Türkiye’de Oturum

Türkiye’de oturum hakkı kazanmak için belli başlı şartlar ve oturum çeşitleri bulunmaktadır. Başvuru yapacağınız oturum türüne bağlı olarak aranan şartlar da farklılık gösterecektir. Kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni gibi çeşitli ikamet izinleri bulunmaktadır. Bunların her biri için ayrı belge ve şartlar öne konulmuştur.

Ancak biz burada ticari ve aile ile öğrenci nedenli ikamet izinlerini sunacağız.

 1. Kullanım geçerliliği: İşlem tarihinden sonraki 6 ay kadardır.
 2. Genel geçerlilik: Vize onaylandıktan sonraki 6 ay içindir. Bu sürede yatırım yapılabilir ve bundan sonra gerekli görülmesi durumunda iki yıllık oturum hakkı tanınır.
 3. Giriş sayısı: Oturum hakkı elde eden biri çoklu giriş ve çıkış hakkına sahip olur.
 4. Ücretler: İşgücü Bakanlığı tarafından alınır.

Gerekli belgeler için de Ticaret ve Endüstri Bakanlığının onayı aşağıdaki şartlar istenir:

Türk vatandaşlarının 5901 sayılı Yasanın 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ve mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

1) Yabancı eşine,

2) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,

3) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile ikamet izni başvurusunda bulunan yabancının birden fazla eşi olması durumunda eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Yine de yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir. Çocukların aile ikamet izni taleplerinde Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır. Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlar.

Bu izinlere başvuru yapmak için Türkiye’de bulunan yabancılar, Yabancılar Şube Müdürlüğünden ikamet tezkeresi işlemleri için randevu alıp ikamet ettikleri bölgenin hizmet alanı içerisinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğünün web üzerinde bulunan randevu alma sistemlerini kullanarak online olarak randevularını alabilirler.

Bunun için şu bilgiler gereklidir:

 1. Yabancılar ikamet tezkeresi işlemlerinde bulunacak kimselerin kişisel bilgileri eksiksiz olmalıdır.
 2. Yabancılar ikamet tezkeresi başvuru işlemleri için başvuru nedeni belirlenmiş olmalıdır
 3. Yabancılar ikamet randevusu alınacak yerde renkli çıktı alınabilecek gerekli sistemler bulunmalıdır. (Yabancılar oturum izni randevusunun alınmasının ardından sizlere sunulan başvuru formunun renkli çıktısı bulunmalıdır.)
 4. İsteği belirten form dilekçesi verilmelidir.
 5. Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği (Mernis sisteminden).
 6. Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
 7. Talepte bulunan bireyin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak evrak.
 8. Medeni hal belgesi ve evliyse evlenme belgesi, boşanmışsa boşanmayı kanıtlayan belge, dulsa eşine ait ölüm belgesi.
 9. Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde ise; varsa  kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.
 10. Doğum belgesi.
 11. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.

Ticari ikamet izni için ise şunlar gereklidir:

 1. İşlemler için noter onaylı vekaletname
 2. Pasaport ve fotokopisi
 3. 6 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf
 4. Başvuru formu
 5. Başvuru dilekçesi
 6. Harç bedeli
 7. Adres bilgileri evrakları
 8. Maddi durumu gösterir banka vs. bilgisi
 9. Oturum izni belgesi
 10. Yabancı vergi kimlik numarası
 11. Evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi
 12. Daha önce ikamet sahibi ise o izinlerin de belgeleri

Daha farklı bir durumunuz varsa Vize Merkezi şubelerimizi arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Türkiye Aile Birleşimi

Türkiye aile birleşimi için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler gerekmektedir. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içeren bir konudur. Türkiye’ye giriş ve orada ailesi ile birleşim için ilk önce bu konu ile ilgili evraklar sunulmalıdır. Sizler için  Türkiye aile birleşim vizesi ve izinleri için gerekli belgeleri aşağıdaki gibi düzenledik:

Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

1. Eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu

2.18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski ve rötuş olmamalıdır)

4. En az bir yıl geçerli pasaport. 

5. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (evlilik üzerine gidecekler için)

6. Uluslararası evlenme cüzdanının fotokopisi

7. Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (evliler için ve her iki eş için) (Yabancı eşin daha önce Türk uyruklu olması durumu için de geçerli). Nüfus kayıt örneğinde özellikle Düşünceler bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus durumları (örneğin önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-baba vs. vatandaşlık olayları ) yazılı olduğuna lütfen dikkat edilmeli.

8. 16 yaşında evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı, Türkçe tercümesiyle birlikte,17 yaşında evlilik yapanlarda anne babanın yazılı muvafakati

9. Yabancı uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine Yabancı eşin doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.

10. Eşlerden her ikisinin daha önceki bütün evliliklerine dair kesinleşme şerhi ile birlikte gerekçeli boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri

11. Türkiye’de yaşayan yabancı eşe ait oturma müsaadesinin fotokopisi.

13. Vize ücreti

14. Varsa eski pasaportlar

Beraber gidecek bebekler-çocuklar için de bir dosya hazırlanması gerekmektedir. 

•    Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği
•    Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye’deki evlendirme memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına dair teyit belgesi

Konsolosluk gerek görürse başka belgeler de isteyebilir. 

Bunlar dışında sizden ayrıca farklı bir durum yaşıyorsanız bu durumunuzla ilgili belge istenebilir. Umman aile birleşimi ve oturum hakkında bilmek istediğiniz başka bir şey olursa Vize Merkezi şubelerimize telefon etmenizden mutluluk duyarız.

 

 Türkiye Vatandaşlığı

Türkiye’de yaşamak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklara sahip olmak isterseniz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isterseniz öncelikle halletmeniz ve sahip olmanız bazı durumlar ve nitelikler bulunmaktadır. Bunları sizler için derledik.

Eğer Türkiye’de vatandaşlık için aradığınız başka bir durum varsa Vize Merkezi şubelerimizi arayabilir ve bizden bilgi alabilirsiniz.

Öncelikle Türkiye vatandaşlığına başvuru yapmak için aşağıdaki durumların varlığı gerekir:

1) Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

2) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz en az beş yıl ikamet etmiş olmak.

3) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini ispat etmek için aşağıdaki şartlardan bir ya da bir kaçını, ikna edici olmak için gerçekleştirmek: 

 1. Türkiye’de taşınmaz mal edinmek.
 2. Türkiye’de iş kurmak.
 3. Türkiye’de yatırım yapmak.
 4. Türkiye’ye ticaret ve iş merkezini nakletmek.
 5. Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak.
 6. Türk vatandaşı ile evlenmek.
 7. Türk vatandaşlığı için ailece müracaat etmek.
 8. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak.
 9. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak. 

4) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

5) Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi ve iyi ahlaklı, güvenilir olmak. Kötü alışkanlığı bulunmamak.

6) Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek.

7) Türkiye’de kendisini, ailesini ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişileri geçindirecek bir mesleğe ve gerekli gelire sahip olmak.

8) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

9) Eğer gerekirse; Bakanlık başvuru yapan kişinin kendi vatandaşlığından çıkmasını da isteyebilir.

Aşağıda durumu belirtilenlerin dosyası, başvurunun yapıldığı ikamet yerindeki valiliklerce reddedilir.  

 1. Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen
 2. Sığınma veya iltica başvuru sahibi olan
 3. Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayan
 4. Öğrenim amaçlı ikamet eden
 5. Turistik amaçlı ikamet eden
 6. Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden
 7. Tedavi amaçlı ikamet eden
 8. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Dosyası tam ve uygun olanlara yukarıdaki koşullara göre il emniyet müdürlüğünce soruşturması yapılır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası valiliğe iade edilir ve valilik de dosyayı komisyona gönderir.

 Başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tamamını karşılayıp karşılamadığ komisyon tarafından hem dosya üstünde incelenir hem de karşılıklı mülakat ile yapılarak tespit edilir. Başvuranın aile durumu da bu mülakatta incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımı ile veya okur-yazar ise yazarak yapılır. Komisyonun olumlu kararı durumunda dosya Bakanlığa gönderilir ama olumsuz ise valiliğe gönderilir.

 Bunun için istenen belgeler ise şunlardır:

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Pasaport veya benzeri belge.
 3. Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi bir evrak. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri evrak.
 4. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi ya da boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait müracaat makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 6. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık raporu.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 9. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 11. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 13. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
 14. 1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz.
 15. 2) Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam edenler başvurabilir.
 16. 3) Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 17. 4) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü halinde, evliliğin devamı şartı aranmaz.
 18. 5) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancıların mahkeme kararıyla, evlenmenin butlanına (hiç olmamış) karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 19. 6) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Ayrıca aşağıdaki belgeler de durumunuza göre istenebilir.

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Türk vatandaşı eşe ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 3. Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 7. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bu ve buna benzer başka bir durumunuz olursa Vize Merkezi şubelerimizi arayıp gerekli bilgileri alabilirsiniz. Eğer Bu durumlar sırasında İstanbul’da kalıyorsanız ayrıca Vize Merkezi ofislerimizi de ziyaret edip bilgi edinebilirsiniz.

daha fazla göster

İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 287 74 00
Faks : +90 (212) 287 72 44
istanbul@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 02 74
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 02 74
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 25 21
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com

Türkiye ile ilgili bir sorunuz mu var? Bize sorabilirsiniz.

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Tümünü GörüntüleSoru/Yorum Yaz