Erasmus Vizesi

Avusturya Erasmus Vizesi için gereken evrakların nelerdir?

 • İkamet müsadesi başvuru formu
 • Almanca olarak doldurulmuş, Avusturya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki nüsha ikamet müsadesi başvuru formu.
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; kişi tarafından doldurulacak ikamet müsadesi başvuru formunun imza bölümü ebeveynlerin ikisi de imzalanmış olmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf: Avusturya vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 3 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Avusturya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.
 • Pasaport: Avusturya vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Avusturya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.
 • Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge
 • Avusturya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Avusturya’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.
 • Burs belgenizin aslı ve 2 fotokopisi
 • Avusturya’daki üniversiteden dilekçe yazısı aslı ve fotokopisi
 • Yazı, eğitim süresini ve hangi Şehirde olduğunu içermesi gerekmektedir
 • Türkiye’deki üniversiteden alınmış yazı
 • Başvuru sahibin gidiş amacına ve Erasmus / Sokrates burslu olarak bir Avusturya Üniversiteden eğitim göreceğine dair belgeler
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Avusturya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter tasdikli Taahhütname ve Almanca tercümesi ve Tüm gelir kanıtlarının aslı 2 fotokopisi
 • Sadece ebeveynler tarafından düzenlenen noter tasdikli bir taahhütnamenin aslı ve 2 fotokopisi ve yeminli tercümandan Almancaya tercümesi.

Lütfen Dikkat! 

- Ebeveynler tarafından verilen taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen garanti oranına göre düzenlenmeli ve ödemeyi garanti etmelidir.

- Verilen taahhütün ödenebileceğine dair ebeveynlerin maaşlarının yattığı hesap cüzdanları, mal varlığının bulunduğu hesap cüzdanı ve ödeme gücünü gösteren tüm maddi ve gelir durumunu gösteren evrakların aslı ve 2 fotokopisini ibraz etmelidir. (Gelir evrakların tercümesine gerek yoktur). Ayrıca taahhütnameyi veren kişinin imzası noter tarafından tasdik edilmelidir.

 

Erasmus Nedir?

Erasmus, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelten bir A.B. programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birlikte ortak projeler üretip hayata geçirmelerine imkan veren Erasmus programı, üniversitelerin kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus programının amacı Avrupa’da üniversite ve yüksek öğretimin kalitesini yükselterek, farklı ülkelerdeki üniversitelerin bilimsel ve kültürel çalışmalarda iş birliğinde bulunmalarını sağlamaktır. Yabancı dil kursları, diploma programları, öğrenci değişim programları Erasmus’un kapsamı içinde değildir.

Erasmus Ülkeleri hangileridir?

Erasmus programı ile gidilebilecek ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Makedonya, Avusturya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İzlanda, Norveç, Kıbrıs ve Lihtenştayn.  27 Avrupa Birliği üyesi ülke ve A.B. üyesi olmayan fakat Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer alan Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında yer alan Türkiye Erasmus programı içinde yer almaktadır.

Avusturya Erasmus başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteler, öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programı merkezinin kriterlerine göre belirler. Öğrencinin toplam not ortalaması önemli bir değerlendirme ölçüsüdür. Başvurular öğrencinin Erasmus kapsamında bulunan yüksek öğrenim kurumuna yapılır. Ancak üniversitenin Erasmus üniversite beyannamesine sahip olması gerekir. Öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin ve gideceği üniversitenin Erasmus kapsamında olması şarttır. Her üniversite Erasmus başvuru, seçim ve sınav tarihlerini kendi takvimine göre düzenler. Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının kriterlerine göre öğrenci seçmesini yapar ve başvuruları kabul eder.

Erasmus uzatma işlemi nasıl yapılır?

Erasmus süresini uzatmak isteyenler Türkiye’de okudukları kuruma bildirimde bulunmalıdırlar. Okulun onayından sonra ilgili uzatma işlemine dair yeterli hibe mevcutsa uzatma işlemi yapılmakla birlikte Erasmus biriminin yetkisinde Erasmus vizesi hibesiz olarak da uzatılabilir. Erasmus dönemini uzatmak isteyen öğrenciler eğitim aldığı okulu değiştiremezler.

