Kanada Vatandaşlık Şartları Nelerdir? Kanada Vatandaşlığı

Kanada Vatandaşlık Şartları Nelerdir? Kanada Vatandaşlığı

Kanada, son yıllar içerisinde ülkesine pek çok göçmen almış bir ülkedir. Bunun yanında bazı göçmenlere gerekli koşulları sağladıklarında ve başvuruda bulunduklarında vatandaşlık vermiş bir ülkedir. Kanada'nın insanlar tarafından tercih edilmesinin sebeplerinden en büyüğü Kanada'nın refah seviyesinin yüksek olması ve göçmen alma potansiyelinin olmasıdır. Göçmenlik ve Kanada Vatandaşlık Şartları işlemlerini diğer ülkelere kıyasla daha hızlı gerçekleştiren Kanada'nın göçmenliğe ve vatandaşlığa karşı olumlu bakışı, ülkenin gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağı genç nüfustur. Çünkü Kanada yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olmasının yanında , bu büyüklüğü nüfusuyla orantılı değildir ve Kanada'nın nüfusu topraklarının büyüklüğüne göre daha azdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınması, Kanada Devleti'nin göçmen olmak isteyen ya da vatandaş olmak isteyen kişilerin işlemlerini daha hızlı gerçekleştirdiği söylenebilir. Vatandaşlık işlemlerinde , bu konuda yetkilendirilmiş kişi veya kurumlardan yardım alınabilir fakat başvurunun muhattabı Kanada Vatandaşlık birimi ve Kanada Devleti'dir aynı zamanda başvuruyla ilişkili her karar Kanada Devleti’nin nezdinde gerçekleşir.

Göçmenlik ya da vatandaşlık başvurularında , Kanada'ya yerleşmek isteyen insanlar detaylıca incelenir ve kişilerin Kanada'da kendilerini geliştirmelerinin yanında, ülke için faydalı olabilecek potansiyele sahip olmaları beklenir. Kanada'da göçmen olarak yaşayan kişilerin, Kanada Vatandaşlık Şartları kapsamında istenen özelliklere sahip olmaları sonucunda, Kanada Vatandaşlığına başvuruda bulunma hakları olmaktadır. Dolayısıyla Kanada Vatandaşı olabilmek için öncelikle göçmenlik şartlarını yerine getirmek ve göçmen olarak Kanada'da ikamet etmek gerekir.

Daha sonrasında ise geçen yıllarla beraber, kişinin Kanada Vatandaşlık Şartları'nı sağlanmasıyla birlikte, kişiler Kanada Vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler. Kişilerin, Kanada'nın iki anadilinden en az birini yeterince biliyor olmaları gerekmektedir. Dil bilgisi derecesinin hangi puanda olduğu vatandaşlık birimine bildirilmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Dil bilginiz CLB (Canadian Language Benchmark) seviyesine göre en az 4 ve üzeri denklikte olmalıdır. Vatandaşlık başvurusunda bulunmadan evvel Kanada Vatandaşlık Şartları nelerse onlara uymak ve kişinin Kanada'da göçmen olarak 5 yıl ikametinin olması gerekmektedir. Bu yıllar içerisinde de vatandaşlık koşulunu sağlayabilmek için 1095 gün Kanada içerisinde fiziki olarak bulunma koşulu vardır. Aynı zamanda Kanada'da kalınan yıllar içerisinden en az 3 yıl boyunca Kanada Devleti'ne vergilerin ödenmiş olması gerekmektedir. Kişiler Kanada'da ne kadar süre kaldıklarından emin değillerse ya da hatırlamıyorlarsa, residence hesap makinesine bilgilerini girebilirler. Sonucunda, kaç gün veya yıl boyunca Kanada'da bulunduklarını öğrenebilirler.

