Kimlik Bilgileri Değişikliği Nedeniyle İkamet Tezkeresi

Kimlik Bilgileri Değişiklik Nedeniyle İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
1  Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

Önemli Not :
Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

Yükleniyor...