Yurt Dışı Cenaze Nakil Hizmetleri

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında Türk resmi makamlarında ve vefat eden yabancının mensubu olduğu ülke konsolosluğunda belirli işlemlerin yürütülmesi gereklidir. Bu işlemler neticesinde cenazeyi yurt dışına göndermek için işlemlere ait gerekli belgeler de temin edilmelidir. Temin edilen belgeler ile yurt dışı cenaze nakli gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Türkiye’de vefat eden yabancının yurt dışına gönderilmesi için gerekli olan birincil evrak ölüm belgesidir. Ölüm belgesi düzenlenmeyen cenazeler için Türkiye’de defin işlemi yapılmadığı gibi yurt dışına cenaze nakli de yapılamamaktadır.

Ölüm belgesi, kişinin nerede ve ne sebeple vefat ettiğine göre farklı kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşının ölümü evde doğal nedenler ile gerçekleşti ise ve hastaneye kaldırılma imkanı bulunmuyorsa vefatın gerçekleştiği yer belediyesi aranarak tabip talebinde bulunulur. İlgili belediye sağlık işleri tarafından ölümün teyidi için tabip görevlendirilir. Tabip vefat olayını teyit ederek ilgili yabancı için ölüm belgesi tanzim eder. Ölüm hastanede doğal nedenler sonucu gerçekleşti ise hastanede yetkili bulunan bir doktor tarafından ölüm belgesi düzenlenir. Yabancı ülke vatandaşının vefatı adli bir olay sonucu gerçekleşti ise ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından ölüm belgesi düzenlenebilir. Cenaze inceleme için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı ise ölüm belgesi ilgili kurum tarafından tanzim edilir. Hazırlanan ölüm belgesi vefat eden yabancı ülke vatandaşının birinci derece yakınlarına teslim edilmektedir. Birinci derece yakını tarafından yasal vekalet verilmiş kişi tarafından da ölüm belgesi alınabilmektedir.

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında hazırlanan ölüm belgesi içerisinde kesinlikle yer alması gereken önemli bilgiler bulunmaktadır. Bunlar; vefat eden kişiye ait pasaport bilgileri, vefat yeri ve nedenidir. Yabancı ülke vatandaşı salgın hastalık sonucu vefat etti ise ayrıca bu durumun ölüm belgesi içerisinde yer alması gereklidir.

Ölüm Bildirimi Hakkında

Yurt dışı cenaze nakil işlemleri için hazırlanan ölüm belgesi ilgili sağlık kuruluşu tarafından vefatın gerçekleştiği yerdeki nüfus müdürlüğüne gönderilir. Sağlık kuruluşu tarafından ölüm bildirimi en fazla 10 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Vefat eden yabancı kişinin ikamet kartının da nüfus müdürlüğüne gönderilmesi gereklidir. Vefat eden yabancının ikamet kartı ya da pasaportunun bulunmaması durumunda yakınlarından yazılı olarak kişi bilgileri istenmektedir. Vefat eden yabancı ülke vatandaşının yakınlarından, yazılı olarak verilen kişi bilgileri beyanından başka belge talep edilmemektedir.

Yurt Dışı Cenaze Nakil Hizmetleri Kapsamında Yapılması Gereken Diğer İşlemler

İlgili sağlık kuruluşu tarafından ölüm bildiriminin nüfus müdürlüğüne yapılmasından sonra nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen MERNİS ölüm belgesi ve Formül C belgesinin (çok dilli ölüm belgesi) alınması gerekmektedir. Bahse konu belgeler vefat eden yabancı ülke vatandaşının birinci derece yakınları tarafından alınabildiği gibi yakınlarınca vekalet verilen kişiler tarafından da alınabilmektedir. Bu belgeler yurt dışı cenaze nakli için gümrük müdürlüğüne ibraz edilmektedir. Cenaze gönderimi için vefat eden yer belediyesinden yol izin belgesi de alınmalıdır. Yol izin belgesi için ilgili belediyeye ölüm belgesi ile müracaat etmek gereklidir. Aynı zamanda yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında vefat eden yabancı ülke vatandaşının tahnit işlemlerinin de yaptırılması gereklidir. Tahnit, ölen kişiye ait cenazeyi naklederken bedeninde herhangi bir bozulma olmaması amacıyla ilaçlanması, yıkanması ve temizlenmesi demektir. Tahnit işleminin gerçekleştirilmesinin ardından rapor hazırlanmalıdır. Bahse konu tahnit raporu gümrük müdürlüğüne sunulmaktadır.

Türkiye’de vefatı gerçekleşen yabancı ülke vatandaşının yurt dışına cenaze naklinin nasıl gerçekleştirileceği belirlenmelidir. Nakil seçenekleri gönderim yapılacak ülkelere değişiklik göstermektedir. Deniz yolu ile nakil gerçekleştirilecek ise öncelikle hazırlanan tüm belgelerin Hudut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğüne sunulması gereklidir. Sonrasında ise cenaze ilgili gemi idaresine teslim edilmelidir. Kara yolu ile cenaze nakli yapılacak ise hazırlanan evrakların sınır gümrüğüne teslim edilmesi ve muhakkak yol izin belgesinin bulunması gerekmektedir. Diğer bir seçenek olan hava yolu ise yurt dışı cenaze nakil işlemleri için ne fazla tercih edilen yöntemdir. Hava yolu naklinin diğer seçeneklere göre daha hızlı ve kolay olması en fazla tercih edilen yöntem olmasının nedenlerindendir. Hava yolu ile yapılacak nakillerde gönderimin yapılacağı ilgili şirkete gerekli belgeler ibraz edilmelidir. Eğer cenaze nakli farklı ülkelerden transit geçişler ile gerçekleştirilecek ise ölüm belgesinin geçiş yapılacak ülkenin resmi diline de çevrilmesi gerekmektedir. Yurt dışı cenaze nakli için aynı zamanda temin edilen evrakların gümrük müdürlüğüne sunulması zorunludur.

Konsolosluk Cenaze Onayı

Vefat eden yabancı ülke vatandaşının yurt dışına cenaze naklinin gerçekleştirilebilmesi için mensubu olduğu ülke konsolosluğundan cenaze onayının alınması şarttır. İlgili konsolosluk tarafından ölüm teyit edilerek nakil için cenaze onayı verilmektedir. Konsolosluk tarafından cenaze onayı için ölüm belgesi ve kişiye ait pasaport bilgileri istenmektedir.

Yurt Dışı Cenaze Nakli için Gerekli Belgeler

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında temin edilen evrakların ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gereklidir. Cenaze nakli için gümrük işlemlerinin tamamlanması önemlidir. Bu kapsamda ilgili gümrük müdürlüğüne sözlü beyanda bulunularak aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir.

  • Gümrük müdürlüğü tarafından düzenlenecek sözlü beyan formu
  • Ölüm belgesi
  • Yol izin belgesi
  • Formül C belgesi (çok dilli ölüm belgesi)
  • Konsolosluktan temin edilen cenaze onayı

Gümrük müdürlüğüne gerekli evrakların sunulmasının ardından hava yolu ile yapılacak nakillerde ilgili havayolu şirketine hazırlanan belgelerin sunulması gereklidir. Hava yolu şirketi tarafından istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ölüm belgesi
  • Refakatçi kimlik bilgileri (Varsa)
  • Yol izin belgesi
  • İlgili konsolosluktan alınan cenaze onayı

Vefat eden yabancı ülke vatandaşının cenazesi teslim edilirken hava yolu şirketleri tarafından belirli şartlar aranmaktadır. Yurt dışı cenaze nakil işlemleri kapsamında gönderilecek cenazeye ait tabutun sağlam ahşap, metal çinko ve kurşundan üretilmiş olması gereklidir. Tabut için kötü koku ve sızdırmaya karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması ve darbeye karşı etkili olması istenmektedir. Aynı zamanda tabut içerisi görünmeyecek şekilde kanvas ya da çuval ile kapatılmalıdır. Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında kül olarak nakli gerçekleştirilecek cenazeler; tahta kutu, sandık içerisinde ve darbeye karşı dirençli paketleme yapılmış bir biçimde olmalıdır.

Yurt dışı cenaze nakil işlemleri kapsamında uçuşta refakatçi bulunacak ise bu bilgilerin hava yolu şirketine verilmesi gerekmektedir. Eğer cenaze ile birlikte refakatçi yer almayacak ise cenazeyi teslim alacak kişiye ait kimlik bilgileri ilgili hava yolu şirketine sunulmalıdır. Nakil işlemli yapılan cenazenin teslimi kimlik bilgileri verilen kişiye yapılmaktadır.

Türkiye’de Cenaze İşlemleri

Türkiye’de yapılan cenaze işlemleri ile Yurt dışı cenaze nakli için yürütülen işlemler belirli hususlarda birbirinden ayrılmaktadır. Vefat eden kişinin defin işlemleri, nerede ve nasıl öldüğüne göre değişiklik göstermektedir. Kişi tabii sebeplerden evde vefat etti ise vefat eden kişiye ait nüfus cüzdanı aslı ya da nüfus kayıt örneği ya da ikamet kartı/pasaport bilgileri ile ölümün gerçekleştiği yer belediyesi sağlık işlerine müracaat edilerek “Ölüm Belgesi” ve “Gömme İzin Belgesi” alınır. Ölüm belgesinin alınmasının ardından ilgili sağlık kuruluşu tarafından ölüm bildirimi en fazla 10 gün içerisinde Nüfus müdürlüğüne bildirilmektedir. Gömme izin belgesi ile birlikte ilgili belediyenin en yakın cenaze şefliğine müracaat edilir. Cenaze şefliği tarafından belirlenen mezarlık alanından mezar yeri tahsisi yapılır.

Boş olan alanlardan seçim yapılmak isteniyorsa mezarlık müdürlüğüne başvurularak “Cenazeli mezar yeri bedeli” ödemesi yapıldıktan sonra mezar yeri satın alınabilir. Öncesinden alınan bir boş mezar yeri mevcut ise “Mezar Yeri Kullanma Belgesi” asıl evrakını defin anında Cenaze İşleri Şefliğine ibraz ederek alınan mezar alanı da kullanılabilmektedir. Mezar alanı tahsisinin yapılmasından sonra vefat eden kişiye ait cenaze morgdan alınarak yıkanmak için cenaze yıkama yerine götürülür. Cenaze yıkama yerinde vefat eden yabancı kişinin temizlenme, yıkanma, ve kefenlenmesi yapılır. Vefat eden yabancının tabi olduğu dine ait ritüel ile gömü işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışına nakil yapılacak cenazeler için de dini ritüel gerçekleştirilebilmektedir.

Yabancıların Ölüm Bildirimi ve Ölüm Belgesi Hakkında Diğer Bilgiler

Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının ölüm durumunda vefatın gerçekleştiği görev yetki alanı içerisinde yer alan konsolosluk/büyükelçiliğe bildirilmesi gerekmektedir. ölüm durumunun bildirilmesinde uluslararası mevzuatta herhangi bir süre belirtilmemiş olup ölüm bildiriminin bir an önce yapılması zorunludur. Türkiye’de ölümü gerçekleşen yabancı ülke vatandaşının 10 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. İlgili Nüfus müdürlüğüne yapılacak ölüm bildirimi cenaze işlemleri kapsamında önemli bir durumdur. Vefatı gerçekleşen yabancı ülke vatandaşının ölüm bildiriminde bulunacak makamlar ise; il ve kasabalarda defin ruhsatı verecekler (resmi sağlık kuruluşları), köylerde varsa resmi hekim ya da sağlık kurumu görevlileridir. Resmi hekim ya da sağlık kurumu görevlileri bulunmuyorsa köy muhtarları, bakım evi gibi sağlık kuruluşlarındaki amirlikler, doğal nedenlerde ise mülki amirlerce yetkilendirme yapılacak memurlardır. Kaza ve adli olaylarda ise bağlı bulunan yerde görevli Cumhuriyet Savcılıklarıdır.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’de ölen yabancının ölüm bildirimi üç nüsha ölüm tutanağı ile birlikte bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılmaktadır. Bu bildirim yurt dışı cenaze nakil hizmetleri için de geçerlidir. Tutanak nüshalarından bir adedi vefat eden kişinin birinci derece yakınına verilmektedir. Diğeri, yabancı kişiler vefat dosyasına konulmakta üçüncü nüsha ise varsa ikamet izni kartı ile beraber il emniyet müdürlüğüne gönderilmektedir.

Ölüm Belgesi Hakkında

Vefatı gerçekleşen yabancı ülke vatandaşının ölüm bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılırken kendisine ait ikamet izin kartı da ilgili dosya ile gönderilir. Vefat eden kişiye ait ikamet izin kartı/kimlik kartı/pasaport olmaması halinde ölen yabancının birinci derece yakınlarından şahsın kimlik bilgilerinin yazılı olarak beyan edilmesi istenmektedir.

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri bakımından bu husus önemlidir. Birinci derece yakınlarından bu beyan dışında başka belge talebi yapılmaz. İlgili yönetmelikte yer alan ölüm belgesi, yabancı ülke vatandaşlarının vefat durumunda da tanzim edilmektedir. Bu çerçevede, ölüm resmi sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş veya yabancıya ait cenaze sağlık kuruluşuna getirilmiş ise, ölüm için düzenlenen belge resmi sağlık kurumu tarafından verilir. Ölümün özel sağlık kurumlarında gerçekleşmesi halinde ise ilgili doktor tarafından verilen ölüm belgesi sadece resmi kurumlarca onaylandığı vakit geçerlilik kazanmaktadır.

Yurt dışı cenaze nakil

Yabancıların Türkiye’ye Defni

Türkiye’ye defnedilecek yabancıların cenaze işlemleri için belirli hususlar yer almaktadır. Yapılması gereken ilk işlem yurt dışı cenaze hizmetleri kapsamında alınan ölüm belgesinin bu işlem için de temin edilmesidir. Ölüm belgesi, vefatı gerçekleşen yabancı kişinin ölüm sebebi ve yerine göre farklı kurumlarca tanzim edilmektedir. Yabancının ölümü, tabii sebepler ile evde gerçekleşmiş ise vefat yerinin bağlı olduğu belediyeye müracaat edilerek hekim talep edilir. Ölüm belgesi belediye tarafından görevlendirilen yetkili hekim tarafından tanzim edilir. Yabancı ülke vatandaşı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış ise ilgili kurumca, doğal nedenler ile hastanede vefat etmiş ise hastanede görevli yetkili doktor tarafından ölüm belgesi düzenlenmektedir. Düzenlenen ölüm belgesi ölen yabancı ülke vatandaşının birinci derece yakını tarafından ilgili kurumdan teslim alınır. Alınan ölüm belgesi ile bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne başvurularak formül C belgesinin (çok dilli ölüm belgesi) temin edilmesi gereklidir.

Formül C belgesi yurt dışı cenaze nakil hizmetleri için gerekli önemli belgeler arasında yer almaktadır. İlgili belgelerin alınmasına müteakip defin işleminin yapılacağı İl Valiliği’ne belgeler ibraz edilerek onay alınması gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşının ölüm bildirimi için vefatı gerçekleşen kişinin birinci derece yakınları tarafından konsolosluk veya büyükelçiliklere bildirim yapılması gerekmektedir. Konsolosluk veya büyükelçiliklere yapılacak ölüm bildirimlerinde ölen yabancıya ait ölüm belgesi ve varsa pasaport bilgilerinin ibrazı gereklidir. İcrası gerçekleşen işlemlerden sonra defin hangi mezarlığı yapılacak ise o mezarlıklar müdürlüğüne hazırlanan evraklar ile başvurularak vefat eden yabancı ülke vatandaşının defni gerçekleştirilebilir.