Kanada Vatandaşlık Şartları kapsamında bir çocuğun ebeveynlerinden birisi eğer Kanada Vatandaşıysa, çocuk doğduğu andan itibaren Kanada Vatandaşı sayılır fakat bunun vatandaşlık birimine bildirilmesi, durumun teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir suç işlenilmişse ve halihazırda mahkeme devam ediyorsa, kişi Kanada Vatandaşlık Şartlarını yerine getiremez dolayısıyla vatandaşlık başvurusunda bulunamaz. Vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için bir diğer koşul ise, parmak izi verme koşuludur. Başvurulardan önce parmak izinin verilmesi, Kanada Vatandaşlık Yasası kapsamı uyarınca, kişide herhangi bir sorun olup olmadığının incelenebilmesi için gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişilerin başvuruları yasal vasileri veya ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir. Küçüklerin oturma koşulunu yerine getirme şartları yoktur fakat geri kalan bütün koşullara tabilerdir. Kanada tarafından vatandaşlıktan men edilen kişiler, hükümetin belirlediği güncel bilgiler doğrultusunda hareket ederek, yeniden vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Kanada Vatandaşlık Şartları ekseninde çocuğun doğumu Kanada dışında gerçekleşmiş olsa dahi, ebeveynlerinden biri Kanada vatandaşıysa ve bunun beyanını vatandaşlık birimine yaparsa çocuk doğrudan Kanada Vatandaşı olur. Kanada Vatandaşı tarafından evlat edinilmiş olmak, evlat edinilen kişiyi doğrudan Kanada Vatandaşı yapmaz. Evlat edinilen kişinin ebeveynlerinden en az birinin Kanada Vatandaşı olması gerekir ve başvuru işlemlerini bunu gözeterek yürütmek gerekir. Kişinin Kanada'ya gelişi mülteci statüsündeyse doğrudan Kanada Vatandaşı olamayacaktır. İlk olarak oturma iznine sahip olduktan sonra, kişinin genel vatandaşlık başvuru koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Yalnızca daimi oturma iznine sahip olunması ya da göçmen olunması da doğrudan Kanada Vatandaşı olunmasını sağlamaz. Başvuru süreci için gerekli bütün koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Kanada Vatandaşı olabilmenin başka bir koşulu ise, yasaklara ve Kanada Devleti'nin kurallarına hakim olmaktır.

Kanada Vatandaşlık Şartları kapsamında istenen nitelikleri yerine getirildiği takdirde başvuru, Kanada sınırları içerisinde vatandaşlık birimlerinden ya da Kanada sınırları dışında bulunan Kanada Konsolosluklarından gerçekleştirilebilir. Vatandaşlık başvurusu sırasında bilgiler, belgeler ya da ücret makbuzu eksikse başvuru kabul edilemeden, başvuran kişiye gönderilir. İstenen tüm belgelerin hazırlanmasıyla birlikte eksiksiz bir şekilde başvuru yeniden gerçekleştirilmelidir. Koşulların sağlanmasıyla birlikte başvurunun hangi aşamada olduğunu Kanada Resmi sitesi üzerinden, takip edilmesi mümkündür. Başvurular başvuran kişi muhattap alınarak gerçekleştirilir.

