Çin Konsolosluğu

Çin Konsolosluğu

Çin Konsolosluğu da küresel dünyada yer alan diğer devletlerin yaptığı gibi: diğer devletler ile ticari ve politik ilişkiler kurma, ülkelerin mülki amirlikleri, bunlarla vize işlemleri, ticari paylaşımlar yapma gibi konularda hizmet vererek temsilcilik yapma görevi üstlenmektedirler. Bunun yanında kendi vatandaşları ile diğer ülke vatandaşların dolaşım hakkında yararlanma işlemleri konusunda da Çin Halk Cumhuriyeti devleti ve dış ilişkiler bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Çin Konsolosluğu: vatandaşların vize ve pasaport işlemleri, dolaşım izinleri, ülkeye giriş çıkış izinlerinin onaylanması, vatandaşların doğum, ölüm, evlilik gibi kişisel durumlarının diplomatik süreçlerini nihayete erdirme görevlerini de üstlenmektedir. Ayrıca farklı ülkelerde bulunan vatandaşları ile kendi ülkesinde eğitim, sağlık, hukuki konularında çözüm, yol gösterme ve aracılık etme görevlerini de üstlenmesi adına yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

Tüm bu süreçlerde görev üstlenen ülke temsilciliklerine “konsolosluk” denmektedir. Uluslararası hukuk kurallarına göre, ülkeler, diğer ülke toprakları içerisinde konsolosluk kurma mecburiyetinde değildir. Bunun yanında dünya devletleri, diğer devletlerde karşılıklı ilişkilerin yürütülmesi, ticari, eğitim, politik ve sağlık gibi birçok konuda paylaşım niyetiyle karşı ülkede konsolosluk kurarak devletin kendisi ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak üzere konsolosluk açmaktadırlar.

Konsolosluk açılması, o ülke devletinin izni ile gerçekleşebilmektedir. Çin dışişleri bakanlığı tarafından tüm diğer ülke konsoloslukları tarafından, belirtilen görev ve temasları gerçekleştirmek üzere atanan görevliye ise konsolos adı verilmektedir. Konsolosluk görevi, gidilen ülkenin iş hacmi ve büyüklüğü ile orantılı olarak; başkonsolos, konsolos, konsolos yardımcısı olarak sınıflandırılarak hizmet vermektedirler.

Konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci vasfına sahip değildirler. Konsolosların görevlerini ifa ettikleri sırada bürokratik konu ve adli kovuşturmalarda belirli ayrıcalıkları bulunabilir. 
Çin Konsolosluğu binasının da diğer konsolosluk binaları gibi dokunulmazlıkları bulunmaktadır.

Çin Konsolosluğu Görevleri

Çin Konsolosluğu, farklı bir ülkede bulunmanın getirdiği, vatandaşlık ve temsilcilik görevleri ile yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Ancak, konsolosluk, diplomatik temsil yetkisine sahip değildir. Çin Konsolosluğu, ülke ikili ilişkileri, ticari hacimleri ölçüsünde anlaşmalar gereği uygulamalar, vatandaşlık işlemleri temsil ve hizmeti gibi görevlerle donatılmıştır. Ayrıca ülkeye giriş çıkış, vize ve pasaport işlemleri, vatandaşlık işlemleri gibi görevler de yine konsoloslukların görevleri arasındadır.

Çin Konsolosluğu görevlendirmelerindeki temel amaç: Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti ticari menfaatlerinin korunması, geliştirilmesidir. Ayrıca pasaport işlemleri ile tıbbi alanda, eğitim alanında menfaatlerin korunması ile yardım sağlanması, bulunulan ülkelerdeki otoriteler ile iletişim ve vatandaşların ölüm, doğum, evlilik, vatandaşlık gibi dünyevi olayları ile ilgilenmektir.

Çin Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri
 

1-3 Ocak 

Yeni Yıl

31 Ocak Çin Yeni Arifesi

12 Şubat

Çin Yeni Yılı

8 Mart 

Dünya kadınlar Günü

3-5 Nisan 

Kingming Festivali

23 Nisan 

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 

İşci Bayramı

2-4 Mayıs 

Ramazan Bayramı

19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

25 Haziran 

Duanvu Festivali

1 Temmuz 

Çin Komunist Partisinin Kuruluşu

9-12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz 

Demokrasi ve Birlik Günü

30 Ağustos 

Zafer Bayramı

1-7 Ekim 

Ay Festivali ve ayrıca Çin Kuruluş Yıldönümü

29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı

 

Çin Vize İşlemleri Detayları

Yükleniyor...