Çocuklara Danimarka Vatandaşlığı

Çocuklar için oturum izni başvuruları Danimarka yetkili konsolosluklarına yapılmalıdır. Danimarka çocuklar için oturum izni konusunda dikkat edilmesi gereken bir takım önemli noktalar bulunmaktadır.

Üçüncü ülke vatandaşı eşler ve eşcinsel kaydedilmiş partnerler için her iki partnerin de 21 yaşından büyük olması koşulu altında ve ayrıca Danimarkalıların evlenmemiş reşit olmayan çocukları için. İlk müracaatlar ya yetkili resmi Danimarka temsilciliğine başvurarak ya da Danimarka'daki yasal ikamet süresi içinde (vize hala geçerliyken ya da vizesiz kalma süresi dolmadan) göçmenlik makamına başvurarak yapılır.

İlk başvuru için gerekli belgeler:

• Doldurulmuş başvuru formüleri

•En az bir yıl geçerli pasaport

•Doğum belgesi / nüfus cüzdanı

•1 güncel (6 aydan eski olmayan) biyometrik vesikalık fotoğraf (3,5 x 4,5 cm)

•Danimarka vatandaşı kişinin akrabası olduğuna dair bir belge, örneğin evlenme

belgesi, kaydedilmiş partnerlik (ortak yaşam) belgesi, evlat edinme kararı

• Gerekmesi halinde daha önceki bir evliliğin boşanma sonucunda sona erdiğine ya da kaydedilmiş partnerliğin (ortak yaşam) kalktığına dair bir belge, eski bir eşin ölüm belgesi

• 14 yaşından büyük kişiler için: Kişinin kendi ülkesinden alınacak adli sicil kaydı (3 aydan eski olmamalıdır)

•Goethe Institut, TELC, ÖSD'den alınacak A1 düzeyinde (GER) Almanca bilgisine sahip olunduğunu kanıtlayan belge. Karnenin bir yıldan daha eski tarihli olmaması gerekmektedir.

•Entegrasyon sözleşmesinin yerine getirilip getirilmediğinin (Almanca bilgileri) kontrol edilebilmesi için son okul karnesinin ibraz edilmesi tavsiye edilir

• Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin (örneğin eşi) Danimarka’da oturulan yerdeki normal standarda uygun bir konutu yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu belirten bir belge (tapu senedi, kira sözleşmesi ya da ikinci kiracı sözleşmesi)

• Danimarka'da hizmet verme yükümlülüğünde olan ve tüm riskleri kapsayan bir hastalık sigortası belgesi .

• Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin yaşam masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunun belgesi (ücret bordrosu, iş sözleşmesi, emekli maaşı aldığına dair belge, işe alma taahhüdü vb.)

•Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin düzenli aralıklarda yaptığı ödemeler ile ilgili belgeler, örneğin kira, işletme masrafları, nafaka ödemeleri, kredi geri ödemeleri gibi – kredi ile ilgili belge devletçe onaylanmış bir kredi kurumları derneğinin kayıtlarından çıkarılmış güncel bir suret olmalıdır.

• Aile birleşimi çerçevesinde davet eden Danimarkalıdan: Kimlik veya vatandaşlık belgesi/pasaport

Uzatma başvurusu için gerekli belgeler:

•Doldurulmuş başvuru formüleri

•En az bir yıl geçerli pasaport

•1 güncel (6 aydan eski olmayan) biyometrik vesikalık fotoğraf (3,5 x 4,5 cm)

•İkinci uzatmada: A2 düzeyinde (GER) Almanca bilgisine sahip olunduğunu

kanıtlayan belge.

• Varsa, evlenme, kaydedilmiş partnerlik (ortak yaşam), isim değiştirme,

boşanma, kaydedilmiş partnerliğin feshedildilmesi, evlat edinme gibi değişikliklerin kanıtlanması için ilgili belgeler ya da ölüm belgesi

•Danimarka’da oturulan yerdeki normal standarda uygun bir konutu yasal olarak

kullanma hakkına sahip olunduğunu belirten güncel bir belge (örneğin yeni tapu senedi ya da kira sözleşmesi)

•Tüm riskleri kapsayan bir hastalık sigortasının bulunduğuna ya da aile bireyi olarak hastalık sigortasından yararlanılabildiğine dair belge (örneğin WGKK...)

• Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin ücret bordrosu, iş sözleşmesi, emekli maaşı alma belgesi, işe alınma

taahhüdü vb. (yaşam masraflarını karşılayabilecek durumda olduğuna dair belge)

•Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin  düzenli aralıklarda yaptığı ödemeler ile ilgili belgeler, örneğin güncel kira tutarı ve işletme masrafları, nafaka ödemeleri, güncel kredi geri ödemeleri gibi – kredi ile ilgili belge devletçe onaylanmış bir kredi kurumları derneğinin Kayıtlarından çıkarılmış güncel bir suret olmalıdır.

Belirli durumlarda diğer başka belgelerin de ibraz edilmesi gerekebilir. Varsa, eksik Belgeleri posta, faks ya da E-posta ile sonradan iletmeniz de mümkündür. Uzatma başvuruları güncel iznin süresinin dolmasından önce Danimarka’da yapılmalıdır.

Viyana’da 35. Belediye Dairesi’nin şubeleri yetkilidir.

Tüm kimlik ve belgelerin asılları ve kopyaları ibraz edilmelidir. Orijinal yabancı ülke belgelerinin çoğunda ya diplomatik tasdik şerhi ya da apostil bulunması gereklidir.

Almanca düzenlenmemiş belgeler yeminli bir tercüman tarafından Almanca’ya tercüme edilmelidir.

Dikkat:

İkamet unvanı verilmesi için yapılan başvurularda 6 yaşını doldurmuş tüm kişilerin parmak izlerinin alınması gereklidir.

 

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 05 32
Cep: 0 532 476 25 16
avrupa@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 32
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 32
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 20 26
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
Tel: + 90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com