Vatandaşlık

Danimarka'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Danimarka vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Danimarka’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Danimarka vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Danimarka vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Danimarka vatandaşlığına geçilmesi halinde Danimarka’da seçme seçilme hakkından, Danimarka vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Danimarka vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Danimarka vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Danimarka vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Danimarka’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Danimarka vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Danimarka vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

 

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 05 32
Cep: 0 532 476 25 16
avrupa@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 32
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 32
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 20 26
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
Tel: + 90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com