Vatandaşlık

Vatandaşlık

Estonya Devleti halihazırda 1 Nisan 1995 yılında yürürlüğe giren ve halen uygulamada olan Estonya Vatandaşlık Kanunu kapsamında vatandaş kabul etmektedir. Elbette bazı şartlar yerine getirilmesi gerekir.

Estonya vatandaşlık başvurusu için bir Estonya vatandaşı ile evli olmak, anne veya babadan en az birinin Estonya vatandaşı olması veya Estonya’da yatırım yaparak beş yıl aralıksız, toplamda sekiz yıl Estonya’da ikamet etmiş olmak şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.

Estonya Vatandaşlık Şartları

  • Estonya dil yeterlilik sınavında yeterli görülmek
  • Daimi ikamet izni ile asgari beş yıl ülkede ikamet etmiş olmak veya Estonya oturum izni ile en az sekiz yıl boyunca ikamet etmiş olmak
  • Estonya Anayasası ve Vatandaşlık Kanunu ile ilgili bilgi sınavından yeterli puanı almak
  • Sabit bir gelire sahip olmak
  • Başvuru sahibinin ikamet adresinin Estonya nüfus siciline kaydedilmiş olması.

Estonya Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınır?

  • Soybağı ile
  • Evlilikle
  • Yatırım yoluyla

Estonya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Estonya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Estonya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Estonya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Estonya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Estonya vatandaşlığına geçilmesi halinde Estonya’da seçme seçilme hakkından, Estonya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Estonya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Estonya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Estonya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Estonya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Estonya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Estonya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

estonya vatandaşlığı

Estonya ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Estonya için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp