçeğe uygun doldurulmuş ve vize başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Vize talep dilekçesi. Konsolosluğa hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 • Pasaport. Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli olan pasaport. Pasaportun veriliş tarihi 10 yılı aşmamalı. Güncel diğer pasaportunuz ve eski pasaportunuzun ve daha önce alınan vize fotokopileri başvuruya muhakkak eklenmelidir. Pasaport fotokopisi ve daha önce alınan vize fotokopileri de eklenmelidir.
 • Fotoğraf. 2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik (3,5 x 4,5 cm) fotoğraf. Bir tanesi başvuru formun sağ üst köşesinde yer almalıdır. Fotoğrafın arka planı aydınlık olmalıdır.

AB`nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla gidiyorsanız:

 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubun aslı
 • Bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi) veya TÜBITAK tarafından verilmiş yazı
 • Training/Learning Agreement
 • Hibe bilgisi
 • Özel araçlı seyahatlerde: ruhsat fotokopisi, uluslararası sürücü belgesi ve yol güzergahının detaylı beyanı.
 • Uçak/tren/otobüs seyahatlerinde: rezervasyon belgesi (gidiş ve dönüş)
 • Konaklama (Bütün süreyi kapsamak zorunda):
  • Öğrenci yurdu yada OEAD belgesi
  • Kira kontrati/tapu fotokopisi,
  • Arkadaş/Akraba yanında konaklanacaksa: Yanında kalacağınız kişiden dilekçe ve pasaport fotokopisi, kira kontratı/tapu fotokopisi, ikamet sureti (Meldezettel)
  • Otel rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası. Tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 euro teminatlı seyahat ve kaza sigortası. 

Başvuru sahibi öğretim görevlisi ise:
Antetli kağıda yazılmış çalışma belgesi. Bu belgenin Almanca veya İngilizce olması zorunludur. Belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgi:

 • İş verenin açık adresi ve telefon numarası (sabit hat)
 • Çalışanın göreve başlama tarihi
 • Çalışanın şirket içerisindeki pozisyonu
 • Çalışanın izinli olduğu gün sayısı
 • İmzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görevi
 • Son 3 ayın maaş bordrosu

Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci belgesi (QR kodlu tercih edilmelidir)
Ziyaret sebebini ve dönüş niyetini uygun belgeler ile inandırıcı şekilde sunmak müracaatçının sorumluluğundadır. Öğrenciler ebeveynlerinin belgelerini sunmalıdır.
Seyahat masraflarını karşılayacak kişi başvuru sahibinin kendisi değilse noter tasdikli taahhütname başvuruya eklenmelidir. Alternatif olarak taahhüt eden kişi şahsen, başvuru esnasında, dilekçe yazıp imzalayabilir.
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağına dair belgeler (son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü veya hesap cüzdanlarının orijinalleri ve fotokopisi, banka imza sirküleri, bankadan alınan tüm belgeler banka tarafından imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir) Banka hesabına yatırılan yeni meblağların değerlendirilmeye alınması için gelirin kaynağı belgelenmelidir.

Hesabınızda bulundurmanız gereken tutar:

 • 24 yaşına kadar: 502,24 EUR/beher ay
 • 24 yaş ve üstü: 909,42 EUR/beher ay

Ödeyeceğiniz konaklama bedeli 288,87 Euro`yu aştığı takdirde aradaki farkı da hesabınızda bulundurmalısınız.

 • Muvafakatname. Başvuru sahibi reşit değilse, 18 yaşın altında ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn veya yasal velisi ile seyahat ediyorsa: Seyahate eşlik etmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gereklidir. Anne ve baba resmi olarak boşandıysa velayetin kime verildiğine dair belge.

Avusturya kısa süreli Öğrenci C vizesi en fazla 90 günlük bir süre için verilebilir. Eğitim/Araştırma süresi 90 günü asacağı durumlarda D Vizesine başvurulmalıdır. Verilen vize ile Avusturya’da herhangi bir işe girmeniz ve çalışmanız yasaktır.

Lütfen Dikkat!
Ebeveynler tarafından verilen taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen garanti oranına göre düzenlenmeli ve ödemeyi garanti etmelidir. Verilen taahhütün ödenebileceğine dair ebeveynlerin maaşlarının yattığı hesap cüzdanları, mal varlığının bulunduğu hesap cüzdanı ve ödeme gücünü gösteren tüm maddi ve gelir durumunu gösteren evrakların aslı ve 2 fotokopisini ibraz etmelidir. (Gelir evrakların tercümesine gerek yoktur). Ayrıca taahhütnameyi veren kişinin imzası noter tarafından tasdik edilmelidir.

Erasmus Nedir?

Erasmus, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelten bir A.B. programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birlikte ortak projeler üretip hayata geçirmelerine imkan veren Erasmus programı, üniversitelerin kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus programının amacı Avrupa’da üniversite ve yüksek öğretimin kalitesini yükselterek, farklı ülkelerdeki üniversitelerin bilimsel ve kültürel çalışmalarda iş birliğinde bulunmalarını sağlamaktır. Yabancı dil kursları, diploma programları, öğrenci değişim programları Erasmus’un kapsamı içinde değildir.

Erasmus Ülkeleri Hangileridir?

