Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Nedir?

Vatandaşı olunan ülke dışındaki topraklara; anne-baba-kardeşi ziyaret, eş ve çocukları gözetmek için veya 2. dereceden akrabalarla görüşme amacı ile seyahat etmek isteyen kişilerin başvurması gereken kısa süreli bir vize kategorisidir.

Vize başvurunuzun Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi kapsamında değerlendirilebilmesi için başvuru dosyanızın bazı koşullara uygun olarak hazırlanması gerekir.

Öncelikle Yunanistan’da ziyaret edeceğiniz kişi veya kişiler aile olarak sayılabiliyor olmalıdır. Akrabalarınızın aile olarak kabul görmesi için şu kişilerden oluşması gerekir:

 • Evlat
 • Anne ve baba
 • Kardeş
 • Büyükanne ve büyükbaba
 • Torun
 • Kayınbaba ve kayınvalide
 • Baldız ve kayınbirader
 • Gelin ve damat
 • Üvey baba ve üvey anne
 • Üvey evlat
 • Üvey kardeş

Son 2 yıldır beraber yaşanılan yasal partnerlerden biri olmalıdır.

Ziyaret edeceğiniz kişi ya da kişilerin size Yunanistan’dan yazılı bir davetiye göndermeleri gerekmektedir. Bu davetiyeyi, Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusu dosyanızla birlikte sunmalısınız.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize Başvurusu

Yunanistan’da yaşayan aile üyeleri, akraba ve arkadaşları ziyaret amaçlı seyahat edilecekse Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusu yapılması gerekir. Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi 180 gün içinde en fazla 90 güne kadar konaklama izni verilen kısa süreli bir vize türüdür.

Aile ve arkadaş ziyaret vizesinde başvurular direk olarak Yunanistan Konsolosluğu’na yapılmamakta; başvurular konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize danışmanlık kurumları ve seyahat acenteleri aracılığıyla alınmaktadır. Bu vize türüne başvuracak kişiler ikamet ettikleri bölgeye en yakın aracı kuruma giderek işlemlerini başlatabilirler. Yunanistan’a aile olarak ziyarette bulunulacaksa tüm aile bireyleri için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurusunda diğer vize türlerinde olduğu gibi hazırlanması gereken zorunlu evraklar vardır. Bunlar mesleki duruma göre değişebilmektedir. Başvuran kişiler çalışmıyorsa, ev hanımıysa, öğrenciyse ya da 18 yaşından küçükse hazırlanması gereken evraklar farklı olmaktadır. Herhangi bir geliri olmayan kişilere, seyahatlerinin masraflarını karşılayacak birinci derece yakınlarının sponsor olması gerekmektedir. Sponsor olacak kişiler gelir durumlarını ve başvuran kişiye yakınlık derecelerini belgeleyen, konsolosluğa hitaben yazılmış sponsor dilekçesini başvuru dosyasında sunmalıdır. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için yasal velileri tarafından imzalanmış noter tasdikli muvafakatname belgesi alınmalıdır.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyaret vizesi başvurusunda, Yunanistan’da yaşayan aile bireyi ya da arkadaş tarafından gönderilen davetiye mektubu da sunulması gerekmektedir. Davetiyede başvuru sahibinin konaklayacağı adres, ziyaret amacı ve tarihi gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca bu belge Yunanistan’daki yetkili makam (belediye, vatandaşlık servis merkezi, karakol vb.) tarafından onaylanmış olmalıdır.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusu dikkat gerektiren ve zaman alabilen bir süreçtir. Bu nedenle Vize Merkezi gibi yetkili ve profesyonel bir danışmanlık firmasıyla çalışmak hızlı ve kolay sonuç almak açısından avantajlı olacaktır. Vize Merkezi Yunanistan vize departmanındaki uzmanlarımızla iletişime geçerek aile ve arkadaş ziyareti başvuru işlemlerinizi başlattığınızda, uzmanlarımız evrak dosyası hazırlama, vize randevusu, vize sonuçlanması gibi tüm başvuru aşamalarında sizlerin yanında olacak ve süreci güvenle tamamlamanızı sağlayacaklardır.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuru işlemlerinde kullanacağınız evrakların güncel olduğundan lütfen emin olunuz.
 • Pasaport (Seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır.)
 • İki adet biyometrik yeni fotoğraf (Güncel, beyaz fon üzeri, 3,5x4,5 cm ölçülerinde olmalıdır.)
 • Kimlik kartının ön ve arka yüzünün fotokopisi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Aile ve adres bilgilerini içeren belgeye ek olarak, evli kadınların kızlık soyadını içeren diğer belgeyi de temin etmeleri gerekmektedir.
 • Davet yazısı: E-mail veya faks yoluyla temin edilebilir.
 • Davetiye (Yunanistan'daki polis karakolundan veya vatandaşlık servis merkezlerinden tasdik edilmelidir.)
 • Güncel banka hesap özeti
 • Son 3 aylık, en az 35.000 TL bakiyesi olan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.Bankadan alınan dökümler önlü-arkalı olmalıdır
 • Başvuru sahibinin aynı zamanda bir başka kişi için sponsor olması halinde ise her kişi için ek 35.000 TL daha bakiye bulundurması gerekecektir.

