İsviçre Vatandaşlığı

12 yıl süreyle İsviçre’de oturum izni ile yaşayanlar İsviçre vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunabilirler. 12 yıllık bu süre zarfında son 5 yıl içinde aynı kantonda yaşamış olmak İsviçre vatandaşlığının şartlarından biri. İsviçre’de 6 yıl süreyle eğitim gören 10-20 yaş arası gençler vatandaşlık talebinde bulunabiliyorlar. İsviçre vatandaşıyla evli olanlar 5 yıl İsviçre’de ikamet ettikten ve en 3 yıl evli kalmalarının akabinde vatandaşlık hakkına sahip olabilirler.

Vatandaşlık süreci 3 aşamadan oluşuyor ve 3 yıla kadar sürebiliyor. Federasyon, Kanton ve Belediye kendi bünyelerinde, ayrı ayrı değerlendirmeler yaparlar. Kantonlar ve belediyeler Anayasal çerçevede, büyük ölçüde bağımsız hareket edebilirken, federal düzeyde ise genellikle,12 yıllık ikamet süresi ve güvenlik riski göz önünde bulunduruluyor.

Her kantonun kendine göre özel düzenlemeleri olurken, kantonlar vatandaşlık kararını daha çok belediyelere bırakıyor. Vatandaşlık Yasası Revizyonu ile değişik vatandaşlık süreçleri yetkili makamlar tarafından uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. Bu şartlarda, vatandaşlık başvuru yapmadan önce İsviçre’de konuşulan dillerden birini iyi düzeyde bilmek ve C oturum iznine sahip olmak gerekiyor.

 

İSVİÇRE VATANDAŞLIĞINA GEÇİS
Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 59
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 59
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 59
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2147
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5196
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com