Aile Birleşimi

Aile Birleşimi

Belçika aile birleşimi vizesi yabancı uyruklu kişilerin Belçika Krallığı’nda 90 günden fazla kalabilmelerini sağlayan D tipi uzun dönem vizeyi ifade eder.

İstanbul Belçika Başkonsolosluğu yetkili kişileri, başvuru sahibi karar vermeden önce görüşmeye çağırabilir.  Belçika’da yaşayan kişinin eşi, 18 altı kendi çocukları, 18 yaşından küçük eşinin çocukları Belçika aile birleşimi vizesine başvurabilir.

Bazı yabancılar 2 Mart 2015 tarihinden sonra, D tipi vize başvurularının kabulü için alınan idari gideri içeren rödovans ödemelerini tam olarak ödemeleri zorunludur. Belçika Krallığı’nda 90 günden fazla kalabilmek için yabancı uyruklu kişilerin uzun dönem (D tipi) vize başvurusunu İstanbul’daki Belçika Krallığı Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilir.

Biyometrik verileri alınmadığı için 6 yaşından küçük çocukları başvuruya gelme zorunluluğu yoktur. Belçika aile birleşimi başvurularında 6 yaşından (5 yıl 364 gün) küçük çocukları içinde başvuru dosyası tam ve eksiksiz hazırlanmalı, anne veya babası tarafında başvurusu gerçekleştirilmelidir.

Belçika makamlarının resmi dili olan Fransızca, Hollandaca ve Almanca dilleri haricinde hazırlanan tüm belgeler yeminli tercüme tarafından aslına uygun olarak bu 3 dilden birine tercümesi yapılmalıdır. Tercümeden önce evrakların apostil işlemi sağlanmalıdır. Yapılan tercüme noter onaylı olup tekrar apostil işlemi ile tasdik edilmelidir.

Belçika aile birleşimi başvurusunun 3 ana çeşidi vardır.

 1. Belçika vatandaşı olan kişinin Belçika’da uzun süre oturmak isteyen eşi, çocukları ve eşinin çocukları için Belçika aile birleşimi vize başvurusu yapabilir.
 2. Belçika vatandaşı olmayıp Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik alanı üye ülke vatandaşı olan kişinin Belçika’da uzun süre oturmak isteyen eşi, çocukları ve eşinin çocukları için Belçika aile birleşimi vize başvurusu yapabilir.
 3. Belçika’da sınırsız kalma hakkı olan üçüncü ülke vatandaşı olan kişinin Belçika’da uzun süre oturmak isteyen eşi, çocukları ve eşinin çocukları için Belçika aile birleşimi vize başvurusu yapabilir.
 4. Belçika Vatandaşı ile Aile Birleşimi
 5. Belçika Vatandaşı Hariç Diğer Ülke Vatandaşları ile Aile Birleşimi
 6. Aile Birleşimi Sınırsız İkamet

Belçika Vatandaşı İle Aile Birleşimi

Belçika vatandaşı ile evli olan ve bir araya gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşı ile Aile Birleşimi Madde 40ter olarak bilinir.  

Belçika aile birleşimi vizesi gerekli evraklar hazırlanırken Belçika vatandaşı bir araya gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları (Türk vatandaşı ) dosyasında orijinal belge ve bu belgelerin 2 adet kopyası sunulmalı. Belçika’dan gelecek orijinal olan belgeler başvuru sonrası iade edilecektir.

Türk vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşları olan Eş ve çocuklara ait hazırlaması gereken belgeler:

Pasaport ve kopyası, 10 yıldan eski, yıpranmış ve yırtığı olmayan, en az iki adet boş sayfası ve başvuru tarihinden sonra en az 12 ay daha geçerliliği olmalı. Pasaportun işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi. Eski pasaportların işlem görmüş sayfaların fotokopisi ve aslını dosyanıza ekleyiniz.

Kimlik Fotokopisi, Kimlik kartı veya yabancılar için oturum izninin fotokopisi

Müracaat formu, internet üzerinden Belçika Krallığı dış işleri bakanlığı sitesinden online olarak 2 adet hazırlanmalıdır. Belçika aile birleşimi başvuru formu Flamanca, Fransızca, Almanca veya İngilizce dil seçenekleri kullanılarak doldurulmalıdır. Bütün sorulara doğru cevap verilen ve eksiksiz bir form ile başvuru yapmak için Vize Merkezi uzman ekibinden destek alabilirsiniz. Ayrıca reşit olmayan çocuklar için form doldurulmalı ebeveyn ya da yasal vasisi tarafından imzalanmalıdır.  