Erasmus programı ile gidilebilecek ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Makedonya, Avusturya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İzlanda, Norveç, Kıbrıs ve Lihtenştayn.  27 Avrupa Birliği üyesi ülke ve A.B. üyesi olmayan fakat Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer alan Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında yer alan Türkiye Erasmus programı içinde yer almaktadır.

Avusturya Erasmus Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversiteler, öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programı merkezinin kriterlerine göre belirler. Öğrencinin toplam not ortalaması önemli bir değerlendirme ölçüsüdür. Başvurular öğrencinin Erasmus kapsamında bulunan yüksek öğrenim kurumuna yapılır. Ancak üniversitenin Erasmus üniversite beyannamesine sahip olması gerekir. Öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin ve gideceği üniversitenin Erasmus kapsamında olması şarttır. Her üniversite Erasmus başvuru, seçim ve sınav tarihlerini kendi takvimine göre düzenler. Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının kriterlerine göre öğrenci seçmesini yapar ve başvuruları kabul eder.

Erasmus Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Erasmus süresini uzatmak isteyenler Türkiye’de okudukları kuruma bildirimde bulunmalıdırlar. Okulun onayından sonra ilgili uzatma işlemine dair yeterli hibe mevcutsa uzatma işlemi yapılmakla birlikte Erasmus biriminin yetkisinde Erasmus vizesi hibesiz olarak da uzatılabilir. Erasmus dönemini uzatmak isteyen öğrenciler eğitim aldığı okulu değiştiremezler.

Erasmus Hibesi

Erasmus programında yararlanacak olan öğrencilere yurt dışında öğrenim gördükleri süre zarfında kaldıkları süre boyunca finansal destek verilir. Erasmus hibesi olarak bilinen bu destek kredi statüsünde olmayıp öğrencilerden geri talep edilmez. Öğrenci Erasmus hibesi ile yurt dışında konaklamave benzeri tüm masraflarını karşılayacak yeterlilikte değildir. Bir yıllık akademik sürede (3-12 ay arasında) Erasmus programı kapsamında Erasmus hibesi alırlar. Erasmus kontenjanından yararlanamayan öğrenciler ise bütün masraflarını kendileri karşılamaları koşuluyla hibesiz Erasmus programına başvuru yapabilirler. Erasmus programı kapsamında öğrenciye konaklama yeri okulun sorumluluğunda değildir. Bununla birlikte öğrenci AB ofislerinden konuyla ilgili danışmanlık alabilir.

Avusturya Erasmus Programı Vizesinin Süresi Ne Kadar?

Avusturya Erasmus programında kapsamında öğrenciler 3 ila 12 aya arası öğrenci değişim programından faydalanabilirler. Bu süre daha sonradan Avusturya ve Türkiye’deki resmi kurumlara başvurularak uzatılabilir. Lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler Avusturya Erasmus programından faydalanabilirler.

Avusturya Erasmus Vizesi İçin Ne Zaman Başvuru Yapılmalı?

Erasmus öğrencisi olmaya hak kazandıktan sonra Türkiye’deki Avusturyan Konsolosluğun başvuru yapmanız gerekiyor. Avusturya Erasmus vizesinin veriliş süresi 7- ila 10 gün içindedir. Ancak Erasmus programına başvuruları 5 ay önceden yapılması ve kabul edilmesi halinde bu süre geçerli olmaktadır.

Avusturya Erasmus Programı İçin Sponsor Şart mı?

Erasmus programı kapsamında hibe alan öğrencilerin sponsorlu gitmesine ve sponsor evrakları sunmasına gerek yoktur. Erasmus dışında bir eğitim programıyla Avusturya’ya eğitim almaya gidiyorsanız, sponsor evraklarını sunmanız gerekecektir. Sponsorunuzun birinci dereceden yakınınız olması ve Avusturya’da kaldığınız süre zarfında eğitim ve konaklama masraflarınızı karşılayacak finansal yeterlilikte olması gerekir. Erasmus kapsamında hibe alındıysa, hibenin alındığına dair yazının üniversiteniz tarafından Avusturya konsolosluğuna bildirilmesi gerekemektedir.

Erasmus programı dışında Avusturya’ya eğitim amaçlı gidenlerden istenen belgeler
1- Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2- Öğrenci belgesi (Güncel, imza ve kaşesi olan)
3- 2 adet biometrik yeni fotoğraf (35x45 ölçülerinde, beyaz fon arkalı, güncel)
4- Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)
5- Muvafakatname (Kişi 18 yaşından küçük olması halinde, anne, baba imzalı, orjinal belge)
6- Öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği okuldan aldığı kayıt kabul belgesi.

Öğrenciler için sponsor olacak velilerin hazırlaması gereken evraklar:

A - İşveren ise;
1 - Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)
2 - SGK hizmet dökümü 
3 - Güncel şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
4 - Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

B- Çalışan ise,

1- İşveren yazısı (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı) 
2- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
3- Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
4- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve imzalı)
5- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
6- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

C - Devlet Memuru ise

1- Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)
2- Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)
3- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
4- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
5- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

D - Emekli ise

1 - Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)
2 - Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)
3- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
4- Emeklilik kartı fotokopisi 

Yükleniyor...
Telefon