Türkiye Vizesi

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı olarak deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak için her açıdan hazırız.

Vize Merkezi uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu sayfamızda, Türkiye’de Çalışma İzni, Oturma İzni ve Türkiye Vatandaşlığı kazanma konularına ilişkin malumat, hazırlanması gereken evrak ve takip edilmesi gereken süreçler hususunda aydınlatıcı bilgiler verilmektedir. 

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı, Çalışma İzni, Oturma İzni ve Türkiye Vatandaşlığı kazanma konularında yardımcı olmak üzere, sizleri Vize Merkezi Ofislerine beklemektedir.

A- Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik bir şirket veya kurum bünyesinde çalışabilmesi için bazı prosedürleri takip etmesi elzemdir. Başvuru aşamasında olabilecek bir hata veya evraklarda olabilecek bir eksiklik dolayısıyla söz konusu başvurunun olumsuz neticelenmesi ihtimal dahilindedir. Başvuru bilgi ve belgelerin doğru ve uyumlu olmalarının yanı sıra başvuru için belirlenen sürelere sıkı bir şekilde riayet etmek gerekmektedir. Aksi takdirde verilen emek, yapılan masraf, gösterilen çaba boşa gidecek, başvuru sürecini yeni baştan tekrarlamak gerekecektir.  

Bunların farkında ve bilincinde olan Vize Merkezi uzmanları, söz konusu prosedürlerin takibi aşamasında yanınızda olmaya hazırdır.

Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de çalışma izni başvuruları genel olarak eşzamanlı yürütülen iki yolla gerçekleştirilmektedir.

Bunlardan birincisi, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının, uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamete sahip olduğu ülkedeki Türkiye Temsilciliğine müracaatı, eşzamanlı olarak anılan yabancıyı bünyesinde çalıştırmak isteyen şirket yetkililerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 gün içerisinde önce online olarak, akabinde gerekli evrakla birlikte başvurması suretiyledir. Bu, yurtdışından başvuru yöntemidir.  

İkinci yöntem ise yurtiçinden başvurudur. Bu yöntemde çalışması öngörülen yabancının öğrencilik sebebi haricinde, asgari 6 ay süreli yasal bir oturma iznine sahip olması şarttır. Bu şartı sağlayan yabancı için, bünyesinde çalışacağı şirketin yetkilileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuru yapılır, akabinde ise gerekli evrak anılan Bakanlığa teslim edilir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gereken Evraklar

Türkiye’de Çalışma İzni başvuruları için gerekli evrak listeleri ilgili sayfalarımızda sunulmaktadır.

Vize Merkezi olarak çalışma izin başvurularınızda evrakları hazırlanması sürecinde sizlere destek vermeye ve yardımcı olmaya hazırız.

Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

Türk mevzuatı gereği yabancılara verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) uygun görülmesi halinde, verilecek izin süresine göre, çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB internet sitesinde yer almaktadır.

Çalışma İzin Başvuru Dilekçesi

Bünyelerinde yabancı bir kişi çalıştırmak isteyen Türk işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir dilekçe yazmak zorundadırlar. Söz konusu dilekçede şirket ismi, referans numarası ile birlikte yabancının şirkette hangi pozisyonda çalıştırılacağı da belirtilmelidir.  

B- Türkiye’de Oturma/İkamet İzni

Oturma izni nedir

Türkiye’de belirli bir süre kalınması içi yabancılara verilen izne oturma İzni denilmektedir. Kimlere ve hangi kurallara göre, ne kadar süre oturma izni verileceği hususu devletlerin egemenlik alanında kabul edilir. Türkiye’de verilen oturma izinleri kanunla belirlenmiştir. 

Oturma İzni Çeşitleri

Türkiye’de yaşayan yabancılar farklı statüler için belirlenmiş oturma izinlerine tabi kılınmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı şunlardır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni başvurusunun, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliklerine yapılması esastır. Bununla birlikte, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, Türkiye’deki Valiliklerce de alınmaya devam edilmektedir.

Oturma İzni Başvurusu

İkamet İzin başvurularının online olarak gerçekleştirilebilmesi için e-ikamet sistemi ihdas edilmiştir. Bu sisteme kaydını yaptıran yabancılara mülakat için randevu verilmektedir. Yabancı vatandaşın randevu gün ve saatinde bulunduğu ilin İl Göç İdaresi’nde hazır bulunması gerekir.

C- Türkiye Vatandaşlığı

Kimlerin Türkiye vatandaşı olabileceğine dair hususlar 5901 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu Kanun içeriğinde Türkiye vatandaşlığına başvuru şartları ayrıntılı bir biçimde ifade edilmektedir.  

Türk Vatandaşlığı Kazanılması Yolları

Türkiye vatandaşlığı doğumla ve soy bağı ile kazanılmasının yanı sıra sonradan başvurulmak suretiyle de edinilebilir. Bunun için birkaç yol bulunmaktadır. Bunlar arasında, evlenme yoluyla, istisnai yolla, evlat edinme yoluyla sayılabilir.  

Son Çıkan Kanun: Yatırım Yapan Yabancılar Vatandaş Olacak

2017 Ocak ayında gerçekleştirilen son düzenlemeyle, Türkiye’de belirtilen değerde gayrı-menkul satın alan, belirli sayıda işçi çalıştıran işletmeler kuran, Türk bankalarında belirli miktarda mevduatı bulunan ve belirli miktarda devlet tahvili satın alan yabancılara da vatandaşlık kazanma hakkı verilmiştir. Söz konusu kanun ile ilgili yönetmelik hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Vize Merkezi Yanınızda!

Türkiye vatandaşlığının kazanılması sürecinde yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken evraklara ilişkin bilgiler sayfamızın ilgili kısımlarında sunulmakta olup, Vize Merkezi uzmanları olarak söz konusu süreci kolaylaştırmak ve evrak hazırlama sürecinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, sizi Vize Merkezi Ofislerine bekleriz.

Türkiye ile ilgili bir sorunuz mu var? Bize sorabilirsiniz.

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Tümünü GörüntüleSoru/Yorum Yaz

3 Yorum Filipinlere Turkiye vizezi
O. 05/03/19, 21:37

Merhabalar efendim. Ben Filipinler'de evlendim. Eşim ile beraber Türkiye'ye gelmek için aile birleşimi vizesine başvuruda bulunmak istiyorum. Başvuru normal süre ile kaç günde onaylanır. Ne zaman eşime aile vizesi çıkabilir?
Cevabı Görüntüle
Telefon
x