Kanada Aile Ziyareti Vizesi

Kanada’daki bir aile üyesini ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları Kanada aile ziyareti vizesi başvurusunda bulunabilir. Kanada aile ziyareti vizesi yasal olarak Kanada ziyaretçi vizesi olarak geçmektedir. Tek fark, vize başvurusunda bulunanın Kanada’da yaşayan Kanada vatandaşı ya da oturum izni sahibi aile üyesinden bir davetiye alarak başvuru evraklarına bu davetiyeyi ekliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Kanada aile ziyareti vizesine başvurabilmek için Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası’nın tüm şartlarını yerine getirdiğinizi, geçici olarak Kanada’da kalacağınızı ve seyahatiniz bitiminde ülkenize döneceğinizi, Kanada’daki seyahatiniz boyunca kişisel masraflarınızı ve birlikte seyahat edeceğiniz aile üyelerinizin masraflarını karşılayabileceğinizi kanıtlamanız gerekir. Ayrıca bir iş bularak Kanada’da çalışma niyetinizin olmadığını, Kanada yasalarına saygılı olacağınızı, ülkenin güvenliğini tehdit etmeyeceğinizi ve istenmesi durumunda tıbbi muayeneye gireceğinizi taahhüt etmeniz gerekir.

Aile üyeleri kavramı eş ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocukları kapsamaktadır. Çocuklar 19 yaşından küçük ve evlenmemiş olmalıdır. 19 yaşından büyük çocukların bakmakla yükümlü olunan (dependent) sayılabilmesi için fiziksel veya zihinsel bir sorun nedeniyle maddi olarak kendisine yeterli gelemiyor olması gerekmektedir.

Kanada aile ziyareti vizesi başvurularınızı Kanada vize uzmanlarımız aracılığı ile yapabilirsiniz. Durumunuza göre kişiselleştirilen evrak listesi ve başvuru işlemleri ile ilgili tüm bilgiler için iletişim numaralarımızdan veya e-mail adreslerimizden bize ulaşabilir, Kanada vizesi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Vize uzmanlarımızdan Kanada vizesi için gerekli evrakları ücretsiz talep edebilirsiniz. Vize uzmanlarımıza ulaşmak için online@vizemerkezi.com adresi üzerinden mail yoluyla ya da size en yakın şubemiz üzerinden telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Kanada Ebeveyn Süper Vizesi

Kanada aile ziyareti vizesi kapsamında Kanada vatandaşı veya oturum izni sahibi çocukları ya da torunları olan anne-baba ve büyükanne-büyükbabalara bir ayrıcalık tanınmıştır. Bu vize türüne Ebeveyn ve Büyükanne-Büyükbaba Süper Vizesi denilmektedir. Bu vize kapsamında Kanada’ya seyahat edebilmek için Kanada’da yaşayan Kanada vatandaşı ya da oturum izni sahibi çocuğu olan anne ya da baba olmanız veya Kanada’da yaşayan Kanada vatandaşı ya da oturum izni sahibi torunu olan büyükanne ya da büyükbaba olmanız gerekmektedir. Söz konusu anne-baba ya da büyükanne-büyükbabaların bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuk veya torunları bu vize türüne başvuramaz. Bunların, Kanada turistik vizesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca tüm Kanada vizelerine başvuranlar için geçerli olan genel koşulların da mutlaka sağlanması gerekir.

Kanada ebeveyn süper vizesi ile Kanada’ya gidecek anne-baba ve büyükanne-büyükbabalar, başvuru sırasında bazı kriterleri yerine getirmek zorundadır. Bunun neticesinde vize verilmesine karar verecek olan memurlar, başvuranların Kanada’dan seyahatleri bitiminde ayrılacaklarına ikna olmalıdır. Dolayısı ile başvuranların ülkeleriyle olan bağları, ziyaretlerinin amacı, aileleri ve maddi durumları, Türkiye’nin genel ekonomik durumu ve siyasi istikrarı ile en önemlisi Kanada’da yaşayan çocuk ve torunların davetiyesi önem arz etmektedir.

Aile ziyareti vizesi için başvuran anne-baba ve büyükanne-büyükbabalar;

 • Kanada’da yaşayan çocuk veya torunları tarafından maddi olarak destekleneceklerine dair bir davetiye mektubu almalıdırlar.
 • Kanada’da bulunacakları zamanı da kapsayan en az 1 yıllık Kanada sağlık sigortası yaptırmalıdırlar.
 • Şartları vize başvuru merkezi tarafından kendilerine bildirilecek olan göçmenlik muayenesini yaptırmalıdırlar.

Çocuk veya torunların Kanada kanunlarına göre asgari ücretin üzerinde bir gelir kaynakları olması gerekir. Bunun için başvuru sırasında vergi beyannamelerini, işyerinden alınacak iş tanımı ve maaş bilgilerini içeren bir mektubu, sigorta primlerini gösteren belgeleri, serbest meslek sahibi ise bir muhasebeciden alınmış yılık gelirini gösteren bir belgeyi ve diğer gelir kaynaklarının kanıtlarını ibraz etmeleri gerekebilir.