Fotoğraf: Yeni çekilmiş 6 aydan eski olmayan yeni çekilmiş, 35x45 mm ebadında renkli arka fon beyaz biyometrik özelliği olan 3 (üç) adet fotoğraf.

Dil Tercih formu: sizin tercih edebileceğiniz, başvurunun işleme alınacağı bölgeye göre Belçika üç ulusal dillinden Fransızca, Flamanca, Almanca birini seçme hakkına sahiptir. İngilizce olarak başvurunuzun tamamlanmasını seçmek isterseniz “No Preference / Tercih yok “ işaretlenebilir.

Belçika’da bulunan Belçika vatandaşı diğer eşin hazırlaması gerekenler:

Belçika’ya yaşayan eşin kimlik fotokopisi ve pasaport fotokopisi,

Konaklama yapılacak ev

Belçika’da Yanına yerleşilecek tarafa ait evin kira kontratı (kayıt altına alınmış belediyeden onaylı olmalı) veya ev sahibi ise mülkiyet tapusunun belediyeden onaylı olduğunun ispatı gereklidir.

Geçim Kaynakları

Belçika’da Yanına yerleşilecek tarafa ait kişinin geçim imkânları hem kendini hem de aile üyelerinin ihtiyacını karşılamalı. Belçika kamu makamlarına bir sorun ve yük getirmeyecek düzenli, sabit ve yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğunu belgelemeli.

Eğer 18 yaşından küçük Belçika vatandaşlığına sahip yalnız bir çocuk tarafından aile birleşimi olacak ise bu durum göz ardı edilir. 

Sigorta

Belçika’da Yanına yerleşilecek taraf bir sigorta kurumuna bağlı olmalı. Bütün risklerini kapsayan Hem kendi hem de aile üyelerine ait bir sağlık sigortasına sahip olduğunun belgesi (Mutualité / Mutualiteit)

Evliliğin veya Birlikteliğin İspatı:

Eşler için Evlenme kayıt örneği ve Doğum Kayıt örneği sunulmalıdır.

Daha önceki evliliklerinde bir Boşanma gerçekleşmiş ise mutlaka mahkeme kararları tercüme ve apostil edilmelidir. Daha önceden dul kalınma durumu oluşmuş ise ölen eş adına ölüm kayıt örneği gereklidir.

Gerekli görülmesi durumunda evlilik, nişan, nikah, balayı, düğün gibi işlemleri sırasında beraberliğin ispatı adına yapılan fotoğraf çekimleri talep edilebilir.

18 yaş altı ve üstü çocuklar için Anne ve babanın isimlerinin bulunduğu Doğum Kayıt Örneği alınmalıdır. Evlat edinme, Ebeveynlerin boşanması ve vefatı durumları gibi hususlar varsa Vize Merkezi uzmanına mutlaka danışınız.

Belçika vatandaşı olmayıp Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik alanı üye ülke vatandaşları ile Aile Birleşimi

Belçikalı olmayan ama AB, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı, AEA üye ülke vatandaşı olan kişi ile AİLE BİRLEŞİMİ Madde 40bis olarak bilinir. Belçika aile birleşimi vizesi başvurusunda gerekli evraklar hazırlanırken AB/AEA (EU/EEA) üye ülke vatandaşı  (Almanya, Fransa, Bulgaristan vatandaşı olan gibi)  ile bir araya gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları (Türk vatandaşı) dosyasında orijinal belge ve bu belgelerin 2 adet kopyası sunulmalı. Belçika’dan gelecek orijinal olan belgeler başvuru sonrası iade edilecektir.

Türk vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşları olan Eş ve çocuklara ait hazırlaması gereken belgeler:

Pasaport ve kopyası, 10 yıldan eski, yıpranmış ve yırtığı olmayan, en az iki adet boş sayfası ve başvuru tarihinden sonra en az 12 ay daha geçerliliği olmalı. Pasaportun işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi. Eski pasaportların işlem görmüş sayfaların fotokopisi ve aslını dosyanıza ekleyiniz.

Kimlik Fotokopisi, Kimlik kartı veya yabancılar için oturum izninin fotokopisi

Müracaat formu, internet üzerinden Belçika Krallığı dış işleri bakanlığı sitesinden online olarak 2 adet hazırlanmalıdır. Belçika aile birleşimi başvuru formu Flamanca, Fransızca, Almanca veya İngilizce dil seçenekleri kullanılarak doldurulmalıdır. Bütün sorulara doğru cevap verilen ve eksiksiz bir form ile başvuru yapmak için Vize merkezi uzman ekibinden destek alabilirsiniz. Ayrıca reşit olmayan çocuklar için form doldurulmalı ebeveyn ya da yasal vasisi tarafından imzalanmalıdır.  

Fotoğraf: Yeni çekilmiş 6 aydan eski olmayan yeni çekilmiş, 35x45 mm ebadında renkli arka fon beyaz biyometrik özelliği olan 3 (üç) adet fotoğraf.

Dil Tercih formu: sizin tercih edebileceğiniz, başvurunun işleme alınacağı bölgeye göre Belçika üç ulusal dillinden Fransızca, Flamanca, Almanca birini seçme hakkına sahiptir. İngilizce olarak başvurunuzun tamamlanmasını seçmek isterseniz “No Preference / Tercih yok “ işaretlenebilir.

Belçika’da bulunan Avrupa Birliği veya AEA üye ülke vatandaşı diğer eşin hazırlaması gerekenler:

Belçika’da Bulunmasını gerektiren evraklar:

Birleşilen veya Eşlik edilen Avrupa Birliği ya da AEA üye ülke vatandaşına ait Oturma izni (E

Kart) fotokopisi eklenmeli.

Bu sağlanamıyor ise Oturma izni almak için yaptırdığı kayıta ait müracaat belgesi fotokopisi  (Ek 19),  ya da Kayıt belgesi (Ek 8) sunulmalıdır.

Bu da sunamıyor ise kalışlarının daimi olduğunu ispatlayan belge (Ek 8bis veya E+ Kart).

Eğer birleşilen veya eşlik edilen Avrupa Birliği / AEA üye ülke vatandaşı olan kişi bu bahsi geçen belgelerden birine sahip değilse,

Belçika’da içerisinde 3 (üç) aydan fazla kalma niyetleri ispatlayacak Varlık Beyanı – Declaration of presence / Ek 3ter; kira kontratı; çalışma sözleşmesi; akredite edilmiş, tanınmış, organize veya sübvanse edilmiş bir eğitim kurumuna kayıt belgesi gibi özel durumların beyanı.

Kendine ait geçerli ulusal pasaportun kopyası veya kimlik kartının kopyasını eklemelidirler.

Sigorta ve Kaynak:

Eğer birleşilen veya eşlik edilen Avrupa Birliği / AEA üye ülke vatandaşının, kaldıkları zaman içerisinde Belçika sosyal yardım sistemine (Belçika makamlarına) yük ve sorun getirmeyecek kadar kendilerine ait yeterli maddi kaynaklara ve Belçika Kraliyetindeki bütün riskleri kapsayacak sağlık sigortasına sahip olmasından dolayı Belçika'da bulunma hakkı var ise; mutlaka bu kişinin Belçika'da bulunan aile bireyleri için bütün riskleri kapsayacak sağlık sigortasını sunmalıdır. Yine mutlaka bu kişinin aile bireylerinin kalacakları süre içinde Belçika sosyal yardım sistemine yük ve sorun getirmeyecek yeterli maddi kaynakları bulunduğunu belgelemelidir.

İdari Harç:

Başvuru sahibi adına idari harç bedelinin Belçika’da ödediğine dair makbuz, ekran görüntüsü gereklidir.  Uluslararası banka havalesi SWIFT işlemi yapılırken, ilgili belgede başvuru sahibi '' OUR'    işaretlenmelidir. Transfer ücretleri ile ödenecek tutar gibi tüm masrafların başvuru sahibi tarafından karşılanması için “OUR” kodu mutlaka belirtilmelidir. İlgili banka görevlisine bunu mutlaka hatırlatmalıdır. Aksi durumda başvurunuz kabul edilmemektedir.  

Evliliğin veya Birlikteliğin İspatı:

Eşler için; Evlenme kayıt örneği ve Doğum Kayıt örneği sunulmalıdır.

Daha önceki evliliklerinde bir Boşanma gerçekleşmiş ise mutlaka mahkeme kararları tercüme ve apostil edilmelidir. Daha önceden dul kalınma durumu oluşmuş ise ölen eş adına ölüm kayıt örneği gereklidir.

