Vatandaşlık

Estonya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Estonya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Estonya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Estonya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Estonya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Estonya vatandaşlığına geçilmesi halinde Estonya’da seçme seçilme hakkından, Estonya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Estonya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Estonya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Estonya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Estonya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Estonya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Estonya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

estonya vatandaşlığı

 

 

Yükleniyor...