Polonya Kültürel, Sportif Konferans Vizesi

Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesi evrakları güncel durumlara göre değişiklik göstermektedir. Vize Merkezi temsilcilerimizle iletişim kurarak Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesi güncel evrak listesinin tarafınıza e-posta aracılığıyla gönderilmesini isteyiniz. Eksiksiz, doğru ve tam evraklarla vize başvurusu yapmak için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayınız. Vize Merkezi temsilcileri Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesini kolay ve hızlı almanız için yardımcı olacaklardır.

Schengen vizesi, Polonya’da 6 ay içerisinde 90 gün kalma hakkı tanımaktadır. Schengen bölgesine dahil olan ülkeler; Avusturya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İspanya, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Macaristan, Norveç, Portekiz, Polonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan.

Polonya vizesine şahsen başvuru yapma zorunluluğu yoktur. Polonya vizesi, Polonya Konsolosluğu’nun yetkilendirmiş olduğu vize merkezleri, seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Polonya vizesine Vize Merkezi aracılığıyla başvuru yapmak için gerekli evrakları kurye, kargo ile size en yakın olan Vize Merkezi’ne gönderebilirsiniz.

Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesi için başvuru sahibinden başvuru sırasında parmak izi (VIS) alınmaktadır. 12 yaşını dolduran çocuklardan da parmak izi alınmaktadır. 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocukların başvuru işlemlerini anne veya babası veya vasisi yapabilir.

Polonya vizesi almak için başvurunun planlanan seyahat tarihinden en az 15 gün öncesi gerekmektedir. Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesi için pasaport ve ilk sayfasının fotokopisi gereklidir. Pasaportun imzalı ve vize bitiş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir. Vizenin basılabilmesi için ayrılmış en az 2 boş sayfanın olması gereklidir.

Polonya vize başvurusu için fotoğrafın 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, keskinlik ayarının iyi yapılmış olması, başın en üst noktasından omuz üstüne kadar gözleri ve yüzü net göstermesi, yüzün fotoğrafın %70 - 80’nini kaplaması gerekir. Fotoğrafta başvuru sahibiningözlüksüz olması, gözleri açık ve tam karşıya bakması, kaşların tamamen görünür olması, saçların yüzü kapatmaması, yüz ifadesinin doğal ve ağızın kapalı olması gerekir.

Polonya Kültürel, Sportif Konferans Vizesi

Polonya vize başvuru formu; tam ve eksiksiz olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Polonya seyahatinin tamanının kapsayan seyahat sağlık sigortası zorunludur. Tüm Schengen ülkelerinde geçerli € 30.000 teminatlı sağlık sigortası. Tek girişli vize başvurusu durumunda sigorta poliçesinin, vize geçerlilik süresinin ve planlanan kalış günlerinin tamamını kapsaması gerekir. Sayısız girişli vize başvurusu durumunda poliçenin ilk gidiş süresini kapsaması gerekir.  

Polonya Vizesi için Davetiye

Polonya vizesi için davetiye, bir yabancının Polonya'ya girişi, burada kalışı süresince yapacağı harcamaları karşılamak için gereken mali kaynağa sahip olduğunu belgelemek amacıyla yasaların öngördüğü imkanlardan ve haklardan biridir.
Davetiye, yabancıyı davet eden kişiye, yabancının Polonya'da konaklama, yeme ve içme, olası bir tedavi ve Polonya’dan uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, ülkede kaldığı süre içerisinde tüm harcamalarını karşılama yükümlülüğü getiren bir belge özelliği taşımaktadır. Davetiye ile ilgili düzenlemeler Yabancılar Kanunu’nda yer almaktadır.

