Türkiye Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi

Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
Önemli Not :
*Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
*Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

Yükleniyor...