Kişi yabancı uyruklu ise;

En az 6 ay geçerli T.C. ikamet izni ve çalışma izni fotokopisi

Ek gelir belgeleri;

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı varsa tapu, araç ruhsatı ve kira gelirine dair fotokopiler

Başvuru sahibi freelance çalışıyor veya danışmanlık hizmeti veriyorsa;

Noter onaylı orijinal iş sözleşmesi

Başvuru Sahibinin Mesleğine Göre Hazırlaması Gereken Evraklar

Kişi Şirket Çalışanı İse:

 • Şirket yazısı – Orijinal belge
 • Şirket yetkilisi tarafından antetli kağıda konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede başvuru sahibinin şirketteki görevi, izinli olduğu tarihler ve seyahat sonrası iş yerindeki görevine devam edeceği belirtilmeli; belge kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde beyan edilmelidir.
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • SGK 4 A detaylı hizmet dökümü (E-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık ıslak imzalı ve kaşeli belgeler)
 • Güncel tarihli şirket evrakları
 • Orijinal faaliyet belgesi, sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri
 • Şahıs şirketi sahibi başvuru sahiplerinin, şirketlerinin sadece imza beyannamelerini ve vergi levhası fotokopilerini sunmaları yeterli olacaktır.

Kişi Şirket Sahibi İse:

 • Vize talep dilekçesi – Orijinal belge
 • Şirketin antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede seyahat tarihleri, amacı, geri dönüş taahhüttü verilmeli; belge kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • 4 B detaylı hizmet dökümü veya BAĞ-KUR ödeme dökümü (E-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.)
 • Güncel tarihli şirket evrakları
 • Orijinal faaliyet belgesi, sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri
 • Şahıs şirketinde görevli başvuru sahiplerinin, şirketlerinin sadece imza beyannamelerini ve vergi levhası fotokopilerini sunmaları yeterli olacaktır.

Kişi Emekli İse:

 • Emeklilik kartı fotokopisi veya emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı orijinal yazı
 • Maaş dökümü
 • Maaş ödemelerinizin yattığı bankadan kaşe, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş belge
 • Maaşın PTT’den alınıyor olması halinde, PTT’den alınmış son 3 aylık mühürlü ve ıslak imzalı döküm

Kişi Öğrenci İse:

 • Öğrenci belgesi
 • Güncel tarihli orijinal belge
 • Sponsor ebeveynin mesleki durumuna yönelik evraklar
 • Sponsor yazısı (Öğrenci için sponsor olacak ebeveynin hazırlaması gereken bir evraktır.)
 • Muvafakatname belgesi
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babası tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal belge
 • Anne ve baba ile birlikte seyahat edecek, 18 yaşında küçük tüm başvuru sahipleri için muvafakatname belgesinin aslının sunulması zorunludur.

Kişi Ev Hanımı İse:

 • Sponsor ebeveynin mesleki durumuna yönelik evraklar
 • Sponsor yazısı (Ev hanımı için sponsor olacak kişinin hazırlaması gereken bir evraktır. Belgede sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmelidir.)