Kanada Vatandaşlık Şartları kapsamında gerekenleri hazırlayıp başvuru yapan kişiyle iletişim kurulamadığı takdirde, başvuran kişinin yerine iletişim kurulacak kişi, başvuran kişinin aile fertlerinden biri olmalıdır ve bunun başvuran kişi tarafından onaylanıp, Kanada vatandaşlık birimine belirtilmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin güncel bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması sonucunda bu değişikliklerin başvuru süresince sorun yaşanmaması adına, vatandaşlık birimine bizzat bildirilmesi gerekmektedir. Eğer vatandaşlık başvurusu reddedilirse, bunun sebeplerini gösteren ve anlatan bir mektup vatandaşlık birimi tarafından başvuru yapan kişiye gönderilir. Eğer koşulları istenildiği şekilde sağlayamacağınızı düşünüyorsanız bir danışmandan yardım almak, süreci sağlıklı atmanıza yardımcı olacaktır.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Kanada, Kuzey Amerika Kıtası'nda bulunan , refah seviyesi yüksek, yüz ölçümü olarak dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Kanada eyalet sistemiyle işleyişini sürdüren bir ülkedir ve toplamda 10 eyalete sahiptir. Kanada dünyada yaşanılacak iyi yerler arasında, Birleşmiş Milletler tarafından seçilmiş en iyi yerdir. Bulunduğu coğrafya bakımından soğuk bir ülke olan Kanada'nın iki tane resmi dili vardır, bunlar İngilizce ve Fransızca'dır. Kanada Vatandaşı olmak isteyen kişilerin, Kanada'nın kültürünü, sosyal yapısını ve ekonomik işleyişini bilmeleri gerekmektedir. Kanada Vatandaşı olabilmek için Kanada Vatandaşlık Başvurusu yapmak gerekmektedir. Kanada Vatandaşlık Başvurusu yapabilmek için, başvuru öncesinde halihazırda Kanada'da göçmen olarak ikamet ediyor olunması gerekmektedir. Kanada'da göçmen olarak bulunulan 5 yıl boyunca, bu 5 yılın 3 senesinde fiziki olarak Kanada'da bulunma koşulu vardır.

Kanada Göçmenliği ve Kanada Vatandaşlığı arasındaki fark şu şekilde söylenebilir; göçmenler devletin sağladığı ücretsiz eğitim,sağlık,hizmet haklarına Kanada vatandaşları gibi sahiplerdir fakat Kanada Vatandaşı olunması, kişiye ülke içerisinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy kullanabilme ve seçimlere katılabilme hakkı tanır. Bunun yanında Kanada Vatandaşı olunmasıyla birlikte Kanada Pasaportuna da sahip olunur. Aynı zamanda Kanada'da göçmen olarak ikamet edilmesi herhangi bir suça karışıldığında, sınır dışı edilme ihtimalini bulundurur, fakat Kanada Vatandaşı olan kişiler için sınır dışı edilme tehdidini basit nedenlerle yaşatmaz, bu sebepledir ki Kanada Vatandaşı olmak göçmenliğe göre daha avantajlı bir durumdur. Kanada'da 3 yıl göçmen olarak ikamet edilmesi sonucunda Kanada Vatandaşlık Başvurusu hakkı doğar. Vatandaşlık işlemlerinin sürmesi 1 yılı bulabilmekle birlikte Kanada, vatandaşlık işlemlerini hızlı yürüten ülkelerden biridir ve başvurunun sonuçlanması genelde 3 ay içerisinde gerçekleşmektedir.

Vatandaşlık Başvurusu için, Kanada Hükümeti'nin sitesine online olarak giriş yapılmalı ve burada ne koşulda vatandaşlık başvurusu yapılıyorsa (yetişkin, 18 yaş altı için başvuruda bulunacak vasiler, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan yetişkin, bir Kanada Vatandaşı tarafından evlat edilinilmiş olma), kriterlere yönelik istenen bilgilerin online başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise yine site üzerinden başvuru için belirlenmiş olan ücretin ödenmesi gerekmektedir. Ücret yetişkinler için 630 CAD'dır. Bu ücretin 530'u işlem ücreti, 100'ü vatandaşlık ücretidir. 18 yaşından küçük kişiler içinse 100 Amerika dolarıdır. Online vatandaşlık başvurusunun yapılmasından sonra, Vatandaşlık Başvuru Formu'nun güncel olarak doldurulup istenen belgelerle birlikte yetkili birime postalanması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu esnasında Kanada'da ikamet edilen 3 yıl boyunca devlete gerekli vergilerin ödendiği ispat edilmelidir. Online başvuru ve hükümete yollanması gereken bazı evraklar hazırlanıp, Kanada Vatandaşlık Bürosu'na gönderildikten sonra, başvurunun ulaşıldığına dair bir belge gönderilir, bunun adı AOR'dur. Bu belgenin kişiye iletilmesiyle birlikte başvurunun değerlendirme sürecine sokulduğunu anlamak gerekmektedir.

