Çin Aile Birleşimi Q1, Q2 Vizesi

Uzun süreli Çin Q1 Aile Birleşimi Vizesi ve Kısa Süreli Çin Q2 Aile Birleşimi vizesi için gereken evrak listesi mevcut duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Güncel olmayan belgelerle yapılan başvuru işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Çin Q1 ve Çin Q2 aile birleşimi vizelerinin güncel evrak listelerine ulaşmak için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayabilirsiniz. Uzun süreli Q1 ve kısa süreli Q2 vizesinin güncel evrak listesini e-mail aracılığıyla tarafınıza ulaştıracaklardır.

Vize başvurunuzu tam ve eksiksiz olarak yapabilmek için Vize Merkezi temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Çin Aile Birleşimi Q1 Vizesi Nedir? Nasıl Alınır?

Çin aile birleşimi vizesi Q1 vizesi, aile birleşimi için başvurulan bir vize türüdür. Aile bütünlüğünü korumak amacıyla, Çin’de yaşamak isteyen Çin vatandaşı aile bireylerine ve Çin’de süresiz oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişilerin aile fertlerine olduğu kadar çocuklarına da uzun süreli ikamet etmeler için verilen bir vize kategorisidir.

Çin uzun süreli Q1 aile birleşimi vizesi, Çin’de oturma amaçlı verilen bir vize tipidir. Çin’de sürekli oturma izini olan yabancıların aile bireyleri, örneğin, eş, anne baba, çocuk, çocukların eşleri, kardeşleri, anneanne babaanne, dede, torun.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne giriş yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde oturma için başvuru yapılması gerekmektedir. Evlatlık alınan kişinin vize başvurusu Çin’e giriş yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Çin Aile Birleşimi Vizesi (Q1) için Gerekli Evraklar

Çin aile birleşimi vizesi, Q1 Uzun Süreli vize ve aile birleşimi nedeniyle Çin’e gitmeyi planlayan kişiler için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Pasaport: Geçerlilik süresi en az altı ay ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı ve pasaportun fotoğrafının bulunduğu sayfanın fotokopisi.
 • Fotoğraf: 2 adet güncel olmak koşuluyla arka fonu beyaz biometrik fotoğraf.
 • Çin’de oturmakta olan Çin Vatandaşı ya da Çin’de süresiz oturma hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın gönderdiği davetiye. Davetiyenin üzerinde şunların belirtilmesi gerekmektedir.
 • Davet edilen şahsın bilgileri: Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi gibi.
 • Davet edilen şahıs ziyaretine ilişkin bilgiler. Çin’e gidiş amacı, ülkeye varış tarihi, Çin’deki adresi, ikamet süresi, davet eden kişiyle yakınlık durumu gibi.
 • Davet eden şahıs bilgileri: Davet eden kişinin ad, soyad, telefon, adres, imzası.
 • Davet eden kişinin Çin nüfus cüzdan fotokopisi veya yabancı uyruklu vatandaşın pasaport, ikamet belgesi fotokopisi.
 •  Başvuran kişi ile davet eden kişi arasındaki akrabalık ilişkisini (eşleri, anne babaları, çocukları, çocukların eşleri, kardeşleri, büyükanne büyükbabaları, eşlerinin büyükanne büyükbabaları, torunları) gösteren belgenin (evlilik cüzdanı, doğum belgesi, emniyet kurumunun vermiş olduğu akrabalık ilişkisini gösteren belge veya akraba ilişkisini gösteren noterden evrak) aslı ve fotokopisi.
 • Başvuru sahibinin savcılıktan alacağı sabıka kaydının aslı.
 • En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri veya banka mevduatı.

 

Çocuklarının uzun süreli Çin’deki aile ve yakınlarına verilmesi amacıyla oturum almak isteyen kişiler için gerekli evraklar şunlardır:

 • Çin’in diğer ülkelerdeki Büyükelçilik veya Başkonsoloslukları tarafından verilen çocuk bakımı tasdik belgesi veya bulunduğu ülke ya da Çin’deki noter tarafından tasdik edilmiş çocuk bakımı için vekaletname.
 • Vekalet veren kişinin pasaportunun aslı, fotokopisi. Çocuğun uzun süreli bakımını üstlenecek kişi ile akraba olduğunu gösteren belge (evlilik cüzdanı, doğum belgesi, emniyet kurumunun vermiş olduğu akrabalığı gösteren noterden onaylı evrak.
 • Çocuğun uzun süreli bakımını üstlenen kişinin gönderdiği çocuk bakımını kabul yazısı ve nüfus cüzdanının fotokopisi.
 • Çin’deki aile ve yakınlarına çocuklarının bakımına uzun süreli teslim etmek isteyen anne ve babanın veya taraflardan herhangi birinin Çin vatandaşı olması durumunda çocuğun doğumu sırasında Çin vatandaşı olan anne ve babanın Çin sınırları dışarısında sürekli ikamet etme durumunu gösteren belgenin fotokopisi.

Dikkat edilmesi gereken hususlar: İlgili kişilerin Çin sınırlarına giriş yapmalarından 30 gün içinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi’ne ikamet belgesi almak için başvuruda bulunmaları gereklidir.

Çin Aile Birleşimi Q2 Vizesi Nedir? Nasıl Alınır?

Çin’de ikameti olan Çin Vatandaşı veya Çin’de süresiz ikamet etme hakkına sahip olan yabancı uyruklu kişi tarafından gönderilen davetiye. Davetiyenin üzerinde şunların belirtilmesi gereklidir:

 • Pasaport: Geçerlilik süresi en az altı ay ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı ve pasaportun fotoğrafının bulunduğu sayfanın fotokopisi.
 • Fotoğraf: 2 adet güncel olmak koşuluyla arka fonu beyaz biometrik fotoğraf.
 • Davet edilen kişinin bilgileri, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi.
 • Davet edilen kişinin ziyaretine ait bilgiler: Çin’e gitme sebebi, gidiş ve dönüş tarihi, Çin’de ziyaret edeceği yer ve davet eden kişiyle yakınlık derecesi, masrafların, giderlerin nasıl karşılanacağına dair kaynak.
 • Davet eden kişinin bilgileri: Davet eden kişinin adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası.
 • Davet eden kişinin Çin nüfus cüzdanının fotokopisi veya yabancı uyruklu kişinin pasaportu ve oturma belgesinin fotokopisi.
 • Başvuru sahibi ile davet eden kişi arasındaki akrabalık ilişkisini gösteren belge (evlilik cüzdanı, doğum belgesi, emniyet kurumunun akrabalık derecesini gösteren belge veya akrabalık ilişkisini gösteren noter onaylı evrakın aslı ve fotokopisi.
 • Başvuru sahibinin ikamet ettiği yerden alacağı sabıka kaydının aslı.
 • En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesabı veya banka hesabı mevduatı.

Çin Halk Cumhuriyeti yönetmeliğine göre Çin Ankara Büyükelçiliği’ne veya Çin İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılacak tüm vize başvuru işlemlerinde başvuruda bulunacak kişilerin parmak izi vermesi zorunludur.

Ancak belirtilen kişiler parmak izinden muaftırlar:

 • 14 yaşından küçük olan ve 70 yaşından büyük olanlar.
 • Diplomatik, hizmet, hususi pasaport sahipleri.
 • 5 sene içinde başvuru yaptığı temsilcilikte parmak izi vermiş olanlar.
 • Parmak izi alınamayacak durumda olan bedensel engeli olan kişiler.

Çin aile birleşimi vize türleri; Q1 ve Q2 vize başvuruları hakkında daha fazla bilgi almak, soru ve sorularınız için Vize Merkezi temsilcilerimizden yardım alabilirsiniz. Çin Q1 ve Q2 aile birleşimi vize başvuru ile ilgili gerekli olan belgeleri hazırlayıp tarafımıza ulaştırdığınız takdirde vize işlemlerinizi sizin adınıza takip edebilmekteyiz.

Çin Vizesi Gerekli Evrakları

Yükleniyor...