Vatandaşlık

 

Yunanistan Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Yunanistan'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Yunanistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Yunanistan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Yunanistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.
Yunanistan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Yunanistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Yunanistan’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Yunanistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.
Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Yunanistan gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Yunanistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Yunanistan’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Yunanistan vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.
Farklı amaçlarla Yunanistan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Yunanistan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Yunanistan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Yunanistan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Yunanistan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 04 52
Faks : +90 (212) 287 72 44
avrupa2@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 04 52
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 04 52
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 23 65
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 55 10
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com