Sonrasında ise Kanada Vatandaşlık Başvurusu işleminden 4-8 hafta sonrasında gerçekleştirilecek bir teste girilmesi gerekmektir. Test sonrasında ise kişiler mülakata çağırılır. Bu aşamaların hepsi olumlu geçtiği takdirde Kanada Vatandaşlığı'na geçiş mümkün olmaktadır. Eğer 18-55 yaş arasında kişiler başvuruda bulunuyorsa bu kişiler başvuru sonrasında hem teste hem de mülakata tabi tutulurlar. Fakat 55 yaş üstü olan kişiler yalnızca mülakata tabi tutulur. Teste giderken kişilerin, AOR belgesini, göçmen olarak ikamet ettiğinizi gösteren belgeyi, kimlik, pasaport, varsa ehliyeti hazırlamaları gerekmektedir. İstenen belgeler ya Fransızca ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Vatandaşlık testi gerçekleşmeden önce kişiler, dil yeterlilik testine tabi tutulur sonrasında vatandaşlık testine tabi tutulurlar. Sonuçta,mülakata çağrılan kişilerin tüm aşamaları olumlu geçtiği takdirde, kişilerin vatandaşlık yemini etmeleriyle birlikte Kanada Vatandaşı olma süreçleri gerçekleşmiş olur.

Kanada Vatandaşlık Başvurusu için gerçekleştirilen sınavda Kanada'nın tarihini ve yapısını ne kadar bildiğiniz ölçülmek istenmektedir. Test içeriğinde tarih,coğrafya,yasalar,hükümet bilgisi, ekonomi gibi konular yer alırken, toplamda 20 soruluk bir testtir. Bu testten en az 15 doğru yapmak gerekmektedir ve bu test kişinin tercihine göre İngilizce ya da Fransızca olarak gerçekleştirilebilir. Bu teste nasıl çalışacağınıza dair bilgiler Kanada'nın resmi hükümet sisteminde bulunmaktadır. Testten kalınması durumunda, bir hak daha verilir ve bir süre sonra yeniden teste girmek gerekir. Eğer ikinci testten de kalınırsa işleyiş ve yapılacak olanlar yetkili vatandaşlık biriminin insiyatifine kalır. Eğer olursa bir vatandaşlık görevlisiyle mülakat planlanır, bu mülakat da sözlü sınav yerine geçmektedir.

Birden fazla kişi adına Kanada Vatandaşlık Başvurusu gerçekleştiriliyorsa, başvuruyu yapan ve diğerlerine aracı olan kişi bütün herkesin evraklarını tek bir zarfta toplayabilir. Kanada hepsini birlikte değerlendirmeye alabilmektedir. Başvuru esnasında istenen evrakların yanında geçim ve banka hesap bilgilerinin de hazırlanması gerekmektedir. Bunların yanında en temel koşullardan birisi de Kanada Vatandaşlığı Başvurusu yapabilmek için Kanada dil testlerinden yeterli notun alınması gerekmektedir. Bu güncel olarak CBL üzerinden en az 4 puan almaya tekabül etmektedir. Son 4 yıl içerisinde suç işlenmişse ya da başvuru esnasında mahkeme süreci devam ediyorsa , bu durumda Kanada Vatandaşlık Başvurusu kabulünün, Kanada Hükümeti tarafından onaylaması çok zordur hatta öyle bir imkan yoktur. Kanada için, yaşantısında herhangi bir pürüz görünen kişilere Kanada vatandaşlık konusunda sıcak bakmaz. Kanada Vatandaşı olan biri, vatandaş olmayan birisiyle evlendiğinde , vatandaş olmayan kişi doğrudan Kanada Vatandaşı olamaz, herkes için geçerli olan başvuru sürecini gerçekleştirmek zorundadır.

Kanada ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Kanada için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp