Türkiye Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi

Öğrenim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi
Yüksek Öğretim Kurumu  Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı.

Önemli Not :
*Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
*Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

Yükleniyor...