Yurt dışından Getirilen Cenaze İşlemleri

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri kapsamında yapılan işlemler gibi yurt dışından getirilen cenaze işlemleri de belirli faaliyetler ve bu faaliyetlere ait evraklar ile gerçekleştirilmektedir. Yurt dışından Türkiye’ye gelecek cenazeler, “Cenazelerin Nakli Antlaşması” ve ülke mevzuatı hükümlerince işleme alınmaktadır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce (THSSGM) Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerine de başvurularak halk sağlığı çerçevesinde risksiz olarak belirlenen ülkeler tespit edilmektedir. Hudutlarda yer alan giriş alanlarındaki mülki amirliklere “Cenaze Girişinde Risksiz Ülkeler Listesi” gönderilerek tüm işlemlerin bu çerçevede yapılması istenmektedir. Diğer devletlerden nakli yapılacak cenazeler için ise toplum sağlığı riski açısından değerlendirme yapılır. THSSGM’de tarafından toplum sağlığı açısından risksiz olarak değerlendirme yapılan devletlerden getirilen cenazelere, Türkiye’ye giriş sırasında sağlık çerçevesinde herhangi bir işlem uygulanmamaktadır. Bahse konu cenazeler kargo olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Risksiz olarak değerlendirme yapılan devletlerden getirilen ve bulaşıcı hastalıktan vefat eden şahıslara ait cenazelerin definleri, ölümü gerçekleşen şahsın defnedileceği yerdeki görevli sağlık birimlerince değerlendirilmektedir. Bu şekildeki cenazelerin tabutları görevli sağlık birimlerince kesin defin onayı verilinceye kadar açılamaz. Halk sağlığı çerçevesinde riskli olarak kabul gören ülkelerden gelecek ölen kişilere ait cenazelerin Türkiye’ye girişleri, THSSGM havalimanı, liman ve önceden belirlenen kara sınır kapılarında da bulunan sağlık kontrol merkezlerince icra edilmektedir. Merkez yer almayan Türkiye girişlerinde yurt dışından getirilen cenaze işlemleri, THSSGM tarafından görevlendirilen sağlık yetkililerince gerçekleştirilmektedir. Ülkelerarası nakil koşullarına uygun olan cenazelerin, yurtdışına çıkışlarında herhangi bir sağlık uygulaması yapılmamaktadır.

Cenazelerin Türkiye’ye Girişinde Toplum Sağlığı Bakımından Risksiz Olarak Değerlendirilen Ülkeler Listesi

Avrupa Konseyine Üye Ve Gözlemci Olan Ülkeler

Arnavutluk

Estonya

Ermenistan

Sırbistan

Azerbaycan

Portekiz

Bosna Hersek

Yunanistan

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti

Malta

Belçika

İspanya

Danimarka

Andorra

Finlandiya

Avusturya

Gürcistan

İngiltere

Bulgaristan

Macaristan

İzlanda

Fransa

İtalya

Çek Cumhuriyeti        

İrlanda

Litvanya

Monako

Lihtenştayn

Moldova

Letonya

Karadağ

San Marino

Lüksemburg

Slovakya

Slovenya

Romanya

Rusya

Hollanda

Norveç

Makedonya

Ukrayna

 

İsveç

Hırvatistan

İsviçre

Polonya

Almanya 

 

Gözlemci Ülkeler

Kanada

Japonya

İsrail

Vatikan

Meksika

A.B.D.

Yurt dışı cenaze nakil hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için +90 212 970 02 88 ve +90 212 706 84 17 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Cenaze Nakli

Yükleniyor...