Türkiye Zayi-Yıpranma Amaçlı İkamet Tezkeresi

Zayi- Yıpranma Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Önemli Not :
Zayi’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.

*Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı
*Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisİ

Yükleniyor...