Türkiye Vizesi

Vize Merkezi Türkiye vize departmanı, göçmenlik ve göçmen olmayan tüm Türkiye vize türlerinde yani Türkiye vize işlemleri için danışmanlık hizmeti veren bir kuruluştur.

Türkiye Vizesi

Türkiye Vizesi

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı olarak deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak için her açıdan hazırız.

Vize Merkezi uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu sayfamızda, Türkiye’de Çalışma İzni, Oturma İzni ve Türkiye Vatandaşlığı kazanma konularına ilişkin malumat, hazırlanması gereken evrak ve takip edilmesi gereken süreçler hususunda aydınlatıcı bilgiler verilmektedir. 

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı, Çalışma İzni, Oturma İzni ve Türkiye Vatandaşlığı kazanma konularında yardımcı olmak üzere, sizleri Vize Merkezi Ofislerine beklemektedir.

A- Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik bir şirket veya kurum bünyesinde çalışabilmesi için bazı prosedürleri takip etmesi elzemdir. Başvuru aşamasında olabilecek bir hata veya evraklarda olabilecek bir eksiklik dolayısıyla söz konusu başvurunun olumsuz neticelenmesi ihtimal dahilindedir. Başvuru bilgi ve belgelerin doğru ve uyumlu olmalarının yanı sıra başvuru için belirlenen sürelere sıkı bir şekilde riayet etmek gerekmektedir. Aksi takdirde verilen emek, yapılan masraf, gösterilen çaba boşa gidecek, başvuru sürecini yeni baştan tekrarlamak gerekecektir.  

Bunların farkında ve bilincinde olan Vize Merkezi uzmanları, söz konusu prosedürlerin takibi aşamasında yanınızda olmaya hazırdır.

Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de çalışma izni başvuruları genel olarak eşzamanlı yürütülen iki yolla gerçekleştirilmektedir.

Bunlardan birincisi, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının, uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamete sahip olduğu ülkedeki Türkiye Temsilciliğine müracaatı, eşzamanlı olarak anılan yabancıyı bünyesinde çalıştırmak isteyen şirket yetkililerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 gün içerisinde önce online olarak, akabinde gerekli evrakla birlikte başvurması suretiyledir. Bu, yurtdışından başvuru yöntemidir.  

İkinci yöntem ise yurtiçinden başvurudur. Bu yöntemde çalışması öngörülen yabancının öğrencilik sebebi haricinde, asgari 6 ay süreli yasal bir oturma iznine sahip olması şarttır. Bu şartı sağlayan yabancı için, bünyesinde çalışacağı şirketin yetkilileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuru yapılır, akabinde ise gerekli evrak anılan Bakanlığa teslim edilir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gereken Evraklar

Türkiye’de Çalışma İzni başvuruları için gerekli evrak listeleri ilgili sayfalarımızda sunulmaktadır.

Vize Merkezi olarak çalışma izin başvurularınızda evrakları hazırlanması sürecinde sizlere destek vermeye ve yardımcı olmaya hazırız.

Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

Türk mevzuatı gereği yabancılara verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) uygun görülmesi halinde, verilecek izin süresine göre, çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB internet sitesinde yer almaktadır.

Çalışma İzin Başvuru Dilekçesi

Bünyelerinde yabancı bir kişi çalıştırmak isteyen Türk işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir dilekçe yazmak zorundadırlar. Söz konusu dilekçede şirket ismi, referans numarası ile birlikte yabancının şirkette hangi pozisyonda çalıştırılacağı da belirtilmelidir.  

B- Türkiye’de Oturma/İkamet İzni

Oturma izni nedir

Türkiye’de belirli bir süre kalınması içi yabancılara verilen izne oturma İzni denilmektedir. Kimlere ve hangi kurallara göre, ne kadar süre oturma izni verileceği hususu devletlerin egemenlik alanında kabul edilir. Türkiye’de verilen oturma izinleri kanunla belirlenmiştir. 

Oturma İzni Çeşitleri

Türkiye’de yaşayan yabancılar farklı statüler için belirlenmiş oturma izni tabi kılınmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı şunlardır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni başvurusunun, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliklerine yapılması esastır. Bununla birlikte, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, Türkiye’deki Valiliklerce de alınmaya devam edilmektedir.

Oturma İzni Başvurusu

İkamet İzin başvurularının online olarak gerçekleştirilebilmesi için e-ikamet sistemi ihdas edilmiştir. Bu sisteme kaydını yaptıran yabancılara mülakat için randevu verilmektedir. Yabancı vatandaşın randevu gün ve saatinde bulunduğu ilin İl Göç İdaresi’nde hazır bulunması gerekir.

