Etiyopya Konsolosluk

Etiyopya Konsolosluk hizmetleri ile vatandaşlarımız vize başvuru işlemlerini doğrudan temsilciliğe veya kurumumuz Vize Merkezi aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir!

Konsolosluk, büyükelçilik ve diğer temsilcilikler devletlerin diğer devletlerin sınırları içerisinde yer alan büyük ve ticari kentlerine, mülki amirlikleri ile iletişime kurma, pasaport yenileme, vize işlemleri, temsil edilen ülkenin vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki işlemlerine hizmet verme amacı ile kurulmaktadır. 

Uluslararası hukuk devletlerinin diğer devletlerin sınırları içerisinde bir temsilcilik kurma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Böyle bir zorunluluğun söz konusu olmamasına karşın devletler diğer devletler karşısında çıkarlarını koruma maksadıyla temsilcilikler oluşturmaktadır. Başka ülkelerin sınırları dahilinde ikamet etmekte olan vatandaşlarının haklarını koruyabilme amacıyla konsolosluk gibi dış temsilcilikler açılarak hizmete hazır hale getirilmektedir. Konsolosluğun açılması ve faaliyet gösterebilmesi için bulunulan ülke devletinin temsilcilik açılması önerisini kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Söz konusu izin ilgili devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilmektedir. 

Uluslararası bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından gidilecek olan ülke sınırları içerisinde bulundukları şehrin mülki emirleri ile iletişimde bulunarak, kendisi için öngörülen görevleri yerine getirme amacıyla ataması yapılan kişilere “konsolos” ünvanı verilmektedir. Konsoloslar hizmet vermekte oldukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliğinin göz önünde bulundurulması ile birlikte “Başkonsolos”, “Konsolos”, “Konsolos Yardımcısı” ünvanlarını alabilmektedir. 

Konsolosluk bünyesinde çalışan kişiler diplomatik temsilci vasfına sahip değildir. Resmi olarak diplomatik göreve atanan kişilerin haricinde diğer konsolosluk çalışanı kişilere diplomatik herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak diplomatik görevin haricinde olan temsilcilik çalışanları görevleri yerine getirmeleri esnasında bürokratik konular ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara tabii tutulabilmektedir. Temsilcilik binasının faaliyet gösterdiği sınırlar dahilindeki devletin izni ile var olan konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları bulunmaktadır. 

Konsolosluk Görevleri - Etiyopya Konsolosluk

Konsolosluk ve diğer dış temsilcilikler T.C. sınırları içerisinde kendi ülkelerini menfaatlerini koruma ve ilerletme, resmi süreçleri idame ettirme amacıyla var olan resmi kurumlardır. Konsoloslukların yerine getirmeleri zorunlu olan görevleri bazı anlaşmalar ve nizamnameler çerçevesinde belirlenmektedir. Konsolosluk görevleri arasında vize işlemleri, pasaport yenileme, tıbbi, kanuni ve eğitim alanlarında yardım sağlama hizmetleri yer almaktadır. Söz konusu görevlere ek olarak bulundukları ülkenin otoriteleri ile iletişim sağlama, kendi ülke vatandaşlarının doğum, evlilik, ölüm işlemleri bulunmaktadır.

Etiyopya Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde vize başvuru işlemleri konusunda yetkili Etiyopya Ankara Büyükelçiliği, Etiyopya İstanbul Başkonsolosluğu hizmet vermektedir. Ayrıca Etiyopya Konsolosluk faaliyet alanı içerisinde Etiyopya Fahri Konsolosluğu Antalya, Etiyopya Fahri Konsolosluğu Adana, Etiyopya Fahri Konsolosluğu Konya, Etiyopya Fahri Konsolosluğu Mersin, Etiyopya Fahri Konsolosluğu Bursa olmak üzere birçok temsilcilik yer almaktadır. 

Etiyopya Vize Ücreti

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 6703