Kişi Devlet Memuru İse:

 • İzin belgesi (Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühürlü ve ıslak imzalı orijinal belge olarak temin ediniz.)
 • Çalışma belgesi (Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühürlü ve ıslak imzalı orijinal belge olarak temin ediniz.)
 • Maaş dökümü (Son 3 aylık kaşe, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.)
 • Görev kimlik kartının ön ve arka yüz fotokopisi

Kişi Çiftçi İse:

Çiftçilik belgesi.

İstenilen evraklarda zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Vize Merkezi temsilcilerimizi arayarak, Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi güncel evrak listesini isteyiniz. Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi güncel evrak listesi e-posta adresinize gönderilecektir.

Yunanistan Vize Ücreti

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti Schengen vize başvuruları direkt olarak Yunan Konsolosluğu’na gerçekleştirilemezken, başvuru merkezleri veya akredite seyahat acenteleri aracılığıyla başvuru hizmeti alabilirsiniz.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvuru evraklarınızın güncel tarihli olması zorunludur. Eksik evraklarla yapılacak vize başvurularınız kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde tamamlanması vize alışınızı garanti etmemektedir. Yunanistan vize başvuruları hakkında verilecek kararlar, Yunanistan Konsolosluğu’nun inisiyatifi altındadır. Kurumumuzun, vize başvurularının değerlendirme sürecine ve verilecek olan vize süresine herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vize Başvuruları Nereye Yapılır?

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti vize başvurularını yapacağınız Yunan Konsolosluğu ikamet ettiğiniz şehre göre değişir. Aşağıdaki listede, bulunduğunuz ile göre hangi Yunan Konsolosluğu’na başvuru yapmanız gerektiği belirtilmektedir.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu

Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, İstanbul, Çanakkale, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon illerinde ikamet eden kişilerin, Yunanistan vize işlemleri ve diğer konsolosluk işlemleri için Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuru yapması gerekecektir.

Yunanistan Ankara Büyükelçiliği

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Karaman, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat illerinde ikamet ediliyorsa, Yunanistan vize işlemleri ve diğer konsolosluk işlemleri için Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’ne başvuru yapılmalıdır.

İzmir Başkonsolosluğu

Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde ikamet eden kişilerin, Yunanistan vize işlemleri ve diğer konsolosluk işlemleri için Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu’na başvuru yapması gerekir.

Edirne Konsolosluğu

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinde ikamet ediyorsanız, Yunanistan vize işlemleri ve diğer konsolosluk işlemleriniz için Yunanistan Edirne Konsolosluğu’na başvuru yapmanız gerekir.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

 • Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvuru formu; pasaport ve kimlik bilgilerinizin yanında seyahatinizle ilgili tüm detayları içerir. Seyahat amacınızın (turistik, ticari, aile ve arkadaş ziyareti…), seyahatin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, Yunanistan aile ziyareti vize talep dilekçesinde belirttiğiniz tarihlerle tutarlı olması gerekir.
 • Yunanistan Schengen vize başvuru formunda bulunan, “ilk gidilecek ülke” bölümü önemlidir. Eğer başka bir Schengen ülkesine veya ülkelerine gideceksiniz; ‘gidilecek üye ülke veya ülkeler’ bölümünde bu ülkelerin adlarını yazmalısınız.
 • Daha önceden almış olduğunuz Schengen vizesi varsa, bunu da formdaki ilgili bölüme yazmalısınız. Ayrıca daha önceden aldığınız Schengen vizelerinin bulunduğu eski pasaportlarınızın sayfalarının fotokopilerini de, Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusunda ibraz etmelisiniz.
 • Bu formda verdiğiniz kimlik bilgilerine dair tek referans pasaportunuzdur. Diğer vize evraklarında geçen pasaport bilgileri ve numarasının geçerlilik tarihi; seyahat sonrası en az 3 ay geçerli olan son pasaportunuzla aynı olmalıdır.
 • Yunanistan vize başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgiler, Schengen anlaşması gereği VIS veri tabanına kaydedilir. 5 yıl süre ile biyometrik verileriniz bu veri tabanında saklanır.
 • Schengen vize süreleri doğru kullanıldığı sürece oranlarına göre kademe kademe artmaktadır. İlk Schengen vize başvuruları için uzun süreli vize alınması istisnai durumlar dışında mümkün değildir. Uzun süreli Yunanistan vize taleplerinizde lütfen bu durumu göz önünde bulundurunuz.
 • Yunanistan vize başvurularınız tamamlanmadan, otel ve uçak bileti satın alımları yapmanızı önermiyoruz. Satın alımı tamamlanmış otel ve uçak bileti rezervasyonları ile yapılacak vize başvurularında, kurumumuzu bağlayıcı herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
 • Yunanistan vize başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Yunanistan Aile Ziyareti ve Arkadaş Vizesi Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 • Yunanistan’a aile ve arkadaş ziyareti amaçlı olarak seyahat edecek kişilerin ülkeye yapacakları seyahate ilişkin İstanbul’da ikamet edenler, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’na hitaben Yunanistan aile ziyareti vize talep dilekçesi yazmalıdır. Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi talep dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:
 • Yunanistan’a yapılacak olan seyahatin amacı net olarak ifade edilmelidir. Yani bu kısımda; Yunanistan’a gerçekleştirilecek seyahatin tarihleri net bir şekilde yazılmalıdır. Aile ziyareti vizesi başvurusunda bulunacak kişiler Yunanistan vizesi talep dilekçelerinde; ülkeye giriş yapacakları tarihi, ülkeden ayrılacakları tarihi ve aynı süreç içerisinde başka bir ülkeye geçiş yapacakları bir seyahat var ise bu seyahatin tarihlerini de açıkça yazmalıdır.
 • Seyahat masraflarının kimin tarafından ve nasıl karşılanacağı net bir şekilde ifade edilmelidir. Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi talep dilekçesi yazılırken, kişinin seyahati süresince oluşacak (konaklama, transfer, hastalık, kaza, vb.) masrafların nasıl karşılanacağı açıkça ifade edilmelidir.
 • Yunanistan Konsolosluğu’na aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusu için sunulan belgeler ile Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize talep dilekçesinde yazılanların birbirini destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda bulunacak kişi SGK’lı bir çalışan ise, kişinin çalıştığı firmanın yetkilisi tarafından, şirketin antetli kağıdına kişinin seyahat tarihlerinde izinli olduğunun beyan edildiği Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi talep dilekçesi yazılmalıdır. Dilekçede, şirket yetkilisinin kaşe ve imzası bulunmalıdır.
 • Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda bulunacak kişi öğrenci ya da ev hanımı ise, seyahat masraflarının karşılanması için bir sponsora ihtiyacı olacaktır. Bu kişilerin birinci derece yakınları (anne-baba, eş, çocuk) Yunanistan Konsolosluğu tarafından sponsor olarak kabul edilmektedir. Sponsor olacak kişi, Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi talep eden kişinin seyahat masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt eden Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi talep dilekçesi yazmalıdır.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizenizi Vize Merkezi Aracılığıyla Nasıl Alabilirsiniz?

1.Adım – Vize uzmanlarımızla irtibat kurunuz.

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanı müşteri temsilcilerini arayarak, Vize uzmanlarından durumunuza uygun olarak hazırlanacak evrak listesini içeren bilgi mailini talep ediniz. Yunanistan arkadaş ziyareti için vize uzmanlarımızın tarafınıza yönelttiği sorulara verdiğiniz doğru yanıtlar, doğru vize kategorisine başvuru yapmanızı sağlayacak ve vize başvuru işlemleri süresince yaşanabilecek olumsuz durumları engelleyecektir.

2.Adım – Bilgi mailinde bulunan gerekli evrakları hazırlayınız.

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanı çağrı merkezi yetkililerimizin tarafınıza yönelttiği bilgi mailinde bulunan başvuru evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayın ve vize başvuru dosyanızı tamamlayın.

Unutmayın! Eksik ve hatalı belgelerle yapılacak başvurular, vize işlem sürenizin uzamasına hatta vize başvurunuzun ret ile sonuçlanmasına neden olacaktır. Konsolosluk, sizden yeni ek evrak talep edilebilir.

3.Adım – Evraklarınızı kargo ile ya da elden teslim edin.

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanı tarafından durumunuza uygun olarak size yönlendirilmiş olan bilgi mailinde bulunan evraklarınızı eksiksiz olarak tamamlayın ve bir başvuru dosyası haline getirerek bize ulaştırınız. Eğer evraklarınızı elden değil de kargo ile gönderecekseniz, kargonuzun takip numarasını bir yere not ediniz. Kargonuzun tarafımıza ulaşması sonrasında, yetkililerimiz tarafından bilgilendirileceksiniz. Kargo ve kurye hizmeti masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır.

4.Adım – Eksik evrak, randevu ve süreç hakkında bilgilendirme

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanımız başvuru dosyanızı inceledikten sonra tarafınıza bir bilgi maili gönderecektir. Yunanistan arkadaş ziyareti için yönlendirilmiş olan mailde, varsa eksik veya hatalı evraklarınız paylaşılacaktır. Eksik evrakı bulunmayan başvuru sahipleri ise randevu tarih ve saati hususunda bilgilendirilecek ve sizin onayınız alınacaktır.

5.Adım – Biyometri bilgi beyanı

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanı son 59 ayda herhangi bir Schengen üye ülkesine parmak izi beyanında bulunmamış vize başvuru sahiplerini, biyometrik bilgilerini parmak izi merkezinde beyan etmek üzere davet edecektir. Vize Merkezi yetkilileri biyometrik verilerini beyan edecek yolcularımıza süreç boyunca asistanlık gerçekleştirecek ve sorunsuz bir şekilde başvuru işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Lütfen Dikkat! Pasaportunda son 59 ay içinde alınmış Schengen vizesine ‘’VIS’’ notu düşülmüş başvuru sahiplerinin istisnai durumlar dışında biyometrik merkezine şahsen gelmesine gerek yoktur.

6.Adım – Pasaport teslimi

Vize Merkezi Yunanistan vize departmanı; biyometrik bilgilerini beyan etmiş veya biyometrik verilerini beyan etmeye gerek olmayan başvuru sahiplerinin işlem sürecini tamamen kontrolü altında tutmaktadır.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvuru işlemleri 3 ila 15 iş günü gibi bir süre zarfında sonuçlanmaktadır. Bu süre ön görülen bir süredir. Yabancı pasaport sahiplerinin uzun işlem sürelerini, konsolosluk resmi tatil günlerini ve konsolosluğun işlem değerlendirme ek sürelerini kapsamayacaktır. Tüm işlem süreleri Vize Merkezi yetkililerimiz tarafından kontrol edilecektir.

Pasaportların teslimatı ise başvuru sahiplerinin talep ettiği üzere kargo veya şahsen teslimatla olacaktır.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır. Bu önemli noktaları göz önünde bulundurarak vize başvurularını gerçekleştirmek sizlere avantaj sağlayacaktır.

Öncelikle bu vizeye başvuracak kişilerin geçerli bir pasaportları bulunmalı, pasaport son seyahat sonrası en az 3 ay daha geçerli olmalı, en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Ayrıca pasaport 10 yıldan daha eski ve yırtık/yıpranmış sayfası olmamalıdır.

İkinci aşamada hazırlanması zorunlu evrakların tam ve hatasız olarak başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Mesleki duruma, yaş grubuna ve seyahat amacına göre hazırlanması gereken evraklar farklılık gösterebilir. Vize Merkezi uzmanlarından gereken tüm belgeleri öğrenebilirsiniz.

Aile ve arkadaş ziyareti vize başvurusunda gereken en önemli belgelerden biri de davet yazısıdır. Orada yaşayan akraba ya da arkadaş tarafından Yunanistan yetkili kurum imzalı olarak gönderilmeli; içerisinde başvuran kişinin ziyaret amacı, Yunanistan’da konaklayacağı adres, ziyaret tarihi gibi bilgiler yer almalıdır. Davetiye orijinal olmalı ve posta yoluyla gönderilmelidir; fotokopi olarak kabul edilmemektedir.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyaret vizesi sonucunu almadan herhangi bir otel ve uçak satın alımı yapılmaması önemlidir. Vize ortalama olarak 7-15 iş günü içinde sonuçlansa da her zaman bu süreyi etkileyecek durumlar meydana gelebilmektedir. Konsolosluğun mülakat ya da ek evrak isteği, resmi tatil günleri, yoğunluk gibi sebeplerle vize sonuçlanma süresi değişebileceğinden başvuruların en erken 3 ay, en geç 30 gün öncesinden yapılması önemlidir.

