Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi


Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gereken güncel evrak listesini Vize Merkezi temsilerimizle iletişim kurarak talep edin. Güncel evrak listesi tarafımızdan e-posta adresinize gönderilecektir. Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Schengen vizesi için gereken evrak listesinde değişiklik yapabilmektedir. Vize Merkezi deneyimli kadrosuyla Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesiniz sorunsuz bir şekilde almanız için destek olmaktan mutluluk duyar. 

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi

Hollanda, aile ve arkadaş ziyareti için kısa süreliğine vize alınmasını zorunlu tutuyor. Hollanda’da yaşayan aile bireyleri ile arkadaşları ziyaret etmek isteyen kişi konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçede ziyaret amacını belirtmek durumunda. Bu yol ile başvuru sahibine hangi tür vizenin verilebileceğine karar veriliyor. Hollanda Schengen bölgesinde olduğundan vize başvuru sonucunda başvuru sahibine Schengen vizesi düzenleniyor.

Hollanda aile ve arkadaş vizesi talep edilirken dikkat edilmesi gereken husus daha öce alınmış olan vizelerde parmak izi bilgisinin (VIS) bulunup bulunmadığı olacaktır. 25 Eylül 2014 tarihinden sonra alınmış parmak izlerinin 5 sene geçerliliği bulunuyor. Eğer daha önce alınmış vizeniz VIS’li ise parmak izi için Başvuru Merkezi’ne gidilmesine gerek kalmıyor. Vize Merkezi ülke sorumlularına evraklarınızı posta yoluyla iletmeniz yeterli olacaktır. Konusunda uzman ülke sorumlusu arkadaşlarımız başvuru sürecini sizin adınıza takip ediyor olacaklar.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken bir başka husus da davet mektubudur. Hollanda’da yaşayan aile bireyleri veya arkadaşlarınız vize başvuru dosyasına eklenmek üzere bir davet mektubu yolluyorlar. Bu mektubun Hollanda’da yaşayan yakınlarınızın kendi cümleleri ile yazılmış olması önem taşıyor. Mektubun davet edilen kişiye hitaben yazılması, kişinin geliş amacı ve seyahat tarihinin belirtilmesi gerekiyor.

 

Hollanda Konsolosluğuna verilecek evrakların listesi ise aşağıdaki gibidir:

Çalışanlar için

- Pasaport - eski pasaportlarınızı ibraz edebiliyorsunuz (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli olmalı)

- 2 adet yeni biometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)

- Kimlik fotokopisi

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)

-Orijinal davetiye (Hollanda belediyesinden onaylı) Davet eden kişiye ait son 3 aylık maaş bordroları ya da muhasebecisinden aldığı aylık net gelir beyannamesi, banka hesap dökümü, pasaport veya oturum kartı (önlü-arkalı fotokopisi)

- Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına, kaşe ve ıslak imzalı, çalışanın görev başlangıç tarihi, şirketteki pozisyonu, seyahat tarihlerini içeren)  

- SGK işe giriş bildirgesi ve barkodlu 4A detaylı hizmet dökümü (Hizmet dökümünü e-devlet şifreniz ile temin edebilirsiniz)

- Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli)

- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

 

Şirket Sahipleri için

 

- Pasaport - eski pasaportları başvuruda ibraz edebiliyorsunuz (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli)

- 2 adet yeni biometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fonu beyaz)

- Kimlik fotokopisi

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içermeli)

- Orijinal davetiye (Hollanda belediyesinden onaylı) Davet eden kişiye ait son 3 aylık maaş bordroları ya da muhasebecisinden aldığı aylık net gelir beyannamesi, banka hesap dökümü,pasaport veya oturum kartı (önlü-arkalı fotokopisi)

 - Şirket yazısı (Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına, kaşe ve ıslak imzalı seyahat tarihlerini içeren)  

- Güncel tarihli şirket evrakları (Faaliyet belgesi 3 aydan eski olmamalı, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)

- 4B detaylı Hizmet dökümü veya Bağ-kur hizmet dökümü (e-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz)

- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

Yukarıda sayılan evraklara ek olarak konsolosluk yeni evraklar talep edebiliyor. Başvuru sahibinin mesleki durumuna göre evraklar çeşitlilik gösterebiliyor. Vize Merkezi’nde görevli ülke sorumlusu arkadaşlarımızdan konsolosluğun talep ettiği evraklara dair güncel evrak listesini talep edebilirsiniz.

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyaret Vizesi Nasıl Alınır?

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi ile Hollanda’da yaşayan akraba, aile ferdi ve arkadaşlarınızda kalarak özel ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.  Hollanda aile arkadaş ziyareti vizesi kısa dönem için verilen vize grubuna dâhildir. Hollanda Schengen bölgesi üyesi olduğu için Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi Schengen başvurusuyla alınır. Hollanda vizesi alırken biometri ve VİS işlemlerinizin doğru olmasına, doğru vize türüne başvuru yapmaya dikkat etmenizde fayda vardır. Aile ve arkadaş ziyareti vizenizi alırken en önemli hususlardan biri davetiyedir. Aile arkadaş ziyareti için davetiye basit bir dille ve kalınacak adreslerin açıkça beyan edilmesiyle doldurulur. Aşağıda Hollanda vize evrakları listesini bulabilir, ayrıntılar ve Hollanda turistik vizesi hakkındaki sorularınız için Vize Merkezimizi arayabilirsiniz.

Hollanda Aile/Arkadaş Ziyareti Schengen Vize başvurusunda pasaportun geçerlilik şartları; seyahat sonrası en az 3 ay geçerli süreye sahip olmalı ve Hollanda Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi’nin basılabilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Pasaport 10 yıldan daha eski tarihli ve yıpranmış-deforme olmamalıdır.

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesi başvurusunda her aile ferdi için ayrı vize başvurusu yapılması gereklidir. Bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışmayan ve belirli bir maddi geliri olmayan kişiler seyahat masraflarını karşılayacak birinci dereceden yakınlarının gelir durumu ile ilgili evrak listesine bakmalıdır. Hollanda Aile ve Arkadaş ziyareti vizesi almak isteyen öğrenci ve ev hanımı gibi kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan kişilerin seyahat masraflarını karşılayacak olanlar bir sponsorluk yazısıyla bu durumu dilekçe formatında yazmalı ve imzalamalıdır. Sponsor ayrıca finansal ve mesleki belgeleri de sponsorluk dilekçesi ile birlikte başvuru dosyasında yer almalıdır.

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyaret vizesi almak için aşağıda, Hollanda Konsolosluğu tarafından belirlenen evrak listelerinin bulunduğu dosyayı tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. Aile başvurularında, çocuklar da dahil, herkes için ayrı bir başvuru formu ve dosya oluşturulmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu’na, Hollanda Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi müracaatında bulunacak kişinin şahsen vize talebini belirten dilekçe; Hollanda Konsolosluğu’na hitaben, planlanan Hollanda seyahatinin sebebini açıklayıcı bir şekilde ve ülkenin kendi dilinde hazırlanmalıdır. Vize Talep sahibinin ekonomik durumunun iyi olması ya da yakın bir geçmişte AB'de seyahat etmiş olması halinde, mali imkanların belgelenmesi yeterli olacaktır. Şartların bu şekilde olmadığı durumlarda, ziyaret edilecek kişiye başvuru sahibi adına bankaya teminat yatırması tavsiye edilmektedir. Başvuru anında teminatın orijinal sureti ibraz edilmelidir. Talep sahibinin bunu ibraz edememesi durumunda, mali imkanlara sahip olduğunu ispat etmelidir.

Hollanda Konsolosluğu vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep edenleri konsolosluk görevlisi ile kişisel görüşmeye çağırabilir, başka doğrulayıcı belgeleri talep etme hakkını saklı tutar.

Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi davetiye mektubu

Hollanda aile arkadaş akraba ziyareti vizesi için yazılacak davetiye mektubu sponsorunuzun kendi cümleleriyle yazılmalıdır. Mektubun davet edilen kişiye yazılması, gidiş nedeni, ne kadar kalınacağı ve mektubu imzalayan kişi ve/veya müracaatçıyı davet eden kişi ile müracaatçının arasındaki yakınlık derecesinin belirtilmesi gereklidir. Bu mektupların noter tasdikli olması gerekli değildir. Davetiyede kişinin neden davet edildiği, kim tarafından davet edildiği, ne kadar ve nerede konaklayacağı açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 • Aile ve Arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda mutlaka istenecek evrak davetiye mektubudur. Hollanda’daki belediyeden alınmış davetiyenin aslı ibraz edilmelidir.
 • Davet eden kişinin oturum kartı veya kimlik kartının fotokopisi.
 • Davet eden kişinin Hollanda belediyesinden alınmış aile toplum kağıdının aslı.
 • Davet eden kişinin gelir belgeleri: Maaşlı çalışan ise: Son üç aylık maaş bordrosu. Serbest çalışan ise: Son yıla ait vergi beyannamesi (tün sayfaların eksiksiz fotokopisi).
 • Aile ve Arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda bulunan emekliler son emekli maaş fişini, sosyal yardım veya işsizlik maaşı alıyorsa son üç aylık ödeme kanıtını ibraz etmelidir.
 • Davet eden kişi ile akrabalık bağı varsa: Aile bağını kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Davet eden kişi arkadaş ise: Davet eden kişinin adres bilgileri, telefon numarası ve kalış süresinin yer aldığı Hollanda resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış bir davet dilekçesi gerekir.
 • Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesine başvuracak reşit olmayan kişiler için yasal velisini gösteren belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği vb.) istenmektedir. Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerden muvafakatname. Ebeveynlerinden biriyle seyahat ediyorsa seyahat etmeyen anne veya babadan muvaffakatname. Ebeveynleriyle birlikte seyahat ediyorsa, ebeveynleriyle olan akrabalık kanıtı istenmektedir.
 • Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesine başvuracak yabancı uyruklu T.C vatandaşları için Planlanan seyahat dönüşünden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği olan Turkiye oturma/ikametgah izninin fotokopisi.
 • Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesine başvuracak öğrenciler için öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi ile okuldan aldığı izin belgesi ibraz edilmelidir.
 • Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesine başvuracak çiftçiler bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çitçi belgesini evraklarına eklemelidir.
 • Aile ve Arkadaş Ziyareti vizesine başvuracak işverenler ticaret odası sicil kaydı, imza sirküleri ve şirketin antetli kâğıdına Hollanda resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısını evraklarına eklemelidir.Çalışanlar ise 3 aylık SGK dökümünü ve işe giriş belgesini konsoloslukla paylaşmalıdır.

