Vatandaşlık

Avustralya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Avustralya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Alman vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Avustralya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Avustralya vatandaşlığına geçilmesi halinde Avustralya’da seçme seçilme hakkından, Alman vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Avustralya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Avustralya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Avustralya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Avustralya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Avustralya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Avustralya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
VATANDAŞLIK
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 07
Faks : +90 (212) 287 72 44
ortadogu@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 07
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 07
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 25 21
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com