C- Türkiye Vatandaşlığı

Kimlerin Türkiye vatandaşı olabileceğine dair hususlar 5901 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu Kanun içeriğinde Türkiye vatandaşlığına başvuru şartları ayrıntılı bir biçimde ifade edilmektedir.  

Türk Vatandaşlığı Kazanılması Yolları

Türkiye vatandaşlığı doğumla ve soy bağı ile kazanılmasının yanı sıra sonradan başvurulmak suretiyle de edinilebilir. Bunun için birkaç yol bulunmaktadır. Bunlar arasında, evlenme yoluyla, istisnai yolla, evlat edinme yoluyla sayılabilir.  

Son Çıkan Kanun: Yatırım Yapan Yabancılar Vatandaş Olacak

2017 Ocak ayında gerçekleştirilen son düzenlemeyle, Türkiye’de belirtilen değerde gayrı-menkul satın alan, belirli sayıda işçi çalıştıran işletmeler kuran, Türk bankalarında belirli miktarda mevduatı bulunan ve belirli miktarda devlet tahvili satın alan yabancılara da vatandaşlık kazanma hakkı verilmiştir. Söz konusu kanun ile ilgili yönetmelik hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Vize Merkezi Yanınızda!

Türkiye vatandaşlığının kazanılması sürecinde yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken evraklara ilişkin bilgiler sayfamızın ilgili kısımlarında sunulmakta olup, Vize Merkezi uzmanları olarak söz konusu süreci kolaylaştırmak ve evrak hazırlama sürecinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, sizi Vize Merkezi Ofislerine bekleriz.

Türkiye vizesi

Türkiye ile ilgili sizden gelen sorular

68 sorudan en popüler 5 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Türkiye’de Çalışma İzni
  Z. Senti, 25 Mar 2021, 17:42

  İyi günler efendim; ben kendi ülkem olan Azerbaycan’da bir devlet üniversitesinde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Aşağı yukarı 1 yıllık bir aydır Türkiye’de özel bir üniversite ile görüşme sürdürmekteyim. Şu anda kendi ülkemde doktora tez aşamasındayım ve bu aşamayı tamamladıktan sonra Türkiye’de çalışma hayatımı sürdürmeyi hedeflemekteyim. Türkiye’de bulunan üniversiteler eğitim alanında oldukça başarılı olduğundan, ben de bu aşamada artık kendimi geliştirmek için yeni projelere dahil olmam gerektiğini düşünmekteyim. Diğer yandan üniversite ile olan görüşmelerim olumlu ilerlediği için artık Türkiye’de çalışmak ve çalışma izni konularını detaylı olarak incelemeye başladım. Ancak hak verirsiniz ki ülkemdeki işimi bırakıp başka bir ülkeye taşınmam gerekeceğinden bu süreci detaylı olarak takip etmek ve titizlikle araştırmak istiyorum. İşim dolayısıyla makale okumaya ve incelemeye yatkın olduğum için, İnternette yaptığım araştırmalar sonucunda sizin sitenize ulaştım. Akademisyen olduğum için çalışmalarınızı ciddi anlamda çok aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte buldum. Bunun sonucunda süreçte sizlerle çalışmaya karar verdim bana detaylı bilgilendirme yapmanızı rica edebilir miyim? Şayet bu konusu geçen üniversite ile anlaşma sağlayıp iş sözleşmesi imzalarsak başvuru için süreçler nasıl ilerlemeli ve bu süreçte Türkiye’de çalışma izni başvurusu için birlikte ilerleyip sizin tarafınızdan başvuru formu doldurulursa da onaylanmama olasılığı var mı? Başvuru için bu süreçleri kendim birebir yürütmeyi istersem de siz bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Beni bu içerikler ve maliyetler konusunda aydınlata bilirseniz çok mutlu olurum. Vereceğiniz bilgilerin ışığında kendime daha doğru bir planlama yapacağıma inanıyorum. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Türkiye’den Bakıcı Ve Ev Hizmetleri Çalışma İzni
  T. Siran, 25 Mar 2021, 13:54

