Danimarka Çalışma Vizesi

Yabancı uyruklu vatandaşlar Danimarka’da yaşama ve çalışma özgürlüğüne sahiptir. Fakat bunun için oturum ve çalışma izni gereklidir. Danimarka’da yaşamak ve çalışmakla ilgili özel şartlar, her şeyden önce kişinin uyruğuna ve niteliklerine bağlıdır. Çalışma vizesi başvuru formunun renkli çıktısı, Danimarka’da başvuru sahibine referans olacak kişi tarafından doldurulucak bölümlerin tamamlanmasından sonra referansın sağlanması gereken formda belirtilen belgelerle beraber ve referansın ilgili formu başvuru sahibine gönderilmesi gerekmektedir.

Danimarka çalışma vizesi için T.C. vatandaşlarının Danimarka’da faaliyette olan bir şirket ile işin kapsamını zamanını belirten iş sözleşmesine sahip olması gerekmektedir. Türk vatandaşlarının Danimarka’ya seyahatlerinden önce çalışma izni kartını çıkartmış olmaları gereklidir. Danimarka’daki firmaya bağlı olarak ilerleyecek iş, 3 aydan az süreli umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için Danimarka vizesine sahip olmaları gereklidir.

Başvuru sahibinin iş süresi 3 aydan uzun ise Danimarka oturum izni kartı çıkartması gereklidir. 3 aydan fazla Danimarka çalışma izni ve oturum izni başvuru işlemleri için biyometrik parmak izi verilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Danimarka Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

  1. Vize başvuru formu. Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalanmış ve tarihli vize başvuru formu.
  2. Fotoğraf.  Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine pasaport boyutlu (4.5 cm x 3.5 cm) 5 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzü, çenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde görülebilmelidir.
  3. Pasaport. Son 10 Yil içerisinde alınmış geçerli bir pasaport ve işlenmiş tüm sayfalarının 1 adet A4 boyutlu renkli fotokopisi , varsa önceki pasaportlar ve siyah-beyaz fotokopileri
  4. Son 1 ay içinde Nüfus Kayıt Örneğinin Asılları ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirileri. Nufus kayıt örneği anne, baba, eş, kardeş ve çocukları göstermelidir.
  5. Eğitim durumunu gösteren belgenin asıl nüshası, renkli fotokopisi ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
  6. Dil kursuna katılmış olan başvuru sahipleri için; dil kursunda alınan sertifika aslı, renkli fotokopisi ve tercüman tarafından onaylı İngilizce çevirisi.
  7. İş sözleşmesi. 1 aydan eski olmayan ve çalışma koşullarını, maaşı, çalışma saatlerini ve yapılacak görevleri içeren detaylı iş sözleşmesi.
  8. Göçmenlik Ofisine yapılmış olan ödeme belgesi.

 

 

Yükleniyor...
Telefon