Türkiye Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi

Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
A) TC. Vatandaşı Eşe Refakat (Evlilik Nedeniyle)
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
B) İkamet Tezkereli Eşe Refakat
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir.

C) TC Vatandaşı Çocuğa Refakat
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yadaT.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

*Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

D) İkametli Çocuğa Refakat
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

E) TC.Vatandaşı Anne Babaya Refakat
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.

F) İkamet Tezkereli Anne Babaya Refakat
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.

 

Vize Çıkış Süresi : 1 ay

Yükleniyor...