Erasmus Hibesi

Erasmus programında yararlanacak olan öğrencilere yurt dışında öğrenim gördükleri süre zarfında kaldıkları süre boyunca finansal destek verilir. Erasmus hibesi olarak bilinen bu destek kredi statüsünde olmayıp öğrencilerden geri talep edilmez. Öğrenci Erasmus hibesi ile yurt dışında konaklamave benzeri tüm masraflarını karşılayacak yeterlilikte değildir. Bir yıllık akademik sürede (3-12 ay arasında) Erasmus programı kapsamında Erasmus hibesi alırlar. Erasmus kontenjanından yararlanamayan öğrenciler ise bütün masraflarını kendileri karşılamaları koşuluyla hibesiz Erasmus programına başvuru yapabilirler. Erasmus programı kapsamında öğrenciye konaklama yeri okulun sorumluluğunda değildir. Bununla birlikte öğrenci AB ofislerinden konuyla ilgili danışmanlık alabilir.

Avusturya Erasmus Programı vizesinin süresi ne kadar?

Avusturya Erasmus programında kapsamında öğrenciler 3 ila 12 aya arası öğrenci değişim programından faydalanabilirler. Bu süre daha sonradan Avusturya ve Türkiye’deki resmi kurumlara başvurularak uzatılabilir. Lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler Avusturya Erasmus programından faydalanabilirler.

Avusturya Erasmus vizesi için ne zaman başvuru yapılmalı?

Erasmus öğrencisi olmaya hak kazandıktan sonra Türkiye’deki Avusturyan Konsolosluğun başvuru yapmanız gerekiyor. Avusturya Erasmus vizesinin veriliş süresi 7- ila 10 gün içindedir. Ancak Erasmus programına başvuruları 5 ay önceden yapılması ve kabul edilmesi halinde bu süre geçerli olmaktadır.

Avusturya Erasmus programı için sponsor şart mı?

Erasmus programı kapsamında hibe alan öğrencilerin sponsorlu gitmesine ve sponsor evrakları sunmasına gerek yoktur. Erasmus dışında bir eğitim programıyla Avusturya’ya eğitim almaya gidiyorsanız, sponsor evraklarını sunmanız gerekecektir. Sponsorunuzun birinci dereceden yakınınız olması ve Avusturya’da kaldığınız süre zarfında eğitim ve konaklama masraflarınızı karşılayacak finansal yeterlilikte olması gerekir. Erasmus kapsamında hibe alındıysa, hibenin alındığına dair yazının üniversiteniz tarafından Avusturya konsolosluğuna bildirilmesi gerekemektedir.

 

 

Erasmus programı dışında Avusturya’ya eğitim amaçlı gidenlerden istenen belgeler

1- Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)

2- Öğrenci belgesi (Güncel, imza ve kaşesi olan)

3- 2 adet biometrik yeni fotoğraf (35x45 ölçülerinde, beyaz fon arkalı, güncel)

4- Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)

5- Muvafakatname (Kişi 18 yaşından küçük olması halinde, anne, baba imzalı, orjinal belge)

6- Öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği okuldan aldığı kayıt kabul belgesi.


Öğrenciler için sponsor olacak velilerin hazırlaması gereken evraklar:


A - İşveren ise;

1 - Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)

2 - SGK hizmet dökümü 

3 - Güncel şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)

4 - Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
     

B- Çalışan ise,

1- İşveren yazısı (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı) 

2- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

3- Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)

4- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve imzalı)

5- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

6- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

 

C - Devlet Memuru ise

1- Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)

2- Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)

3- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

4- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

5- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

 

 D - Emekli ise

1 - Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

2 - Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

3- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

4- Emeklilik kartı fotokopisi 

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 05 09
avrupa@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 09
keni@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 09
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 09
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2053
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5023
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com