Konsolosluk

Devletlerin, diğer devletlerin büyük ve ticari kentlerine, bulunulan ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme, temsil edilen ülke vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik durumlarıyla ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki durumlarda çözüm üretmek amacıyla kurdukları merkezlere Konsolosluk denir. Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerde konsolosluk kurmasının mecburi olmadığı ifade edilmektedir. Ancak devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletlerinin izni ile mümkün olmaktadır. Alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışİşleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirleriyle iletişimde bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan kişilere “Konsolos” denilmektedir. Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet verirler. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu Konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci vasfına sahip değildir. Resmi olarak görevlere atananlar dışında kalanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak görevlerini yerine getirdikleri sırada bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olurlar. Konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları vardır.

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu’nun Görevleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu resmi bir kurum olmasının yanında diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurumdur. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu’nun görevleri bazı antlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu’nun amacı Türkiye Devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile iletişim kurma, yurtdışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla ilgili olmaktır.

Yükleniyor...