 

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizenizi Vize Merkezi aracılığıyla nasıl alabilirsiniz?

1. Adım – Çağrı Merkezimizi arayınız.

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı Çağrı Merkezimi arayarak Yetkililerimizden durumunuza uygun olarak hazırlanacak evrak listesini içeren bilgi mailini talep ediniz. Yetkililerimizin tarafınıza yönlendirdiği sorulara verecek olduğunuz doğru yanıtlar doğru vize kategorisine başvuru yapmanızı sağlayacak ve vize başvuru işlemleri süresince yaşanabilecek olumsuz durumları engelleyecektir.

2. Adım – Bilgi Mailinde bulunan evrakları hazırlayınız.

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı Çağrı Merkezi yetkililerimizin tarafınıza yönlendirmiş olduğu bilgi mailinde bulunan başvuru evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayın ve vize başvuru dosyanızı tamamlayın.

Unutmayın! Eksik ve hatalı belgelerle yapılacak başvurular vize işlem sürenizin uzamasına hatta vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır. Konsolosluk vize bölümünce yeni ek evrak talep edilebilir. Bu evrakları tamamlanması zorunludur.

3. Adım – Evraklarınızı Kargo yapın.

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı tarafından durumunuza uygun olarak yönlendirilmiş bilgi mailinde bulunan evraklarınızı eksiksiz olarak tamamlayın ve bir başvuru dosyası haline getirerek size en yakın Şubemize kargo yapın. Kargonuzun takip numarasını talep ediniz. Kargonuzun tarafımıza ulaşması sonrası yetkililerimiz tarafından bilgilendirileceksiniz. Kargo ve Kurye hizmeti masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır.

4. Adım – Eksik evrak, randevu ve süreç hakkında bilgilendirme

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı, başvuru dosyanızı inceledikten sonra tarafınıza bir bilgi maili yönlendirecektir. Yönlendirilmiş olan mailde varsa eksik veya hatalı evraklarınız paylaşılacaktır. Eksik evrakı bulunmayan başvuru sahipleri ise randevu tarih ve saati hususunda bilgilendirilecek ve onayınız alınacaktır.

5. Adım – Biometri bilgi beyanı

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı 2015 / 2016 yılında herhangi bir Schengen üye ülkesine parmak izi beyanında bulunmamış vize başvuru sahiplerini biometrik bilgilerini Parmak izi merkezinde beyan etmek üzere davet edecektir. Vize Merkezi yetkilileri biometrik verilerini beyan edecek yolcularımıza süreç boyunca asistanlık gerçekleştirecek ve sorunsuz bir şekilde başvuru işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Lütfen Dikkat! Pasaportunda 2015  / 2016 yılında alınmış Schengen vizesine ‘’VİS’’ notu düşülmüş yolcularımızın istisnai durumlar dışında şahsen gelmesine gerek yoktur.

6. Adım – Pasaport teslimi

Vize Merkezi – Hollanda Vize Departmanı, biometrik bilgilerin beyan etmiş veya biometrik verilerini beyan etmeye gerek olmayan yolcularının işlem sürecini tamamen kontrolü altında tutmaktadır. Hollanda Turistik Vize başvuru işlemleri 3 ila 15 iş günü gibi bir süre zarfında sonuçlanmaktadır. Bu süre ön görülen bir süredir. Yabancı pasaport sahiplerinin uzun işlem sürelerini, Konsolosluk resmi tatil günlerini ve Konsolosluğun işlem değerlendirme ek sürelerini kapsamayacaktır. Tüm işlem süreleri yetkililerimiz tarafından kontrol edilecektir.

Pasaportların teslimatı ise başvuru sahiplerinin talep ettiği üzere kargo veya şahsen teslimatla olacaktır.

 

 

Yükleniyor...
Telefon