Danirmarka Vatandaşlık İşlemleri

Yabancı uyruklu göçmenlerin Danimarka vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birtakım yasalar bulunmaktadır. Danimarka vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. Danimarka’da en az 8 yıl yasal olarak yaşamış olmak. Sekiz yıldır geçici ikamet izni olduğunda, Danimarka'da daimi ikamet izni verilebilir. Bazı durumlarda bu şart dört yıldır.
 2. Oturum izni. Vatandaşlık için başvuru yapıldığı anda oturma iznine (süresiz veya sınırlı) veya yerleşim iznine sahip olmak.
 3. Belirli gereksinimleri karşılamak. Daimi ikamet iznine hak kazanabilmek için başvuru sahibinin bir dizi temel ihtiyacı karşılaması gerekmektedir. Ayrıca dört ek şarttan en az ikisini de karşılamansı gerekmektedir. Dört ek şart da karşılanırsa Danimarka'da yasal olarak ikamet ettikten sonra normal sekiz yerine dört yıl boyunca daimi ikamet izni almaya hak kazanılır.
 4. Temel gereksinimler. Daimi ikamet iznine hak kazanmak için tüm temel gereksinimleri karşılamanız gerekmektedir.
 5. 18 yaşından büyük olmak gereklidir. Daimi oturma izni almak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. 
 6. Göçmenlik Servisi'nin daimi ikamet izni başvurusuyla ilgili bir karara varması üzerine Danimarka'da ikamet edilmek zorunda. Bu gereklilik, örneğin, Danimarka işvereniniz için yurt dışında çalışıyorsanız veya Danimarka'dan ayrılmanız halinde, daimi ikamet iznine sahip olmak için Danimarka'ya dönmeniz gerektiği anlamına gelir.
 7. Eğer bir aile birleşmiş eş olarak daimi oturma izni başvurusunda bulunuluyorsa, Danimarka’daki eş veya ortağı sponsor olarak eleme için sürekli şartlarından bazılarını yerine getirmesi gereklidir. Danimarka'daki eşin / partnerin başvuru formunun bir kısmını da doldurması gerekmektedir.
 8. Danimarka'da 8 yıllık yasal ikametgahın olması gerekir. 8 yıl veya daha uzun bir süre yasal olarak Danimarka'da ikamet edilmelidir. Tüm süre boyunca, Yabancılar Yasası bölümleri 7-9 f, 9 i-9 n veya bölüm 9 p (oturma izni Aile birleştirme, iltica, çalışmaların gerekçesiyle verilen bölümlerin koşulları kapsamında verilen oturma izni olduğu için ihtiyaç veya iş vb.
 9. Mevcut oturma izni, Yabancılar Yasasının hangi bölümünün başvuru sahibinin durumu için geçerli olduğunu belirtir. Bazı durumlarda, Danimarka'da yasal ikametgah olarak 4 yıl sonra daimi ikamet iznine hak kazanabilir.
 10. 8 yıllık yasal konut. Daimi ikamet için temel şartlardan biri, Göçmenlik Hizmeti'nin daimi ikamet başvurusuyla ilgili bir karara varması durumunda en az 8 yıl boyunca Danimarka'da yasal ikamet etmektir.
 11. İkamet için bir veya daha fazla bölge. 8 yıllık ikamet şartını yerine getirmenin bir yolu (bazı durumlarda 4 yıl), tüm süre boyunca aynı oturma iznini (aile birleşimi temelinde bir kişi gibi) tutmaktır. İkamet süresi boyunca birden fazla ikamet iznine sahip olunması durumunda da şartı karşılayabilirsiniz. Başlangıçta bir au çifti olarak ikamet izni ve ardından aile birleşimi olan bir eş olarak kabul edilmişseniz bu durum geçerli olacaktır. Ancak, ikamet sürelerini çoklu ilişkilere (eşler ve / veya birlikte yaşayan ortaklar) dayalı olarak birleştiremezsiniz. Birden fazla eşiniz veya birlikte yaşayan eşiniz varsa kalıcı ikamet için hak kazanmadan önce 8 yıl (bazı durumlarda 4 yıl) mevcut eşiniz / partnerinizle birlikte yaşamak zorunda kalacaksınız.
 12. Boşanmadan sonra yeni bir ilişki kuruyor veya yeni bir ilişki kuruyorsanız ve yeni ilişki temelinde yeni bir oturma izni alıyorsanız, yasal ikamet süreniz yeniden başlar.
