Vatandaşlık

Mısır Vatandaşlığı

Arap ülkelerinde vatandaşlık kavramının tarihsel dönüşümünden dolayı belirli bir şahsın vatandaşlığının değerlendirilerek sonuçlandırması uzun ve karmaşık bir süreçtir. Mısır vatandaşlığı için ilk olarak başvuru sahibinin Mısır uzun süreli ikamet iznine sahip olması gerekir. Mısır uzun süreli ikamet izni başvuruları Türkiye’den yapılmamaktadır. Kısa süreli vizesiyle Mısır’a giriş yapacak kişi bağlı bulunduğu bölgenin Emniyet Müdürlüğü’nün Yabancılar Şube’sinden uzun süreli ikamet izni başvuru yapmalıdır.

Mısır kısa süreli ikamet izni/vize talebi için ilgili diplomatik temsilciliğe ibraz edilmesi gereken asgari evraklar arasında göçmenlik kimlik kartı, 10 yıldan eski olmayan pasaport, başvuru sahibi evliyse evlilik tescil belgesi, başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğum belgeleri ve evlilik cüzdan nüshası da bulunmaktadır. Bunların dışında bireysel duruma göre Mısır Konsolosluğunun ek evrak talebinde bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Mısır Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Mısır’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Mısır vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen farklı prosedürler bulunmaktadır. Kişinin Mısır’da bulunma nedeni, oturma süresi ve oturma izninin derecesi gibi kriterler, göçmenin Mısır vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğini belirlemesi bakımından önemlidir. 5 yıl yasal olarak Mısır topraklarında yaşayan, Mısır’ın her türlü insani haklarından faydalanan, yaşamsal hakları yaşadığı devletin yasalarına göre belirlemiş, ülke sınırları içerisinde hayata tutunabilmiş, Mısır Devleti’nin vatandaşlık şartlarını karşılayan yabancı uyruklu her göçmen Mısır vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir. 

Mısır'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Mısır vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Mısır’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Mısır vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Mısır vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Mısır vatandaşlığına geçilmesi halinde Mısır’da seçme seçilme hakkından, Mısır vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyazın elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Mısır vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Mısır vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Mısır vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Mısır’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Mısır vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Mısır vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
Telefon