Yunanistan vize sonuçlarında karar mercii Yunanistan Konsolosluğu’dur. Yetki tamamen konsoloslukta olup, Vize Merkezi’nin süreçte herhangi bir yaptırımı ya da etkisi bulunmamaktadır. Vize işlemleri eksiksiz olarak yapılsa da konsolosluk tarafından vize reddi alınabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Yunanistan vizesi ile ilgili danışmak istediğiniz tüm konular için Vize Merkezi Yunanistan vize bölümü yetkililerimizle iletişime geçebilir; ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Yunanistan Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vizesi işlemleri randevu tarihi sonrası, 3 ila 15 iş günü gibi bir süre içinde sonuçlanmaktadır. Yunanistan aile ve arkadaş ziyareti vize başvurularınıza seyahat tarihinizden en az 4 hafta önce başlamış olmaya özen gösteriniz.

Yunanistan Konsolosluğu’nun yoğunluğu ve tatil günleri de (bayram ve kutlamadan dolayı kapalı olduğu günler) vizenin çıkış süresini etkilemektedir. Ayrıca konsolosluk bazı durumlarda Yunanistan vizesi başvuru sahibinden ek evrak talebinde bulunabilir. Bu durumda, vize çıkış süresi uzayabilir. Bu sebeple sunduğunuz vize evraklarının tam ve eksiksiz olduğundan ve eksik evrak talebi durumlarında lütfen hazırlıklı olduğunuzdan emin olunuz.

Vize Merkezi sizin adınıza Yunanistan vize işlemlerinizin takibinde yetkin bir kurumdur. Yunanistan ziyaret vizesi için Müşteri temsilcilerimize, web sayfamızın menüsünün sol tarafında bulunan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Lütfen Dikkat!

Yunanistan ziyaret vizesi için 18 yaşından küçük vize başvuru sahiplerinin başvuru evrakları arasında noter onaylı muvafakatname belgesini ibraz etmeleri zorunludur. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babası ile birlikte seyahat etsin ya da etmesin muvafakatname belgesini başvuru işlemleri için temin etmelidir.

Ebeveynleri ayrılmış ve 18 yaşından küçük başvuru sahibinin yasal velayeti sadece bir ebeveynde ise, velayeti olmayan ebeveynden noter onaylı muvafakatname belgesi alınmalıdır. (Ancak bazı bilgiler, zaman içinde değişim gösterebileceği için lütfen bu bilginin güncelliğini teyit ediniz.)

yunanistan vizeniz kabus olmasın

Yunanistan ile ilgili sizden gelen sorular

12 sorudan en popüler 12 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Yunanistan aile arkadaş ziyaret vizesi
  HALE, 31 Mar 2022, 10:52

  Merhaba, iyi günler Yunanistan’da teyzem oturuyor. Kızının haziranda düğünü var, bizi de davet ediyor nasıl Yunanistan aile arkadaş ziyaret vizesi nasıl alabilirim? Sanırım karşı taraftan bir davetiye almam gerekiyor. Nasıl başvuru yapılacak? Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Devlet Memurlarına Yunanistan Aile Ziyaret Vizesi
  H.İ., 02 Mar 2021, 16:02

  Merhaba, ben devlet memuruyum. Ailecek Yunanistan'daki akrabalarımızı ziyarete gideceğiz. Devlet memurlarına Yunanistan aile ziyaret vizesi başvurusunda hangi evrakların hazırlanması gerekir? Teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Şirket sahiplerine Yunanistan Akraba Ziyaret Vizesi
  F.H., 02 Mar 2021, 15:43

  Şirket sahiplerine Yunanistan aile ziyaret vizesi evrakları nelerdir? Başvuru sürecini sizinle ilerletirsem nasıl bir süreç izleyeceğiz?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Öğrencilere Yunanistan Akraba Ziyaret Vizesi
  M.M., 02 Mar 2021, 15:33

