Yunanistan'da Eğitim Görenler

Yunanistan’da Eğitim Oturumu almak isteyen kişilerin Yunanistan Eğitim Vizesi başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

Erasmus Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Yunanistan Eğitim Vizesi başvurusu işlemlerinde kullanacağınız evrakların güncel olduğundan lütfen emin olunuz.

Pasaport: Yunanistan'dan ayrılış tarihinden itibaren en az 90 gün (3 ay) daha geçerli olmalıdır, en az 2 tane boş sayfası olmalıdır ve pasaport son 10 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır. Evlilik sonrası soy isim değişikliği olan kişilerin evlilik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, yeni soy isimlerine göre düzenlenmiş yeni pasaportlarını alarak başvurmaları gerekmektedir.

Uzun Dönem Vize Başvuru Formu: Erasmus Programı ile tek sömestr için başvuru yapacak öğrencilerin doldurması gereken formdur. Form örneğe uygun olarak doldurulmalı ve randevuya tam olarak hazır şekilde gelinmelidir.

Uzun Dönem Oturum İzni Başvuru Formu: Erasmus Programı ile 2 sömestr ya da master için 180 günden daha uzun kalacak öğrencilerin, uzun dönem vize başvuru formuna ek olarak doldurması gereken formdur. Form örneğe uygun olarak doldurulmalı ve randevuya tam olarak hazır şekilde gelinmelidir.

3 Adet Fotoğraf: ( 35 x 45mm boyutunda, kafa boyutu 35 mm`den daha büyük olmayan, son 6 ay içinde, dik cepheden ve beyaz fonda çekilmiş olmalıdır). Fotoğrafların arkasına isim, soyisim doğum tarihi yazılmalıdır.

Kabul Mektubu: Yunanistan'daki üniversiteden orijinal, ıslak imzalı ve Yunanca olarak gelmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin doğum yeri ve doğum tarihini içermelidir. Taratılmış kopya, fotokopi ya da faks kesinlikle kabul edilmemektedir. Yunanca olarak gelmeyen kabul belgelerinin, Yunancaya tercümesiyle birlikte getirilmesi gerekmektedir.

Konaklama (Accomadation) Belgesi: Yunanistan'daki üniversiteden orijinal, ıslak imzalı ve Yunanca olarak gelmiş olmalıdır. Konaklama belgesinin  Yunanistan'da noter tarafından onaylanmış olarak gelmesi gerekir. Kontrat şeklinde gelen konaklama belgeleri ise orijinal imzalı gelmeli ve başvuru sahibi tarafından konsolosluk önünde imzalanmalıdır.

Hibe Belgesi: Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinden alacağı Erasmus Programına katıldığını ve hibe miktarını gösteren yazıdır. Bu belge öğrencinin doğum yeri ve doğum tarihini içermeli, orijinal, ıslak imzalı olmalı ve eğer Yunan dilinde hazırlanmadı ise mutlaka Yunanca tercümesi ile birlikte konsolosluğa sunulmalıdır.

Hibe almayan ya da hibesi başvuru sırasında henüz onaylanmayan öğrenciler kendi adlarına açılmış ve her bir sömestr için en az 7000 TL tutarında para bulunan banka hesaplarına ait bankanın antetli kağıdına yazılmış, orijinal ıslak imzalı ve kaşeli banka yazısının Yunanca tercümesini ve aynı hesaba ait banka kartının ön yüzünün fotokopisi ile birlikte sunmalıdır.

Sabıka Kaydı: Türk vatandaşları için bağlı bulundukları savcılıktan doğum yeri ve doğum tarihi (gün/ ay / yıl olarak) yazılı olan sabıka kaydını, apostil mührü yaptırarak almaları ve hem sabıka kaydını hem de apostil mührünü Yunancaya tercüme ettirerek, orijinalleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülke vatandaşı öğrencileri ve son 3 yılda 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan başvuru sahipleri, Türkiye'den alacakları sabıka kaydına ek olarak söz konusu diğer ülkeden de sabıka kayıtlarını apostil mührü ve tercümesi ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Sağlık Sigortası: Sağlık Sigortası, vize başvurusu sırasında değil vize onaylandıktan sonra talep edilen bir evraktır. Ailesi üzerinden SSK kapsamına giren başvuru sahipleri, SGK İl Müdürlükleri’nden temin edecekleri TR/CZ 111 sigorta belgesini sunmaları gerekmektedir. 
Pasaport, varsa eski vizelerin ve giriş çıkış mühürlerinin yer aldığı sayfaların A4 kağıdı boyutundaki fotokopileri de gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan tüm belgelerin birer adet fotokopisiyle birlikte sunulması rica olunur.

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
Telefon