Avustralya Vatandaşlığına Geçiş

Avustralya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Avustralya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Avustralya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Avustralya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Avustralya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Avustralya vatandaşlığına geçilmesi halinde Avustralya’da seçme seçilme hakkından, Avustralya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Avustralya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Avustralya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Avustralya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Avustralya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Avustralya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Avustralya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

Yükleniyor...
AVUSTRALYA VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 08
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 08
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 08
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 08
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2046
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5021
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com