Türkiye İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi

İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Vize
Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

Önemli Not :
*Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
*Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
*İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir

Yükleniyor...