  Merhabalar; ben bir şirkette finans danışmanı olarak çalışmaktayım. Benim Türkiye’den Bakıcı Ve Ev Hizmetleri Çalışma İzni başvuru formu konusunda bazı sıkıntılarım var ve sizden danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Durumumuzu şu şekilde izah etmek istiyorum. Öncelikle ismim Taner ve İstanbul Arnavutköy’de ikamet etmekteyim. Şu anda 2 yaşında bir kızım ve 30 haftalık henüz doğmamış da bir oğlum var. Eşim kızımızı kendi büyütmek istediği için işine ara verip doğum sonrasında tamamen kendi bakmış idi. Kendisi mimar olduğu için de bu süreçte gerek evden gerekse anne desteği ile home Office olarak çalışmayı sürdürebilmişti ta ki bu güne kadar. Şu an kendisi 30 haftalık hamile ve kısmetse 9-10 hafta sonra oğlumuzu kucağımıza alacağız. Tahmin edersiniz ki hem oğlumuzun küçük olması hem de hamileliğin verdiği yorgunluk ile birlikte şu süreçte eşimin bir bakıcı desteğine ihtiyacı bulunmakta. Hem şu andaki süreçlerde kızımıza destek verip eşimin üstünden yükü alması hem de yeni doğacak oğlumuzun doğum sürecinden sonra bakım hizmetlerini karşılaması için çalışmak istiyoruz. Bu anlamada bakıcı bulabilmek adına işlemlere ve arayışa başladık. Süreç oldukça meşakkatli ve karışık olduğu için çalışma izni başvuru formu sürecinde sizin gibi bir firmadan uzman danışmanlık almaya karar verdik. Bu süreçte de araştırmalarım sırasında sizleri buldum. Filipinli ya da Özbekistan uyruklu olarak iki farklı kişi üzerinde karar kıldık kendi kriterlerimiz dahilinde. Türkmenistan uyruklu olan kişi burada başka bir çocuğa bakıcılık hizmeti veriyor; Filipinli olan hanım efendi ise yeni gelip oturum izni almış ve iş arayış sürecinde iken kendisini bulduk. Bu kişilerden hangisini seçeceğimiz ise sizin bu süreçte bizi yönlendirmelerinize bağlı olarak değişecek. Bu süreçlerde bizi en doğru şekilde yönlendirebilirseniz en hızlı şekilde seçim yaparak çalışma izni ve işe giriş işlemlerine başlamak istiyoruz.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Türkiye’de Şirket Çalışma İzni
  Z. Alina, 18 Mar 2021, 10:55

  Merhabalar; yabancılar için Türkiye’de şirket çalışma izni konusunda bazı bilgilere ihtiyacım var. Konu şu şekilde öncelikle kendi durumumu anlatayım. Ben Türkmenistan uyruklu bir İnşaat mühendisiyim. Türkiye’de çalışma isteğim hem coğrafi yakınlıktan hem de buradaki çalışma ve gelişim şartlarının daha açık olmasından geliyor. İlk önce kendimi tanıtmak isterim Üniversite mezunuyum daha sonra staj yapma olanağım oldu ve devamında 3 yıl buradaki bilindik ve güvenilir bir inşaat firmasında çalıştım. Geldiğim bu konumda artık kendimi geliştirmek istediğimi fark ettim ve kendimi yeterli bulmadığım değişik konularda çalışıp uzmanlaşmak istemekteyim. Türkiye’de iş arayışına başladım. Bu iş arayışlarımın sonucunda da ülkenizde bilindik ve güvenilir bir firma ile görüşmelerimin akabinde anlaşmaya vardım. Şu anda bana bir iş teklifi yaptılar ve sözleşmemi bana yolladılar. Ama hak verirsiniz ki başka bir ülkede yaşam sürdürmek, çalışmak ve maddi olanaklar oldukça önemli bir konular. İnternette yaptığım detaylı incelemeler sonucunda profesyonel anlamda kaliteli bilgi paylaşılmış olan web sitenizle karşılaştım. Bu araştırmalarım neticesinde imza sürecine başlayıp işi resmileştirmeden önce sizin gibi profesyonel bir firmadan gerektiği takdirde ücretli danışmanlık alarak sorularıma cevap bulmak isterim. İlk olarak sözleşmeye imza attıktan sonra Türkiye’de şirket çalışma izni adımları nasıl ilerliyor? Ben eğer anlaşmaya varırsam birlikte çalışacağım bu şirketin başvurudaki rolü nedir? Başvuru güvenliği ve şahsım koruyan kanuni süreler hakkında beni bilgilendirebilir misiniz? Şu anda çalışmakta olduğum şirketten istifamı vererek ayrılmadım. Sizden alacağım cevaplar ışığında istifa edip yeni şirketle anlaşma sağlayacağım. Başvurumu yaparken neler hazırlamam gerekecek ve şirket ya da ben süreci nasıl yürüteceğiz? Aklıma takılan bir diğer soru ise nişanlım benimle birlikte Özbekistan’da yaşıyor ve birlikte Türkiye ye gelmek istiyoruz. Türkiye’ye onu da partner vizesi ile getirebilir miyim? Aynı zamanda vatandaşlık başvuru süreçleri hakkında benim ve nişanlım için bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. İlginiz için şimdiden çok ve teşekkür ederim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Türkiye Çalışma İzni Reddi
  T. Rant, 15 Mar 2021, 11:30