Kanada aile ziyareti vizesi kapsamında Kanada ebeveyn süper vizesi için başvuran anne-baba ve büyükanne-büyükbabalar, Kanada’da yaşayan çocuk veya torunları ile olan akrabalık ilişkilerini kanıtlayan her türlü belgeyi de başvuru sırasında mutlaka ibraz etmelidir.
Yaptırılması gereken sağlık sigortası hastaneye yatış ve Türkiye’ye geri dönüşü kapsayan, en az 100.000 ABD Doları değerinde ve Kanada’ya yapılacak tüm girişler için geçerli olacak bir sağlık sigortası olmak zorundadır. Ayrıca parmak izi ve biyometrik fotoğrafınızın alınması için konsolosluk tarafından belirlenecek bir tarihte mülakata da çağrılabilirsiniz.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi Başvuru Belgeleri

 • İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi (Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmalıdır. Kişinin seyahat amacı ve tarihlerini yer almalı, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır)
 • Son 3 aylık banka hesap özeti (Vadesiz banka hesap dökümü bakiyesi en az 10.000 TL olmalıdır. Kaşelenmiş, ıslak imzası olan bir belge olmalıdır. Yanında mutlaka banka imza sirküleri ile sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, tapular ve otomobil ruhsatı fotokopileri (eğer varsa)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi (evliyseniz)
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı fotokopisi. Başvuran yabancı uyruklu ise oturum izni kartının arkalı önlü fotokopisi
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz olarak yakın zamanda çekilmiş olmalıdır)
 • Pasaport (Son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 1 yıl geçerliliği olan)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi
 • Aile ve adresi bilgileri
 • Evli kadınların evlenmeden önceki soyadları belgede mutlaka yer almalıdır.
 • Kanada vize başvuru formu
 • Aile bilgi formu

Davet eden kişiden istenilen evraklar;

 • Davetiye (Kanada’ya davet eden kişinin adres ve tüm iletişim bilgilerini içermelidir. İmzalanmış olmalıdır. Taranıp mail olarak gönderilebilir ve çıktısı alınabilir)
 • Davet eden kişi Kanada vatandaşı ise Kanada pasaportu, Kanada kimliğinin fotokopisi, Kanada vatandaşı değil ise oturum izni kartının fotokopisi
 • Seyahatin masraflarını davet eden kişi karşılayacaksa son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap dökümleri ayrıca Kanada ebeveyn süper vizesi için başvurulacaksa gerekli diğer mali kanıtlar

Kanada Aile Ziyareti Vizesi İçin Başvuranın Durumuna Göre İstenen Belgeler

Kişi Şirket Sahibi İse;

 • Orijinal Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
 • SGK (4b) Hizmet dökümü
 • Son 3 aylık Şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya vadesiz banka hesap dökümü (Bakiyesi en az 10.000 TL olmalıdır. Kaşelenmiş, ıslak imzası olan bir belge olmalıdır. Yanında mutlaka banka imza sirküleri ile sunulmalıdır)

Kişi Kamu Çalışanı İse;

 • Görev ve İzin yazısı (kişinin görev yaptığı kurumdan alınmış mühürlü ve ıslak imzalı olmalıdır)
 • Görev kimlik kartı fotokopisi
 • Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)
 • Kişi Doktor, Avukat, Tüccar ise;
 • Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içerisinde alınmış)
 • Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)
 • Meslek kimlik kartı fotokopisi
 • SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
 • Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)

Kişi SGK'lı Çalışan İse;

 • Güncel tarihli Şirket Evrakları (faaliyet belgesinin orijinali, vergi levhası belgesi, imza sirküleri, ticaret sicili gazetesi)
 • SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü
 • Son 3 aylık banka hesap özeti (Vadesiz banka dökümü bakiyesi en az 10.000 TL olmalıdır. Kaşelenmiş, ıslak imzası olan bir belge olmalıdır. Yanında mutlaka banka imza sirküleri ile sunulmalıdır)
 • Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)

Kişi Emekli İse;

 • Emeklilik kartı fotokopisi (varsa)
 • Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı bir yazı ya da e-devlet web sitesinden e-devlet şifrenizle alacağınız emeklilik kaydı ve emeklilik maaş bilgisi belgelerinin çıktısı)
 • Emekli maaşınızı aldığınız bankadan son 3 aylık banka dökümü ve banka yetkilisinin imza sirküleri
 • Son 3 aylık Şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Vadesiz Banka Hesap Dökümü (Bakiyesi en az 10.000 TL olmalıdır. Kaşelenmiş, ıslak imzası olan bir belge olmalıdır. Yanında mutlaka banka imza sirküleri ile sunulmalıdır)

Kişi Öğrenci İse;

 • Öğrenci belgesi (güncel tarihli, orijinal)
 • Muvafakatname (kişi 18 yaşından küçük ise hem anne hem de baba tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylanmış belgenin orijinali)

Kanada Vizesi İle İlgili Önemli Uyarılar

►Vize başvurunuzun seyahat tarihinize kadar sonuçlanması için, seyahat tarihinizden en azından birkaç hafta önce başvuru işlemlerine başlamış olmanız gerekmektedir.
Kanada Turistik Vizesi başvurularında 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren parmak izi uygulaması başlamıştır. Evraklarınızı eksiksiz kargo ile gönderir ya da en yakın ofisimize getiridiğiniz taktirde hemen parmak izi randevunuzu alacak , vize uzmanlarımız sizi randevunuz hakkında bilgilendirecektir.
►Vize başvurunuzda kesinlikle sahte belge kullanmayınız ve başvurunuzun hiçbir aşamasında yanıltıcı ya da yanlış bilgiler vermeyiniz. 
►Kanada Konsolosluğu ihtiyaç halinde başvuranı bir mülakata çağırabilir veya ek evrak talebinde bulunabilir.
►Başvurunuzla ilgili nihai karar her zaman Kanada Konsolosluğu’na aittir. Kanada turistik vizesi başvurunuz reddedilirse itiraz hakkınızın bulunmadığını unutmayınız. Bu durumda ancak yeniden vize başvurusunda bulunabilirsiniz.
►Kanada vizesi ile ilgili tüm başvurularınız için iletişim numaralarımızdan veya e-posta adresimizden Kanada vize uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 

Kanada vize ücretleri

Yükleniyor...