İsviçre Vatandaşlığına geçis

İsviçre'de yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin İsviçre vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. İsviçre’ye geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının İsviçre vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

İsviçre vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. İsviçre vatandaşlığına geçilmesi halinde İsviçre’de seçme seçilme hakkından, İsviçre vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. İsviçre vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla İsviçre vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu İsviçre vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İsviçre’de belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan İsviçre vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması İsviçre vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

Yükleniyor...
İSVİÇRE VATANDAŞLIĞINA GEÇİS
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 59
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 59
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 59
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2147
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5196
ayko@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com