  Merhabalar; ismim Tara. Aslen İran kökenliyim. 5 yıldır Türkiye’de çalışma izni ile bulunmaktayım. Pandemi sürecinin başında çalışma iznim sonlanacağı için uzatma başvurusunda bulunduk. Daha doğrusu benim yerime şirketim bu süreçleri yürüttü. Fakat maalesef ki başvurum ilk defa olumsuz olarak değerlendirilerek Türkiye çalışma izni reddi ile sonuçlandı. Bu aşamada ülkeme de dönemeyeceğim için kısa dönem ikamet izni başvurusu yaptım. Bu başvurum çok gariptir ki ne olumlu ne de olumsuz olarak bir sonuca ulaşmadı. O süre zarfında da yine pandemi sebebi ile ülkeden ayrılmam mümkün olmadığından burada kalmaya devam ettim. Başvurumun da akıbetini öğrenemediğim ve henüz sonuçlandıramadığım için bu bekleme süresi de oldukça uzadı. Bunun sonrasında ise sonuç gelemeyişinden ötürü tedirgin olarak çalışma izni kategorisi olarak değil yeni bir kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulundum. Bu süreçte başvurumun giriş çıkış yapmadan yapılmış olmasından ötürü tedirgin olmama rağmen o süreçte başka şansımın da olmadığı aşikardı. Bu nedenle yaptığım yeni başvurumun sonuçlanmasını bekledim. Bu bekleyişin sonunda ise yaptığım Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunun olumsuz olarak değerlendirildiğini öğrendim. Bununla beraber bu etapta artık yeni bir başvurunun söz konusu olmaması ile birlikte bir de ülkeden çıkış yapmam gerektiğini öğrendim. Şu andaki işim nedeni ile birlikte bunu yapmam pek de mümkün durmuyor. Sizin bu süreçte bana tavsiyeniz ne doğrultuda olur? Beni ayrıntılı olarak yönlendirebilir iseniz şirketim ile de görüşme sağlayıp doğru şekilde bir yolda ilerlemek istemekteyim. Sizin bu konuda bana en başından süreç olarak tavsiyeniz ne doğrultuda olur? Başvuru işlemleri için bana bir yol haritası çıkarabilir iseniz bu süreçte sizle ilerlemek istemekteyim. İlginiz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım. İyi çalışmalar

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle
 • Türkiye çalışma izni
  D. Elikbar, 13 Mar 2021, 13:49

  Merhabalar; ben Özbekistan uyruklu Dilnoza. Kendi ülkemde matematik öğretmenliği eğitimi aldım ve 4 yıl görev yaptım. Sonrasında ise çalışmak amacı ile Özbekistan’a gelen mühendis olan eşimle tanıştım. O dönemde Özbekistan’da birlikte yaşadıktan sonra evlilik amacı ile Türkiye’ye geldik. 2016 yılında ise evlilik gerçekleştirip 2017 yılında çocuk sahibi olduk. Çocuğumuzu kendimiz büyütmek istediğimiz için kızımız 2 yaşına gelene evde gelişimini kendim yapmak istedim. Türkiye’ye geldiğimiz zaman diliminde ise eşim büyük bir inşaat firmasında yönetici olarak çalışmaya başladı. Evlilik sonrasında eşim üzerinden aile ikamet izni aldım. 2 yıldır bu izin ile devam etmekteyim. Şimdi uzatma başvurusu yaptım ve tekrar 2 yıllık süre ile bana aile ikamet izni verdiler. Şu anda kızımızı eğitimi için bir kreşe kayıt ettirdik. Ben de artık burada mesleğimi icra etmek istiyorum. Bu nedenle Türkiye çalışma izni başvuru süreçlerine başlamaya karar verdim. Bir yandan iş başvuruları yaparken bir yandan da çalışma izin başvurusu işlemlerini araştırmaya başladım. Bu süreçte de sizin sitenize rastladım. Benim için içerik olarak oldukça yönlendirici ve bilgilendirici oldu. Öncelikle bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim. Sonrasında durumum biraz daha spesifik olduğu için sizin yönlendirmelerinize ihtiyaç duymaktayım. Benim amacım burada vatandaşlık sahibi olarak Türkiye’de yaşamaya devam etmek. Sonuçta kızım da Türk vatandaşı olduğu için onun burada yaşamasını istiyorum. Bu nedenle çalışma izni başvurum aile ikamet iznimi etkiler mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de öğretmen olarak burada çalışmak için izlemem gereken prosedür nedir? Bu konular hakkında beni aydınlatabilirseniz bu çalışma izin başvurusu süreçlerinde sizden destek almak istiyorum. İyi çalışmalar dilerim.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Türkiye için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp