Öğrenciler İçin

Bir öğrencinin Danimarka’da yaşamını devam ettirebilmesi için aylık olarak 5 941 DKK’ya karşılık gelecek maddi desteğini şu şekilde sunması gereklidir; Öğrenci hibesi, Öğrenci kredisi.

Öğrencinin erişebileceği banka hesabı, banka hesabı öğrenci üzerine olmalıdır. Göçmenlik Ofisi sadece uluslararası bankaların banka dökümlerini kabul etmektedir. Örneğin; başvuru sahibi aylık 500 € (3730 DKK) öğrenci hibesi almaktadır. Geri kalan 2211 DKK’yı uluslararası bir bankada öğrenci adına açılmış bir hesapla sunmalıdır.

Yabancı uyruklu kişiler Danimarka’da eğitim görmek için oturum izni almalıdır. Bir oturma izninin verileceği 3 ana kategori bulunmaktadır: Yüksek eğitim programları, Temel ve gençlik eğitim programları ve liseler

Danimarka Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

  1. Vize başvuru formu.  1 adet Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
  2. Fotoğraf. Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 3 adet, 6 aydan eski olmayan renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü-çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
  3. Pasaport. Son 10 yıl içerisinde alınmış en az 2 boş sayfası olan geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi, varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
  4. Nüfus Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ve onaylı İngilizce çevirisi. Nufus kayıt örneği anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
  5. Eğitim durumunu gösteren belgenin aslı ve Yeminli Tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
  6. Danimarka'da eğitim kurumundan düzenlenen kabul mektubunun aslı ya da renkli çıktısı.
  7. Danimarka’da konaklama ve yaşam masrafları için yeterli mali kaynak kanıtı - örn. banka hesabı, hibe mektubunun aslı (aylık 5941 DKK’ya denk gelecek şekilde maddi destek sunulmalıdır) (Öğrenci Belgesi aslı ve onaylı İngilizce çevirisi.
  8. Göçmenlik Ofisine yapılmış olan ödeme belgesi.
  9. Türkçe Belgeler, yeminli çevirmen tarafından İngilizce’ye tercüme edilmelidir.
  10. Konsolosluk ek belgeler isteme hakkına sahiptir.

 

Lütfen Dikkat!

20 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uzun dönemli vize başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin, başvuru sırasında, parmak izi alımı ve biyometric fotoğraf çekimi vize başvuru merkezlerinde yapılacaktır. 6 yaşından küçük başvuru sahiplerinin parmak izi alınmayacaktır. Parmaklarda kına varsa parmak izi alımı mümkün olmayacağı için başvuru yapmadan önce kınanın geçmesini bekleyiniz.

 

 

 

Yükleniyor...
Telefon