Davetiyeyi Düzenlenme Yetkisine Sahip Kişi ve Kurumlar

1. Polonya’da yaşayan Polonya vatandaşları, Avrupa Birliği’ne mensup diğer bir devletin vatandaşı, Avrupa Serbest Ticaret Birliği mensubu, Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre Konfederasyonu anlaşmalarına taraf ülkelerin vatandaşı ya da onun Polonya’da ikamet eden ve oturum hakkı veya sürekli oturum hakkı bulunan aile üyesi.
2. Davetiye düzenlediği an itibariyle en az 5 sene süreyle aralıksız ve resmi olarak Polonya’da  yaşayan veya daimi izni veya Avrupa Birliği sınırlarında geçerli uzun süreli yerleşik oturum izni bulunan yabancı vatandaş.
3. Polonya’da  yerleşik tüzel kişi veya tüzel kişilik haklarına sahip olmayan organizasyon birimi. 

Davetiyede Yer Alacak Bilgiler Şu Şekilde Olmalıdır

1. Davet eden kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, vatandaşlığı, ikamet adresi, telefon numarası, kimlik belgesinin türü, seri numarası, davet eden kişinin Polonya’da  yerleşik tüzel kişi veya tüzel kişilik haklarına sahip olmayan organizasyon birimi olması halinde; Firma veya unvan, organizasyon birimine ait vergi numarası, merkezin adresi ve telefon numarası.

2. Davet edilen yabancının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, vatandaşlığı, ikamet adresi, seyahat belgesinin seri numarası ve davet eden kişi ile akrabalık derecesi.
3. Davet eden kişinin masrafları karşılayacağına dair taahhüdü.
4. Davet edilen yabancının Polonya’da konaklayacağı yerin adresi.
5. Davet eden kişinin yabancıyı davet ettiği süre.
6. Yabancı kişinin Polonya’da davet edilme amacı.
7. Davetiyeyi, Davetiye Kayıt Defteri’ne kayıt eden kurumun adı.
8. Davetiye’nin Davetiye Kayıt Defteri’ne kayıt tarihi ve numarası.
9. Davetiyenin geçerlilik süresi.
10. Davet edenin yabancı kişiye kendi evinde kalacak bir yer temin edip etmeyeceğine istinaden bilgi.

Reşit Olmayanlar 

Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans vizesi başvurusu için reşit olmayan kişinin (18 yaşına kadar) tek başına veya ebeveynlerden biri ile seyahat etmesi halinde diğer ebeveynin veya vasinin muvafakatname istenmektedir. Muvafakatin alınamaması durumunda, neden alınamadığını açıklayan yazı (ebeveynin yalnız yaşadığına dair yazı veya diğer belgeler), reşit olmayanın tek başına seyahat etmesi durumunda ebeveynlerden veya vasiden yurtdışına çıkabileceğine ilişkin noter onaylı muvafakat beyan edilmesi zorunludur. Vize başvurusunu veli veya vasi imzalar. 

Başvuru belgeleri arasında ebeveynlere veya vasiye ait (seyahat belgesi) pasaportun kişisel bilgileri içeren fotoğraflı sayfasının fotokopisi de yer almalıdır bununla birlikte ebeveyn ya da  vasinin Schengen ya da  ulusal vizeye sahip olması durumunda bu sayfaların da fotokopisi eklenmelidir.

Reşit olmayanların, sponsorluk yazısı ile beraber ebeveynin mali kaynaklara sahip olduğunu teyit eder bir belge ibraz etmeleri gerekir:
1.Polonya’ya gidiş ve burada planlanan kalış amacını kanıtlayan belgeler.
2.Kalış için gereken finansal kaynaklara sahip olunduğunu kanıtlayan bilgiler.

Polonya Kültürel, Sportif Konferans Vizesi

 

Biyometrik (VIS) Parmak İzi Uygulaması

Vizeye ilişkin Topluluk Yasasını oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Topluluğu Konseyi’nin 13 Temmuz 2009 tarihi uyarınca, ilk vize başvurusu sırasında kişiye ait aşağıdaki biyometrik parmak izi bilgileri alınmaktadır. Taranmış ya da  o an çekilmiş fotoğraf, on parmak izinin dijital olarak alınması anlamına gelmektedir.

Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans Vizesi için Gerekli Evraklar

Polonya Kültürel, Sportif ve Konferans Vizesi için gerekli evraklar aşağıda sunulmuştur. Vize başvuru sahibinin evrakları eksiksiz ve tam olarak hazırlaması gereklidir. Vize başvurularında evrakların doğru ve tam olarak hazırlanmaması vizenin sonucu olumsuz olarak etkilemektedir. Vize Merkezi temsilcilerimiz evraklarınızın hazırlanma aşamasından sonuna kadar destek olmaktadırlar.

1. Vize Başvuru Formu. Dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış vize başvuru formu.

2. Pasaport. Seyahat sonrası en az 3 ay geçerliliği bulunan pasaport ve kişisel bilgilerin ve eğer varsa önceden alınan Schengen vizelerin fotokopisi.

3. Fotoğraf. 2 adet 35x45mm ebatlarında güncel arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.

4. Kimlik Fotokopisi. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Seyahat Sağlık Sigortası. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 € tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.

6. Otel Rezervasyonu. Seyahat sürelerinde düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösteren belgeler.

7. Uçak bileti. Seyahat sürelerinde düzenlenmiş gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu

8. Davetiye;

Kültürel etkinlik veya konferans için; etkinliği düzenleyen kurum/kuruluş tarafından gönderilmiş davetiye veya imzalanan sözleşme ve kurum/kuruluş veya derneğin faalliyette olduğunu gösterir imzalı kaşeli belge.
Spor etkinliği için; spor kulübü tarafından gönderilen davetiye veya akreditasyon belgesi, kulüp ya da federasyondan alınmış sporcu lisansı.
Başvuran kişi öğrenci ise; okuldan alınmış güncel ve orijinal öğrenci belgesi,

9. Muvaffakatname. Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi 

10. Finansal durumu gösteren belgeler;

Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına yazılmış imzalı,kaşeli izin onayı. Şirketin ticaret odası kaydı ve sicil gazetesinin kopyası, vergi levhası, barkodlu SGK hizmet dökümü, SGK İşe Giriş Bildirgesi barkodlu SGK hizmet dökümü.
Başvuran kişi çalışan ise; son 3 ayın maaş bordroları, Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.
Başvuru sahibi öğrenci ise; ve kendi banka hesabı yoksa, aileden biri ya da başka biri sponsor oluyor ise; o kişiden alınan noter onaylı Taahhütname ve o kişinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeli, güncel banka hesabı.
Başvuru sahibi emekli ise; Emeklilik belgesi (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Polonya Vizesi Çıkış Süresi

Polonya vizesinin değerlendirilme süresi, vize kararı başvuru tarihinden ortalama olarak 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak Polonya Konsolosluğunun resmi tatil olduğu, yoğun olduğu günler bu süreye dahil değildir. Vize başvurusu, seyahat tarihinden en az 15 gün önce yapılmalıdır. Seyahatin başlangıç tarihine 3 aydan uzun bir süre söz konusu ise başvuru yapılamaz. Polonya vizesine sahip olmak, Polonya Cumhuriyeti sınırlarına girişi garanti etmemektedir. Giriş izni her durumda Sınır Güvenliğine bağlıdır.

Polonya Vize Ücreti

Polonya vize ücreti başvuru yapılan vize türüne istinaden değişiklik göstermektedir. Polonya vize ücreti vize başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için istenmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı ret alan vizelerin ücreti iade edilmemektedir. Polonya vize başvuru işlemlerinde doğru ve eksiksiz evraklar başvuru yapmak önem arz etmektedir. Vize Merkezi temsilcilerimiz vize başvurunuzun başından sonuna kadar doğru evraklarla başvuru yapmanız için yardımcı olmaktadırlar. Güncel Polonya vize ücretlerini öğrenmek için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayabilirsiniz.

 

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
Telefon