 13. Bazı suçlardan mahkum edilmemiş, sabıkasız olmak. Altı aydan az hapis cezasına çarptırılmış olsaydınız ya da cezanın askıya alındığı durumlarda, geçici oturma izni için geçici olarak uygun olmazsınız. En fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkumiyetler ya da  infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmemektedir. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir.
 14. Daimi ikamet iznine hak kazanabilmek için daimi ikamet iznine başvurmaktan dört yıl sonra belli sosyal yardımlar almış olabilirsiniz. Daimi ikamet izninin verildiği zamana kadar bunları da alamazsınız. Sosyal faydalar alıp almadığınızı değerlendirirken belirleyici faktör, Aktif Sosyal Politika Yasası veya Entegrasyon Yasası şartlarına göre verilmiş olup olmadıklarıdır. Yasaların şartları altında sosyal yardımlar aldıysanız normalde yalnızca nihai ödenek ödemesini aldığınız tarihten dört yıl sonra daimi ikamet izni alabilirsiniz. Genel olarak geçimini sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmek. Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda işsizlik yardımı ya da sosyal yardım alınması engel teşkil etmez. Eğer başvuru sahibi 23 yaşının altında ise bu koşul aranmaz gelir durumuna bakılmamaktadır.
 15. Entegrasyon beyanını kabul etmeniz gerekiyor. Danimarka toplumuna entegre olacağınızı ve aktif vatandaşlığı sergileyeceğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Danimarka’nın hukuki ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olmak gereklidir.
 16. Danimarka dil sınavını geçmelisiniz. Danimarka dil sınavı 2 (Prøve i Dansk 2) ya da eşdeğer ya da daha yüksek seviyeli bir Danimarka sınavını geçmeniz gerekmektedir. Yeterli seviyede dil bilmek. Danca dil bilgisinin Avrupa Konseyinin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir. Danca bilgisini kanıtlamak için okul, kurs diplomaları yoksa, ilgili eyaletteki uygulamaya göre sözlü bir testten geçmek gerekebilmektedir.
 17. En az 3 yıl 6 ay çalıştınız. Daimi ikamet tezkeresi almaya hak kazanmak için Göçmenlik Servisi'nin bir karara varmasından önceki 4 yıl boyunca en az 3 yıl ve 6 ay boyunca Danimarka'da düzenli, tam zamanlı iş sahibi veya serbest meslek sahibi olmanız gerekir. Bu, son 4 yıl boyunca, en az 3 yıl ve 6 ay boyunca düzenli, tam zamanlı bir iş sahibi olmanız gerektiği anlamına gelir. 3 yıl 6 ay boyunca sürekli olarak çalıştırılmanıza gerek yoktur. Örneğin, bir yıl boyunca tam zamanlı çalışabilir, 6 aydır işsiz olabilirsiniz ve daha sonra 2 yıl ve 6 ay boyunca tekrar tam zamanlı çalışabilirdiniz.
 18. Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması. Anayasaya aykırı bir faaliyette bulunmamak.
 19.  Hakkında Yabancılar Yasasının 46 maddesine göre sınır dışı edilme kararı bulunmamak.
 20.  Başvuru tarihine kadar bağlı bulunulan ülkenin vatandaşlığından çıkılması. İlgili, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı diğer vatandaşlığından çıkamıyor ise bu koşul aranmamaktadır. Ayrıca, başvuruda bulunan kişi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşı ise eski vatandaşlığından ayrılması gerekmemektedir,
 21.  Reşit olmayan çocuklara vatandaşlığa alınma garantisi verilir. Başvuruda bulunan kişinin karısı, kocası ve reşit olmayan çocukları, Danimarka’da düzenli olarak 8 yılı doldurma şartı aranmaksızın Danimarka vatandaşı olma hakkına sahip olabilirler.

Danimarka Vize Merkezi İstanbul Ofisi

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 8961