Meksika Oturum izni

Meksika sınırları içerisinde 6 aydan fazla ve 4 yıldan daha az süre ikamet isteyen kişilerin Meksika Geçici İkamet İzni olarak bilinen Meksika Oturum İzni sahibi olmaları gerekmektedir. Meksika Geçici İkamet izinleri göçmen olmayan ve ülke sınırları içerisinde belirli süreli ikamet gerçekleştirecek kişilere tahsis edilmektedir. Meksika Geçici Oturma İzni birçok kategoride verilebilmektedir. Söz konusu kategoriler Meksika’da gerçekleştirilecek faaliyetlerin niteliğine göre belirlenmektedir. 

Meksika Oturum İzni 

Meksika Oturma İzni ilk başvuruda genellikle 1 yıl süreli olarak verilmektedir. Sahip olunan izin 1, 2 veya 3 yıl süreli olarak yenilenebilmektedir. Söz konusu prosedüre ilişkin olarak Geçici Oturma İzni ile Meksika sınırları içerisinde en fazla 4 yıl ikamet edilebilmektedir. Meksika makamlarınca oturma izni taleplerinin kabul edilebilmesi için talep edilen kilit kriterlere sahip olunması, ülke sınırları içerisinde geçimini sağlayacak yeterli kaynağa sahip olunduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 

Meksika İkamet İzni başvurularının Meksika temsilcilikleri tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu izin pasaporta vize şeklinde basılmaktadır. Pasaporta işlenen vize başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Meksika sınırları içerisine giriş yapılması şartı aranmaktadır. Meksika’ya giriş yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Göçmenlik Bürosuna gidilmesi ve pasaport üzerinde yer alan vizeyi göstererek Geçici Oturma İzni Kartı alınması gerekmektedir. 

Meksika Geçici Oturma İzni Kartı ile Meksika sınırları içerisinde en fazla 4 yıl ikamet edilebilmektedir. İzin verilen sürenin sona ermesi halinde ikamet kartının yenilenmesi söz konusu olmamaktadır. İkamet süresi sona erdiğinde Meksika sınırları içerisinden çıkış yapılması ve yeniden oturma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 

Meksika süresiz ikamet izni Meksika Vatandaşlığı hakkına giden bir yol olarak görülebilmektedir. Meksika süresiz oturma izni için başvuru sahibinin öncesinde geçici ikamet izni sahibi olması şartı aranmamaktadır. Başvuru şartların karşılanması halinde geçici oturum izni sahibi olmaksızın doğrudan Meksika süresiz ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. 

Meksika İkamet İzni Şartları 

Meksika Süresiz Oturma İzni başvurusu için aşağıda yer alan şartların en az birinin karşılanması gerekmektedir. 

  • Meksika sınırları içerisinde ikamet eden aile bireyi olması,
  • Emeklilik statüsünde başvuru gerçekleştirilecek ise başvuru sahibinin maddi geçimin sağlanacak olduğunu ispat eden yeterli gelir ve varlığa sahip olması,
  • Meksika Geçici Oturma İzni sahibi olarak 4 yıl boyunca ülke sınırları içerisinde ikamet edilmiş olması, 
  • Meksika Geçici Süreli İkamet İzninin Meksika vatandaşı veya Meksika süresiz oturum izni sahibi kişi ile evlenilmesi gerekçesiyle alınmış olması halinde 2 yıl boyunca ülke sınırları içerisinde ikamet edilmiş olması, 
  • Puanlar Sistemi kapmasında minimum puanın karşılanıyor olması, 
  • Başvuru sahibinin İnsani gerekçeler veya siyasi sığınma hakkı ile oturum izni sahibi olması şartlarından en az birinin karşılanması gerekmektedir. 

Meksika Oturma İzni Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler

Meksika sınırları içerisinde yasal olarak ikamet edilebilmesi için aşağıda yer alan nedenler doğrultusunda başvuru yapılabilmektedir. İkamet izni başvurusunda bulunabilecek kişiler arasında yer alınması ve diğer talep edilen şartların sağlanması halinde oturum izni verilebilmektedir. 

Emekli veya Bağımsız Geliri Olan Kişiler

Meksika sınırları içerisine maddi gelir sağlama nedeniyle seyahat edilecek olmaması halinde ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru sahibinin emekli maaşı, yatırım veya gelir kaynakları ile düzenli gelir sahibi olması ve söz konusu gelir ve varlıkların finansal kriterleri karşılaması halinde başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 

Yatırımcılar 

Başvuru sahibinin sahip olduğu sermayeyi Meksika sınırları içerisinde yatırım yapma amacıyla kullanacak olması halinde oturum izni başvurusunda bulunabilmektedir. Söz konusu yatırımın endüstri veya hizmet alanına yönlendirilebilir ve asgari bir miktara eşit olması şartı aranmaktadır. Yatırım amacı ile yapılan oturma izni başvurularında yatırım düzeylerine ilişkin prosedürler her yıl değişiklik göstermektedir. Başvuru öncesinde güncel bilgilere sahip olunması oldukça önem arz etmektedir. 

Uzmanlar

Belirli alan özelinde uzman niteliğine sahip kişiler söz konusu durumlarını ispatlayan belgeleri ibraz ederek çalışma ve ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir. 

Teknik veya Bilimsel Meslek Sahibi Kişiler 

Teknik veya Bilimsel bir mesleği icra eden kişiler sponsorlukları ile Meksika çalışma ve ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir. Meksika sınırları içerisinde ikamet edilecek süre boyunca şirket gelir ve giderlerin tamamının karşılanacağının ispat edilmesi ile birlikte süresiz oturum izni başvurusu yapılabilmektedir. 

Önemli Kişi 

Meksika oturum izni başvurusunu söz konusu prosedür dahilinde gerçekleştirecek kişilerin ulusal ya da uluslararası alanda prestij sahibi bilim insanı, araştırmacı, insan hakları aktivisti, sanatçı, sporcu veya gazeteci gibi önde gelen başarılara sahip olması gerekmektedir. Bu alan içerisinde yapılan tüm başvurular ayrı ayrı değerlendirilerek kararı tamamen Meksika İçişleri Bakanlığı yetki alanı dahilindedir. 

Meksika İkamet İzni yalnızca geçerli kural ve başvuru koşullarının tam olarak yerine getirilmesi halinde tahsis edilmektedir. Yeterlilik kriterleri başvuru yapılacak olan oturma izni kategorisine göre değişiklik göstermektedir. Oturma izinleri ile ilgili detaylı bilgi almak için kurumumuz Vize Merkezi ile 0212 970 05 81 numaralı telefon ve destek@vizemerkezi.com e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

Meksika Vize Başvurunu Biz Yapalım

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2023 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 8559