  Yunanistan’a akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunacağım. Yunanistan’da yaşayan teyzemi ziyarete gideceğim ve abim bana sponsor olacak. Kendisi bir şirkette mimar olarak çalışıyor. Hangi belgeleri hazırlaması gerekir? Öğrencilere Yunanistan akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunmak için gerekli olan sponsor yazısına dair örnek yazı sizde mevcut mu?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Öğrencilere Yunanistan Arkadaş Ziyaret Vizesi
  K.İ., 02 Mar 2021, 15:24

  Merhaba, ben İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Çok yakın bir arkadaşım Yunanistan’da ikamet etmekte. Bana davet mektubu gönderebilir mi? Öğrencilere Yunanistan arkadaş ziyaret vizesi başvurusu için hangi evrakları hazırlamalıyım?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Ev Hanımlarına Yunanistan Aile Ziyaret Vizesi
  T.Y., 02 Mar 2021, 15:13

  Merhaba, annem ev hanımı. Ev hanımlarına Yunanistan aile ziyaret vizesi başvurusu düzenli gelir olmadığından dolayı mümkün mü? Yunanistan’dan davetiye aldığında geliri olmasa bile başvuruyu gerçekleştirebilir mi?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Emeklilere Yunanistan Aile Ziyaret Vizesi
  H.V., 02 Mar 2021, 15:03

  Merhaba emekli dedem ile Yunanistan’a tatile gitmek istiyoruz. Yunanistan’da yaşayan akrabalarımız var. Benim geçerli Schengen vizem olduğu için Yunanistan’a vize başvurusu yapmayacağım. Dedem için Yunanistan’da yaşayan akrabalarımız davetiye gönderecek. Davetiye olduğundan dolayı emeklilere Yunanistan aile ziyaret vizesi sonucunun olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek olur mu ve kaç günde sonuçlanır?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Çiftçiler İçin Yunanistan Aile Ziyaret Vizesi
  H.O., 02 Mar 2021, 14:50

  Merhaba, ben uzun süredir Yunanistan’da yaşıyorum. Babam çiftçilik yapıyor ve beni ziyaret etmek istiyor. Yunan vatandaşı değilim ancak Yunanistan’da oturma iznim var. Davet mektubu gönderebilir miyim? Çiftçiler için Yunanistan aile ziyaret vizesi belgeleri nelerdir?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Yunanistan Ziyaret Vizesi Davetiyesi
  F.Z., 02 Mar 2021, 14:37

  Merhaba Yunanistan ziyaret vizesi başvurularında davet mektubunda nelere dikkat edilmelidir? Yunanistan ziyaret vizesi davetiyesi nasıl alınır?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Çalışanlara Yunanistan Aile Arkadaş Ziyaret Vizesi
  A.L., 02 Mar 2021, 14:17

  Merhaba, ben 2 yıldır bir şirkette satış ve pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Bu sene Volos’a seyahat etmem gerekiyor. Çalışanlara Yunanistan aile arkadaş ziyaret vizesi başvurusunda hangi evrakların hazırlanması gerekir? Liste verebilir misiniz?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Yunanistan Aile Ve Arkadaş Ziyaret Vizesi
  S.K., 09 Tem 2020, 18:51

  Yunanistan aile ve arkadaş ziyaret vizesi için başvuru yapmak istemekteyim fakat hiçbir fikrim yok. Dayım orada yasamaktadır. Neler yapmam gerekiyor? Form işlemleri hakkında bilgi alabilir miyim? Yapacağım seyahat turistik bir seyahat olacak ancak neden aile ziyareti vizesi olarak geçmekte anlayamadım. Bana biraz bahsederseniz çok memnun olurum. Schengen bölgesi dâhilindeki ülkelere de bu vizeyle seyahat edebilir miyim?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Yunanistan Aile Ziyareti Vizesi
  İ. Tekbaş, 11 Mar 2020, 15:14

  Yunanistan aile ziyareti vizesi için neler gerekli? Bir de ne kadar kalabiliyoruz?

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Yunanistan için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp