Yunanistan Vatandaşı ile Evlilik

YUNAN VEYA AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ VATANDAŞIYLA EVLİ OLMA DURUMUNDA VERİLEN OTURMA İZNİ 


2910/01 sayılı yasanın 33. maddesi ve düzenlemelerin yapıldığı 3013/02 yasanın 19. maddesi, 3074/4-12-02 sayılı yasanın 11. maddesinin 4. ve 5. fıkraları 
A- Yunan veya Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı biriyle evli olan yabancıya en az beş yıllık oturma izni verilir ve bu çalışma izni yerine de geçer. 
Oturma izni yine en az beş yıl olarak yenilenir ve ayrıca eğer vesayetini üzerine almışsa yabancı eşin on sekiz yaşından küçük çocuğunu da kapsar. Yenilenmesi için gereken şart oturma izni bitmeden iki ay önce evliliğin devam ettiğini gösteren belgeyi tedarik etmesidir (Yunanlı veya Avrupa Birliği vatandaşı olan eşin resmi beyanı –1599/1986 sayılı yasada belirlenen - ve yakın zamanda alınmış aile durumunu gösteren bir belge). 
B- Eğer evliliğin yabancı şahsın oturma izni veya yunan vatandaşlığı alması amacıyla yapıldığı anlaşılırsa oturma izni verilmez, verilmişse de iptal edilir. 
C- Yukarıdaki paragraflardaki uygulama geri dönüş yapmış olan yunan kökenliler, yunanlı soydaşlar, ayrıca yunanlı veya Avrupa Birliği vatandaşı veya soydaş veya geri dönüş yapan bir şahıstan dul kalanlar ve onların çocukları için de geçerlidir. 
D- Yunanlı veya Avrupa Birliği vatandaşının aile üyeleri kabul edilenler: - eş - yirmi bir yaşını doldurmamış çocukları - eşle birlikte yaşayan onun anne ve babası 
E- Aşağıda belirtilen şartlar 2910/01 sayılı yasanın öngördüğü şekilde yerine getirildiği takdirde yukarıda belirtilen şahıslar bağımsız olarak oturma izni alabilirler. - bir önceki paragraftaki yaş haddini doldurmuşlarsa - boşanma kararı alınmışsa - yunan veya Avrupa Birliği vatandaşı tarafından şiddete maruz kalan aile fertleri Oturma izni verilmesi Yunan veya Avrupa Birliği vatandaşı ile evli olan yabancı eş, oturma izni almak için oturduğu yerin bağlı olduğu belediye veya muhtarlığa aşağıdaki belgelerle birlikte dilekçe vermelidir: 
a-    Pasaport ya da seyahat belgesinin fotokopisi b- geldiği ülkeden alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş olan aile durumunu gösterir belge c- çocukların vesayeti ile ilgili mahkeme kararı veya ana babanın bu konudaki anlaşmalarını içeren vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlardan alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş belge On dört yaşını doldurmuş çocuklara şahsi oturma izni verilir ve reşit oluncaya kadar vesayetini taşıyan şahsın işlemlerini takip eder. Bu konudaki dilekçe vesayetini taşıyan şahıs tarafından şu belgelerle birlikte verilir: 
b-    a- pasaport yada seyahat belgesinin fotokopisi b- iki renkli fotoğraf c- vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlarından alınmış, onaylanmış ve tercüme edilmiş aile durumunu gösterir belge d- çocukların vesayeti ile ilgili mahkeme kararı veya ana babanın bu konudaki anlaşmalarını içeren vatandaşı oldukları ülkenin resmi makamlardan alınmış, onaylanmış ve tercüme ettirilmiş belge

Tüm detaylar için bize ulaşın...

 

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 04 52
Faks : +90 (212) 287 72 44
avrupa2@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 04 52
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 04 52
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 23 65
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 55 10
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com