Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan Aile Birleşimi Destek Hattı

İstanbul  0212 970 05 18
Ankara  0312 970 05 18
İzmir  0232 970 05 18
Edirne  0850 460 15 18
Adana  0850 241 13 82
Gaziantep  0850 241 18 35

 

2910/01 sayılı yasanın 33. maddesi ve düzenlemelerin yapıldığı 3013/02 yasanın 19. maddesi, 3074/4-12-02 sayılı yasanın 11. maddesinin 4. ve 5. fıkralarına göre: 

1) Yunan veya Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı ile evli olan bir yabancıya en az beş yıllık oturma izni verilir ve bu çalışma izni yerine de geçer.

Süre bitiminde bu oturma izni yine en az beş yıl olarak yenilenir ve ayrıca eğer vesayetini üzerine almışsa yabancı eşin on sekiz yaşından küçük çocuğunu da kapsar. Oturum izninin yenilenmesi için gereken şart, kişinin oturma izni bitmeden iki ay önce evliliğin devam ettiğini gösteren belgeyi tedarik etmesidir. (Yunan veya Avrupa Birliği vatandaşı olan eşin resmi beyanı –1599/1986 sayılı yasada belirlenen - ve yakın zamanda alınmış aile durumunu gösteren bir belge).

2) Eğer evliliğin yabancı şahsın oturma izni veya Yunan vatandaşlığı alması amacıyla yapıldığı anlaşılırsa oturma izni verilmez, verilmişse de iptal edilir. 

3) Yukarıdaki paragraflardaki uygulama geri dönüş yapmış olan Yunan kökenliler, Yunanlı soydaşlar, Yunanlı veya Avrupa Birliği vatandaşı, soydaş veya geri dönüş yapan bir şahıstan dul kalanlar ve onların çocukları için de geçerlidir. 

4) Yunanlı veya Avrupa Birliği vatandaşının aile üyeleri kabul edilenler: Eş, yirmi bir yaşını doldurmamış çocukları, eşle birlikte yaşayan onun anne ve babası. 


yunanistan vatandaşlığı

5) Aşağıda belirtilen şartlar 2910/01 sayılı yasanın öngördüğü şekilde yerine getirildiği takdirde yukarıda belirtilen şahıslar bağımsız olarak oturma izni alabilirler. -Bir önceki paragraftaki yaş haddini doldurmuşlarsa - boşanma kararı alınmışsa - Yunan veya Avrupa Birliği vatandaşı tarafından şiddete maruz kalan aile fertlerine oturma izni verilmesi Yunan veya Avrupa Birliği vatandaşı ile evli olan yabancı eş, oturma izni almak için oturduğu yerin bağlı olduğu belediye veya muhtarlığa aşağıdaki belgelerle birlikte dilekçe vermelidir.

A) Pasaport ya da seyahat belgesinin fotokopisi

B) Geldiği ülkeden alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş olan aile durumunu gösterir belge

C) Çocukların vesayeti ile ilgili mahkeme kararı veya ana babanın bu konudaki anlaşmalarını içeren vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlardan alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş belge.

On dört yaşını doldurmuş çocuklara şahsi oturma izni verilir ve reşit oluncaya kadar vesayetini taşıyan şahsın işlemlerini takip eder. Bu konudaki dilekçe vesayetini taşıyan şahıs tarafından şu belgelerle birlikte verilir: 

  • Pasaport ya da seyahat belgesinin fotokopisi
  • İki adet renkli fotoğraf
  • Vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlarından alınmış, onaylanmış ve tercüme edilmiş aile durumunu gösterir belge
  • Çocukların vesayeti ile ilgili mahkeme kararı veya ana babanın bu konudaki anlaşmalarını içeren vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlardan alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş belge

Aklınıza takılan sorular ve detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Vize Merkezi İletişim

Yükleniyor...