Türkiye İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

Vize Merkezi uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda, Türkiye’de Oturma İzni alabilmek için takip edilmesi gereken süreçler ve hazırlanması gereken evraklar hususunda özet ve ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Çalışma izni ve vatandaşlık kazanma konularına ilişkin bilgiler ise diğer sekmelerde yer almaktadır.

İkamet İzni başvurunuzun etkin bir şekilde yapılarak, olumlu şekilde neticelenmesi için sizleri Vize Merkezi Yabancılar Departmanı'na bekliyoruz.

İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar

 • İkamet Beyanname Formu
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Pasaport aslı
 • Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 • Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Vize
 • Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
 • Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
 • Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
 • Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

Önemli Not:

 • Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
 • Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 • İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir

Çalışma izni nasıl alınır

Yükleniyor...