Gerekli görülmesi durumunda evlilik, nişan, nikah, balayı, düğün gibi işlemleri sırasında beraberliğin ispatı adına yapılan fotoğraf çekimleri talep edilebilir.

18 yaş altı ve üstü çocuklar için; Anne ve babanın isimlerinin bulunduğu Doğum Kayıt Örneği alınmalıdır. Evlat edinme, Ebeveynlerin boşanması ve vefatı durumları gibi hususlar varsa Vize Merkezi uzmanına mutlaka danışınız.

Belçika’da sınırsız kalma hakkı olan üçüncü ülke vatandaşı olan kişi ile Aile Birleşimi

Belçika’da sınırsız oturum hakkı olan üçüncü ülke vatandaşı (Türk vatandaşı) olan yabancı ile evlilik yapan (Belçika ve AB vatandaşı olmayan ) üçüncü ülke vatandaşı ile Aile Birleşimi Madde 10 olarak bilinir.

Türk vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşları olan Eş ve çocuklara ait hazırlaması gereken belgeler:

Pasaport ve kopyası, 10 yıldan eski, yıpranmış ve yırtığı olmayan, en az iki adet boş sayfası ve başvuru tarihinden sonra en az 12 ay daha geçerliliği olmalı. Pasaportun işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi. Eski pasaportların işlem görmüş sayfaların fotokopisi ve aslını dosyanıza ekleyiniz.

Kimlik Fotokopisi, Kimlik kartı veya yabancılar için oturum izninin fotokopisi

Müracaat formu, internet üzerinden Belçika Krallığı dış işleri bakanlığı sitesinden online olarak 2 adet hazırlanmalıdır. Belçika aile birleşimi başvuru formu Flamanca, Fransızca, Almanca veya İngilizce dil seçenekleri kullanılarak doldurulmalıdır. Bütün sorulara doğru cevap verilen ve eksiksiz bir form ile başvuru yapmak için Vize merkezi uzman ekibinden destek alabilirsiniz. Ayrıca reşit olmayan çocuklar için form doldurulmalı ebeveyn ya da yasal vasisi tarafından imzalanmalıdır.  

Fotoğraf: Yeni çekilmiş 6 aydan eski olmayan yeni çekilmiş, 35x45 mm ebadında renkli arka fon beyaz biyometrik özelliği olan 3 (üç) adet fotoğraf.

Dil Tercih formu: sizin tercih edebileceğiniz, başvurunun işleme alınacağı bölgeye göre Belçika üç ulusal dillinden Fransızca, Flamanca, Almanca birini seçme hakkına sahiptir. İngilizce olarak başvurunuzun tamamlanmasını seçmek isterseniz “No Preference / Tercih yok “ işaretlenebilir.

Sağlık Raporu

Türkiye’deki Belçika makamlarınca onaylanan hastaneler tarafından verilen Belçika’ya gidecek kişilerin herhangi bir hastalık taşımadığını belirten sağlık raporudur. Aile birleşimi vize başvuru tarihi ile sağlık raporunun tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.

Adli Sicil Kaydı;

18 yaşın üzerinde olan tüm başvuru sahiplerine ait Adli Sicil Kaydını sunmalıdır. Mahkûmiyeti ve bir suç kaydı olmamalı. Belçika Aile birleşiminde Adli sicil kayıtları başvuru tarihinden itibaren 6 aydan eski olmamalı. Belgenin Apostil Tasdikli, noter onaylı tercümesi ve tekrar apostil tasdiği bulunmalıdır. 

Belçika’da bulunan diğer eşin hazırlaması gerekenler:

Belçika’ya yaşayan eşin kimlik veya ikamet, oturum izni fotokopisi ve pasaport fotokopisi,

Konaklama yapılacak ev:

Belçika’da Yanına yerleşilecek tarafa ait evin kira kontratı (kayıt altına alınmış belediyeden onaylı olmalı) veya ev sahibi ise mülkiyet tapusunun belediyeden onaylı olduğunun ispatı gereklidir.

Geçim Kaynakları

Belçika’da Yanına yerleşilecek tarafa ait kişinin geçim imkânları hem kendini hem de aile üyelerinin ihtiyacını karşılamalı. Belçika kamu makamlarına bir sorun ve yük getirmeyecek düzenli, sabit ve yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğunu belgelemeli.

Eğer 18 yaşından küçük yalnız bir çocuk tarafından aile birleşimi olacak ise bu durum göz ardı edilir. 

Sigorta

Belçika’da Yanına yerleşilecek taraf bir sigorta kurumuna bağlı olmalı. Bütün risklerini kapsayan Hem kendi hem de aile üyelerine ait bir sağlık sigortasına sahip olduğunun belgesi (Mutualité / Mutualiteit)

Evliliğin veya Birlikteliğin İspatı:

Eşler için; Evlenme kayıt örneği ve Doğum Kayıt örneği sunulmalıdır.

Daha önceki evliliklerinde bir Boşanma gerçekleşmiş ise mutlaka mahkeme kararları tercüme ve apostil edilmelidir. Daha önceden dul kalınma durumu oluşmuş ise ölen eş adına ölüm kayıt örneği gereklidir.

Gerekli görülmesi durumunda evlilik, nişan, nikah, balayı, düğün gibi işlemleri sırasında beraberliğin ispatı adına yapılan fotoğraf çekimleri talep edilebilir.

18 yaş altı ve üstü çocuklar için; Anne ve babanın isimlerinin bulunduğu Doğum Kayıt Örneği alınmalıdır. Evlat edinme, Ebeveynlerin boşanması ve vefatı durumları gibi hususlar varsa Vize Merkezi uzmanına mutlaka danışınız.

Başvuru Formu ve Sonuç Belgesi

Belçika Dışişleri bakanlığının web sitesinden kayıt olarak online barkodlu bir vize formu oluşturulur. Bu form 2 adet çıkarılarak başvuru dosyasına eklenir. 

Sonuç Belgesi:

Konsolosluk veya Büyükelçilik yetkilileri,  başvuru ile ilgili bir karar alınmadan önce Belçika Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nda bir mülakat ve görüşmeyi gerekli bulabilir.
Mülakat ve görüşme planlanabilmesi için tercih edeceğiniz Fransızca, Felemenkçe ve Almanca dilinden biriyle ilgili Beyannameyi doldurunuz. Tercihim yok seçeneğini seçerseniz ilgili birim uygun gördüğü dille veya İngilizce dilinde bu görüşmeyi planlar.

Başvuru sahibi, Belçika Krallığının üç resmi dilinden birini tercih ederek vize başvurusunun işleme alınmasını talep etme özgürlüğüne sahiptir.

Belçika Aile Birleşimi İşlem Süresi

Başvuruyu değerlendirecek birimlerin inisiyatifinde olduğundan Başvurunun sonucu, vizenin durumu ve tahmini sonuçlanma süreci hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bazı durumlarda karar verme mercii durumu Belçika Dış İşlerine bırakabilir.

Belçika aile birleşimi vizesi için bilgi vermeye çalıştık. Vize Merkezi uzmanlarını arayarak başvuru yapabilirsiniz.

Belçika Aile Birleşimi Destek Hattı

İstanbul 0212 970 05 18
Ankara 0312 970 05 18
İzmir 0232 970 05 18
Edirne 0850 460 15 18
Adana 0850 241 13 82
Gaziantep 0850 241 18 35

belcika-aile-birlesimine-kimler-basvurabilir

Belçika ile ilgili sizden gelen sorular

1 sorudan en popüler 1 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

 • Belçika Aile Birleşimi
  M. E. I., 07 Kas 2018, 12:40

  Iyi gunler, Bizim tek kizimiz 2012 senesinde bir Belcika’li ile evlenerek Brüksel’e yerlesti. 2016 senesinde ilk cocuklari dunyaya geldiginde, onlara daha yakin olmak ve destek olabilmek icin biz de Bruksel’de bir daıre aldık ve sık sık normal Schengen vizesi ile gidip gelmeye başladik. Fakat başka Avrupa ülkelerine de turistik seyahatler yapmamız ve kızımızın ikinci bebeğine hamile olması sebebiyle daha çok desteğimize ihtiyaç duyması sebebiyle uzun süreli D vizesi konusunu araştırırken Brüksel’deki bir Belçikalı avukat bunun mümkün olduğunu belirtti ve birçok döküman hazırlığı için bizi yönlendirdi. Tüm bu evrakları hazırladık. Ancak randevu için sitenize baktığımızda nereden başvuracağımız konusunda kafamız karıştı. Yardımınızı rica ediyoruz. Saygılar.

  Cevabı Görüntüle Yorum Ekle

Belçika için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp